ReadyPlanet.com
dot dot
ศูนย์ข้อมูลสอบตรง

ตารางสรุปการสอบตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ 
สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ท็อปปิค อะคาเดมี่ 
 

ข้อมูลปีการศึกษา 2556


 หลักสูตรภาคภาษาไทย

ที่

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม

1

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.)

 เปิดรับสมัครโดยการคัดเลือกตรง ในโครงการปกติประจำปีการศึกษา 2556 

รับสมัครวันที่ 21 พฤษภาคม - 24 กรกฎาคม 2555 นี้เท่านั้น
สอบจริงวันที่ 22 - 23 กันยายน 2555

 

คลิกที่นี่
Click Here >>

 

 

 

2

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เปิดรับสมัครโดยการคัดเลือกตรง 
ในโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556 

รับสมัครวันที่ 4 - 13 กรกฎาคมา 2555 นี้เท่านั้น
สอบจริงวันที่ (เฉพาะวิชาพื้นฐาน) 11 - 13 สิงหาคม 2555

 

คลิกที่นี่
Click Here >>

 

 

 

3

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) 

เปิดรับสมัครโดยการคัดเลือกตรง 
ในโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556 
(หลักสูตรโครงการร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติ้งแฮม สหราชอาณาจักร และคณะแพทยศาสตร์ มศว.)

รับสมัครวันที่ 1 สิงหาคม - 21 ธันวาคม 2555 นี้เท่านั้น

 

คลิกที่นี่
 
Click Here >>

 

 

4

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.)

 เปิดรับสมัครโดยการคัดเลือกตรง 
ในโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556 
(ในโครงการต่อไปนี้ :-
1. โครงการ "คัดสรรนักเรียนพหุปัญญาเลิศโรงเรียนสาธิต มศว."
2. โครงการโควตานักกีฬา
3. โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์
4. โครงการบัณฑิตคณะพลศึกษา มศว คืนถิ่น
5. โครงการบัณฑิตคืนถิ่นโพธิวิชชาลัย
6. โครงการผู้พิการ
7. โครงการอื่นๆ (ถ้ามี))

รับสมัครวันที่ ตุลาคม - 23 พฤศจิกายน 2555 นี้เท่านั้น

 

คลิกที่นี่
Click Here >>

 


ข้อมูลรับตรงประจำเดือน มกราคม 2556

 

Up dateวันที่

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม

7/01/13

มหาวิทยาลัยบูรพา

เปิดรับสมัครโดยการคัดเลือกตรง 
โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรกรยุคใหม่
 ม.บูรพา สระแก้ว
2556

รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มีนาคม 2556

คลิกที่นี่
Click Here >>

11/01/13

มหาวิทยาลัยศิลปากร

เปิดรับสมัครโดยการคัดเลือกตรง 
โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 (รอบ 2)

รับสมัคร 8 ม.ค.-28 ก.พ. 56

คลิกที่นี่
Click Here >>

 

มหาวิยาลัยขอนแก่น

เปิดรับสมัครโดยการคัดเลือกตรง
 
โดยวิธีพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์ 2556

***โครงการ นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย
***โครงการ นักเรียนที่ได้รับทุนจาก ( อบต.)
***โครงการ นร.ที่มีผลการเรียนดีใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้

รับสมัครถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

คลิกที่นี่

Click Here >>

Click Here >>

Click Here >>

24/01/13

มหาวิทยาลัยบูรพา 

เปิดรับสมัครโดยการคัดเลือกตรง 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ

รับสมัคร 14 มกราคม 22 มีนาคม 2556

คลิกที่นี่
Click Here >>

26/01/13

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 

เปิดรับสมัครโดยการคัดเลือกตรง
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์

รอบแรก วันที่ 7 มกราคม - 22 มีนาคม 2556
รอบสอง วันที่ 1 เมษายน- 14 พฤษภาคม 2556


คลิกที่นี่
Click Here >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลรับตรงประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556

   

Up date

วันที่

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม

7/02/13

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดรับสมัครโดยการคัดเลือกตรง 
รับตรงชิงทุน วิศวกรรมศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ

รับสมัคร
18 มีนาคม ถึง 2 พฤษภาคม 2556

คลิกที่นี่
Click Here >>

8/02/13

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เปิดรับสมัครโดยการคัดเลือกตรง 
รับตรงทั่วประเทศแพทย์ศาสตร์

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ -22 มีนาคม 2556

คลิกที่นี่
Click Here >>

9/02/13

มหาวิทยาลัยเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เปิดรับสมัครโดยการคัดเลือกตรง 
รับตรง
คณะครุศาสตร์ รอบที่ 2 2556

 รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึง 26 มีนาคม 2556

คลิกที่นี่
Click Here >>

22/02/13

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัครโดยการคัดเลือกตรง 
รับตรงความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา

รับสมัคร
15 กุภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2556

คลิกที่นี่
Click Here >>

23/02/13

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดรับสมัครโดยการคัดเลือกตรง 
รับตรงสาขาคณิตศาสตร์การจัดการ ตรีควบโท

**รอบที่ 1 (ใช้คะแนน GAT, PAT1, PAT2, O-Net )
ยื่นใบสมัคร พร้อมคะแนนทางเว็บไซต์และ
 
1 มีนาคม-22 เมษายน 2556


 **รอบที่ 2 (สอบข้อเขียน)
ยื่นใบสมัครทางเว็บไซต์และชำระค่าสมัคร
1 มีนาคม-16 พฤษภาคม 2556

คลิกที่นี่
Click Here >>

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 bulletประวัติและพันธกิจของสถาบัน
bulletบรรยากาศของสถาบัน
bulletความสำเร็จของเรา
bulletTOPIC โดดเด่นอย่างไร
bulletทีมสอนของสถาบัน
bulletคอร์สเรียนทั้งหมดของ TOPIC
bulletกิจกรรมต่างๆ ของเรา
dot
ตารางเรียน / Promotion
dot
bulletDownload โบรชัวร์
bulletHot Promotion!!
bulletTOPIC PACKAGE
bulletตารางรอบสด มกรา - สิงหา 61
bulletDownload ตารางรอบสด
bulletDownload ตารางสอบต่างๆ
dot
ระบบเรียนออนไลน์
dot
bulletระบบเรียนออนไลน์ (TOPIC EASY)
dot
การสมัครเรียน/วิธีการชำระเงิน
dot
bulletวิธีการสมัครเรียน/วิธีการชำระเงิน
bulletระบบจองคอร์สออนไลน์
dot
Topic Activities
dot
bulletTopic On Media
bulletTopic to School
dot
คอร์สสอบตรง ธรรมศาสตร์
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์ (SEAS)
bulletสั่งซื้อหนังสือสรุปข่าว 61
bulletเรียงความรัฐศาสตร์ (เรียนที่บ้าน)
bulletคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
bulletคณะศิลปศาสตร์ (รัสเซียศึกษา)
bulletสั่งซื้อคู่มือสอบตรงคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะสถาปัตย์ (การผังเมือง)
bulletการจัดการมรดกฯ (BMCI)
bulletคณะวารสารฯและสื่อสารมวลชน
bulletคณะศึกษาศาสตร์
bulletสหวิทยาการสังคมศาสตร์
dot
สอบตรง TU INTER
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์ (BMIR)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (BE)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BAS)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BEC)
bulletคณะวารสารฯ (BJM)
bulletจีนศึกษา ( PBIC )
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletอินเดียศึกษา ( PBIC )
bulletคณะนิติศาสตร์ (LAW)
bulletอาเซียน - จีนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (IAC)
bulletนวัตกรรมการบริการ (BSI)
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ (SPD)
bulletไทยศึกษา ( PBIC )
dot
คอร์สสอบตรง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
dot
bulletคณะนิเทศศาสตร์
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะบัญชี จุฬาฯ
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะอักษรศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะครุศาสตร์
bulletเตรียมสอบวิชาพื้นฐาน ปี 61
dot
สอบตรง CU INTER
dot
bulletคณะอักษรศาสตร์ (BALAC)
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (EBA)
bulletคณะนิเทศศาสตร์
dot
คอร์สเตรียมสอบแพทย์ กสพท.
dot
bulletวิชา เฉพาะแพทย์
dot
การสอบวัดผลระดับสูง
dot
bulletTU - GET
bulletCU - TEP
bulletCU - AAT
bulletTOEIC
bulletNEW SAT (Redesigned 2016)
bulletACADEMIC WRITING (สด)
bulletACADEMIC WRITING (เรียนที่บ้าน)
bulletIELTS
dot
topicLONDON เรียนต่อต่างประเทศ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletDownload รายละเอียดเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletคำถามที่พบบ่อย topicLONDON
dot
คอร์ส GAT
dot
bulletGAT วิเคราะห์
bulletGAT ภาษาอังกฤษ
bulletพื้นฐานภาษาอังกฤษ
bulletภาษาอังกฤษ ม.1 - ม.3
dot
คอร์ส PAT
dot
bulletPAT 1 (คณิตศาสตร์)
bulletPAT 3 (พื้นฐานวิศวะ)
bulletPAT 5 (วิชาชีพครู)
bulletPAT 7 (ภาษาจีน)
dot
คอร์สสอบตรง สทศ. และ O - NET
dot
bulletเตรียมสอบ ONET
bulletเตรียมสอบตรงกลาง สทศ.
bulletคณิตฯ สอบตรงกลาง สทศ.
dot
สังคมศึกษา ม.4 - ม.6
dot
bulletคอร์ส ประวัติศาสตร์
bulletคอร์ส สังคมศึกษา ม.4-6
dot
คอร์สสำหรับ ม.ต้น (ม.1- 3)
dot
bulletภาษาอังกฤษ ม.1 - ม.3
dot
เตรียมสอบครูผู้ช่วย
dot
bulletโครงการ "ติวติดครู"
bulletระบบสำรองที่นั่ง "ติวติดครู"
dot
THE EXAM (1 วันปาฏิหารย์)
dot
bulletTOEIC : THE EXAM
bulletENG TCAS : THE EXAM
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ท็อปปิค อะคาเดมี่
WWW.2BTOPIC.COM | Facebook : www.facebook.com/topic2u | E Mail : info@2btopic.com
Copyright © 2011 2BTOPIC.COM

สาขาของ TOPIC ACADEMY
Be Come a Fan of TOPIC ACADEMY - สอบตรง ธรรมศาสตร์ และ จุฬา
 |