ReadyPlanet.com
dot dot
เตรียมสอบ BMIR ธรรมศาสตร์

คอร์สเตรียมสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นานาชาติ) สาขาลำปาง 
ศูนย์การศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติธรรมศาสตร์และจุฬา
สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ท็อปปิค อะคาเดมี่ (ลำปาง)

รายละเอียดการสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นานาชาติ)

1.       ต้องจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( สำหรับนักเรียนในประเทศไทย ) หรือ
ต้องจบ Grade 12 ( สำหรับนักเรียนจากสหรัฐอเมริกา) หรือ ต้องจบ Year 13 (สำหรับนักเรียนจากสหราชอาณาจักร)
2.       ต้องมีคะแนนสอบ TU - GET  ( 500 คะแนนขึ้นไป ) 
3.       เข้าสอบวิชา ความรู้ทั่วไปทางสังคมศาสตร์ (ปรนัย)
และวิชาการเขียนเรียงความในความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ
( จะตรวจข้อสอบเรียงความสำหรับผู้ที่มีคะแนนข้อสอบสังคมศาสตร์ สูงสุด 400 คนแรก )

 กำหนดการสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นานาชาติ) 

1.       สมัครเรียนได้ในวันที่ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
2.       เข้าสอบ วันที่ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

3.   ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ตารางเรียนคอร์สสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นานาชาติ) - ลำปาง

รอบเปิดเทอม 1 / 2553 ( พฤษภาคม - กันยายน 2553 )


วิชาเตรียมสอบตรง BMIR : คณะรัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ ธรรมศาสตร์ นานาชาติ 
(เหมาะสำหรับน้องที่ไม่มีพื้นฐานเลย)
( เนื้อหาเน้นการบรรยาย เนื้อหาครอบคลุมทุกส่วนที่ใช้ในการสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ นานาชาติ มธ. )

คอร์ส เตรียมสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ : BMIR)    
ราคาพิเศษ
1
DVD
28 ส.ค. – 3 ต.ค. 53
เสาร์ – อาทิตย์
08.00 – 10.00
TOP306101
5,200
3,000
คำอธิบาย :
เนื้อหาเน้นความรู้ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น องค์กรระหว่างประเทศ ความขัดแย้งระหว่างประเทศ และเหตุการณ์สำคัญทั่วโลก เพื่อการตอบข้อสอบปรนัย พร้อมทั้งเนื้อหาด้านการอ่านงานภาษาอังกฤษหรือข่าวภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับด้านรัฐศาสตร์ และการเขียนตอบข้อสอบอัตนัยเป็นภาษาอังกฤษ ( โดยเฉพาะการใช้ศัพท์เพาะทางรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ) เพื่อให้ได้คะแนนที่สูงขึ้น ทำข้อสอบได้มากขึ้น สามารถอ่านและเขียนตอบเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้ศัพท์เฉพาะทางรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น
เหมาะสำหรับ
น้อง ม.4 – ม.6 และผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท สาขาการระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( ภาคภาษาอังกฤษ )

 

วิชาสัมมนาการต่างประเทศ (เหมาะสำหรับน้องที่มุ่งมั่นจะศึกษาในสาขา IR และ BMIR อย่างจริงจัง)
( เนื้อหาเน้นการปฏิบัติ เน้นการอภิปรายถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลก เน้นการเปิดมุมมองและโลกทัศน์ทางด้านการระหว่างประเทศ เพื่อการนำหลักการและวิธีคิดไปวิเคราะห์สถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

คอร์ส สัมมนาการต่างประเทศและเหตุการณ์สำคัญในโลกปัจจุบัน
ราคาพิเศษ
1
DVD
14 ก.ค. – 28 ส.ค. 53
เสาร์ – อาทิตย์
10.00 – 12.00
TOP307101
1,500
1,000
2
DVD
21 ส.ค. – 4 ก.ย. 53
เสาร์ – อาทิตย์
13.00 – 15.00
TOP307102
1,500
1,000
3
DVD
11 ก.ย. – 4 ก.ย. 53
เสาร์ – อาทิตย์
15.30 – 17.30
TOP307103
1,500
1,000
คำอธิบาย
วิชานี้จะเน้นการศึกษาถึงลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น พร้อมทั้งศึกษาความเป็นมา หลักการ วิธีการ และสาเหตุ ของสถานการณ์สำคัญๆ ต่างทั่วโลก รวมไปถึงประเด็นปัญหาใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน และนำเอาสถานการณ์ต่างๆ เหล่านั้นมาวิเคราะห์ พร้อมทั้งอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางในชั้นเรียน เพื่อเป็นการเปิดกรอบความคิด และทัศนคติของผู้เรียนให้กว้างมากยิ่งขึ้น
เหมาะสำหรับ
น้องๆ ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในคณะรัฐศาสตร์ ทุกมหาวิทยาลัย (โดยเฉพาะที่ต้องการเตรียมสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) และผู้ที่สนใจทุกคน

หมายเหตุ
วิชานี้ น้องๆ สามารถที่จะเรียนซ้ำได้ โดยตรวจสอบจากหัวข้อสัมมนาที่จะเปลี่ยนไปทุกรอบ ตามสถานการณ์สำคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลก ทางด้านรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเนื้อหาในรอบ 1, 2 และ 3 จะมีหัวข้อการสัมมนาดังนี้
ครั้งที่
เนื้อหา
1
สงครามโลกครั้งที่ 2, สงครามเย็น, UN
2
เหตุการณ์ 19 กันยา,
เหตุการณ์เข้าบุกอิรักของสหรัฐอเมริกา
3
ASEAN, ปัญหาความขัดแย้งเขาพระวิหาร, ปัญหาหมู่เกาะสแปรตลีย์, ปัญหาของประเทศลุ่มน้ำโขง
4
ปัญหาปาเลสไตน์ – อิสราเอล, ปัญหายูโกสลาเวีย
5
วิกฤติการณ์แฮมเบอร์เกอร์

รอบปิดเทอม 1 / 2553 ( ตุลาคม 2553 ) (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป)


วิชาเตรียมสอบตรง BMIR : คณะรัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ ธรรมศาสตร์ นานาชาติ 
(เหมาะสำหรับน้องที่ไม่มีพื้นฐานเลย)
( เนื้อหาเน้นการบรรยาย เนื้อหาครอบคลุมทุกส่วนที่ใช้ในการสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ นานาชาติ มธ. )

คอร์ส เตรียมสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ : BMIR)    
1
DVD
2 ต.ค. – 7 พ.ย. 53
เสาร์ – อาทิตย์
13.00 – 15.00
TOP306201
5,200
2
DVD
14 ต.ค. – 29 ต.ค. 53
จันทร์ – ศุกร์
10.00 – 12.00
TOP306202
5,200
คำอธิบาย :
เนื้อหาเน้นความรู้ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น องค์กรระหว่างประเทศ ความขัดแย้งระหว่างประเทศ และเหตุการณ์สำคัญทั่วโลก เพื่อการตอบข้อสอบปรนัย พร้อมทั้งเนื้อหาด้านการอ่านงานภาษาอังกฤษหรือข่าวภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับด้านรัฐศาสตร์ และการเขียนตอบข้อสอบอัตนัยเป็นภาษาอังกฤษ ( โดยเฉพาะการใช้ศัพท์เพาะทางรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ) เพื่อให้ได้คะแนนที่สูงขึ้น ทำข้อสอบได้มากขึ้น สามารถอ่านและเขียนตอบเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้ศัพท์เฉพาะทางรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น
เหมาะสำหรับ
น้อง ม.4 – ม.6 และผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท สาขาการระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( ภาคภาษาอังกฤษ )
LAMPANG BRANCH

คอร์สเตรียมสอบ สังคม ศาสตร์ สำหรับ สอบตรง จุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คอร์ส PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
คอร์ส PAT 1 คณิตศาสตร์
คอร์ส GAT ภาษาอังกฤษ
คอร์ส GAT คิด วิเคราะห์
คอร์สสอบตรง คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.
คอร์สสอบตรง คณะนิติศาสตร์ มธ.
คอร์สสอบตรง คณะรัฐศาสตร์ มธ.bulletประวัติและพันธกิจของสถาบัน
bulletบรรยากาศของสถาบัน
bulletความสำเร็จของเรา
bulletTOPIC โดดเด่นอย่างไร
bulletทีมสอนของสถาบัน
bulletคอร์สเรียนทั้งหมดของ TOPIC
bulletกิจกรรมต่างๆ ของเรา
dot
ตารางเรียน / Promotion
dot
bulletDownload โบรชัวร์
bulletHot Promotion!!
bulletTOPIC PACKAGE
bulletตารางรอบสด มกรา - สิงหา 61
bulletDownload ตารางรอบสด
bulletDownload ตารางสอบต่างๆ
dot
การสมัครเรียน/วิธีการชำระเงิน
dot
bulletวิธีการสมัครเรียน
bulletวิธีการชำระเงินเพื่อสมัครเรียน
bulletสมัครเรียน
bulletแจ้งชำระเงินค่าสมัครเรียน
dot
ระบบเรียนออนไลน์
dot
bulletTOPICEASY.NET
dot
Topic Activities
dot
bulletTopic On Media
bulletTopic to School
dot
คอร์สสอบตรง ธรรมศาสตร์
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์ (SEAS)
bulletสั่งซื้อหนังสือสรุปข่าว 61
bulletเรียงความรัฐศาสตร์ (เรียนที่บ้าน)
bulletคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
bulletคณะศิลปศาสตร์ (รัสเซียศึกษา)
bulletสั่งซื้อคู่มือสอบตรงคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะสถาปัตย์ (การผังเมือง)
bulletการจัดการมรดกฯ (BMCI)
bulletคณะวารสารฯและสื่อสารมวลชน
bulletคณะศึกษาศาสตร์
bulletสหวิทยาการสังคมศาสตร์
dot
สอบตรง TU INTER
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์ (BMIR)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (BE)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BAS)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BEC)
bulletคณะวารสารฯ (BJM)
bulletจีนศึกษา ( PBIC )
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletอินเดียศึกษา ( PBIC )
bulletคณะนิติศาสตร์ (LAW)
bulletอาเซียน - จีนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (IAC)
bulletนวัตกรรมการบริการ (BSI)
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ (SPD)
bulletไทยศึกษา ( PBIC )
dot
คอร์สสอบตรง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
dot
bulletคณะนิเทศศาสตร์
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะบัญชี จุฬาฯ
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะอักษรศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะครุศาสตร์
bulletเตรียมสอบวิชาพื้นฐาน ปี 61
dot
สอบตรง CU INTER
dot
bulletคณะอักษรศาสตร์ (BALAC)
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (EBA)
bulletคณะนิเทศศาสตร์
dot
คอร์สเตรียมสอบแพทย์ กสพท.
dot
bulletวิชา เฉพาะแพทย์
dot
การสอบวัดผลระดับสูง
dot
bulletTU - GET
bulletCU - TEP
bulletCU - AAT
bulletTOEIC
bulletNEW SAT (Redesigned 2016)
bulletACADEMIC WRITING (สด)
bulletACADEMIC WRITING (เรียนที่บ้าน)
bulletIELTS
dot
topicLONDON เรียนต่อต่างประเทศ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletDownload รายละเอียดเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletคำถามที่พบบ่อย topicLONDON
dot
คอร์ส GAT
dot
bulletGAT วิเคราะห์
bulletGAT ภาษาอังกฤษ
bulletพื้นฐานภาษาอังกฤษ
bulletภาษาอังกฤษ ม.1 - ม.3
dot
คอร์ส PAT
dot
bulletPAT 1 (คณิตศาสตร์)
bulletPAT 3 (พื้นฐานวิศวะ)
bulletPAT 5 (วิชาชีพครู)
bulletPAT 7 (ภาษาจีน)
dot
คอร์สสอบตรง สทศ. และ O - NET
dot
bulletเตรียมสอบ ONET
bulletเตรียมสอบตรงกลาง สทศ.
bulletคณิตฯ สอบตรงกลาง สทศ.
dot
สังคมศึกษา ม.4 - ม.6
dot
bulletคอร์ส ประวัติศาสตร์
bulletคอร์ส สังคมศึกษา ม.4-6
dot
คอร์สสำหรับ ม.ต้น (ม.1- 3)
dot
bulletภาษาอังกฤษ ม.1 - ม.3
dot
เตรียมสอบราชการ/ครูผู้ช่วย/กพ
dot
bulletโครงการ "ติวติดครู"
bulletระบบสำรองที่นั่ง "ติวติดครู"
bulletคอร์สเตรียมสอบ ราชการ/ครูผู้ช่วย/กพ
dot
THE EXAM (1 วันปาฏิหารย์)
dot
bulletTOEIC : THE EXAM
bulletENG TCAS : THE EXAM
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ท็อปปิค อะคาเดมี่
WWW.2BTOPIC.COM | Facebook : www.facebook.com/topic2u | E Mail : info@2btopic.com
Copyright © 2011 2BTOPIC.COM

สาขาของ TOPIC ACADEMY
Be Come a Fan of TOPIC ACADEMY - สอบตรง ธรรมศาสตร์ และ จุฬา
 |