ReadyPlanet.com
dot dot
คอร์สเตรียมสอบ วิชาเฉพาะแพทย์ กสพท.

คอร์สเตรียมสอบวิชาเฉพาะแพทย์ (กสพท.)
สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ท็อปปิค อะคาเดมี่
รายละเอียดการสอบตรงคณะแพทยศาสตร์/ทันตแพทยศาสตร์/สัตวแพทยศาสตร์/เภสัชศาสตร์ กสพท.
   
น้ำหนักคะแนน
ที่ใช้ในการคัดเลือก
กลุ่มสาระวิชาที่ต้องใช้สอบ
เงื่อนไข
กลุ่มสาระวิชา
น้ำหนักคะแนน
O – NET 0 %     
วิทยาศาสตร์
-
(หากมีการสอบมากกว่า 5 กลุ่มสาระวิชา ให้คิดเพียง 5 กลุ่มสาระวิชานี้เท่านั้น)
คะแนนรวมต้องเท่ากับหรือมากกว่า 60% 
คณิตศาสตร์
-
ภาษาอังกฤษ
-
        ภาษาไทย
-
สังคมศึกษา ศาสนา และ          วัฒนธรรม
-
วิชาสามัญ 70%
จัดสอบโดย สทศ. 
วิทยาศาสตร์
(ฟิสิกส์ + เคมี + ชีวะ)
28 %
(40% ของ 70%)
คะแนนแต่ละกลุ่มสาระวิชา
ต้องได้เท่ากับหรือมากกว่า 30 %
คณิตศาสตร์
(คอร์สแนะนำคือ MDA ... ดูรายละเอียดด้านล่าง)
14 %
(20% ของ 70%)
ภาษาอังกฤษ
(คอร์สแนะนำคือ IEO ...ดูรายละเอียดด้านล่าง)
14 %
(20% ของ 70%)
ภาษาไทย
(คอร์สแนะนำคือ ITO ...ดูรายละเอียดด้านล่าง)
7 %
(10% ของ 70%)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(คอร์สแนะนำคือ ISO ...ดูรายละเอียดด้านล่าง)
7 %
(10% ของ 70%)
วิชาเฉพาะ 30%
1.       การสอบศักยภาพในการเรียนรู้ ได้แก่ ความสามารถในการจับใจความ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผล และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2.       การประเมินแนวคิดทางจริยธรรม
       (ใช้คะแนนสอบ ในวันที่ 10 มีนาคม 2561 เท่านั้น)
(คอร์สแนะนำคือ MED ...ดูรายละเอียดได้ด้านล่าง)
  
ตารางเรียนคอร์สเตรียมสอบ วิชาเฉพาะแพทย์ (กสพท.) 
(วิชาเดียวที่มี สัดส่วน คะแนนมากที่สุด สูงถึง 30% แต่ง่ายที่สุด เพียงแค่ "เตรียมตัว" และ "ฝึกฝน" ...
ให้สุดยอดผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ช่วยน้องๆ สู่ความฝันของการเป็นคุณหมอกับครูพี่ทาม์ย ที่ TOPIC ACADEMY นะครับ)
(จัดสอบจริง 10 มีนาคม 2561)
 TOPIC ACADEMY | คอร์สเตรียมสอบวิชาเฉพาะแพทย์ กสพท.
*สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงตารางเรียนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
MED (วิชาเฉพาะแพทย์
เนื้อหา :เนื้อหาเน้นความรู้ที่ใช้ในการสอบวิชาเฉพาะแพทย์ทั้ง 3 ส่วน คือ ส่วนการคิดแบบมีวิจารณญาณ ส่วนจริยธรรมแพทย์ และส่วนความคิดเชื่อมโยง โดยมีแบบฝึกเพื่อการพัฒนาตนเองมากมาย
การนำไปใช้ประโยชน์ : นำผลคะแนนยื่นเพื่อพิจารณาเข้าเรียนต่อคณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยชั้นนำ 11 มหาวิทยาลัย ในโครงการ กสพท. (ข้อสอบส่วนวิชาเฉพาะแพทย์นี้ มีสัดส่วนสูงถึง 30% ในการยื่นคะแนนเข้าคัดเลือก )
ผู้สอน : ครูพี่ทาม์ย (Kru P’Tyme)
            ผู้เชี่ยวชาญในการติวสอบวิชาเฉพาะแพทย์มานานกว่า 6 ปี การันตีจากผลงานที่น้องๆ ของพี่ทาม์ยสามารถทำคะแนนสอบได้สูงเกิน 20% ทุกคน (จากสัดส่วน 30% และคะแนนสูงสุดของประเทศ 23% ก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของครูพี่ทาม์ย) ทั้งนี้ครูพี่ทาม์ยยังได้รับการันตีความเป็นสุดยอดมือติววิชาเฉพาะแพทย์ โดยการได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์ผู้สอน ผู้แต่งตำรา (หนังสือ) และเป็นผู้ดำเนินการแต่งข้อสอบเสมือนจริงในวิชา เฉพาะแพทย์เวทีอันดับหนึ่งในด้านผู้นำการเตรียมสอบ "แพทย์ กสพท" กับสโลแกน "อยากเป็นหมอออ" ของโครงการเตรียมตัวสอบ PEPTIEN GENIUS GENERATION BY PEPTIEN ซึ่งมีน้องๆ ให้ความสนใจมากกว่า 10,000 คนในการเข้าเรียน และมากกว่า 200,000 คนในการทำข้อสอบเสมือนจริง ในแต่ละปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา
ค่าเรียน :  TOPIC BEST 4,600 บาท
 

คอร์ส MED (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99208000

99408000

4,600

 

TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส วิชาเฉพาะแพทย์ (MED)
ราคา 4,600 บาท

สมัครเรียน >>>

 
ค่าสถิติต่างๆ ของการสอบวิชาเฉพาะทั้ง 3 ฉบับ ปีการศึกษา 2559, 2560
 
ฉบับข้อสอบ
คะแนนเต็ม
MAX
MIN
MEAN
S.D.
2559
2560
2559
2560
2559
2560
2559
2560
2559
2560
PART 1
100
100
82.2222
91.1111
2.2222
0.0000
32.9007
46.7241
10.3402
12.8024
PART 2
100
100
72.2000
70.0000
0.0000
6.2500
44.6789
41.1335
7.8818
8.0453
PART 3
100
100
100.0000
100.0000
0.0000
0.0000
80.1567
72.6158
15.9126
23.1590
TOTAL
300
300
244.0278
251.6667
2.2222
26.6667
157.6737
160.4320
26.2960
35.3653
 
 
คอร์สอื่นๆ เพื่อเตรียมสอบวิชาพื้นฐาน  >>> คลิกที่นี่
(สอบตรงกลาง สทศ.)
 
คำแนะนำในการเรียน
น้องๆ สามารลงเรียนเก็บความรู้ได้ตั้งแต่ ม.4 เพราะการสอบตรงคณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ กสพท นั้น น้องๆจะต้องเตรียมตัวสอบในจำนวนวิชาที่เยอะมาก ทั้งวิชาพื้นฐาน (คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, วิทยาศาสตร์ –ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา, ภาษาอังกฤษ) ซึ่งมีสัดส่วน 70% และวิชาเฉพาะ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 30% ซึ่งในส่วนวิชาเฉพาะนี้มี การเตรียมตัวที่เร็วกว่า ง่ายกว่า เพราะเป็นข้อสอบที่อาศัยความเข้าใจ ไม่ต้องท่องจำ ดังนั้นการเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆ จะได้ไม่เป็นการเสียเวลาวิชาพื้นฐานอื่นๆ (ซึ่งเนื้อหาโดยรวมต้องเรียนรวบยอดในช่วง ม.6 เพราะข้อสอบออกครอบคลุมเนื้อหา ม.4 – ม.6) ทั้งนี้การฝึกฝนทักษะอย่างต่อเนื่อง จะทำให้น้องๆ ทำข้อสอบส่วนนี้ได้ดียิ่งขึ้น 
ภาคผนวก
จำนวนรับต่อปี (2561)

ที่

คณะ / สถาบัน

WEBSITE

จำนวนรับ

01

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

www.md.kku.ac.th

20

02

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

admission.md.chula.ac.th

182

03

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลภูมิพล

admission.md.chula.ac.th

30

04

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

www.med.cmu.ac.th

80

05

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

www.med.tu.ac.th

65

06

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

www.meded.nu.ac.th

30

07

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

med.mahidol.ac.th

154

08

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล-วิทยาลัยแพทยศาสตร์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

med.mahidol.ac.th

20

09

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

www.si.mahidol.ac.th

270

10

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลราชวิถี)

www.rsu.ac.th/medicine

50

11

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลเลิดสิน)

www.rsu.ac.th/medicine

15

12

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

www.med.swu.ac.th

180

13

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

medinfo.psu.ac.th

40

14

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

www.vajira.ac.th

70

15

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ชาย)

www.pcm.ac.th

60

16

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (หญิง)

www.pcm.ac.th

40

17

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

im.sut.ac.th

12

18

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

med.buu.ac.th

32

19

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

www.mfu.ac.th/school/medicine

12

20

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

www.medsiamu.com

15

21

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

www.dent.chula.ac.th

85

22

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

www.dt.mahidol.ac.th

75

23

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

www.dent.cmu.ac.th

30

24

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

www.dent.psu.ac.th

20

25

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

www.dent.swu.ac.th

55

26

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

www.dentistry.kku.ac.th

15

27

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

www.dentistry.tu.ac.th

20

28

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

www.dent.nu.ac.th

15

29

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

dent.sut.ac.th

10

30

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

www.vet.chula.ac.th

150

31

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

www.vet.ku.ac.th

50

32

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

www.vet.kku.ac.th

10

33

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

www.vet.cmu.ac.th

15

34

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

www.vet.mut.ac.th

10

35

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

www.vs.mahidol.ac.th

10

36

คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

vet.rmutsv.ac.th

24

37

คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

vet.rmutto.ac.th

10

38

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

www.vet.msu.ac.th

10

39

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

www.vet.psu.ac.th

10

40

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม)

www.pharm.chula.ac.th

75

41

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ)

www.pharm.chula.ac.th

80

42

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

www.pharmacy.mahidol.ac.th

100

43

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

www.pharmacy.cmu.ac.th

60

44

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
(สาขาวิชาการบริบาทางเภสัชกรรม)

pharmacy.swu.ac.th

20

45

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินท์วิโรฒ
(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม)

pharmacy.swu.ac.th

20

46

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม)

www.phar.ubu.ac.th

20

47

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ)

www.phar.ubu.ac.th

10

48

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

www.pharm.tu.ac.th

30

49

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
(สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม)

www.pha.nu.ac.th

15

50

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม)

www.pharmacy,msu.ac.th

10

51

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

pharm.buu.ac.th

50

52

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม)

www.pharmacy.psu.ac.th

20

53

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ)

www.pharmacy.psu.ac.th

30

54

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
(สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม)

pharmacy.payap.ac.th

20

รวมรับโดยประมาณ

2,566

 

สถิติคะแนนสูงสุด ต่ำสุด ปีการศึกษา 2560

คณะ / สถาบัน

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

สูงสุด

ต่ำสุด

สูงสุด

สูงสุด

สูงสุด

เฉลี่ย

สูงสุด

ต่ำสุด

เฉลี่ย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

73.4340

63.5123

64.9630

65.2289

62.4500

63.5535

69.5478

65.9550

67.3169

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

84.0645

70.6258

75.3494

82.3294

69.3922

73.3632

88.3684

74.1567

78.2047

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

69.1889

65.3311

66.9270

67.9533

63.8756

65.2269

74.9483

67.1346

68.6950

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

73.5113

64.6533

66.1785

67.0517

63.3253

64.5306

74.1234

66.6727

68.6802

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

65.5951

62.1906

62.9052

62.8521

60.9341

61.5263

67.7389

63.8961

64.9329

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

79.3039

68.0145

69.6878

77.4861

65.9556

67.8556

83.5167

70.1089

72.7460

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 

 

 

 

 

 

73.6889

68.7511

69.8888

คณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

84.6511

69.2878

74.1826

82.8383

67.3750

72.3985

87.2823

69.8022

74.5958

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลราชวิถี)

63.3040

59.3157

60.9985

63.0488

57.6694

59.2213

65.0900

60.4280

62.1878

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

(โรงพยาบาลเลิดสิน)

61.3640

58.9281

59.8582

62.9267

58.2237

59.6843

67.6126

57.5555

60.4161

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

67.9473

63.4257

65.0292

69.1133

61.4835

62.9795

70.9078

64.6472

66.0902

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

67.7791

62.6390

64.1316

65.1273

60.6033

62.1064

71.6845

63.2856

65.6903

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

69.5461

65.2906

66.6380

70.0806

64.2825

65.4373

70.0943

67.6822

68.7463

วิทยาลัยแพทยศาสตร์

พระมงกุฎเกล้า (ชาย)

74.7017

62.4890

64.2949

67.8739

60.8572

62.5973

79.7595

63.1105

65.0768

วิทยาลัยแพทยศาสตร์

พระมงกุฎเกล้า (หญิง)

67.7501

63.2752

64.9494

73.2239

61.6360

63.3417

70.6539

65.6633

67.3973

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

80.2417

66.3651

69.8790

80.5541

65.2483

68.7012

82.1711

68.5300

72.5198

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

72.3333

63.5829

65.2513

73.9494

62.5024

64.1701

79.2411

66.4149

68.8634

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

64.4561

60.8467

61.8945

62.7899

60.5139

61.0594

67.0335

63.3111

64.3813

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

62.4817

59.8978

60.8559

61.4343

59.5711

60.2419

65.8661

62.3430

62.9727

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

64.7368

62.4296

63.1025

64.9494

61.5578

62.0971

67.6489

63.6189

64.7714

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

65.1379

61.9606

62.6695

63.3038

60.6767

61.3094

67.3850

63.2961

64.1667

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

65.3762

61.6451

62.6193

63.0933

61.2083

61.9292

67.1650

64.0866

65.3609

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

63.9256

54.7454

57.6585

68.8039

56.3956

59.4236

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

 

60.7306

53.8526

56.2637

68.8667

55.1777

58.0432

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

56.6328

53.3336

64.7336

60.8486

55.8933

57.9683

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 

58.5291

53.6611

55.4967

60.5502

56.6391

57.9715

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

 

 

53.1202

48.7974

50.8246

55.4995

51.1067

53.1971

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 

61.0022

54.4400

56.8623

64.4182

55.9646

58.4552

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(การบริบาลทางเภสัชกรรม)

 

 

 

 

 

 

68.5417

61.3866

63.5037

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เภสัชกรรมอุตสาหการ)

 

 

 

 

 

 

71.6344

61.5622

64.9165

คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 

 

 

 

70.9372

60.6488

62.6620

คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

65.1050

59.9339

61.4459

คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (การบริบาลทางเภสัชกรรม)

 

 

 

 

 

 

64.7433

59.5077

60.7749

คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม)

 

 

 

 

 

 

63.8877

57.9933

59.3596

คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (การบริบาลทางเภสัชกรรม)

 

 

 

 

 

 

57.5227

52.7877

54.5812

คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

 

 

 

 

61.9889

57.6656

59.1380

คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร
(การบริบาลทางเภสัชกรรม)

 

 

 

 

 

 

61.7004

55.9879

57.9406

คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (การบริบาลทางเภสัชกรรม)

 

 

 

 

 

 

59.7686

55.7882

57.4416

 

ค่าสถิติต่างๆ ของการสอบวิชาสามัญ (สอบตรงกลาง สทศ.) เฉพาะทั้ง 3 ฉบับ
ปีการศึกษา 2560 
  

วิชา

Amount

Total

Mean

S.D.

Min

Max

ภาษาไทย

142,979

100.00

58.19

13.52

0.00

96.00

สังคมศึกษา

139,210

100.00

33.77

9.60

6.00

82.00

ภาษาอังกฤษ

146,485

100.00

35.70

14.77

2.50

97.50

คณิตศาสตร์

112,494

100.00

24.04

11.28

0.00

100.00

ฟิสิกส์

86,460

100.00

29.44

14.56

0.00

100.00

เคมี

82,441

100.00

27.34

12.34

0.00

98.00

ชีววิทยา

86,470

100.00

31.17

12.04

3.75

93.75

คณิตศาสตร์ 2

17,981

100.00

26.26

10.06

0.00

100.00

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

23,191

100.00

30.94

9.13

6.00

88.00

 


MED
bulletประวัติและพันธกิจของสถาบัน
bulletบรรยากาศของสถาบัน
bulletความสำเร็จของเรา
bulletTOPIC โดดเด่นอย่างไร
bulletทีมสอนของสถาบัน
bulletคอร์สเรียนทั้งหมดของ TOPIC
bulletกิจกรรมต่างๆ ของเรา
dot
ตารางเรียน / Promotion
dot
bulletDownload โบรชัวร์
bulletHot Promotion!!
bulletTOPIC PACKAGE
bulletตารางรอบสด มกรา - สิงหา 61
bulletDownload ตารางรอบสด
bulletDownload ตารางสอบต่างๆ
dot
การสมัครเรียน/วิธีการชำระเงิน
dot
bulletวิธีการสมัครเรียน
bulletวิธีการชำระเงินเพื่อสมัครเรียน
bulletสมัครเรียน
bulletแจ้งชำระเงินค่าสมัครเรียน
dot
ระบบเรียนออนไลน์
dot
bulletTOPICEASY.NET
dot
Topic Activities
dot
bulletTopic On Media
bulletTopic to School
dot
คอร์สสอบตรง ธรรมศาสตร์
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์ (SEAS)
bulletสั่งซื้อหนังสือสรุปข่าว 61
bulletเรียงความรัฐศาสตร์ (เรียนที่บ้าน)
bulletคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
bulletคณะศิลปศาสตร์ (รัสเซียศึกษา)
bulletสั่งซื้อคู่มือสอบตรงคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะสถาปัตย์ (การผังเมือง)
bulletการจัดการมรดกฯ (BMCI)
bulletคณะวารสารฯและสื่อสารมวลชน
bulletคณะศึกษาศาสตร์
bulletสหวิทยาการสังคมศาสตร์
dot
สอบตรง TU INTER
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์ (BMIR)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (BE)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BAS)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BEC)
bulletคณะวารสารฯ (BJM)
bulletจีนศึกษา ( PBIC )
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletอินเดียศึกษา ( PBIC )
bulletคณะนิติศาสตร์ (LAW)
bulletอาเซียน - จีนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (IAC)
bulletนวัตกรรมการบริการ (BSI)
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ (SPD)
bulletไทยศึกษา ( PBIC )
dot
คอร์สสอบตรง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
dot
bulletคณะนิเทศศาสตร์
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะบัญชี จุฬาฯ
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะอักษรศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะครุศาสตร์
bulletเตรียมสอบวิชาพื้นฐาน ปี 61
dot
สอบตรง CU INTER
dot
bulletคณะอักษรศาสตร์ (BALAC)
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (EBA)
bulletคณะนิเทศศาสตร์
dot
คอร์สเตรียมสอบแพทย์ กสพท.
dot
bulletวิชา เฉพาะแพทย์
dot
การสอบวัดผลระดับสูง
dot
bulletTU - GET
bulletCU - TEP
bulletCU - AAT
bulletTOEIC
bulletNEW SAT (Redesigned 2016)
bulletACADEMIC WRITING (สด)
bulletACADEMIC WRITING (เรียนที่บ้าน)
bulletIELTS
dot
topicLONDON เรียนต่อต่างประเทศ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletDownload รายละเอียดเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletคำถามที่พบบ่อย topicLONDON
dot
คอร์ส GAT
dot
bulletGAT วิเคราะห์
bulletGAT ภาษาอังกฤษ
bulletพื้นฐานภาษาอังกฤษ
bulletภาษาอังกฤษ ม.1 - ม.3
dot
คอร์ส PAT
dot
bulletPAT 1 (คณิตศาสตร์)
bulletPAT 3 (พื้นฐานวิศวะ)
bulletPAT 5 (วิชาชีพครู)
bulletPAT 7 (ภาษาจีน)
dot
คอร์สสอบตรง สทศ. และ O - NET
dot
bulletเตรียมสอบ ONET
bulletเตรียมสอบตรงกลาง สทศ.
bulletคณิตฯ สอบตรงกลาง สทศ.
dot
สังคมศึกษา ม.4 - ม.6
dot
bulletคอร์ส ประวัติศาสตร์
bulletคอร์ส สังคมศึกษา ม.4-6
dot
คอร์สสำหรับ ม.ต้น (ม.1- 3)
dot
bulletภาษาอังกฤษ ม.1 - ม.3
dot
เตรียมสอบราชการ/ครูผู้ช่วย/กพ
dot
bulletโครงการ "ติวติดครู"
bulletระบบสำรองที่นั่ง "ติวติดครู"
bulletคอร์สเตรียมสอบ ราชการ/ครูผู้ช่วย/กพ
dot
THE EXAM (1 วันปาฏิหารย์)
dot
bulletTOEIC : THE EXAM
bulletENG TCAS : THE EXAM
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ท็อปปิค อะคาเดมี่
WWW.2BTOPIC.COM | Facebook : www.facebook.com/topic2u | E Mail : info@2btopic.com
Copyright © 2011 2BTOPIC.COM

สาขาของ TOPIC ACADEMY
Be Come a Fan of TOPIC ACADEMY - สอบตรง ธรรมศาสตร์ และ จุฬา
 |