ReadyPlanet.com
dot dot
คอร์สเตรียมสอบ วิชาเฉพาะแพทย์ กสพท.

คอร์สเตรียมสอบวิชาเฉพาะแพทย์ (กสพท.)
สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ท็อปปิค อะคาเดมี่
ตารางเรียนคอร์สเตรียมสอบ วิชาเฉพาะแพทย์ (กสพท.) 
(วิชาเดียวที่มี สัดส่วน คะแนนมากที่สุด สูงถึง 30% แต่ง่ายที่สุด เพียงแค่ "เตรียมตัว" และ "ฝึกฝน" ...
ให้สุดยอดผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ช่วยน้องๆ สู่ความฝันของการเป็นคุณหมอกับครูพี่ทาม์ย ที่ TOPIC ACADEMY นะครับ)
(จัดสอบจริง ต้นมีนาคมของทุกปี)
 TOPIC ACADEMY | คอร์สเตรียมสอบวิชาเฉพาะแพทย์ กสพท.
*สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงตารางเรียนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 


MED : คอร์ส วิชาเฉพาะแพทย์


สิ่งที่จะได้จากคอร์สนี้

-        เนื้อหาครบทุกพาร์ทในการสอบวิชาเฉพาะแพทย์
(วิจารณญาณ
| จริยธรรมแพทย์ | เชื่อมโยง)

-        สรุปเทคนิคพิเศษในการทำข้อสอบ และเฉลยละเอียดยิบให้เข้าใจทะลุปรุโปร่ง

-        สอนในสิ่งที่ข้อสอบออก ... ไม่ออก ไม่สอน !!!

-        เป็นคอร์สที่ไม่ใช่แค่สนุกมากๆ แต่จะเข้าใจได้ง่ายๆ อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

-        ฝึกทำข้อสอบ “จากกลางๆ ไปจนยากมาก” จนดักทางข้อสอบได้ทุกทาง

-        สอนโดยอาจารย์ผู้ออกข้อสอบเสมือนจริง “วิชาเฉพาะแพทย์ ในกิจกรรมมากมาย เช่น Peptien Genius, True Plookpanya, Admission Premium PRE-TCAS และยังเป็นเจ้าของหนังสือคู่มือวิชาเฉพาะแพทย์ ที่ขายดีที่สุดตลอดกาล !!!

-        ฝึกจากข้อสอบจริงกันไปเลย ไม่ต้องมาหยุมหยิมเสียอารมณ์ !!!

-        การันตีความเจ๋ง ด้วยการวิทยากรที่สะกดนักเรียนนับหมื่นทั่วประเทศ
และเป็นอาจารย์รายการโทรทัศน์ชื่อดังมากมายเหมาะสำหรับ
ผู้ที่เตรียมสอบวิชาเฉพาะแพทย์
สนใจเข้าคณะแพทย์/ทันตแพทย์/
สัตวแพทย์/เภสัชฯ

เป็นวิชาที่มีสัดส่วนมากที่สุด คือ
30%
ใครทำวิชานี้ได้มาก ได้เปรียบกว่าแน่ๆ

คำแนะนำ
วิชาสามัญ คิดเป็น
70% โดยเฉพาะในวิชาคณิตและอังกฤษ (วิชาละ 14%)
จึงแนะนำให้เรียน วิชาสามัญ ด้วย
(คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>)

 


เลือกเรียนคอร์สในระบบต่างๆ ได้ดังนี้

คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปแบบการเรียนประเภทต่างๆ  >>>


เลือกคอร์สเรียนรอบสด @ TOPIC SIAM
ยังไม่มีรอบสดในขณะนี้

4,600 ฿

สมัครเรียน


เลือกเรียนระบบ TOPIC BEST (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ระบบเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ ตามวันและเวลาที่สะดวก ที่สถาบัน

4,600 ฿

สมัครเรียน


เลือกเรียนระบบ TOPIC EASY (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ระบบเรียนออนไลน์ ... เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน www.topiceasy.net

4,600 ฿

สมัครเรียน

 
ค่าสถิติต่างๆ ของการสอบวิชาเฉพาะทั้ง 3 ฉบับ ปีการศึกษา 2560, 2561
 

ฉบับข้อสอบ

คะแนนเต็ม

MAX

MIN

MEAN

S.D.

2560

2561

2560

2561

2560

2561

2560

2561

2560

2561

PART 1

100

100

91.1111

82.2222

0.0000

0.0000

46.7241

38.2630

12.8024

11.3187

PART 2

100

100

70.0000

67.50000

6.250

7.5000

41.1335

36.7100

8.0453

7.3851

PART 3

100

100

100.000

100.000

0.0000

0.0000

72.6158

83.4457

23.1590

13.0673

TOTAL

300

300

251.6667

237.3611

26.6667

15.5556

160.4320

158.2979

35.3653

23.5191

 
 
คอร์สอื่นๆ เพื่อเตรียมสอบวิชาพื้นฐาน  >>> คลิกที่นี่
(วิชาสามัญ)
 
คำแนะนำในการเรียน
น้องๆ สามารลงเรียนเก็บความรู้ได้ตั้งแต่ ม.4 เพราะการสอบตรงคณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ กสพท นั้น น้องๆจะต้องเตรียมตัวสอบในจำนวนวิชาที่เยอะมาก ทั้งวิชาพื้นฐาน (คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, วิทยาศาสตร์ –ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา, ภาษาอังกฤษ) ซึ่งมีสัดส่วน 70% และวิชาเฉพาะ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 30% ซึ่งในส่วนวิชาเฉพาะนี้มี การเตรียมตัวที่เร็วกว่า ง่ายกว่า เพราะเป็นข้อสอบที่อาศัยความเข้าใจ ไม่ต้องท่องจำ ดังนั้นการเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆ จะได้ไม่เป็นการเสียเวลาวิชาพื้นฐานอื่นๆ (ซึ่งเนื้อหาโดยรวมต้องเรียนรวบยอดในช่วง ม.6 เพราะข้อสอบออกครอบคลุมเนื้อหา ม.4 – ม.6) ทั้งนี้การฝึกฝนทักษะอย่างต่อเนื่อง จะทำให้น้องๆ ทำข้อสอบส่วนนี้ได้ดียิ่งขึ้น 
 
รายละเอียดการสอบตรงคณะแพทยศาสตร์/ทันตแพทยศาสตร์/สัตวแพทยศาสตร์/เภสัชศาสตร์ กสพท.
   
น้ำหนักคะแนน
ที่ใช้ในการคัดเลือก
กลุ่มสาระวิชาที่ต้องใช้สอบ
เงื่อนไข
กลุ่มสาระวิชา
น้ำหนักคะแนน
O – NET 0 %     
วิทยาศาสตร์
-
(หากมีการสอบมากกว่า 5 กลุ่มสาระวิชา ให้คิดเพียง 5 กลุ่มสาระวิชานี้เท่านั้น)
คะแนนรวมต้องเท่ากับหรือมากกว่า 60% 
คณิตศาสตร์
-
ภาษาอังกฤษ
-
        ภาษาไทย
-
สังคมศึกษา ศาสนา และ          วัฒนธรรม
-
วิชาสามัญ 70%
จัดสอบโดย สทศ. 
วิทยาศาสตร์
(ฟิสิกส์ + เคมี + ชีวะ)
28 %
(40% ของ 70%)
คะแนนแต่ละกลุ่มสาระวิชา
ต้องได้เท่ากับหรือมากกว่า 30 %
คณิตศาสตร์
(คอร์สแนะนำคือ MDA... ดูรายละเอียดด้านล่าง)
14 %
(20% ของ 70%)
ภาษาอังกฤษ
(คอร์สแนะนำคือ IEO...ดูรายละเอียดด้านล่าง)
14 %
(20% ของ 70%)
ภาษาไทย
(คอร์สแนะนำคือ ITO...ดูรายละเอียดด้านล่าง)
7 %
(10% ของ 70%)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(คอร์สแนะนำคือ ISO...ดูรายละเอียดด้านล่าง)
7 %
(10% ของ 70%)
วิชาเฉพาะ 30%
1.       การสอบศักยภาพในการเรียนรู้ ได้แก่ ความสามารถในการจับใจความ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผล และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2.       การประเมินแนวคิดทางจริยธรรม
       (ใช้คะแนนสอบ ในวันที่ 9 มีนาคม 2562 เท่านั้น) 
(คอร์สแนะนำคือ MED ...ดูรายละเอียดได้ด้านล่าง)
  
ภาคผนวก
จำนวนรับต่อปี (2562)

ที่

คณะ / สถาบัน

WEBSITE

จำนวนรับ

01

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

www.md.kku.ac.th

20

02

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

admission.md.chula.ac.th

182

03

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงพยาบาลภูมิพล

admission.md.chula.ac.th

30

04

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

www.med.cmu.ac.th

55

05

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

www.med.tu.ac.th

65

06

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

www.meded.nu.ac.th

30

07

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

med.mahidol.ac.th

154

08

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล-วิทยาลัยแพทยศาสตร์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

med.mahidol.ac.th

20

09

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

www.si.mahidol.ac.th

262

10

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลราชวิถี)

www.rsu.ac.th/medicine

50

11

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลเลิดสิน)

www.rsu.ac.th/medicine

15

12

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

www.med.swu.ac.th

180

13

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

medinfo.psu.ac.th

40

14

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

www.vajira.ac.th

70

15

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ชาย)

www.pcm.ac.th

57

16

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (หญิง)

www.pcm.ac.th

38

17

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

im.sut.ac.th

10

18

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

med.buu.ac.th

30

19

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

www.mfu.ac.th/school/medicine

12

20

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

www.medsiamu.com

15

21

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

www.dent.chula.ac.th

80

22

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

www.dt.mahidol.ac.th

83

23

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

www.dent.cmu.ac.th

24

24

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

www.dent.psu.ac.th

20

25

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

www.dent.swu.ac.th

55

26

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

www.dentistry.kku.ac.th

15

27

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

www.dentistry.tu.ac.th

30

28

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

www.dent.nu.ac.th

17

29

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

www.vet.chula.ac.th

150

30

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

www.vet.ku.ac.th

100

31

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

www.vet.kku.ac.th

30

32

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

www.vet.cmu.ac.th

25

33

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

www.vet.mut.ac.th

10

34

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

www.vs.mahidol.ac.th

40

35

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

vet.rmutsv.ac.th

30

36

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

vet.rmutto.ac.th

10

37

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

www.vet.msu.ac.th

10

38

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม)

www.pharm.chula.ac.th

75

39

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ)

www.pharm.chula.ac.th

80

40

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

www.pharmacy.mahidol.ac.th

120

41

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

www.pharmacy.cmu.ac.th

65

42

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
(สาขาวิชาการบริบาทางเภสัชกรรม)

pharmacy.swu.ac.th

20

43

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินท์วิโรฒ
(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม)

pharmacy.swu.ac.th

20

44

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม)

www.phar.ubu.ac.th

10

45

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

www.pharm.tu.ac.th

45

46

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม)

www.pharmacy,msu.ac.th

10

47

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

pharm.buu.ac.th

100

48

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
(สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม)

www.pharmacy.siam.edu

15

49

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
(สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม)

www.hcu.ac.th/faculty-of-pharmacy

20

รวมรับโดยประมาณ

2,644

 

สถิติคะแนนสูงสุด ต่ำสุด ปีการศึกษา 2561

คณะ / สถาบัน

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

สูงสุด

ต่ำสุด

สูงสุด

สูงสุด

สูงสุด

เฉลี่ย

สูงสุด

ต่ำสุด

เฉลี่ย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

65.2289

62.4500

63.5535

69.5478

65.9550

67.3169

68.3576

62.1452

63.9520

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

82.3294

69.3922

73.3632

88.3684

74.1567

78.2047

83.5571

72.5505

76.0019

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ

 

75.9047

64.6948

67.5366

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

67.9533

63.8756

65.2269

74.9483

67.1346

68.6950

74.7602

62.6402

65.3783

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

67.0517

63.3253

64.5306

74.1234

66.6727

68.6802

67.8786

64.3783

65.4942

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

62.8521

60.9341

61.5263

67.7389

63.8961

64.9329

63.3397

60.1791

61.0664

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

77.4861

65.9556

67.8556

83.5167

70.1089

72.7460

75.8092

67.8380

69.7292

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 

73.6889

68.7511

69.8888

70.2456

67.3674

67.8420

คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

82.8383

67.3750

72.3985

87.2823

69.8022

74.5958

82.1095

68.5558

72.1326

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลราชวิถี)

63.0488

57.6694

59.2213

65.0900

60.4280

62.1878

61.9420

59.1118

59.7989

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
(โรงพยาบาลเลิดสิน)

62.9267

58.2237

59.6843

67.6126

57.5555

60.4161

60.3927

58.8323

59.1734

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

69.1133

61.4835

62.9795

70.9078

64.6472

66.0902

67.3935

61.0674

62.9155

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

65.1273

60.6033

62.1064

71.6845

63.2856

65.6903

75.8788

61.2480

63.4429

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

70.0806

64.2825

65.4373

70.0943

67.6822

68.7463

68.2445

65.8086

66.6392

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า (ชาย)

67.8739

60.8572

62.5973

79.7595

63.1105

65.0768

81.4532

60.7180

63.7075

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า (หญิง)

73.2239

61.6360

63.3417

70.6539

65.6633

67.3973

67.6141

62.7497

64.3830

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

60.9815

60.0789

60.5086

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

63.3750

60.6682

61.4097

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

62.7874

60.1338

60.9354

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

58.7456

57.8703

58.2519

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

80.5541

65.2483

68.7012

82.1711

68.5300

72.5198

79.4039

66.1968

69.4614

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

73.9494

62.5024

64.1701

79.2411

66.4149

68.8634

69.4392

63.6321

65.1953

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

62.7899

60.5139

61.0594

67.0335

63.3111

64.3813

65.5153

60.4394

61.5534

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

61.4343

59.5711

60.2419

65.8661

62.3430

62.9727

63.7371

60.1556

60.7905

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

64.9494

61.5578

62.0971

67.6489

63.6189

64.7714

63.5964

60.8447

62.1074

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

63.3038

60.6767

61.3094

67.3850

63.2961

64.1667

63.5680

59.4120

60.4078

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

63.0933

61.2083

61.9292

67.1650

64.0866

65.3609

65.5047

61.1052

62.3817

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

60.9138

58.9929

59.6746

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

59.8564

58.0212

58.6957

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

63.9256

54.7454

57.6585

68.8039

56.3956

59.4236

68.8541

56.1748

57.8821

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

56.6328

53.3336

64.7336

60.8486

55.8933

57.9683

58.6348

53.8952

54.5809

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

58.5291

53.6611

55.4967

60.5502

56.6391

57.9715

60.0855

54.6929

56.1144

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

53.1202

48.7974

50.8246

55.4995

51.1067

53.1971

55.0855

53.8952

54.5809

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

61.0022

54.4400

56.8623

64.4182

55.9646

58.4552

63.0352

55.5245

56.2558

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

52.5467

47.9680

50.0963

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

52.2921

49.6883

50.8090

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

54.8056

51.2905

52.3174

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(การบริบาลทางเภสัชกรรม)

 

68.5417

61.3866

63.5037

68.8824

54.6582

57.8611

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เภสัชกรรมอุตสาหการ)

71.6344

61.5622

64.9165

70.8314

55.2877

59.0128

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

70.9372

60.6488

62.6620

62.0618

55.4021

59.0128

คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

65.1050

59.9339

61.4459

60.2067

54.0685

56.0467

คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (การบริบาลทางเภสัชกรรม)

64.7433

59.5077

60.7749

59.5562

55.2379

56.3941

คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม)

63.8877

57.9933

59.3596

58.8417

55.3691

56.5845

คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (การบริบาลทางเภสัชกรรม)

57.5227

52.7877

54.5812

59.1771

54.0295

55.1471

คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เภสัชกรรมอุตสาหการ)

 

 

 

54.4373

52.6367

53.4754

คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

61.9889

57.6656

59.1380

59.8162

56.4185

57.5198

คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
(การบริบาลทางเภสัชกรรม)

61.7004

55.9879

57.9406

57.0712

54.8641

55.6710

คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (การบริบาลทางเภสัชกรรม)

59.7686

55.7882

57.4416

58.0682

53.8173

54.9072

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

56.5144

52.1608

53.6315

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(การบริบาลทางเภสัชกรรม)

58.7839

53.3665

54.7952

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เภสัชกรมอุตสาหการ)

58.6003

52.5350

54.1673

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
(การบริบาลทางเภสัชกรรม)

53.7776

48.5450

50.8311

 

ค่าสถิติต่างๆ ของการสอบวิชาสามัญ (สอบตรงกลาง สทศ.) เฉพาะทั้ง 3 ฉบับ
ปีการศึกษา 2561 
  

วิชาสามัญ (2561)

Amount

Total

Min

Max

Mean

S.D.

ภาษาไทย

159,850

100.00

0.00

98.00

56.52

14.09

สังคมศึกษา

157,067

100.00

4.00

88.00

36.59

11.86

ภาษาอังกฤษ

160,718

100.00

3.75

97.50

34.14

14.75

คณิตศาสตร์

117,505

100.00

0.00

100.00

26.96

12.71

ฟิสิกส์

94,333

100.00

0.00

100.00

26.95

12.60

เคมี

89,711

100.00

0.00

100.00

27.43

11.25

ชีววิทยา

94,619

100.00

1.25

100.00

28.80

11.16

 


MED
bulletประวัติและพันธกิจของสถาบัน
bulletบรรยากาศของสถาบัน
bulletความสำเร็จของเรา
bulletTOPIC โดดเด่นอย่างไร
bulletทีมสอนของสถาบัน
bulletคอร์สเรียนทั้งหมดของ TOPIC
bulletกิจกรรมต่างๆ ของเรา
dot
ตารางเรียน / Promotion
dot
bulletDownload โบรชัวร์
bulletHot Promotion!!
bulletTOPIC PACKAGE
bulletสรุปรอบสด มกรา - เมษา 62
dot
การสมัครเรียน/วิธีการชำระเงิน
dot
bulletวิธีการสมัครเรียน
bulletวิธีการชำระเงินเพื่อสมัครเรียน
bulletสมัครเรียน
bulletแจ้งชำระเงินค่าสมัครเรียน
dot
ระบบเรียนออนไลน์
dot
bulletTOPICEASY.NET
dot
Topic Activities
dot
bulletTopic On Media
bulletTopic to School
dot
คอร์สสอบตรง ธรรมศาสตร์
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์ (SEAS)
bulletสั่งซื้อหนังสือสรุปข่าว 62
bulletเรียงความรัฐศาสตร์ (เรียนที่บ้าน)
bulletคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
bulletคณะศิลปศาสตร์ (รัสเซียศึกษา)
bulletสั่งซื้อคู่มือสอบตรงคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะสถาปัตย์ (การผังเมือง)
bulletการจัดการมรดกฯ (BMCI)
bulletคณะวารสารฯและสื่อสารมวลชน
bulletคณะศึกษาศาสตร์
bulletสหวิทยาการสังคมศาสตร์
dot
สอบตรง TU INTER
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์ (BMIR)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (BE)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BAS)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BEC)
bulletคณะวารสารฯ (BJM)
bulletจีนศึกษา ( PBIC )
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletอินเดียศึกษา ( PBIC )
bulletคณะนิติศาสตร์ (LAW)
bulletอาเซียน - จีนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (IAC)
bulletนวัตกรรมการบริการ (BSI)
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ (SPD)
bulletไทยศึกษา ( PBIC )
dot
คอร์สสอบตรง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
dot
bulletคณะนิเทศศาสตร์
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะบัญชี จุฬาฯ
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะอักษรศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะครุศาสตร์
bulletเตรียมสอบวิชาพื้นฐาน ปี 61
dot
สอบตรง CU INTER
dot
bulletคณะอักษรศาสตร์ (BALAC)
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (EBA)
bulletคณะนิเทศศาสตร์ (COM ARTS)
dot
คอร์สเตรียมสอบแพทย์ กสพท.
dot
bulletวิชา เฉพาะแพทย์
dot
การสอบวัดผลระดับสูง
dot
bulletTU - GET
bulletCU - TEP
bulletCU - AAT
bulletTOEIC
bulletSAT
bulletACADEMIC WRITING (สด)
bulletACADEMIC WRITING (เรียนที่บ้าน)
bulletIELTS
dot
topicLONDON เรียนต่อต่างประเทศ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletDownload รายละเอียดเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletคำถามที่พบบ่อย topicLONDON
dot
คอร์ส GAT
dot
bulletGAT (เชื่อมโยง + อังกฤษ)
bulletภาษาอังกฤษ (พื้นฐาน)
dot
คอร์ส PAT
dot
bulletPAT 1 (คณิตศาสตร์)
bulletPAT 5 (วิชาชีพครู)
dot
คอร์สสอบตรง สทศ. และ O - NET
dot
bulletเตรียมสอบ ONET
bulletเตรียมสอบวิชาสามัญ
dot
สังคมศึกษา ม.4 - ม.6
dot
bulletคอร์ส ประวัติศาสตร์
bulletคอร์ส สังคมศึกษา ม.4-6
dot
คอร์สสำหรับ ม.ต้น (ม.1- 3)
dot
bulletภาษาอังกฤษ (พื้นฐาน)
dot
เตรียมสอบราชการ/ครูผู้ช่วย/กพ
dot
bulletโครงการ "ติวติดครู"
bulletระบบสำรองที่นั่ง "ติวติดครู"
bulletคอร์สเตรียมสอบ ราชการ/ครูผู้ช่วย/กพ
dot
THE EXAM (1 วันปาฏิหารย์)
dot
bulletTOEIC : THE EXAM
bulletENG TCAS : THE EXAM
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ท็อปปิค อะคาเดมี่
WWW.2BTOPIC.COM | Facebook : www.facebook.com/topic2u | E Mail : info@2btopic.com
Copyright © 2011 2BTOPIC.COM

สาขาของ TOPIC ACADEMY
Be Come a Fan of TOPIC ACADEMY - สอบตรง ธรรมศาสตร์ และ จุฬา
 |