ReadyPlanet.com
dot dot
วิธีการสมัครเรียน

 

วิธีการสมัครเรียน

TOPIC ACADEMY

F

 

ผู้ที่สนใจเรียนในคอร์สเรียนต่างๆ ของ TOPIC ACADEMY สามารถทำตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

 

1)    ตรวจสอบคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน
(
กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจใน รหัสคอร์สเรียน วันเรียน” “เวลาเรียนให้ถูกต้อง เพราะหากมีข้อผิดพลาดให้แจ้งได้ที่ธนาคารเพื่อทำการแก้ไขภายในวันที่ชำระเงิน หรือหากแจ้งข้อผิดพลาดเป็นเหตุทำให้ไม่สามารถมาเรียนได้เกินกว่า 1 วัน สถาบันจะมีค่าธรรมเนียมในการย้ายรอบหรือย้ายคอร์ส และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ)

2)    ชำระเงินผ่านช่องทางต่างของสถาบัน (รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่)

   a) ชำระผ่านช่องทาง การโอนเงินผ่านธนาคาร
                                 (เคาท์เตอร์ธนาคาร/ตู้ ATM/Mobile Banking)
 
       (รายละเอียดการชำระเงินผ่านการโอนเงินด้านล่าง คลิกที่นี่)

            (ระบบ Mobile Banking (โอนเงินผ่าน Application) ของธนาคาร ไทยพาณิชย์ (SCB) / กสิกร (Kbank) / 
        กรุงไทย (KTB)/ กรุงเทพ / ออมสิน / กรุงศรีฯ / ธนชาติ / ทหารไทย สามารถทำการโอนเงินมายังบัญชี
        ธนาคารไทยพาณิชย์ (
SCB) / กสิกร (Kbank) / กรุงไทย (KTB) ข้างต้นได้เลย โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
)

   b) ชำระผ่านช่องทาง ระบบ PromptPay (พร้อมเพย์) 
       (รายละเอียดการชำระเงินผ่านช่องทางต่างของระบบ Promtpay ด้านล่าง คลิกที่นี่)

            (ระบบ Promtpay สามารถชำระได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม)

        c) ชำระผ่านช่องทาง บัตรเครดิต 
       (รายละเอียดการชำระเงินผ่านช่องทางต่างของระบบ บัตรเครดิต ด้านล่าง คลิกที่นี่)

                     (โปรโมชั่นพิเศษ !!! สามารถชำระผ่านบัตรเครดิต (ชำระยอดเต็ม) ได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม)

 

3)    ส่งสลิป/หลักฐานชำระเงิน มายัง info@2btopic.com พร้อมแจ้งรายละเอียด ดังนี้

             (สามารถ SCAN / ถ่ายภาพ / capture หน้าจอชำระเงิน / ไฟล์ภาพ หลักฐานชำระเงินได้)
                  a) ชื่อ - นามสกุล ของผู้เรียน
                  b) เบอร์โทรศัพท์
                  
c) อีเมล์ (ที่ติดต่อได้จริง)
                  d) ที่อยู่
                  e) คอร์ส / Package ที่สมัครเรียน
                      
(กรณีสมัครหลายคอร์ส สามารถแจ้งมาพร้อมกัน ตามจำนวนเงินที่ชำระมาได้เลย)
                  f) ระบบเรียนที่สมัคร 
                     (กรณีสมัครหลายคอร์ส และหลายรูปแบบ กรุณาวงเล็บต่อท้ายชื่อคอร์สที่สมัครว่าเรียนในระบบใด)
                       - รอบสด (กรุณาระบุรอบเรียนของรอบสด)
                       - Topic Best (ระบบเรียนส่วนตัวผ่านคอมพิวเตอร์ที่สถาบันตามวันและเวลาที่สะดวก)
                       - Topic Easy (ระบบเรียนออนไลน์ที่บ้าน)
                       - Topic Plus (ระบบเรียนการเขียนเรียงความ/Academic Writng ที่บ้าน)

        หรือ คลิกที่นี่ เพื่อแจ้งยืนยันการสมัคร / ส่งหลักฐานการสมัครเรียนผ่านเว็บไซต์


4)    เก็บ Pay Slip เพื่อนำมายืนยันกับเจ้าหน้าที่ของสถาบันในวันเปิดคอร์สเรียน
    a) หากชำระผ่านเคาท์เตอร์ใช้ใบ Pay Slip ที่ได้จากธนาคาร
    b) หากชำระผ่านตู้ ATM ให้ใช้ Pay Slip ที่ได้จากตู้ ATM (ไม่ควรชำระในตู้ที่สลิปหมด)
   
c) หากชำระผ่านระบบ Mobile Banking / ระบบ PromptPay (ผ่านโทรศัพท์)
           c.a) กรณี ผ่าน Internet ให้ print / capture เอกสารยืนยันการชำระเงิน
                  ที่สมบูรณ์จากหน้าเว็บไซต์ของธนาคาร
          
c.b) กรณี ผ่าน Mobile Banking ให้ capture หรือถ่ายภาพหน้าจอ
                 ที่ยืนยันการชำระเงินที่สมบูรณ์แล้วของธนาคาร

         d) หากชำระผ่านระบบ PAYSBUY 
           d.a) ประเภทบัตรเครดิต/บัตรเดบิต/สมาชิก PAYSBUY/Internet Banking
                 ให้ Print เอกสารยืนยันการชำระเงินที่สมบูรณ์จาก E-Mail ที่ระบบ PAYSBUY ส่งให้
                 (E-Mail ของผู้เรียนที่แจ้งไว้ในขณะทำรายการชำระเงินกับ PAYSBUY)
           d.b) ประเภทเคาท์เตอร์เซอร์วิส ผ่าน 7-eleven หรือ Tesco Lotus

                      ให้นำใบ Pay Slip และใบเสร็จการชำระเงินที่สมบูรณ์มายืนยันที่สถาบัน

5)    กรณีน้องที่ไม่เคยสมัครเรียนหรือไม่เคยมีประวัติกับทางสถาบันมาก่อน
ให้เตรียมภาพถ่าย ขนาด 
1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ มาเพื่อทำการสมัครเรียน และทำระบบยืนยันตัวตนที่สถาบันในวันเปิดคอร์สเรียน
(ในการสมัครเรียนครั้งต่อๆ ไป นักเรียนเก่ามีสิทธิ์ได้รับส่วนลดพิเศษจากสถาบัน ดังนั้นควรเตรียมรูปถ่ายเพื่อมาจัดทำระบบยืนยันตัวตนและสามารถนำไปใช้สิทธิ์ส่วนลดในคอร์สต่อๆ ไปได้ และทางสถาบันจะขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้ส่วนลดหากนักเรียนเก่าไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนที่มีรูปถ่ายชัดเจน ทั้งนี้รูปถ่ายสามารถเป็นรูปอื่นที่ไม่ใช่รูปนักเรียนได้ แต่ควรเป็นภาพหน้าตรงชัดเจนและสุภาพ และการนำรูปใหญ่กว่า 1 นิ้วมาจะทำให้รูปในเอกสารยืนยันตัวตนของผู้เรียนใหญ่เกิดความจริง ซึ่งอาจทำให้รูปออกมาไม่สวย)

 

 

ข้อตกลงเพิ่มเติมในการสมัครเรียน

TOPIC ACADEMY

 

 

1)    การสมัครเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีรายการโอนเงินหรือชำระเงินเข้ามายังสถาบันแล้วเท่านั้น

2)    การสมัครเรียนนักเรียนควรตรวจสอบให้แน่ใจใน รหัสคอร์สเรียน วันเรียน” “เวลาเรียน
ให้ถูกต้อง
เพราะหากมีข้อผิดพลาดให้แจ้งได้ที่ธนาคารเพื่อทำการแก้ไขภายในวันที่ชำระเงิน
หรือหากแจ้งข้อผิดพลาดเป็นเหตุทำให้ไม่สามารถมาเรียนได้เกินกว่า 1 วัน
สถาบันจะมีค่าธรรมเนียมในการย้ายรอบหรือย้ายคอร์ส และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ 


3)    ค่าธรรมเนียมของสถาบันมีดังนี้
   
a) ค่าธรรมเนียมในการ ย้ายคอร์สเรียน  จำนวนเงิน  500 บาทต่อคอร์ส
   
b) ค่าธรรมเนียมในการ ย้ายรอบเรียน     จำนวนเงิน 300 บาทต่อรอบ/ต่อครั้ง
   
c) ค่าธรรมเนียมในการ ย้ายสาขาเรียน   จำนวนเงิน 500 บาทต่อคอร์ส
        (เฉพาะนักเรียนที่สมัครเรียนในรอบสด หรือรอบ
DVD เท่านั้น
          เพราะรอบ TOPIC BEST สามารถเรียนสาขาไหนก็ได้)
    
d) ค่าธรรมเนียมในการ ชำระเงินผ่าน บัตรเครดิต บัตรเดบิต ผ่านเว็บไซต์ 
        
และค่าธรรมเนียมในการ ชำระเงินผ่านเคาท์เตอร์เตอร์เซอร์วิส
        จะคิดเพิ่มอีกรายการละ
4% ของราคาคอร์สที่สมัครเรียน
       
โดยนักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะจ่ายรวมกับค่าคอร์สเรียน
        หรือจะจ่ายแยกต่างหากเป็นเงินสดที่เคาท์เตอร์ของสถาบัน

4)    สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูลคอร์สเรียนหรือรอบเรียนหรือตารางเรียนหรือรายการส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่นต่างๆ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผลการพิจารณาของสถาบันถือเป็นที่สิ้นสุด
(ทั้งนี้หากการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการเรียนของนักเรียน ทางสถาบันจะจัดการปัญหาต่างๆ อย่างสมเหตุสมผลที่สุด ซึ่งรวมไปถึงการคืนเงินให้ลูกค้าเต็มจำนวน

5)    ในกรณีที่สถาบันไม่สามารถเปิดคอร์สเรียนในรอบที่นักเรียนสมัครเรียนเข้ามาได้ ทางสถาบันจะโทรแจ้งเพื่อสอบถามการย้ายรอบเรียนหรือเปลี่ยนระบบการเรียน และหากนักเรียนไม่สะดวกตามกรณีข้างต้นทางสถาบันจะคืนเงินให้กับนักเรียนเต็มจำนวน

6)    หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ตามช่องทางดังนี้
    a) สายด่วน TOPIC ACADEMY  โทรศัพท์ 087 215 6357
    b) สาขาสยามสแควร์ โทรศัพท์ 02 251 8889
    c) สาขาลำปาง โทรศัพท์ 054 010 45