ReadyPlanet.com
dot dot
คอร์ส ความถนัด ทาง วิศว กรรม ฯ ( วิศวะ ) PAT 3

คอร์สเตรียมสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ( PAT 3 )
สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ท็อปปิค อะคาเดมี่

สามารถใช้คะแนนวิชา PAT 3 ( ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์) ยื่นเพื่อประกอบการคัดเลือกเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์
ในทุกมหาวิทยาลัย โดยจะให้สัดส่วนคะแนนคิดเป็น 20% ของคะแนนทั้งหมด  
                
 
รายละเอียดเนื้อหาที่ใช้สอบ PAT 3
1. ส่วนศักยภาพ 9 ข้อ คิดเป็น 15 % แบ่งเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้
                ความถนัดเชิงช่าง
      o การคิดวิเคราะห์
      o ความคิดเชิงตรรกะ
  o สามัญสำนึกเรื่องความปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม
      การแก้ปัญหา
      o ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ส่วนเนื้อหา  51 ข้อ  คิดเป็น 85%  แบ่งเป็นส่นต่างๆ ดังนี้
o   กลศาสตร์ (แรง มวล และการเคลื่อนที่)
o   ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่น แสง และเสียง
o   เคมี (สารและสมบัติของสาร)
o   พลังงาน ความร้อน และของไหล
o   คณิตศาสตร์ และสถิติประยุกต์ดชิงวิศวกรรม

ตารางเรียนคอร์สเตรียมสอบPAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

PAT 3 - ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
เนื้อหา : สรุปเข้มเนื้อหาทางด้านวิชาชีพครูที่จะใช้สอบ PAT 3 ทั้งหมด พร้อมเทคนิคในการทำข้อสอบ และตอบข้อสอบได้อย่างถูกต้อง
ผู้สอน : ทีมสอน TOPIC ACADEMY (จบคณะวิศวกรรมศาสตร์มาโดยตรง จากใหาวิทยาลัยชั้นนำ จุฬาฯ, เกษตรศาสตร์,
            ธรรมศาสตร์, พระนครเหนือ, พระจอมเกล้า ธนบุรี, พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, เชียงใหม่, ขอนแก่น)
            และด้วยมาตรฐานทีมสอนของ TOPIC ACADEMY ที่มีระบบการคัดเลือกผู้สอนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งคลังข้อมูลในการสอบ การเรียบเรียงเนื้อหา และทีมสอนซึ่งมีคุณภาพ ประสบการณ์อย่างยาวนาน ทำให้น้องๆ มั่นใจในคุณภาพได้อย่างแน่นอน
 


PAT 3 : เตรียมสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์สิ่งที่จะได้จากคอร์สนี้

-        สรุปเข้มเนื้อหาทั้งหมดที่ใช้ออกสอบ PAT 3

-        สอนในสิ่งที่ข้อสอบออก ... ไม่ออก ไม่สอน !!!

-        เทคนิคการทำข้อสอบ PAT 3 แบบขั้นเทพ

-        เฉลยละเอียดยิบให้เข้าใจทะลุปรุโปร่ง ทำให้ เด็กอ่อน/เด็กเก่ง ก็เรียนได้

-        ฝึกทำข้อสอบ “จากง่าย ไปจนยากมาก” จนดักทางข้อสอบได้ทุกทาง


การนำไปใช้ (PAT 3)
สำคัญมากต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์
 


เลือกเรียนคอร์สในระบบต่างๆ ได้ดังนี้

คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปแบบการเรียนประเภทต่างๆ  >>>


เลือกคอร์สเรียนรอบสด @ TOPIC SIAM
ยังไม่มีรอบสดในขณะนี้

5,200 ฿

สมัครเรียน


เลือกเรียนระบบ TOPIC BEST (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ระบบเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ ตามวันและเวลาที่สะดวก ที่สถาบัน

5,200 ฿

สมัครเรียน


เลือกเรียนระบบ TOPIC ONLINE (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ระบบเรียนออนไลน์ ... เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน www.topiconline.net 

5,200 ฿

สมัครเรียน

 


 ค่าสถิติพื้นฐานผลการสอบ GAT (2562 / 2563)
 

วิชา GAT

Total

ผู้เข้าสอบ

Mean

S.D.

Min

Max

ปีการศึกษา 2563

300.00

202,341

147.50

63.43

0.00

300.00

ปีการศึกษา 2562

300.00

215,585

144.06

66.90

0.00

300.00

 
ค่าสถิติพื้นฐานผลการสอบ GAT/PAT (2563)

ปีการศึกษา 2562

Total

ผู้เข้าสอบ

Mean

ฐานนิยม

Min

Max

GAT (รวม)

300.00

202,341

147.50

188.75

0.00

300.00

GAT ส่วนที่ 1

150.00

202,157

92.49

150.00

0.00

150.00

GAT ส่วนที่ 2

150.00

202,338

53.63

35.00

0.00

150.00

PAT 1 (คณิตศาสตร์)

300.00

150,694

62.90

42.00

0.00

300.00

PAT 2 (วิทยาศาสตร์)

300.00

114,886

79.37

69.00

0.00

267.00

PAT 3 (ความถนัดทางวิศวะ)

300.00

33,147

98.21

86.00

0.00

284.00

PAT 4 (ความถนัดสถาปัตย์)

300.00

6,367

96.07

80.00

3.00

282.00

PAT 5 (ความถนัดวิชาชีพครู)

300.00

64,221

122.27

112.50

27.50

247.50

PAT 6 (ความถนัดศิลปกรรม)

300.00

7,804

146.25

143.50

37.50

267.50

PAT 7.1 (ฝรั่งเศส)

300.00

5,164

105.71

84.00

39.00

300.00

PAT 7.2 (เยอรมัน)

300.00

1,928

94.18

87.00

39.00

282.00

PAT 7.3 (ญี่ปุ่น)

300.00

5,216

109.74

78.00

33.00

300.00

PAT 7.4 (จีน)

300.00

11,732

94.10

75.00

33.00

291.00

PAT 7.5 (อาหรับ)

300.00

681

108.31

78.00

36.00

291.00

PAT 7.6 (บาลี)

300.00

6,776

88.08

78.00

33.00

300.00

PAT 7.7 (เกาหลี) 300.00 3,685 107.39 78.00 39.00 300.00
 
 
 

 
PAT COURSE

คอร์ส เตรียมสอบ PAT 1 คณิต ศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ PAT 5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
เรียน ฟรี คณิต ศาสตร์ กับ ครูบอยbulletประวัติและพันธกิจของสถาบัน
bulletบรรยากาศของสถาบัน
bulletความสำเร็จของเรา
bulletTOPIC โดดเด่นอย่างไร
bulletทีมสอนของสถาบัน
bulletคอร์สเรียนทั้งหมดของ TOPIC
bulletกิจกรรมต่างๆ ของเรา
dot
ตารางเรียน / Promotion
dot
bulletDownload โบรชัวร์
bulletHot Promotion!!
bulletTOPIC PACKAGE
bulletรอบสด ตุลา 65 - เมษา 66
dot
การสมัครเรียน/วิธีการชำระเงิน
dot
bulletวิธีการสมัครเรียน
bulletวิธีการชำระเงินเพื่อสมัครเรียน
bulletสมัครเรียน
bulletแจ้งชำระเงินค่าสมัครเรียน
dot
ระบบเรียนออนไลน์
dot
bulletTOPICONLINE.NET
dot
Topic Activities
dot
bulletTopic On Media
bulletTopic to School
dot
คอร์สสอบตรง ธรรมศาสตร์
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์ (SEAS)
bulletสั่งซื้อหนังสือสรุปข่าว 64
bulletเรียงความรัฐศาสตร์ (เรียนที่บ้าน)
bulletคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
bulletคณะศิลปศาสตร์ (รัสเซียศึกษา)
bulletสั่งซื้อคู่มือสอบตรงคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะสถาปัตย์ (การผังเมือง)
bulletการจัดการมรดกฯ (BMCI)
bulletคณะวารสารฯและสื่อสารมวลชน
bulletคณะศึกษาศาสตร์
bulletสหวิทยาการสังคมศาสตร์
dot
สอบตรง TU INTER
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์ (BIR)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (BE)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BAS)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BEC)
bulletคณะวารสารฯ (BJM)
bulletจีนศึกษา ( PBIC )
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletอินเดียศึกษา ( PBIC )
bulletคณะนิติศาสตร์ (LAW)
bulletคณะสถาปัตย์ (UDDI)
bulletอาเซียน - จีนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (IAC)
bulletนวัตกรรมการบริการ (BSI)
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ (SPD)
bulletไทยศึกษา ( PBIC )
bulletโลกคดีศึกษา (GSSE)
bulletปรัชญา การเมือง เศรษฐศาสตร์ (PPE)
dot
คอร์สสอบตรง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
dot
bulletคณะนิเทศศาสตร์
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะบัญชี จุฬาฯ
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะอักษรศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะจิตวิทยา
dot
สอบตรง CU INTER
dot
bulletคณะอักษรศาสตร์ (BALAC)
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (EBA)
bulletคณะนิเทศศาสตร์ (COM ARTS)
bulletคณะรัฐศาสตร์ (PGS)
dot
คอร์สเตรียมสอบแพทย์ กสพท.
dot
bulletวิชา เฉพาะแพทย์
dot
การสอบวัดผลระดับสูง
dot
bulletTU - GET
bulletCU - TEP
bulletCU - AAT
bulletTOEIC
bulletSAT
bulletACADEMIC WRITING (สด)
bulletACADEMIC WRITING (เรียนที่บ้าน)
bulletIELTS
bulletTOEFL
bulletสั่งซื้อหนังสือ สรุป VOCAB (IELTS/TOEFL/TU-GET/CU-TEP)
dot
topicLONDON เรียนต่อต่างประเทศ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletDownload รายละเอียดเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletคำถามที่พบบ่อย topicLONDON
dot
คอร์ส GAT
dot
bulletGAT (เชื่อมโยง + อังกฤษ)
bulletภาษาอังกฤษ (พื้นฐาน)
bulletติวอังกฤษฟรี กับครูพี่ทาม์ย
bulletสั่งซื้อหนังสือ ตะลุยโจทย์อังกฤษ O-NET
bulletTrick อังกฤษ ฟรี! กับครูพี่ทาม์ย
dot
คอร์ส PAT
dot
bulletPAT 1 (คณิตศาสตร์)
bulletPAT 5 (วิชาชีพครู)
bulletติวคณิตฟรี กับครูบอย
dot
คอร์สสอบตรง สทศ. และ O - NET
dot
bulletเตรียมสอบ ONET
bulletเตรียมสอบวิชาสามัญ
dot
สังคมศึกษา ม.4 - ม.6
dot
bulletคอร์ส ประวัติศาสตร์
bulletคอร์ส สังคมศึกษา ม.4-6
dot
คอร์สสำหรับ ม.ต้น (ม.1- 3)
dot
bulletภาษาอังกฤษ (พื้นฐาน)
dot
เตรียมสอบราชการ/ครูผู้ช่วย/กพ
dot
bulletโครงการ "ติวติดครู"
bulletระบบสำรองที่นั่ง "ติวติดครู"
bulletคอร์สเตรียมสอบ ราชการ/ครูผู้ช่วย/กพ
dot
THE EXAM (1 วันปาฏิหารย์)
dot
bulletTOEIC : THE EXAM
bulletENG TCAS : THE EXAM
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ท็อปปิค อะคาเดมี่
WWW.2BTOPIC.COM | Facebook : www.facebook.com/topic2u | E Mail : info@2btopic.com
Copyright © 2011 2BTOPIC.COM

สาขาของ TOPIC ACADEMY
Be Come a Fan of TOPIC ACADEMY - สอบตรง ธรรมศาสตร์ และ จุฬา
 |