ReadyPlanet.com
dot dot
TOPIC PLUS - WPT + WBMT การเขียนเรียงความสำหรับสอบตรงรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือโทรสอบถามที่ 02 619 2700, 087215 6357
 

WPT - การเขียนเรียงความสำหรับสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ มธ.

ความสำคัญ : การเขียนเรียงความเพื่อสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น แม้ว่าชื่อจะเป็น "การเขียนเรียงความ" แต่ทว่าในความจริงแล้ว การเขียนเรียงความนี้เป็นลักษณะของการ "เขียนตอบข้อสอบอัตนัยเชิงสังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์" ซึ่งน้องๆ จะไม่เคยเจอการเขียนตอบในรูปแบบนี้มาก่อนอย่างแน่นอนในระดับ ม.ปลาย (กล่าวคือข้อสอบส่วนนี้จะไม่เหมือนกับการเขียนเรียงความในวิชาภาษาไทยทั่วไป) อีกทั้งข้อสอบในส่วนนี้ยังเป็นข้อสอบส่วนที่ "ชี้เป็นชี้ตายว่าจะสอบติดหนือไม่" และน้องๆ ส่วนใหญ่มักจะละเลย ทำให้พลาดการสอบไปอย่างน่าเสียดาย ดังนั้นคอร์สนี้จึงเป็นคอร์สที่น้องๆ ต้องเตรียมตัว และต้องเตรียมไปกับ สุดยอดอันดับหนึ่งทางรัฐศาสตร์ กับครูพี่ทาม์ยที่ TOPIC ACADEMY เท่านั้น
เนื้อหา : เน้นการฝึกปฏิบัติ จะสอนวิธีการตีความ ตีโจทย์ให้แตก พร้อมทั้งหลักและวิธีการในการตอบคำถาม ตามแนวทางรัฐศาสตร์ สาขาต่างๆ โดยในคอร์สจะใช้ข้อสอบจริงพร้อมทั้งโจทย์ร่วมสมัยที่น่าสนใจ ในการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความชำนาญมากยิ่งขึ้น
เหมาะสำหรับรัฐศาสตร์ สาขา : ทุกสาขาของรัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง, การระหว่างประเทศ, บริหารรัฐกิจ) รวมไปจนกระทั่งระดับปริญญาโท ทั้งนี้เพราะทุกสาขาจะตัดสินว่าใครจะมีสิทธิได้เข้าสัมภาษณ์จากการเขียนเรียงความ ดังนั้นข้อสอบส่วนนี้จึงสำคัญมาก และมีน้องๆ หลายๆ คนที่พลาดในข้อสอบส่วนนี้ ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง
ค่าเรียน : TOPIC PLUS 2,400 บาท
 
TOPIC PLUS –สะดวกสบาย เรียนได้ “ที่บ้าน” ทุกที่ทั่วประเทศ
(*หมายเหตุ* เนื่องจากคอร์สนี้มีลักษณะเป็น "การฝึกปฏิบัติ" ดังนั้นเมื่อน้องลงคอร์สนี้ ควรมีวินัยในตนเอง และส่งงานให้ครูพี่ทาม์ยตรวจผ่านช่องทางต่างๆ และพี่ทาม์ยจะตรวจงานพร้อม comment งานคืนให้ทาง E-Mail ไม่เกิน 3 วัน นับจากวันส่งงาน รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามที่ 02 251 8889, 087 215 6357)
WPT - ราคา 2,400 บาท
รหัสชำระเงิน : 99205200
 
WBMT - การเขียนเรียงความสำหรับสอบตรง BMIR 
ความสำคัญ : การเขียนเรียงความเพื่อสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ นานาชาติ (BMIR) และคณะนิติศาสตร์ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น แม้ว่าชื่อจะเป็น "การเขียนเรียงความ" แต่ทว่าในความจริงแล้ว การเขียนเรียงความนี้เป็นลักษณะของการ "เขียนตอบข้อสอบอัตนัยเชิงสังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์/นิติศาสตร์" ซึ่งน้องๆ จะไม่เคยเจอการเขียนตอบในรูปแบบนี้มาก่อนอย่างแน่นอนในระดับ ม.ปลาย (กล่าวคือข้อสอบส่วนนี้จะไม่เหมือนกับการเขียนเรียงความในวิชาภาษาไทยทั่วไป) อีกทั้งข้อสอบในส่วนนี้ยังเป็นข้อสอบส่วนที่ "ชี้เป็นชี้ตายว่าจะสอบติดหนือไม่" และน้องๆ ส่วนใหญ่มักจะละเลย ทำให้พลาดการสอบไปอย่างน่าเสียดาย ดังนั้นคอร์สนี้จึงเป็นคอร์สที่น้องๆ ต้องเตรียมตัว และต้องเตรียมไปกับ สุดยอดอันดับหนึ่งทางรัฐศาสตร์ กับครูพี่ทาม์ยที่ TOPIC ACADEMY เท่านั้น
เนื้อหา : เน้นการฝึกปฏิบัติ จะสอนวิธีการตีความ ตีโจทย์ให้แตก พร้อมทั้งหลักและวิธีการในการตอบคำถาม ตามแนวทางรัฐศาสตร์ สาขาต่างๆ โดยในคอร์สจะใช้ข้อสอบจริงพร้อมทั้งโจทย์ร่วมสมัยที่น่าสนใจ ในการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความชำนาญมากยิ่งขึ้น 
ค่าเรียน : รอบสด 7,200 บาท รอบ TOPIC BEST 7,200 บาท TOPIC PLUS 7,600 บาท
 
PLUS –สะดวกสบาย เรียนได้ “ที่บ้าน” ทุกที่ทั่วประเทศ
(*หมายเหตุ* เนื่องจากคอร์สนี้มีลักษณะเป็น "การฝึกปฏิบัติ" ดังนั้นเมื่อน้องลงคอร์สนี้ ควรมีวินัยในตนเอง และส่งงานให้ครูพี่ทาม์ยตรวจผ่านช่องทางต่างๆ และพี่ทาม์ยจะตรวจงานพร้อม comment งานคืนให้ทาง E-Mail ไม่เกิน 3 วัน นับจากวันส่งงาน รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามที่ 02 251 8889, 087 215 6357) 
รายละเอียดการเรียนแบบ TOPIC PLUS เพิ่มเติม คลิกที่นี่ >>>
WBMT - ราคา 7,600 บาท
รหัสชำระเงิน : 99205400
 
ACADEMIC WRITING
- การเขียนเรียงความสำหรับสอบตรงธรรมศาสตร์ และ จุฬาฯ
ความสำคัญ : การเขียนเรียงความเพื่อสอบตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั้น แม้ว่าชื่อจะเป็น "การเขียนเรียงความ" แต่ทว่าในความจริงแล้ว การเขียนเรียงความนี้เป็นลักษณะของการ "เขียนตอบข้อสอบอัตนัยเชิงสังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์/นิติศาสตร์/พื้นที่ศึกษา/นิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์" ซึ่งน้องๆ จะไม่เคยเจอการเขียนตอบในรูปแบบนี้มาก่อนอย่างแน่นอนในระดับ ม.ปลาย (กล่าวคือข้อสอบส่วนนี้จะไม่เหมือนกับการเขียนเรียงความในวิชาภาษาไทยทั่วไป) อีกทั้งข้อสอบในส่วนนี้ยังเป็นข้อสอบส่วนที่ "ชี้เป็นชี้ตายว่าจะสอบติดหนือไม่" และน้องๆ ส่วนใหญ่มักจะละเลย ทำให้พลาดการสอบไปอย่างน่าเสียดาย ดังนั้นคอร์สนี้จึงเป็นคอร์สที่น้องๆ ต้องเตรียมตัว และต้องเตรียมไปกับ สุดยอดอันดับหนึ่งทางรัฐศาสตร์ กับครูพี่ทาม์ยที่ TOPIC ACADEMY เท่านั้น
เนื้อหา : เน้นการฝึกปฏิบัติ จะสอนวิธีการตีความ ตีโจทย์ให้แตก พร้อมทั้งหลักและวิธีการในการตอบคำถาม ตามแนวทางรัฐศาสตร์ สาขาต่างๆ โดยในคอร์สจะใช้ข้อสอบจริงพร้อมทั้งโจทย์ร่วมสมัยที่น่าสนใจ ในการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความชำนาญมากยิ่งขึ้น 
ค่าเรียน : รอบสด 7,200 บาท รอบ TOPIC BEST 7,200 บาท TOPIC PLUS 7,600 บาท
 
ACADEMIC WRITING เน้นสอบตรงอังกฤษและอเมริกันศึกษา มธ. (BAS TU) /
เน้นสอบตรงจีนศึกษา มธ. (PBIC) / เน้นสอบตรงอินเดียศึกษา (PBIC TU) /
เน้นสอบตรงนิติศาสตร์ นานาชาติ มธ. (LL.B. TU TRACK II)

PLUS –สะดวกสบาย เรียนได้ “ที่บ้าน” ทุกที่ทั่วประเทศ
(*หมายเหตุ* เนื่องจากคอร์สนี้มีลักษณะเป็น "การฝึกปฏิบัติ" ดังนั้นเมื่อน้องลงคอร์สนี้ ควรมีวินัยในตนเอง และส่งงานให้ครูพี่ทาม์ยตรวจผ่านช่องทางต่างๆ และพี่ทาม์ยจะตรวจงานพร้อม comment งานคืนให้ทาง E-Mail ไม่เกิน 3 วัน นับจากวันส่งงาน รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามที่ 02 251 8889, 087 215 6357) 
รายละเอียดการเรียนแบบ TOPIC PLUS เพิ่มเติม คลิกที่นี่ >>>
ACADEMIC WRITING
เน้น BAS, PBIC, LAW (LL.B.)
- ราคา 7,600 บาท
รหัสชำระเงิน : 99227600
 
ACADEMIC WRITING เน้นสอบตรงวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ. (BJM TU) / 
เน้นสอบตรงอักษรศาสตร์ จุฬาฯ หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรม (BALAC CHULA) /
เน้นสอบตรงนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ (COM ARTS CHULA)

PLUS –สะดวกสบาย เรียนได้ “ที่บ้าน” ทุกที่ทั่วประเทศ
(*หมายเหตุ* เนื่องจากคอร์สนี้มีลักษณะเป็น "การฝึกปฏิบัติ" ดังนั้นเมื่อน้องลงคอร์สนี้ ควรมีวินัยในตนเอง และส่งงานให้ครูพี่ทาม์ยตรวจผ่านช่องทางต่างๆ และพี่ทาม์ยจะตรวจงานพร้อม comment งานคืนให้ทาง E-Mail ไม่เกิน 3 วัน นับจากวันส่งงาน รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามที่ 02 251 8889, 087 215 6357) 
รายละเอียดการเรียนแบบ TOPIC PLUS เพิ่มเติม คลิกที่นี่ >>>
ACADEMIC WRITING เน้น
BJM, BALAC, COM ARTS
- ราคา 7,600 บาท
รหัสชำระเงิน : 99227400
 
ตอนนี้ TOPIC ACADEMY มีหลักสูตรพิเศษใหม่ล่าสุด “เรียนอยู่กับบ้าน !!!!”
โดยมีวิธีการดังนี้
1.       เมื่อน้องๆ ลงทะเบียนเรียนผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ (ดาวน์โหลดใบชำระเงินที่นี่) มาเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อกรอกใบสมัครเรียน (ดาวน์โหลดได้ที่นี่) แล้วจัดส่งเอกสารดังนี้มายังสถาบัน
a.       เอกสารการชำระเงิน (ดาวน์โหลดใบชำระเงินที่นี่)
b.       เอกสารใบสมัครที่ดาวน์โหลดมาและกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)
(ในกรณีที่น้องเคยเป็นนักเรียนเก่า กรุณาแจ้งด้วยว่าเป็นนักเรียนเก่า พร้อมทั้งให้ใส่รหัสนักเรียนมาด้วย)
c.        รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
2.       ทางสถาบันจะจัดส่งแผ่น DVD การเรียน และกระดาษคำตอบกลับไปให้น้องๆ (จะไม่มีเอกสารประกอบการเรียนเนื่องจากเนื้อหามีปรากฏอยู่ใน DVD อยู่แล้ว และคอร์สนี้เน้นการ “ฝึกปฏิบัติ”) พร้อมทั้งบัตรประจำตัวนักเรียน
3.       เมื่อน้องๆ เริ่มเรียน น้องๆ จะต้องส่งงานมายัง TOPIC ACADEMY ในอีเมล info@2btopic.com
(น้องๆ สามารถเขียน แล้วสแกนส่งมาทางอีเมล์ หรือ จะพิมพ์ส่งมาก็ได้ ในกรณีพิมพ์ส่งมา ควรพิมพ์ใน Microsoft Word ตัวอักษร Calibri ขนาด 12 จำนวนตามที่ได้รับคำสั่งใน DVD ในแต่ละสาขา)
4.       จากนั้นครูพี่ทาม์ยจะตรวจพร้อมกับคอมเมนต์งานกลับคืนไปให้น้องๆ ผ่านทางอีเมล์ของน้องๆ ภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่น้องๆ ส่งงานมา (ครูพี่ทาม์ยจะตรวจงานให้ชิ้นละ 2 ดราฟ โดยดราฟแรกจะเป็นงานเขียนแรกของน้องๆ เมื่อส่งมาแล้วพี่ทาม์ยจะแนะนำกลับไปให้น้องเขียนแก้แล้วมาส่งอีกครั้งเป็นดราฟที่ 2 และพี่ทาม์ยจะส่งคอมเมนต์กลับไปอีกทีหนึ่ง)
5.       ในการส่งงานทุกครั้ง น้องๆ จะต้องระบุ “หัวข้อคำถาม”, “ชื่อ – สนามสกุล”, “เบอร์โทรที่ติดต่อได้”, “E-Mail”, “สาขาวิชา (ที่อยากเข้า) ที่เลือกเรียน”, “รหัสประจำตัวนักเรียน”, “ครั้งที่ของดราฟที่ส่ง” หากน้องๆ ขาดข้อมูลอันใดอันหนึ่งไป น้องๆ จะไม่ได้รับการตรวจงานให้
6.       เมื่อน้องๆ มีข้อสงสัยเพิ่มเติมในการเรียน สามารถสอบถาม “ครูพี่ทาม์ย” ได้ตลอดที่ www.facebook.com/tyme.topic ซึ่งครูพี่ทาม์ยจะเข้ามาตอบคำถามน้องๆ และพูดคุยเป็นประจำทุกวัน
7.       ทั้งนี้น้องๆ สามารถเลือกเขียนได้เพีัยงแค่ 1 สาขาวิชาเท่านั้น แต่การสมัครเรียน 1 ครั้ง เช่น เลือกสมัครเรียน BAS ก็จะส่งงานได้เฉพาะหัวข้อของ BAS เท่านั้น หากต้องการเขียนงานในหัวข้ออื่นๆ ต้อง "สมัครเรียนใหม่" เนื่องจากการตรวจงาน และแนวทางในการเขียนของแต่ละคณะที่จะเข้านั้นแตกต่างกัน ทำให้ต้องมีการปรับปรุงหลายจุด จึงต้องค่อยๆ ปรับทีละหัวข้อนั่นเอง
 
สนใจสมัครเรียน
            น้องๆ สามารถสมัครเรียนโดยชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ
 
ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหน ก็เรียนได้กับสุดยอด "รัฐศาสตร์" และ “อินเตอร์” อันดับหนึ่งของประเทศ !!! 

 
คอร์สสอบตรงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TOPIC ACADEMY

คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ รัฐศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ คณะ พาณิชยศาสตร์ และการ บัญชี ธรรมศาสตร์ (คณะบัญชี ธรรมศาสตร์)
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ เศรษฐศาสตร์
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ สังคมสงเคราะห์
คอร์ส สอบตรง คณะ ธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ article
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ( SEAS )
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ สังคมวิทยา และ มานุษยวิทยา ธรรมศาสตร์
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ วิทยาลัย สหวิทยาการ
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ วิทยาการเรียนรู้ และ ศึกษาศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ คณะ วารสาร ศาสตร์ และสื่อสารมวลชน ธรรมศาสตร์
คอร์สเตรียมสอบตรง โครงการตรีควบโท BMCI หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต และศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการมรดกวัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วิทยาลัยนวัตกรรม (ท่าพระจันทร์) ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ คณะ สถาปัตย กรรมศาสตร์ ( การผังเมือง ) ธรรมศาสตร์
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ วิศว กรรม ศาสตร์ ( วิศวะ )
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ ศิลปศาสตร์
หนังสือ คู่มือ สอบตรง รัฐศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ ตรง รัสเซีย ศึกษา คณะ ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์
หนังสือ สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน 2564bulletประวัติและพันธกิจของสถาบัน
bulletบรรยากาศของสถาบัน
bulletความสำเร็จของเรา
bulletTOPIC โดดเด่นอย่างไร
bulletทีมสอนของสถาบัน
bulletคอร์สเรียนทั้งหมดของ TOPIC
bulletกิจกรรมต่างๆ ของเรา
dot
ตารางเรียน / Promotion
dot
bulletDownload โบรชัวร์
bulletHot Promotion!!
bulletTOPIC PACKAGE
bulletรอบสด ตุลา 65 - เมษา 66
dot
การสมัครเรียน/วิธีการชำระเงิน
dot
bulletวิธีการสมัครเรียน
bulletวิธีการชำระเงินเพื่อสมัครเรียน
bulletสมัครเรียน
bulletแจ้งชำระเงินค่าสมัครเรียน
dot
ระบบเรียนออนไลน์
dot
bulletTOPICONLINE.NET
dot
Topic Activities
dot
bulletTopic On Media
bulletTopic to School
dot
คอร์สสอบตรง ธรรมศาสตร์
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์ (SEAS)
bulletสั่งซื้อหนังสือสรุปข่าว 64
bulletเรียงความรัฐศาสตร์ (เรียนที่บ้าน)
bulletคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
bulletคณะศิลปศาสตร์ (รัสเซียศึกษา)
bulletสั่งซื้อคู่มือสอบตรงคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะสถาปัตย์ (การผังเมือง)
bulletการจัดการมรดกฯ (BMCI)
bulletคณะวารสารฯและสื่อสารมวลชน
bulletคณะศึกษาศาสตร์
bulletสหวิทยาการสังคมศาสตร์
dot
สอบตรง TU INTER
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์ (BIR)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (BE)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BAS)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BEC)
bulletคณะวารสารฯ (BJM)
bulletจีนศึกษา ( PBIC )
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletอินเดียศึกษา ( PBIC )
bulletคณะนิติศาสตร์ (LAW)
bulletคณะสถาปัตย์ (UDDI)
bulletอาเซียน - จีนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (IAC)
bulletนวัตกรรมการบริการ (BSI)
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ (SPD)
bulletไทยศึกษา ( PBIC )
bulletโลกคดีศึกษา (GSSE)
bulletปรัชญา การเมือง เศรษฐศาสตร์ (PPE)
dot
คอร์สสอบตรง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
dot
bulletคณะนิเทศศาสตร์
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะบัญชี จุฬาฯ
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะอักษรศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะจิตวิทยา
dot
สอบตรง CU INTER
dot
bulletคณะอักษรศาสตร์ (BALAC)
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (EBA)
bulletคณะนิเทศศาสตร์ (COM ARTS)
bulletคณะรัฐศาสตร์ (PGS)
dot
คอร์สเตรียมสอบแพทย์ กสพท.
dot
bulletวิชา เฉพาะแพทย์
dot
การสอบวัดผลระดับสูง
dot
bulletTU - GET
bulletCU - TEP
bulletCU - AAT
bulletTOEIC
bulletSAT
bulletACADEMIC WRITING (สด)
bulletACADEMIC WRITING (เรียนที่บ้าน)
bulletIELTS
bulletTOEFL
bulletสั่งซื้อหนังสือ สรุป VOCAB (IELTS/TOEFL/TU-GET/CU-TEP)
dot
topicLONDON เรียนต่อต่างประเทศ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletDownload รายละเอียดเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletคำถามที่พบบ่อย topicLONDON
dot
คอร์ส GAT
dot
bulletGAT (เชื่อมโยง + อังกฤษ)
bulletภาษาอังกฤษ (พื้นฐาน)
bulletติวอังกฤษฟรี กับครูพี่ทาม์ย
bulletสั่งซื้อหนังสือ ตะลุยโจทย์อังกฤษ O-NET
bulletTrick อังกฤษ ฟรี! กับครูพี่ทาม์ย
dot
คอร์ส PAT
dot
bulletPAT 1 (คณิตศาสตร์)
bulletPAT 5 (วิชาชีพครู)
bulletติวคณิตฟรี กับครูบอย
dot
คอร์สสอบตรง สทศ. และ O - NET
dot
bulletเตรียมสอบ ONET
bulletเตรียมสอบวิชาสามัญ
dot
สังคมศึกษา ม.4 - ม.6
dot
bulletคอร์ส ประวัติศาสตร์
bulletคอร์ส สังคมศึกษา ม.4-6
dot
คอร์สสำหรับ ม.ต้น (ม.1- 3)
dot
bulletภาษาอังกฤษ (พื้นฐาน)
dot
เตรียมสอบราชการ/ครูผู้ช่วย/กพ
dot
bulletโครงการ "ติวติดครู"
bulletระบบสำรองที่นั่ง "ติวติดครู"
bulletคอร์สเตรียมสอบ ราชการ/ครูผู้ช่วย/กพ
dot
THE EXAM (1 วันปาฏิหารย์)
dot
bulletTOEIC : THE EXAM
bulletENG TCAS : THE EXAM
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ท็อปปิค อะคาเดมี่
WWW.2BTOPIC.COM | Facebook : www.facebook.com/topic2u | E Mail : info@2btopic.com
Copyright © 2011 2BTOPIC.COM

สาขาของ TOPIC ACADEMY
Be Come a Fan of TOPIC ACADEMY - สอบตรง ธรรมศาสตร์ และ จุฬา
 |