ReadyPlanet.com
dot dot
ระบบแจ้งชำระเงิน เพื่อสมัครเรียน (Payment Confirmation)

 

ระบบแจ้งชำระเงินเพื่อสมัครเรียน 
สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ท็อปปิค อะคาเดมี่

รายละเอียด
1. ภายหลังจากการแจ้งผ่านระบบ ท่านจะได้รับ E-Mail ยืนยัน จากทีมงาน (ภายใน 48 ชั่วโมง) ว่าท่านทำการชำระเงินสำเร็จ
2. หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ 02 251 8889 | 087 215 6357 หรือ www.facebook.com/topic2u 
3. กรุณาตรวจสอบ รหัสคอร์ส วิชาเรียน วันเรียน และเวลาเรียน ที่ท่านชำระเงินให้ถูกต้อง 
    เนื่องจากทางสถาบันไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการชำระเงินอันเกิดมาจากความผิดพลาดของผู้จอง
4. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง
5. หากสถาบันตรวจสอบพบว่ามีการแจ้งชำระเงินที่ไม่เป็นความจริง / จงใจปลอมแปลงหลักฐานการชำระเงิน
    สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด
6. ตัวอย่างการกรอกข้อมูลสมัครเรียน
   รหัสนักเรียน (ถ้ามี) : 
   ชื่อ - นามสกุล : นายโดม จามจุรี
   เบอร์โทรศัพท์ : 0872156357
   E - Mail : info@2btopic.com
   ที่อยู่ : ชั้น 18 อาคารวิทยกิตติ์ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

   คอร์ส/ระบบ ที่สมัครเรียน : 1) คอร์สรัฐศาสตร์ (POL SCI) รอบสด ครั้งที่ 1 (4,600 บาท)
                                     2) คอร์ส BMIR ระบบ Topic Best (6,400 บาท)
                                     3) คอร์ส Advance TU-GET ระบบ Topic Easy (3,200 บาท)
                                     4) คอร์ส Academic Writing (BMIR) ระบบ Topic Plus (7,600 บาท)
                                     5) Package GAT (7,200 บาท)
                                     *หากสมัครคอร์สเดียว ก็ใส่เพียงคอร์สเดียว*
   จำนวนเงินที่ชำระรวม : 29,000 บาท
   วิธีการชำระเงิน : *เลือกได้ตาม list*
   วันที่ชำระเงิน : 8 มีนาคม 2561
   เวลาที่ชำระเงิน : 16:30
   หมายเหตุ :


รหัสนักเรียน (ถ้ามี) :
ชื่อ - นามสกุล :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
E-Mail :  *
ที่อยู่ :  *
คอร์ส/ระบบที่สมัครเรียน :  *
จำนวนเงินที่ชำระรวม :  *
วิธีการชำระเงิน :
วันที่ชำระเงิน :  *
เวลาที่ชำระเงิน :  *
หมายเหตุ :ENROLL

ระบบสมัครงานออนไลน์
ระบบสมัครเรียน (Course Enrollment)
ระบบสมัคร TUTOR ออนไลน์ articlebulletประวัติและพันธกิจของสถาบัน
bulletบรรยากาศของสถาบัน
bulletความสำเร็จของเรา
bulletTOPIC โดดเด่นอย่างไร
bulletทีมสอนของสถาบัน
bulletคอร์สเรียนทั้งหมดของ TOPIC
bulletกิจกรรมต่างๆ ของเรา
dot
ตารางเรียน / Promotion
dot
bulletDownload โบรชัวร์
bulletHot Promotion!!
bulletTOPIC PACKAGE
bulletรอบสด ตุลา 65 - เมษา 66
dot
การสมัครเรียน/วิธีการชำระเงิน
dot
bulletวิธีการสมัครเรียน
bulletวิธีการชำระเงินเพื่อสมัครเรียน
bulletสมัครเรียน
bulletแจ้งชำระเงินค่าสมัครเรียน
dot
ระบบเรียนออนไลน์
dot
bulletTOPICONLINE.NET
dot
Topic Activities
dot
bulletTopic On Media
bulletTopic to School
dot
คอร์สสอบตรง ธรรมศาสตร์
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์ (SEAS)
bulletสั่งซื้อหนังสือสรุปข่าว 64
bulletเรียงความรัฐศาสตร์ (เรียนที่บ้าน)
bulletคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
bulletคณะศิลปศาสตร์ (รัสเซียศึกษา)
bulletสั่งซื้อคู่มือสอบตรงคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะสถาปัตย์ (การผังเมือง)
bulletการจัดการมรดกฯ (BMCI)
bulletคณะวารสารฯและสื่อสารมวลชน
bulletคณะศึกษาศาสตร์
bulletสหวิทยาการสังคมศาสตร์
dot
สอบตรง TU INTER
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์ (BIR)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (BE)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BAS)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BEC)
bulletคณะวารสารฯ (BJM)
bulletจีนศึกษา ( PBIC )
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletอินเดียศึกษา ( PBIC )
bulletคณะนิติศาสตร์ (LAW)
bulletคณะสถาปัตย์ (UDDI)
bulletอาเซียน - จีนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (IAC)
bulletนวัตกรรมการบริการ (BSI)
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ (SPD)
bulletไทยศึกษา ( PBIC )
bulletโลกคดีศึกษา (GSSE)
bulletปรัชญา การเมือง เศรษฐศาสตร์ (PPE)
dot
คอร์สสอบตรง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
dot
bulletคณะนิเทศศาสตร์
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะบัญชี จุฬาฯ
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะอักษรศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะจิตวิทยา
dot
สอบตรง CU INTER
dot
bulletคณะอักษรศาสตร์ (BALAC)
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (EBA)
bulletคณะนิเทศศาสตร์ (COM ARTS)
bulletคณะรัฐศาสตร์ (PGS)
dot
คอร์สเตรียมสอบแพทย์ กสพท.
dot
bulletวิชา เฉพาะแพทย์
dot
การสอบวัดผลระดับสูง
dot
bulletTU - GET
bulletCU - TEP
bulletCU - AAT
bulletTOEIC
bulletSAT
bulletACADEMIC WRITING (สด)
bulletACADEMIC WRITING (เรียนที่บ้าน)
bulletIELTS
bulletTOEFL
bulletสั่งซื้อหนังสือ สรุป VOCAB (IELTS/TOEFL/TU-GET/CU-TEP)
dot
topicLONDON เรียนต่อต่างประเทศ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletDownload รายละเอียดเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletคำถามที่พบบ่อย topicLONDON
dot
คอร์ส GAT
dot
bulletGAT (เชื่อมโยง + อังกฤษ)
bulletภาษาอังกฤษ (พื้นฐาน)
bulletติวอังกฤษฟรี กับครูพี่ทาม์ย
bulletสั่งซื้อหนังสือ ตะลุยโจทย์อังกฤษ O-NET
bulletTrick อังกฤษ ฟรี! กับครูพี่ทาม์ย
dot
คอร์ส PAT
dot
bulletPAT 1 (คณิตศาสตร์)
bulletPAT 5 (วิชาชีพครู)
bulletติวคณิตฟรี กับครูบอย
dot
คอร์สสอบตรง สทศ. และ O - NET
dot
bulletเตรียมสอบ ONET
bulletเตรียมสอบวิชาสามัญ
dot
สังคมศึกษา ม.4 - ม.6
dot
bulletคอร์ส ประวัติศาสตร์
bulletคอร์ส สังคมศึกษา ม.4-6
dot
คอร์สสำหรับ ม.ต้น (ม.1- 3)
dot
bulletภาษาอังกฤษ (พื้นฐาน)
dot
เตรียมสอบราชการ/ครูผู้ช่วย/กพ
dot
bulletโครงการ "ติวติดครู"
bulletระบบสำรองที่นั่ง "ติวติดครู"
bulletคอร์สเตรียมสอบ ราชการ/ครูผู้ช่วย/กพ
dot
THE EXAM (1 วันปาฏิหารย์)
dot
bulletTOEIC : THE EXAM
bulletENG TCAS : THE EXAM
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ท็อปปิค อะคาเดมี่
WWW.2BTOPIC.COM | Facebook : www.facebook.com/topic2u | E Mail : info@2btopic.com
Copyright © 2011 2BTOPIC.COM

สาขาของ TOPIC ACADEMY
Be Come a Fan of TOPIC ACADEMY - สอบตรง ธรรมศาสตร์ และ จุฬา
 |