ReadyPlanet.com
dot dot
คอร์ส ความถนัด ทาง วิศว กรรม ฯ ( วิศวะ ) PAT 3

คอร์สเตรียมสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ( PAT 3 )
สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ท็อปปิค อะคาเดมี่

 

สามารถใช้คะแนนวิชา PAT 3 ( ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์) ยื่นเพื่อประกอบการคัดเลือกเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์
ในทุกมหาวิทยาลัย โดยจะให้สัดส่วนคะแนนคิดเป็น 20% ของคะแนนทั้งหมด  
                
 
(GAT/PAT จัดสอบจริงครั้งเดียว วันที่ 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2561)     
 
รายละเอียดเนื้อหาที่ใช้สอบ PAT 3
1. ส่วนศักยภาพ 9 ข้อ คิดเป็น 15 % แบ่งเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้
                ความถนัดเชิงช่าง
      o การคิดวิเคราะห์
      o ความคิดเชิงตรรกะ
  o สามัญสำนึกเรื่องความปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม
      การแก้ปัญหา
      o ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ส่วนเนื้อหา  51 ข้อ  คิดเป็น 85%  แบ่งเป็นส่นต่างๆ ดังนี้
o   กลศาสตร์ (แรง มวล และการเคลื่อนที่)
o   ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่น แสง และเสียง
o   เคมี (สารและสมบัติของสาร)
o   พลังงาน ความร้อน และของไหล
o   คณิตศาสตร์ และสถิติประยุกต์ดชิงวิศวกรรม

ตารางเรียนคอร์สเตรียมสอบPAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

(GAT/PAT จัดสอบจริงครั้งเดียว วันที่ 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2561)

PAT 3 - ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
เนื้อหา : สรุปเข้มเนื้อหาทางด้านวิชาชีพครูที่จะใช้สอบ PAT 3 ทั้งหมด พร้อมเทคนิคในการทำข้อสอบ และตอบข้อสอบได้อย่างถูกต้อง
ผู้สอน : ทีมสอน TOPIC ACADEMY (จบคณะวิศวกรรมศาสตร์มาโดยตรง จากใหาวิทยาลัยชั้นนำ จุฬาฯ, เกษตรศาสตร์,
            ธรรมศาสตร์, พระนครเหนือ, พระจอมเกล้า ธนบุรี, พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, เชียงใหม่, ขอนแก่น)
            และด้วยมาตรฐานทีมสอนของ TOPIC ACADEMY ที่มีระบบการคัดเลือกผู้สอนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งคลังข้อมูลในการสอบ การเรียบเรียงเนื้อหา และทีมสอนซึ่งมีคุณภาพ ประสบการณ์อย่างยาวนาน ทำให้น้องๆ มั่นใจในคุณภาพได้อย่างแน่นอน
ค่าเรียน : รอบสด 4,600 บาท TOPIC BEST 4,600 บาท
 

คอร์ส PAT 3 (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99221000

99421000

4,600

 

TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT3)
ราคา 4,600 บาท

สมัครเรียน >>>

 

ค่าสถิติพื้นฐานผลการสอบ PAT 3 (2560)
 

วิชา PAT 3

Total

ผู้เข้าสอบ

Mean

S.D.

Min

Max

รอบ 1/2560 (ตุลาคม 59)

300.00

50,623

95.91

34.25

4.00

296.00

รอบ 2/2560 (มีนาคม 60)

300.00

17,119

93.77

36.00

10.00

276.00

 
ค่าสถิติพื้นฐานผลการสอบ GAT/PAT (2560)

รอบ 1/2560 (ตุลาคม 59)

Total

ผู้เข้าสอบ

Mean

S.D.

Min

Max

GAT (รวม)

300.00

289,886

123.93

58.48

0.00

300.00

GAT ส่วนที่ 1

150.00

289,448

83.70

47.33

0.00

150.00

GAT ส่วนที่ 2

150.00

289,884

40.36

18.31

0.00

150.00

PAT 1 (คณิตศาสตร์)

300.00

228,522

42.82

25.34

0.00

300.00

PAT 2 (วิทยาศาสตร์)

300.00

176,165

79.59

19.22

6.00

240.00

PAT 3 (ความถนัดทางวิศวะ)

300.00

50,623

95.91

34.25

4.00

296.00

PAT 4 (ความถนัดสถาปัตย์)

300.00

13,302

84.27

39.21

0.00

279.00

PAT 5 (ความถนัดวิชาชีพครู)

300.00

154,915

116.63

28.26

2.50

247.50

PAT 6 (ความถนัดศิลปกรรม)

300.00

16,340

120.07

33.53

27.00

241.00

PAT 7.1 (ฝรั่งเศส)

300.00

11,900

87.16

31.91

9.00

291.00

PAT 7.2 (เยอรมัน)

300.00

4,125

88.06

25.92

42.00

282.00

PAT 7.3 (ญี่ปุ่น)

300.00

8,611

96.30

42.64

33.00

297.00

PAT 7.4 (จีน)

300.00

19,961

88.14

36.38

21.00

297.00

PAT 7.5 (อาหรับ)

300.00

1,081

83.45

23.56

39.00

240.00

PAT 7.6 (บาลี)

300.00

12,913

86.39

23.46

24.00

300.00


รอบ 2/2560 (มีนาคม 60)

Total

ผู้เข้าสอบ

Mean

S.D.

Min

Max

GAT (รวม)

300.00

102,233

161.00

47.89

7.50

295.00

GAT ส่วนที่ 1

150.00

102,215

115.68

36.90

0.00

150.00

GAT ส่วนที่ 2

150.00

102,230

45.34

19.08

0.00

147.50

PAT 1 (คณิตศาสตร์)

300.00

69,151

49.61

26.55

0.00

294.00

PAT 2 (วิทยาศาสตร์)

300.00

60,924

79.94

21.65

24.00

216.00

PAT 3 (ความถนัดทางวิศวะ)

300.00

17,119

93.77

36.00

10.00

276.00

PAT 4 (ความถนัดสถาปัตย์)

300.00

3,427

93.24

40.49

0.00

271.00

PAT 5 (ความถนัดวิชาชีพครู)

300.00

29,104

140.97

32.22

40.00

260.00

PAT 6 (ความถนัดศิลปกรรม)

300.00

2,760

147.80

33.45

31.50

249.00

PAT 7.1 (ฝรั่งเศส)

300.00

3,813

95.79

39.48

36.00

288.00

PAT 7.2 (เยอรมัน)

300.00

1,395

87.64

29.09

36.00

243.00

PAT 7.3 (ญี่ปุ่น)

300.00

2,898

114.80

51.43

33.00

285.00

PAT 7.4 (จีน)

300.00

4,520

104.27

44.42

39.00

300.00

PAT 7.5 (อาหรับ)

300.00

198

92.80

34.09

48.00

276.00

PAT 7.6 (บาลี)

300.00

2,177

84.96

25.65

33.00

294.00

 
 

 
PAT COURSE

คอร์ส เตรียมสอบ PAT 1 คณิต ศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ PAT 5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)bulletประวัติและพันธกิจของสถาบัน
bulletบรรยากาศของสถาบัน
bulletความสำเร็จของเรา
bulletTOPIC โดดเด่นอย่างไร
bulletทีมสอนของสถาบัน
bulletคอร์สเรียนทั้งหมดของ TOPIC
bulletกิจกรรมต่างๆ ของเรา
dot
ตารางเรียน / Promotion
dot
bulletDownload โบรชัวร์
bulletHot Promotion!!
bulletTOPIC PACKAGE
bulletสรุปรอบสด พฤษภา - ธันวา 62
dot
การสมัครเรียน/วิธีการชำระเงิน
dot
bulletวิธีการสมัครเรียน
bulletวิธีการชำระเงินเพื่อสมัครเรียน
bulletสมัครเรียน
bulletแจ้งชำระเงินค่าสมัครเรียน
dot
ระบบเรียนออนไลน์
dot
bulletTOPICEASY.NET
dot
Topic Activities
dot
bulletTopic On Media
bulletTopic to School
dot
คอร์สสอบตรง ธรรมศาสตร์
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์ (SEAS)
bulletสั่งซื้อหนังสือสรุปข่าว 62
bulletเรียงความรัฐศาสตร์ (เรียนที่บ้าน)
bulletคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
bulletคณะศิลปศาสตร์ (รัสเซียศึกษา)
bulletสั่งซื้อคู่มือสอบตรงคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะสถาปัตย์ (การผังเมือง)
bulletการจัดการมรดกฯ (BMCI)
bulletคณะวารสารฯและสื่อสารมวลชน
bulletคณะศึกษาศาสตร์
bulletสหวิทยาการสังคมศาสตร์
dot
สอบตรง TU INTER
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์ (BIR)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (BE)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BAS)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BEC)
bulletคณะวารสารฯ (BJM)
bulletจีนศึกษา ( PBIC )
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletอินเดียศึกษา ( PBIC )
bulletคณะนิติศาสตร์ (LAW)
bulletอาเซียน - จีนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (IAC)
bulletนวัตกรรมการบริการ (BSI)
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ (SPD)
bulletไทยศึกษา ( PBIC )
dot
คอร์สสอบตรง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
dot
bulletคณะนิเทศศาสตร์
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะบัญชี จุฬาฯ
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะอักษรศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะครุศาสตร์
bulletเตรียมสอบวิชาพื้นฐาน ปี 61
dot
สอบตรง CU INTER
dot
bulletคณะอักษรศาสตร์ (BALAC)
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (EBA)
bulletคณะนิเทศศาสตร์ (COM ARTS)
bulletคณะรัฐศาสตร์ (PGS)
dot
คอร์สเตรียมสอบแพทย์ กสพท.
dot
bulletวิชา เฉพาะแพทย์
dot
การสอบวัดผลระดับสูง
dot
bulletTU - GET
bulletCU - TEP
bulletCU - AAT
bulletTOEIC
bulletSAT
bulletACADEMIC WRITING (สด)
bulletACADEMIC WRITING (เรียนที่บ้าน)
bulletIELTS
dot
topicLONDON เรียนต่อต่างประเทศ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletDownload รายละเอียดเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletคำถามที่พบบ่อย topicLONDON
dot
คอร์ส GAT
dot
bulletGAT (เชื่อมโยง + อังกฤษ)
bulletภาษาอังกฤษ (พื้นฐาน)
dot
คอร์ส PAT
dot
bulletPAT 1 (คณิตศาสตร์)
bulletPAT 5 (วิชาชีพครู)
dot
คอร์สสอบตรง สทศ. และ O - NET
dot
bulletเตรียมสอบ ONET
bulletเตรียมสอบวิชาสามัญ
dot
สังคมศึกษา ม.4 - ม.6
dot
bulletคอร์ส ประวัติศาสตร์
bulletคอร์ส สังคมศึกษา ม.4-6
dot
คอร์สสำหรับ ม.ต้น (ม.1- 3)
dot
bulletภาษาอังกฤษ (พื้นฐาน)
dot
เตรียมสอบราชการ/ครูผู้ช่วย/กพ
dot
bulletโครงการ "ติวติดครู"
bulletระบบสำรองที่นั่ง "ติวติดครู"
bulletคอร์สเตรียมสอบ ราชการ/ครูผู้ช่วย/กพ
dot
THE EXAM (1 วันปาฏิหารย์)
dot
bulletTOEIC : THE EXAM
bulletENG TCAS : THE EXAM
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ท็อปปิค อะคาเดมี่
WWW.2BTOPIC.COM | Facebook : www.facebook.com/topic2u | E Mail : info@2btopic.com
Copyright © 2011 2BTOPIC.COM

สาขาของ TOPIC ACADEMY
Be Come a Fan of TOPIC ACADEMY - สอบตรง ธรรมศาสตร์ และ จุฬา
 |