ReadyPlanet.com
dot dot
คอร์สเตรียมสอบ วิชาเฉพาะแพทย์ กสพท.

คอร์สเตรียมสอบวิชาเฉพาะแพทย์ (กสพท.)
สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ท็อปปิค อะคาเดมี่

รายละเอียดการสอบตรงคณะแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ กสพท.
   
น้ำหนักคะแนน
ที่ใช้ในการคัดเลือก
กลุ่มสาระวิชาที่ต้องใช้สอบ
เงื่อนไข
กลุ่มสาระวิชา
น้ำหนักคะแนน
O – NET 0 %     
วิทยาศาสตร์
-
(หากมีการสอบมากกว่า 5 กลุ่มสาระวิชา ให้คิดเพียง 5 กลุ่มสาระวิชานี้เท่านั้น)
คะแนนรวมต้องเท่ากับหรือมากกว่า 60% 
คณิตศาสตร์
-
ภาษาอังกฤษ
-
        ภาษาไทย
-
สังคมศึกษา ศาสนา และ          วัฒนธรรม
-
วิชาสามัญ 70%
จัดสอบโดย กสพท. 
วิทยาศาสตร์
40 %
คะแนนแต่ละกลุ่มสาระวิชา
ต้องได้เท่ากับหรือมากกว่า 30 %
คณิตศาสตร์
(คอร์สแนะนำคือ MDA ... ดูรายละเอียดด้านล่าง)
20 %
ภาษาอังกฤษ
(คอร์สแนะนำคือ IEO ...ดูรายละเอียดด้านล่าง)
20 %
ภาษาไทย
(คอร์สแนะนำคือ ITO ...ดูรายละเอียดด้านล่าง)
10 %
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(คอร์สแนะนำคือ ISO ...ดูรายละเอียดด้านล่าง)
10 %
วิชาเฉพาะ 30%
1.       การสอบศักยภาพในการเรียนรู้ ได้แก่ ความสามารถในการจับใจความ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผล และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2.       การประเมินแนวคิดทางจริยธรรม
       (ใช้คะแนนสอบที่จะสอบเข้าปีการศึกษา 2559 เท่านั้น)
(คอร์สแนะนำคือ MED ...ดูรายละเอียดได้ด้านล่าง)
  
ตารางเรียนคอร์สเตรียมสอบ วิชาเฉพาะแพทย์ (กสพท.) 
(วิชาเดียวที่มี สัดส่วน คะแนนมากที่สุด สูงถึง 30% แต่ง่ายที่สุด เพียงแค่ "เตรียมตัว" และ "ฝึกฝน" ...
ให้สุดยอดผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ช่วยน้องๆ สู่ความฝันของการเป็นคุณหมอกับครูพี่ทาม์ย ที่ TOPIC ACADEMY นะครับ)    
 TOPIC ACADEMY | คอร์สเตรียมสอบวิชาเฉพาะแพทย์ กสพท.
*สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงตารางเรียนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
MED (สอบจริง ทุกๆ ปลายเดือนตุลาคมของทุกปี
เนื้อหา :เนื้อหาเน้นความรู้ที่ใช้ในการสอบวิชาเฉพาะแพทย์ทั้ง 3 ส่วน คือ ส่วนการคิดแบบมีวิจารณญาณ ส่วนจริยธรรมแพทย์ และส่วนความคิดเชื่อมโยง โดยมีแบบฝึกเพื่อการพัฒนาตนเองมากมาย
การนำไปใช้ประโยชน์ : นำผลคะแนนยื่นเพื่อพิจารณาเข้าเรียนต่อคณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยชั้นนำ 11 มหาวิทยาลัย ในโครงการ กสพท. (ข้อสอบส่วนวิชาเฉพาะแพทย์นี้ มีสัดส่วนสูงถึง 30% ในการยื่นคะแนนเข้าคัดเลือก )
ผู้สอน : ครูพี่ทาม์ย (Kru P’Tyme)
            ผู้เชี่ยวชาญในการติวสอบวิชาเฉพาะแพทย์มานานกว่า 6 ปี การันตีจากผลงานที่น้องๆ ของพี่ทาม์ยสามารถทำคะแนนสอบได้สูงเกิน 20% ทุกคน (จากสัดส่วน 30% และคะแนนสูงสุดของประเทศ 23% ก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของครูพี่ทาม์ย) ทั้งนี้ครูพี่ทาม์ยยังได้รับการันตีความเป็นสุดยอดมือติววิชาเฉพาะแพทย์ โดยการได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์ผู้สอน ผู้แต่งตำรา (หนังสือ) และเป็นผู้ดำเนินการแต่งข้อสอบเสมือนจริงในวิชา เฉพาะแพทย์เวทีอันดับหนึ่งในด้านผู้นำการเตรียมสอบ "แพทย์ กสพท" กับสโลแกน "อยากเป็นหมอออ" ของโครงการเตรียมตัวสอบ PEPTIEN GENIUS GENERATION BY PEPTIEN ซึ่งมีน้องๆ ให้ความสนใจมากกว่า 10,000 คนในการเข้าเรียน และมากกว่า 200,000 คนในการทำข้อสอบเสมือนจริง ในแต่ละปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา
ค่าเรียน :  TOPIC BEST 4,600 บาท
 
 

คอร์ส MED (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99208000

99408000

4,600

 
ค่าสถิติต่างๆ ของการสอบวิชาเฉพาะทั้ง 3 ฉบับ ปีการศึกษา 2555, 2556
 
ฉบับข้อสอบ
คะแนนเต็ม
MAX
MIN
MEAN
S.D.
2555
2556
2555
2556
2555
2556
2555
2556
2555
2556
PART 1
100
100
73.333
83.7209
2.2222
0.0000
33.9870
46.8279
9.2625
10.5876
PART 2
100
100
76.2500
75.0000
0.0000
5.0000
52.3453
47.3091
7.3764
7.3569
PART 3
100
100
100.0000
100.0000
0.0000
0.0000
65.4314
74.8609
20.1011
19.8194
TOTAL
300
300
237.0833
242.8198
19.7222
37.3547
151.7788
169.0087
28.4593
30.2445
 
 
คอร์สอื่นๆ เพื่อเตรียมสอบวิชาพื้นฐาน  >>> คลิกที่นี่
(สอบตรงกลาง สทศ.)
 
คำแนะนำในการเรียน
น้องๆ สามารลงเรียนเก็บความรู้ได้ตั้งแต่ ม.4 เพราะการสอบตรงคณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ กสพท. นั้น น้องๆจะต้องเตรียมตัวสอบในจำนวนวิชาที่เยอะมาก ทั้งวิชาพื้นฐาน (คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, วิทยาศาสตร์ –ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา, ภาษาอังกฤษ) ซึ่งมีสัดส่วน 70% และวิชาเฉพาะ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 30% ซึ่งในส่วนวิชาเฉพาะนี้มี การเตรียมตัวที่เร็วกว่า ง่ายกว่า เพราะเป็นข้อสอบที่อาศัยความเข้าใจ ไม่ต้องท่องจำ ดังนั้นการเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆ จะได้ไม่เป็นการเสียเวลาวิชาพื้นฐานอื่นๆ (ซึ่งเนื้อหาโดยรวมต้องเรียนรวบยอดในช่วง ม.6 เพราะข้อสอบออกครอบคลุมเนื้อหา ม.4 – ม.6) ทั้งนี้การฝึกฝนทักษะอย่างต่อเนื่อง จะทำให้น้องๆ ทำข้อสอบส่วนนี้ได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งยังเป็นประโยชน์ในการนำความรู้ไปเป็นความรู้ในการต่อยอดในการเตรียมสอบในวิชาอื่นๆ ได้ด้วย เช่น SAT (ธรรมศาสตร์ + มศว.) GAT วิเคราะห์ SMART I เป็นต้น
ภาคผนวก
จำนวนรับต่อปี
ที่
คณะ / สถาบัน
WEBSITE
จำนวนรับ
01
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
www.md.kku.ac.th
20
02
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
www.md.chula.ac.th
200
03
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
www.med.cmu.ac.th
55
04
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
www.med.tu.ac.th
65
05
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
www.med.nu.ac.th
30
06
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
www.ra.mahidol.ac.th
156
07
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
www.si.mahidol.ac.th
250
08
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
www.rsu.ac.th
40
09
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
www.medicine.swu.ac.th
180
10
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
medinfo.psu.ac.th
25
11
วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
www.vajira.ac.th
70
12
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า *เพศชาย
www.pcm.ac.th
60
13
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า *เพศหญิง
www.pcm.ac.th
40
14
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
www.dent.chula.ac.th
80
15
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
www.dt.mahidol.ac.th
80
16
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
www.dent.cmu.ac.th
25
17
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
www.dent.psu.ac.th
20
18
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครันทรวิโรฒ
www.dent.swu.ac.th
25
รวมรับโดยประมาณ
1,432

 

สถิติคะแนนสูงสุด ต่ำสุด ปีการศึกษา 2555, 2556

คณะ / สถาบัน

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2555

สูงสุด

ต่ำสุด

เฉลี่ย

สูงสุด

ต่ำสุด

เฉลี่ย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

64.9007

60.4764

62.5957

60.9648

56.7209

58.4202

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

83.8075

67.9738

72.3817

78.8786

65.4719

69.5368

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

73.3373

61.2369

63.2091

65.1406

58.4033

59.8530

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

65.1569

61.6031

62.8509

63.8063

58.0482

59.6404

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

61.3207

58.8665

59.6138

58.0363

55.7844

56.3947

คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

78.2251

64.5662

66.3639

69.1158

61.1956

62.9704

คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

81.4494

65.6714

69.8032

79.6597

62.2901

66.1756

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

61.1691

56.5771

58.1779

62.4608

52.9686

54.5267

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

65.5519

60.0256

61.4807

65.1833

56.8858

58.4675

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64.1571

58.5012

60.9326

66.9192

57.5447

59.3520

วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร

และวชิรพยาบาล

66.9938

62.7175

63.7012

64.2419

59.2046

60.4283

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า *เพศชาย

66.2415

58.6309

60.3947

61.0723

54.9952

56.5609

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า *เพศหญิง

64.1609

59.4929

61.3544

60.0547

56.1343

57.4145

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

74.9052

62.9242

65.6778

70.7747

58.7580

61.3921

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

71.5441

60.0736

61.8540

64.4773

56.8730

58.2243

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

66.7232

59.2495

60.3864

57.5870

54.6356

55.6101

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

60.4246

57.5751

58.4722

58.0408

54.8367

55.8353

คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครันทรวิโรฒ

62.6987

594154

60.1101

57.8014

55.7425

56.3054

 

ค่าสถิติต่างๆ ของการสอบวิชาสามัญ (สอบตรงกลาง สทศ.) เฉพาะทั้ง 3 ฉบับ
ปีการศึกษา 2555 (เพื่อเข้าการศึกษาปี
2556)
  

คะแนน
(เต็ม 100)

ไทย

สังคมศึกษา

อังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สูงสุด

92.0000

66.0000

92.5000

100.0000

93..3333

ต่ำสุด

12.0000

6.0000

6.2500

2.0000

4.0000

เฉลี่ย

60.9980

34.3245

39.0719

29.6834

35.0230

S.D.

10.7067

8.4559

14.3440

16.6098

12.1402

 
MED
bulletประวัติและพันธกิจของสถาบัน
bulletบรรยากาศของสถาบัน
bulletความสำเร็จของเรา
bulletTOPIC โดดเด่นอย่างไร
bulletทีมสอนของสถาบัน
bulletคอร์สเรียนทั้งหมดของ TOPIC
bulletกิจกรรมต่างๆ ของเรา
bulletคอร์สที่เปิดร่วมกับสถาบัน JIA
bulletDownload โบรชัวร์
bulletHot Promotion!!
bulletTOPIC PACKAGE
bulletตารางรอบสด มกรา - ธันวา 60
bulletDownload ตารางรอบสด
bulletDownload ตารางสอบต่างๆ
dot
การสมัครเรียน/วิธีการชำระเงิน
dot
bulletวิธีการสมัครเรียน/วิธีการชำระเงิน
bulletระบบจองคอร์สออนไลน์
dot
คอร์สสอบตรง ธรรมศาสตร์
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletTU STAR (ใช้สอบตรง มธ 14 คณะ)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์ (SEAS)
bulletสั่งซื้อหนังสือสรุปข่าว 59
bulletเรียงความรัฐศาสตร์ (เรียนที่บ้าน)
bulletคณะสังคมวิทยาฯ (วิจัยสังคม)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (รัสเซียศึกษา)
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์ (EBM)
bulletสั่งซื้อคู่มือสอบตรงคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletสอบตรงวิทย์กีฬา สหเวชศาสตร์
bulletการจัดการมรดกฯ (BMCI)
bulletคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
bulletคณะศึกษาศาสตร์
bulletสหวิทยาการสังคมศาสตร์
dot
สอบตรง TU INTER
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์ (BMIR)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (BE)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BAS)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BEC)
bulletคณะวารสารฯ (BJM)
bulletจีนศึกษา ( PBIC )
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletอินเดียศึกษา ( PBIC )
bulletคณะนิติศาสตร์ (LAW)
bulletคณะสถาปัตย์ (UDDI)
bulletอาเซียน - จีนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (IAC)
bulletคณะวิทยาศาสตร์ (ISC)
bulletนวัตกรรมการบริการ (BSI)
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ (SPD)
bulletไทยศึกษา ( PBIC )
dot
คอร์สสอบตรง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
dot
bulletคณะนิเทศศาสตร์
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะบัญชี จุฬาฯ
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะอักษรศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะครุศาสตร์
bulletเตรียมสอบวิชาพื้นฐาน ปี 61
dot
สอบตรง CU INTER
dot
bulletคณะอักษรศาสตร์ (BALAC)
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (EBA)
bulletคณะนิเทศศาสตร์
dot
คอร์สเตรียมสอบแพทย์ กสพท.
dot
bulletวิชา เฉพาะแพทย์
dot
การสอบวัดผลระดับสูง
dot
bulletTU - GET
bulletCU - TEP
bulletCU - AAT
bulletTOEIC
bulletSAT I (International)
bulletACADEMIC WRITING (สด)
bulletACADEMIC WRITING (เรียนที่บ้าน)
dot
topicUK เรียนต่อต่างประเทศ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletDownload รายละเอียดเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletคำถามที่พบบ่อย topicUK
dot
คอร์ส GAT
dot
bulletGAT วิเคราะห์
bulletGAT ภาษาอังกฤษ
bulletพื้นฐานภาษาอังกฤษ
bulletภาษาอังกฤษ ม.1 - ม.3
dot
คอร์ส PAT
dot
bulletPAT 1 (คณิตศาสตร์)
bulletPAT 3 (พื้นฐานวิศวะ)
bulletPAT 5 (วิชาชีพครู)
bulletPAT 7 (ภาษาจีน)
dot
คอร์สสอบตรง สทศ. และ O - NET
dot
bulletเตรียมสอบ ONET
bulletเตรียมสอบตรงกลาง สทศ.
bulletคณิตฯ สอบตรงกลาง สทศ.
dot
สังคมศึกษา ม.4 - ม.6
dot
bulletคอร์ส ประวัติศาสตร์
bulletคอร์ส สังคมศึกษา ม.4-6
dot
คอร์สสำหรับ ม.ต้น (ม.1- 3)
dot
bulletภาษาอังกฤษ ม.1 - ม.3
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ท็อปปิค อะคาเดมี่
WWW.2BTOPIC.COM | Facebook : www.facebook.com/topic2u | E Mail : info@2btopic.com
Copyright © 2011 2BTOPIC.COM

สาขาของ TOPIC ACADEMY
Be Come a Fan of TOPIC ACADEMY - สอบตรง ธรรมศาสตร์ และ จุฬา
 |