ReadyPlanet.com
dot dot
วิธีการสมัครเรียน

 

วิธีการสมัครเรียน

TOPIC ACADEMY

F

 

ผู้ที่สนใจเรียนในคอร์สเรียนต่างๆ ของ TOPIC ACADEMY สามารถทำตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

 

1)    ตรวจสอบคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน
(
กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจใน รหัสคอร์สเรียน วันเรียน” “เวลาเรียนให้ถูกต้อง เพราะหากมีข้อผิดพลาดให้แจ้งได้ที่ธนาคารเพื่อทำการแก้ไขภายในวันที่ชำระเงิน หรือหากแจ้งข้อผิดพลาดเป็นเหตุทำให้ไม่สามารถมาเรียนได้เกินกว่า 1 วัน สถาบันจะมีค่าธรรมเนียมในการย้ายรอบหรือย้ายคอร์ส และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ)

2)    ชำระเงินผ่านช่องทางต่างของสถาบัน (รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่)

   a) ชำระผ่านช่องทาง การโอนเงินผ่านธนาคาร
                                 (เคาท์เตอร์ธนาคาร/ตู้ ATM/Mobile Banking)
 
       (รายละเอียดการชำระเงินผ่านการโอนเงินด้านล่าง คลิกที่นี่)

            (ระบบ Mobile Banking (โอนเงินผ่าน Application) ของธนาคาร ไทยพาณิชย์ (SCB) / กสิกร (Kbank) / 
        กรุงไทย (KTB)/ กรุงเทพ / ออมสิน / กรุงศรีฯ / ธนชาติ / ทหารไทย สามารถทำการโอนเงินมายังบัญชี
        ธนาคารไทยพาณิชย์ (
SCB) / กสิกร (Kbank) / กรุงไทย (KTB) ข้างต้นได้เลย โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
)

   b) ชำระผ่านช่องทาง ระบบ PromptPay (พร้อมเพย์) 
       (รายละเอียดการชำระเงินผ่านช่องทางต่างของระบบ Promtpay ด้านล่าง คลิกที่นี่)

            (ระบบ Promtpay สามารถชำระได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม)

        c) ชำระผ่านช่องทาง บัตรเครดิต 
       (รายละเอียดการชำระเงินผ่านช่องทางต่างของระบบ บัตรเครดิต ด้านล่าง คลิกที่นี่)

                     (โปรโมชั่นพิเศษ !!! สามารถชำระผ่านบัตรเครดิต (ชำระยอดเต็ม) ได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม)

 

3)    ส่งสลิป/หลักฐานชำระเงิน มายัง info@2btopic.com พร้อมแจ้งรายละเอียด ดังนี้

             (สามารถ SCAN / ถ่ายภาพ / capture หน้าจอชำระเงิน / ไฟล์ภาพ หลักฐานชำระเงินได้)
                  a) ชื่อ - นามสกุล ของผู้เรียน
                  b) เบอร์โทรศัพท์
                  
c) อีเมล์ (ที่ติดต่อได้จริง)
                  d) ที่อยู่
                  e) คอร์ส / Package ที่สมัครเรียน
                      
(กรณีสมัครหลายคอร์ส สามารถแจ้งมาพร้อมกัน ตามจำนวนเงินที่ชำระมาได้เลย)
                  f) ระบบเรียนที่สมัคร 
                     (กรณีสมัครหลายคอร์ส และหลายรูปแบบ กรุณาวงเล็บต่อท้ายชื่อคอร์สที่สมัครว่าเรียนในระบบใด)
                       - รอบสด (กรุณาระบุรอบเรียนของรอบสด)
                       - Topic Best (ระบบเรียนส่วนตัวผ่านคอมพิวเตอร์ที่สถาบันตามวันและเวลาที่สะดวก)
                       - Topic Easy (ระบบเรียนออนไลน์ที่บ้าน)
                       - Topic Plus (ระบบเรียนการเขียนเรียงความ/Academic Writng ที่บ้าน)

        หรือ คลิกที่นี่ เพื่อแจ้งยืนยันการสมัคร / ส่งหลักฐานการสมัครเรียนผ่านเว็บไซต์


4)    เก็บ Pay Slip เพื่อนำมายืนยันกับเจ้าหน้าที่ของสถาบันในวันเปิดคอร์สเรียน
    a) หากชำระผ่านเคาท์เตอร์ใช้ใบ Pay Slip ที่ได้จากธนาคาร
    b) หากชำระผ่านตู้ ATM ให้ใช้ Pay Slip ที่ได้จากตู้ ATM (ไม่ควรชำระในตู้ที่สลิปหมด)
   
c) หากชำระผ่านระบบ Mobile Banking / ระบบ PromptPay (ผ่านโทรศัพท์)
           c.a) กรณี ผ่าน Internet ให้ print / capture เอกสารยืนยันการชำระเงิน
                  ที่สมบูรณ์จากหน้าเว็บไซต์ของธนาคาร
          
c.b) กรณี ผ่าน Mobile Banking ให้ capture หรือถ่ายภาพหน้าจอ
                 ที่ยืนยันการชำระเงินที่สมบูรณ์แล้วของธนาคาร

         d) หากชำระผ่านระบบ PAYSBUY 
           d.a) ประเภทบัตรเครดิต/บัตรเดบิต/สมาชิก PAYSBUY/Internet Banking
                 ให้ Print เอกสารยืนยันการชำระเงินที่สมบูรณ์จาก E-Mail ที่ระบบ PAYSBUY ส่งให้
                 (E-Mail ของผู้เรียนที่แจ้งไว้ในขณะทำรายการชำระเงินกับ PAYSBUY)
           d.b) ประเภทเคาท์เตอร์เซอร์วิส ผ่าน 7-eleven หรือ Tesco Lotus

                      ให้นำใบ Pay Slip และใบเสร็จการชำระเงินที่สมบูรณ์มายืนยันที่สถาบัน

5)    กรณีน้องที่ไม่เคยสมัครเรียนหรือไม่เคยมีประวัติกับทางสถาบันมาก่อน
ให้เตรียมภาพถ่าย ขนาด 
1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ มาเพื่อทำการสมัครเรียน และทำระบบยืนยันตัวตนที่สถาบันในวันเปิดคอร์สเรียน
(ในการสมัครเรียนครั้งต่อๆ ไป นักเรียนเก่ามีสิทธิ์ได้รับส่วนลดพิเศษจากสถาบัน ดังนั้นควรเตรียมรูปถ่ายเพื่อมาจัดทำระบบยืนยันตัวตนและสามารถนำไปใช้สิทธิ์ส่วนลดในคอร์สต่อๆ ไปได้ และทางสถาบันจะขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้ส่วนลดหากนักเรียนเก่าไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนที่มีรูปถ่ายชัดเจน ทั้งนี้รูปถ่ายสามารถเป็นรูปอื่นที่ไม่ใช่รูปนักเรียนได้ แต่ควรเป็นภาพหน้าตรงชัดเจนและสุภาพ และการนำรูปใหญ่กว่า 1 นิ้วมาจะทำให้รูปในเอกสารยืนยันตัวตนของผู้เรียนใหญ่เกิดความจริง ซึ่งอาจทำให้รูปออกมาไม่สวย)

 

 

ข้อตกลงเพิ่มเติมในการสมัครเรียน

TOPIC ACADEMY

 

 

1)    การสมัครเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีรายการโอนเงินหรือชำระเงินเข้ามายังสถาบันแล้วเท่านั้น

2)    การสมัครเรียนนักเรียนควรตรวจสอบให้แน่ใจใน รหัสคอร์สเรียน วันเรียน” “เวลาเรียน
ให้ถูกต้อง
เพราะหากมีข้อผิดพลาดให้แจ้งได้ที่ธนาคารเพื่อทำการแก้ไขภายในวันที่ชำระเงิน
หรือหากแจ้งข้อผิดพลาดเป็นเหตุทำให้ไม่สามารถมาเรียนได้เกินกว่า 1 วัน
สถาบันจะมีค่าธรรมเนียมในการย้ายรอบหรือย้ายคอร์ส และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ 


3)    ค่าธรรมเนียมของสถาบันมีดังนี้
   
a) ค่าธรรมเนียมในการ ย้ายคอร์สเรียน  จำนวนเงิน  500 บาทต่อคอร์ส
   
b) ค่าธรรมเนียมในการ ย้ายรอบเรียน     จำนวนเงิน 300 บาทต่อรอบ/ต่อครั้ง
   
c) ค่าธรรมเนียมในการ ย้ายสาขาเรียน   จำนวนเงิน 500 บาทต่อคอร์ส
        (เฉพาะนักเรียนที่สมัครเรียนในรอบสด หรือรอบ
DVD เท่านั้น
          เพราะรอบ TOPIC BEST สามารถเรียนสาขาไหนก็ได้)
    
d) ค่าธรรมเนียมในการ ชำระเงินผ่าน บัตรเครดิต บัตรเดบิต ผ่านเว็บไซต์ 
        
และค่าธรรมเนียมในการ ชำระเงินผ่านเคาท์เตอร์เตอร์เซอร์วิส
        จะคิดเพิ่มอีกรายการละ
4% ของราคาคอร์สที่สมัครเรียน
       
โดยนักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะจ่ายรวมกับค่าคอร์สเรียน
        หรือจะจ่ายแยกต่างหากเป็นเงินสดที่เคาท์เตอร์ของสถาบัน

4)    สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูลคอร์สเรียนหรือรอบเรียนหรือตารางเรียนหรือรายการส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่นต่างๆ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผลการพิจารณาของสถาบันถือเป็นที่สิ้นสุด
(ทั้งนี้หากการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการเรียนของนักเรียน ทางสถาบันจะจัดการปัญหาต่างๆ อย่างสมเหตุสมผลที่สุด ซึ่งรวมไปถึงการคืนเงินให้ลูกค้าเต็มจำนวน

5)    ในกรณีที่สถาบันไม่สามารถเปิดคอร์สเรียนในรอบที่นักเรียนสมัครเรียนเข้ามาได้ ทางสถาบันจะโทรแจ้งเพื่อสอบถามการย้ายรอบเรียนหรือเปลี่ยนระบบการเรียน และหากนักเรียนไม่สะดวกตามกรณีข้างต้นทางสถาบันจะคืนเงินให้กับนักเรียนเต็มจำนวน

6)    หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ตามช่องทางดังนี้
    a) สายด่วน TOPIC ACADEMY  โทรศัพท์ 087 215 6357
    b) สาขาสยามสแควร์ โทรศัพท์ 02 251 8889
    c) สาขาลำปาง โทรศัพท์ 054 010 458
    d) www.facebook.com/topic2u
 

 

a
วิธีการชำระเงินเพื่อสมัครเรียน
คอร์สเรียนของ TOPIC ACADEMY
a


1. ชำระผ่านการโอนเงิน
/
Mobile Banking

2. ชำระผ่าน PromtPay

3. ชำระด้วยบัตรเครดิต

 
1. การสมัครเรียนโดยการชำระเงินผ่าน การโอนเงิน หรือผ่าน Mobile Banking
 


    สามารถชำระเงินผ่านการโอนเงินมายังธนาคารต่างๆ ดังต่อไปนี้

    ชื่อบัญชี : TANUWAT RINNANONT  ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ (saving)
          

ธนาคาร

สาขา

เลขที่บัญชี

 ธ.ไทยพาณิชย์ (SCB)

ท่าพระจันทร์

033-278890-0

 ธ.กสิกรไทย (Kbank)

สยามสแควร์

007-1-64484-7

 ธ.กรุงไทย (KTB)

สยามพารากอน

985-7-27265-7

 ระบบ PromptPay

เบอร์โทรศัพท์

087-2156357


     รูปแบบในการชำระเงิน (ผ่านระบบการโอนเงิน)

1.    โอนเงินผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร
*กรุณาเก็บสลิปการชำระเงิน เพื่อนำมาเป็นหลักฐานในวันเรียน

2.    โอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking
*กรุณาถ่ายรูปหรือแคปฯ หน้าจอการชำระเงิน เพื่อนำมาเป็นหลักฐานในวันเรียน
**ระบบ Mobile Banking (โอนเงินผ่าน Application) ของธนาคาร ไทยพาณิชย์ (SCB) / กสิกร (Kbank) / กรุงไทย (KTB) / กรุงเทพ / ออมสิน / กรุงศรีฯ / ธนชาติ / ทหารไทย สามารถทำการโอนเงินมายังบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) / กสิกร (Kbank) / กรุงไทย (KTB) ข้างต้นได้เลย โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

     * ก่อนการชำระเงินหรือสมัครเรียน กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจใน “รหัสคอร์สเรียน” “วันเรียน” “เวลาเรียน” ให้ถูกต้อง เพราะหากมีข้อผิดพลาดให้แจ้งได้ที่ธนาคารเพื่อทำการแก้ไขภายในวันที่ชำระเงิน หรือหากแจ้งข้อผิดพลาดเป็นเหตุทำให้ไม่สามารถมาเรียนได้เกินกว่า 1 วัน สถาบันจะมีค่าธรรมเนียมในการย้ายรอบหรือย้ายคอร์ส และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ
 

 
2. การสมัครเรียนโดยการชำระเงินผ่าน ระบบ PromptPay
 

 
    สามารถชำระเงินผ่านระบบ PromptPay ได้ 2 กรณี ดังนี้
     **ระบบ Promtpay สามารถชำระได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
 

1)    ผ่าน Mobile Banking / Application ของธนาคารต่างๆ / ตู้ ATM / เคาท์เตอร์ธนาคาร
 

ชื่อบัญชีพร้อมเพย์

เลขที่พร้อมเพย์

TOPIC ACADEMY
(TANUWAT RINNANONT)

087-2156357

 

2)    ผ่านการแสกน QR Code
ชื่อบัญชี : TANUWAT RINNANONT  หมายเลขพร้อมเพย์ : 087-2156357

                                      

     * ก่อนการชำระเงินหรือสมัครเรียน กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจใน “รหัสคอร์สเรียน” “วันเรียน” “เวลาเรียน” ให้ถูกต้อง เพราะหากมีข้อผิดพลาดให้แจ้งได้ที่ธนาคารเพื่อทำการแก้ไขภายในวันที่ชำระเงิน หรือหากแจ้งข้อผิดพลาดเป็นเหตุทำให้ไม่สามารถมาเรียนได้เกินกว่า 1 วัน สถาบันจะมีค่าธรรมเนียมในการย้ายรอบหรือย้ายคอร์ส และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ
 


3. การสมัครเรียนโดยการชำระเงินผ่าน การชำระผ่านบัตรเครดิต

 


    ผู้เรียน/ลูกค้า สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ โดยมี 3 รูปแบบดังต่อไปนี้
 

     1) ชำระด้วยบัตรเครดิตผ่านเคาท์เตอร์ TOPIC ACADEMY
         *สามารถสมัครได้ในทุกระบบการเรียน

     2) ชำระด้วยบัตรเครดิตผ่านเว็บไซต์ www.2btopic.com (PayPal)
        
*สามารถสมัครได้ในทุกระบบการเรียน ยกเว้นระบบ Topic Easy
           **กรุณาแจ้งความประสงค์ว่า “ต้องการสมัครเรียนโดยใช้บัตรเครดิตผ่านระบบออนไลน์”
              พร้อมแจ้ง
1) ชื่อ-สกุล 2) เบอร์โทร 3) E-Mail 4) คอร์สเรียนที่สมัคร 5) ยอดเงินรวม
              มายัง
info@2btopic.com เพื่อสถาบันจะได้ดำเนินการจัดส่งเอกสาร/วิธีการชำระเงินให้อีกครั้ง

     3) ชำระด้วยบัตรเครดิตผ่านเว็บไซต์ www.topiceasy.net
        
*สามารถสมัครได้เฉพาะระบบการเรียนออนไลน์ www.topiceasy.net เท่านั้น

 

     รูปแบบในการชำระเงิน (ชำระผ่านบัตรเครดิต)

1.    ชำระเงินด้วยยอดเต็มจำนวน
*สามารถชำระผ่านบัตร VISA / MASTER / JCB / DEBIT ได้ทุกธนาคาร
**งดเว้นค่าธรรมเนียมรูดบัตร 4% ทุกรายการ

2.    ชำระเงินด้วยระบบ การผ่อนชำระ
*เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต KTC และธนาคารกสิกร (Kbank) และชำระที่สถาบันเท่านั้น
** สามารถผ่อนชำระผ่านระบบ Topic Easy ด้วยบัตรเครดิต KTC เท่านั้น
***ยอดผ่อนชำระจะมีดอกเบื้ยร้อยละ 0.8 ต่อเดือน โดยยอดชำระต่อเดือนจะปรากฏในสลิป
**** ยอดซื้อรวมต่ำกว่า 5,000 บาท สามารถผ่อนได้สูงสุด 3 เดือน
        ยอดซื้อรวมต่ำกว่า
10,000 บาท สามารถเลือกผ่อนได้ 3 หรือ 6 เดือน
     
  ยอดซื้อรวมมากกว่า 10,000 บาท สามารถเลือกผ่อนได้ 3 หรือ 6 หรือ 10 เดือน
*****ดอกเบี้ยเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากธนาคาร ไม่ใช่ดอกเบี้ยของทางสถาบันโดยตรง
         สถาบันจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้


     * ก่อนการชำระเงินหรือสมัครเรียน กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจใน “รหัสคอร์สเรียน” “วันเรียน” “เวลาเรียน” ให้ถูกต้อง เพราะหากมีข้อผิดพลาดให้แจ้งได้ที่ธนาคารเพื่อทำการแก้ไขภายในวันที่ชำระเงิน หรือหากแจ้งข้อผิดพลาดเป็นเหตุทำให้ไม่สามารถมาเรียนได้เกินกว่า 1 วัน สถาบันจะมีค่าธรรมเนียมในการย้ายรอบหรือย้ายคอร์ส และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ
 

กลับขึ้นข้างบน

 

วิธีการชำระเงินเพื่อสมัครเรียน

คอร์สเรียนของ TOPIC ACADEMY

ผ่านระบบ PAYSBUY (บัตรเครดิต,บัตรเดบิต,เคาท์เตอร์เซอร์วิส)

 

 

    กรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ แล้วกดปุ่ม PAYSBUY เพื่อดำเนินการชำระเงิน

 


รหัสคอร์สที่สมัครเรียน :                         (เช่น 99201000)
ชื่อผู้สมัครเรียน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) :   (เช่น Mr.Dome Jamjuree)
จำนวนเงินที่ชำระ (ไม่ต้องใส่คอมม่า) :     (เช่น 4784)
**รหัสคอร์สที่สมัครเรียน หากเป็นกรณีสมัครเรียนออนไลน์ ให้กรอกเป็น 66

* โปรโมชั่นพิเศษ ไม่มี ค่าธรรมเนียมการชำระผ่านบัตรเครดิต !!!
   ซึ่งปกติแล้วการชำระผ่านระบบ Paysbuy จะมีค่าธรรมเนียมในการชำระเงินเพิ่ม 4% 
  ผู้เรียนกรุณาชำระเพิ่มเติมจากค่าคอร์สเรียนรวมกับค่าคอร์สเรียน
  มิเช่นนั้นจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเป็นเงินสดที่สถาบัน


    
* การชำระเงินผ่านระบบ
PAYSBUY จะสามารถชำระด้วยช่องทางต่างๆ ดังนี้

           1) บัญชี PAYSBUY

           2) บัตรเครดิต (VISA/Master Card)

           3) บัตรเดบิต/Internet Banking
               (ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา)

           4) การชำระเงินผ่านเคาท์เตอร์เซอร์วิส ณ 7-eleven หรือ Tesco Lotus ทุกสาขา

     ** การชำระเงินผ่านระบบ PAYSBUY ทุกประเภท มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม 4% ต่อรายการ

          โดยผู้สมัครเรียนอาจชำระค่าธรรมเนียมรวมมาพร้อมกับค่าคอร์สเรียนเลย
          หรือจะชำระเพิ่มเป็นเงินสดที่สถาบันก็ได้

         (ค่าธรรมเนียมเป็นค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากระบบ PAYSBUY เรียกเก็บจากผู้ชำระเงิน ไม่เกี่ยวกับสถาบัน)

         (สถาบันขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าเรียนในกรณีที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมในการชำระเงินผ่านระบบ PAYSBUY)

     *** เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบ PAYSBUY จะส่ง E-Mail 2 ฉบับแจ้งไปยังให้ผู้เรียน/ผู้ชำระเงิน และแจ้งมายังสถาบัน ดังนั้นให้ผู้เรียน Print เอกสารยืนยันในการชำระเงิน (ในกรณีชำระผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต/Internet Bangking) จาก E-Mail หรือเอกสารยืนยันชำระเงิน (Pay Slip) (กรณีชำระผ่านเคาท์เตอร์เซอร์วิส/Tesco Lotus) และให้ผู้เรียนนำมายืนยันต่อสถาบัน TOPIC ACADEMY ในวันเปิดคอร์สเรียน (กรณียังไม่เคยสมัครเรียนให้เตรียมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบมาด้วย) เพื่อทำการสมัครเรียนหรือลงทะเบียนเรียนอีกครั้ง

     **** ก่อนการชำระเงิน กรุณาโทรสอบถามที่นั่งว่างจากทางสถาบันก่อน เพื่อความสะดวกและความแน่นอน

     ****** ในกรณีปัญหาในการชำระเงินไม่ได้ สามารถสอบถามได้ที่ระบบ PAYSBUY ได้โดยตรงที่ 02 160 5463 – 5 เพื่อทำการตรวจสอบ

     ******* ก่อนการชำระเงินหรือสมัครเรียน กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจใน “รหัสคอร์สเรียน” “วันเรียน” “เวลาเรียน” ให้ถูกต้อง เพราะหากมีข้อผิดพลาดให้แจ้งได้ที่ธนาคารเพื่อทำการแก้ไขภายในวันที่ชำระเงิน หรือหากแจ้งข้อผิดพลาดเป็นเหตุทำให้ไม่สามารถมาเรียนได้เกินกว่า 1 วัน สถาบันจะมีค่าธรรมเนียมในการย้ายรอบหรือย้ายคอร์ส และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ (ยกเว้นข้อผิดพลาดอันเกิดขึ้นจากสถาบัน)

กลับขึ้นข้างบน







bulletประวัติและพันธกิจของสถาบัน
bulletบรรยากาศของสถาบัน
bulletความสำเร็จของเรา
bulletTOPIC โดดเด่นอย่างไร
bulletทีมสอนของสถาบัน
bulletคอร์สเรียนทั้งหมดของ TOPIC
bulletกิจกรรมต่างๆ ของเรา
dot
ตารางเรียน / Promotion
dot
bulletDownload โบรชัวร์
bulletHot Promotion!!
bulletTOPIC PACKAGE
bulletรอบสด ตุลา 65 - เมษา 66
dot
การสมัครเรียน/วิธีการชำระเงิน
dot
bulletวิธีการสมัครเรียน
bulletวิธีการชำระเงินเพื่อสมัครเรียน
bulletสมัครเรียน
bulletแจ้งชำระเงินค่าสมัครเรียน
dot
ระบบเรียนออนไลน์
dot
bulletTOPICONLINE.NET
dot
Topic Activities
dot
bulletTopic On Media
bulletTopic to School
dot
คอร์สสอบตรง ธรรมศาสตร์
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์ (SEAS)
bulletสั่งซื้อหนังสือสรุปข่าว 64
bulletเรียงความรัฐศาสตร์ (เรียนที่บ้าน)
bulletคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
bulletคณะศิลปศาสตร์ (รัสเซียศึกษา)
bulletสั่งซื้อคู่มือสอบตรงคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะสถาปัตย์ (การผังเมือง)
bulletการจัดการมรดกฯ (BMCI)
bulletคณะวารสารฯและสื่อสารมวลชน
bulletคณะศึกษาศาสตร์
bulletสหวิทยาการสังคมศาสตร์
dot
สอบตรง TU INTER
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์ (BIR)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (BE)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BAS)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BEC)
bulletคณะวารสารฯ (BJM)
bulletจีนศึกษา ( PBIC )
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletอินเดียศึกษา ( PBIC )
bulletคณะนิติศาสตร์ (LAW)
bulletคณะสถาปัตย์ (UDDI)
bulletอาเซียน - จีนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (IAC)
bulletนวัตกรรมการบริการ (BSI)
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ (SPD)
bulletไทยศึกษา ( PBIC )
bulletโลกคดีศึกษา (GSSE)
bulletปรัชญา การเมือง เศรษฐศาสตร์ (PPE)
dot
คอร์สสอบตรง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
dot
bulletคณะนิเทศศาสตร์
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะบัญชี จุฬาฯ
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะอักษรศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะจิตวิทยา
dot
สอบตรง CU INTER
dot
bulletคณะอักษรศาสตร์ (BALAC)
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (EBA)
bulletคณะนิเทศศาสตร์ (COM ARTS)
bulletคณะรัฐศาสตร์ (PGS)
dot
คอร์สเตรียมสอบแพทย์ กสพท.
dot
bulletวิชา เฉพาะแพทย์
dot
การสอบวัดผลระดับสูง
dot
bulletTU - GET
bulletCU - TEP
bulletCU - AAT
bulletTOEIC
bulletSAT
bulletACADEMIC WRITING (สด)
bulletACADEMIC WRITING (เรียนที่บ้าน)
bulletIELTS
bulletTOEFL
bulletสั่งซื้อหนังสือ สรุป VOCAB (IELTS/TOEFL/TU-GET/CU-TEP)
dot
topicLONDON เรียนต่อต่างประเทศ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletDownload รายละเอียดเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletคำถามที่พบบ่อย topicLONDON
dot
คอร์ส GAT
dot
bulletGAT (เชื่อมโยง + อังกฤษ)
bulletภาษาอังกฤษ (พื้นฐาน)
bulletติวอังกฤษฟรี กับครูพี่ทาม์ย
bulletสั่งซื้อหนังสือ ตะลุยโจทย์อังกฤษ O-NET
bulletTrick อังกฤษ ฟรี! กับครูพี่ทาม์ย
dot
คอร์ส PAT
dot
bulletPAT 1 (คณิตศาสตร์)
bulletPAT 5 (วิชาชีพครู)
bulletติวคณิตฟรี กับครูบอย
dot
คอร์สสอบตรง สทศ. และ O - NET
dot
bulletเตรียมสอบ ONET
bulletเตรียมสอบวิชาสามัญ
dot
สังคมศึกษา ม.4 - ม.6
dot
bulletคอร์ส ประวัติศาสตร์
bulletคอร์ส สังคมศึกษา ม.4-6
dot
คอร์สสำหรับ ม.ต้น (ม.1- 3)
dot
bulletภาษาอังกฤษ (พื้นฐาน)
dot
เตรียมสอบราชการ/ครูผู้ช่วย/กพ
dot
bulletโครงการ "ติวติดครู"
bulletระบบสำรองที่นั่ง "ติวติดครู"
bulletคอร์สเตรียมสอบ ราชการ/ครูผู้ช่วย/กพ
dot
THE EXAM (1 วันปาฏิหารย์)
dot
bulletTOEIC : THE EXAM
bulletENG TCAS : THE EXAM




Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ท็อปปิค อะคาเดมี่
WWW.2BTOPIC.COM | Facebook : www.facebook.com/topic2u | E Mail : info@2btopic.com
Copyright © 2011 2BTOPIC.COM

สาขาของ TOPIC ACADEMY
Be Come a Fan of TOPIC ACADEMY - สอบตรง ธรรมศาสตร์ และ จุฬา
 |