ReadyPlanet.com
dot dot
คอร์ส เตรียมสอบ คณะอักษรศาสตร์ อินเตอร์ จุฬาฯ

คอร์สเตรียมสอบตรงหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมศึกษา
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นานาชาติ) 

ศูนย์การศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติธรรมศาสตร์และจุฬา
สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ท็อปปิค อะคาเดมี่

เกณฑ์การคัดเลือกการสอบตรงหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมศึกษา
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นานาชาติ)
 

*ปีการศึกษา 2561 จะรับตรงผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1 และ 2
(รอบที่ 1 จะไม่มีการสอบข้อเขียน ... รอบที่ 2 จะมีการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษด้วย)

1.       สำเร็จการศึกษา/กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2.   มีคะแนนการสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
    I 
ผลคะแนน CU - TEP ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป (คอร์สแนะนำคือ CU-TEP) หรือ
    II ผลคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป ( PBT > 550 : CBT > 213 : IBT > 79 ) หรือ
    III ผลคะแนน IELT ตั้งแต่ 6.5 คะแนนขึ้นไป หรือ
3.    มีผลการทดสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง (ผลคะแนนจะต้องไม่เกิน 2 ปี) ดังต่อไปนี้
    I  ผลคะแนน CU - AAT (Verbal Section) ตั้งแต่ 400 คะแนนขึ้นไป
       (คอร์สแนะนำคือ CU-AAT(ENG)
    หรือ
    II ผลคะแนน Old SAT (Critical Reading) ตั้งแต่ 400 คะแนนขึ้นไป
       (คอร์สแนะนำคือ SAT I (ENG))
    หรือ
    III ผลคะแนน New SAT (Evidence-Based Reading and Writing) ตั้งแต่ 450 คะแนนขึ้นไป
       (คอร์สแนะนำคือ SAT I (ENG))
    หรือ
    III ผลคะแนน ACT English Section ตั้งแต่ 18 คะแนนขึ้นไป
4.    สอบการเขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษ (มีสอบเฉพาะในรอบที่ 2)
 (คอร์สแนะนำคือ ACADEMIC WRITING (GENERAL), ACADEMIC WRITING (BALAC) ...ดูรายละเอียดได้ด้านล่าง)

กำหนดการสอบตรงหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมศึกษา
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นานาชาติ) ประจำปี 2561
 

กำหนดการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1
1.       สมัครรอบที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่  1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2560 
 
สมัครรอบที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่  22 ธันวาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
2.   ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2560
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561
3.    สอบสัมภาษณ์  ทางคณะจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
4.   ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House รอบที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2560
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House รอบที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 19 - 22 มีนาคม 2561
5.    ทปอ. ส่งรายชื่อให้มหาวิทยาลัยประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
Clearing House รอบที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ธันวาคม 2560
Clearing House รอบที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 มีนาคม 2561 
กำหนดการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 2
1.       สมัครรอบที่ 2 วันที่  ธันวาคม 2560 - เมษายน 2561 
2.    สอบข้อเขียน การเขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษ วันที่ ทางคณะจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
ณ อาคารมหาจักรสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
 ผู้ที่สวมกางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด รือรองเท้าแตะ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ)
3.   ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561
4.    สอบสัมภาษณ์  ทางคณะจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
5.   ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House รอบที่ 2 วันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2561
6.    ทปอ. ส่งรายชื่อให้มหาวิทยาลัยประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

จำนวนรับต่อปี 

1.       รับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1  จำนวน  60  คน
2.       รับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 2  จำนวน  40  คน

ตารางเรียนคอร์สสอบตรงคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นานาชาติ)

CU – TEP ( Intensive CU - TEP )

เนื้อหา : เนื้อหาเน้นการบูรณาการเนื้อและการตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าและแนวข้อสอบที่น่าสนใจของ CU - TEP อย่างเร่งรัด เพื่อการเตรียมพร้อมให้ได้คะแนนที่สูงขึ้นและเสริมสร้างเทคนิคในการทำข้อสอบให้ง่ายขึ้น
ผู้สอน : ครูพี่ทาม์ย (Kru P'Tyme)
               มือฉมังด้านเตรียมสอบหลักสูตรนานาชาติ ที่ทำให้น้องๆ พากันสอบติดแบบยกห้อง 100% เต็ม และสุดยอดอาจารย์ติว GAT และภาษาอังกฤษ มือฉมัง ที่การันตีได้จากการได้รับเชิญให้สอน GAT ทั้งส่วนวิเคราะห์และภาษาอังกฤษในเวทีต่างๆ ระดับประเทศ เช่นโครงการ Peptien Genius Generation โครงการ Osotsapa Rord to University โครงการ Student Channel ซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ Genius Camp โดยกรมประชาสัมพันธ์ และยังได้เป็นวิทยาการรับเชิญจากโรงเรียบนชั้นนำทั่วประเทศ อาทิ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนนครสวรรค์ ฯลฯ ทั้งนี้เพราะพี่ทาม์ยมีเทคนิคที่ใช้อย่างได้ผลมาใช้กับน้องๆ ซึ่งต้องบอกได้คำเดียวว่า CU-TEP > 90 ไม่ยากอย่างที่คิด (น้องๆ ต้องหมั่นฝึกฝนตามคำสั่งของพี่ทาม์ยอย่างเคร่งครัดด้วย)
(สำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียนวิชา GRAMMAR & READING และ VOCAB เพื่อปรับพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ สามารถดูรายละเอียดเพิ่ม คลิก http://www.2btopic.com/gat/basiceng.html)
ค่าเรียน : รอบสด 6,500 บาท TOPIC BEST 6,500 บาท
 

คอร์ส INTENSIVE CU-TEP
*รอบเรียนแบบ Intense Live เรียนไม่เกิน 8 คน (สยามสแควร์)

รอบ

สอน

วันที่เรียน

วันเรียน

เวลาเรียน

สด @ สาขา

รหัสลงทะเบียน

ราคา

1

สด

12 พ.ค. – 3 มิ.ย. 61

เสาร์ - อาทิตย์

13.00 – 15.30

สยามสแควร์

12526191

6,500

2

สด

4 – 26 ส.ค. 61

เสาร์ - อาทิตย์

13.00 – 15.30

สยามสแควร์

12526192

6,500

TOPIC BEST (เรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยเลือกวันและเวลาเรียนได้ตามสะดวกที่สถาบัน)

99225100

6,500

TOPIC EASY (เรียนออนไลน์ได้ทั่วโลก ผ่าน WWW.TOPICEASY.NET)

ชำระผ่าน website

6,500

          

คอร์ส CU - TEP (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

 

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99225200

99425200

6,500


TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส INTENSIVE CU-TEP
ราคา 6,500 บาท

สมัครเรียน >>>

 
ADVANCE CU-TEP
เนื้อหา : เนื้อหาเน้นการลงสนามตะลุยข้อสอบ TU-GET พร้อมเทคนิคารทำอย่างได้ผล
ค่าเรียน : รอบสด 3,200 บาท TOPIC BEST 3,200 บาท
 

คอร์ส ADVANCE CU-TEP (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

 

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99225500

99425500

3,200


TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส ADVANCE CU-TEP (ตะลุยโจทย์ CU-TEP)
ราคา 3,200 บาท

สมัครเรียน >>>


 NEW SAT (MATH) 

เนื้อหา :เนื้อหาเน้นการบูรณาการเนื้อและการตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าและแนวข้อสอบที่น่าสนใจของSAT ทั้งในส่วนของ MATHEMATICS PART (Arithmetic, Algebra, Geometry, Problem solving) อย่างเร่งรัด เพื่อการเตรียมพร้อมให้ได้คะแนนที่สูงขึ้นและเสริมสร้างเทคนิคในการทำข้อสอบให้ง่ายขึ้น
เหมาะสำหรับ : น้องๆ ม.4 – ม.6 และผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติและระดับปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ทั้งในประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก หรือน้องๆ ที่ต้องการฝึกฝนการทำข้อสอบและต้องการทำข้อสอบให้ได้คะแนนสูงขึ้น
ผู้สอน : ครูพี่ทาม์ย (Kru P’Tyme)
ด้วยคะแนนสอบ SMART I ได้สูงกว่า 70% (ส่วนคณิตศาสตร์ 100 เต็ม) คะแนน SAT I ได้มากกว่า 75% ทั้งยังมีเป็นดีกรีนักเรียนทุนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาฯ (สวทช.) และทุนวิศวกรรมอีกหลายแห่ง บวกประสบการณ์ในการสอนยาวนานกว่า 9 ปี ได้รับเชิญให้ไปบรรยาย/สอนในเวทีระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำต่างๆ อย่างมากมาย พร้อมทั้งสามารถส่งน้องๆ เข้าเรียนต่อในรั้วแม่โดมได้กว่า 85% (100% สำหรับ GAT และ BMIR) ดังนั้นรับรองเลยว่าวิชานี้ ไม่ยากอย่างที่คิด
ค่าเรียน : TOPIC BEST 6,500 บาท
 

คอร์ส INTENSIVE SAT I (MATHEMATICS)

รอบ

สอน

วันที่เรียน

วันเรียน

เวลาเรียน

สด สาขา

รหัสลงทะเบียน

ราคา

1

สด

12 – 22 มิ.ย. 61

อังคาร – ศุกร์

13.00 – 15.30

สยามสแควร์

12616191

6,500

TOPIC BEST (เรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยเลือกวันและเวลาเรียนได้ตามสะดวกที่สถาบัน)

99226100

6,500

TOPIC EASY (เรียนออนไลน์ได้ทั่วโลก ผ่าน WWW.TOPICEASY.NET)

ชำระผ่าน website

6,500

 

คอร์ส NEW SAT MATHEMATICS (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

 

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99226100

99426100

6,500


TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส INTENSIVE SAT MATH (REDESIGNED)
ราคา 6,500 บาท

สมัครเรียน >>>

NEW SAT (ENG) 

เนื้อหา : ภาษาอังกฤษที่ใช้สอบ SAT I และ CU - AAT ทั้งหมด (ทักษะด้านการอ่านบทความ คำศัพท์ และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ)
ผู้สอน : ครูพี่ทาม์ย (Kru P'Tyme)
               มือฉมังด้านเตรียมสอบหลักสูตรนานาชาติ ที่ทำให้น้องๆ พากันสอบติดแบบยกห้อง 100% เต็ม และสุดยอดอาจารย์ติว GAT และภาษาอังกฤษ มือฉมัง ที่การันตีได้จากการได้รับเชิญให้สอน GAT ทั้งส่วนวิเคราะห์และภาษาอังกฤษในเวทีต่างๆ ระดับประเทศ เช่นโครงการ Peptien Genius Generation โครงการ Osotsapa Rord to University โครงการ Student Channel ซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ Genius Camp โดยกรมประชาสัมพันธ์ และยังได้เป็นวิทยาการรับเชิญจากโรงเรียบนชั้นนำทั่วประเทศ อาทิ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนนครสวรรค์ ฯลฯ ทั้งนี้เพราะพี่ทาม์ยมีเทคนิคที่ใช้อย่างได้ผลมาใช้กับน้องๆ ซึ่งต้องบอกได้คำเดียวว่า SAT ENG > 650 ไม่ยากอย่างที่คิด (น้องๆ ต้องหมั่นฝึกฝนตามคำสั่งของพี่ทาม์ยอย่างเคร่งครัดด้วย)
(สำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียนวิชา GRAMMAR & READING และ VOCAB เพื่อปรับพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ สามารถดูรายละเอียดเพิ่ม คลิก http://www.2btopic.com/gat/basiceng.html)
ค่าเรียน : TOPIC BEST 6,500 บาท
 

คอร์ส INTENSIVE SAT I (ENGLISH – EVIDENCED BASE READING AND WRITING)

รอบ

สอน

วันที่เรียน

วันเรียน

เวลาเรียน

สด สาขา

รหัสลงทะเบียน

ราคา

1

สด

12 – 22 มิ.ย. 61

อังคาร – ศุกร์

16.00 – 18.30

สยามสแควร์

12636191

6,500

TOPIC BEST (เรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยเลือกวันและเวลาเรียนได้ตามสะดวกที่สถาบัน)

99226300

6,500

TOPIC EASY (เรียนออนไลน์ได้ทั่วโลก ผ่าน WWW.TOPICEASY.NET)

ชำระผ่าน website

6,500

 

คอร์ส NEW SAT ENG (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

 

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99226300

99426300

6,500

 

TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส INTENSIVE SAT ENG (REDESIGNED)
ราคา 6,500 บาท

สมัครเรียน >>>

 
PROMOTION !! – HOT NEW SAT PACK
รายการโปรโมชั่น
ราคาเดิม
PROMOTION
CODE โอนเงิน
เมื่อลงเรียนคอร์ส เตรียมสอบ NEW SAT ยกเซต (รวมกว่า 40 ชั่วโมง)
(NEW SAT MATH + NEW SAT ENG)

(สามารถจะเลือกรอบเรียนใดหรือเมื่อไหร่ก็ได้*)
*สามารถเลือกรอบเรียนได้เพียงครั้งเดียว หากต้องการเปลี่ยนหรือแก้ไขรอบเรียน จะมีค่าธรรมเนียมในการย้ายรอบเรียน หรือย้ายสาขา
13,000
11,000
88261000


 
CU-AAT (ENG)
เนื้อหา : ภาษาอังกฤษที่ใช้สอบ CU-AAT (VERBAL SECTION) ทั้งหมด (ทักษะด้านการอ่านบทความ คำศัพท์ และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ)
(สำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียนวิชา GRAMMAR & READING และ VOCAB เพื่อปรับพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ สามารถดูรายละเอียดเพิ่ม คลิก http://www.2btopic.com/gat/basiceng.html)
หมายเหตุ CU – AAT จัดสอบในวันที่ 15 มกราคม 2560, 16 กรกฎาคม 2560, 15 ตุลาคม 2560, 19 พฤศจิกายน 2560, 17 ธันวาคม 2560
สอบโดย : ครูพี่ทาม์ย
               มือฉมังด้านการระหว่างประเทศ และสุดยอดอาจารย์ติว GAT มือฉมัง ที่การันตีได้จากการได้รับเชิญให้สอน GAT ทั้งส่วนวิเคราะห์และภาษาอังกฤษในเวทีต่างๆ ระดับประเทศ เช่นโครงการ Peptien Genius Generation โครงการ Osotsapa Rord to University โครงการ Student Channel ซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ Genius Camp โดยกรมประชาสัมพันธ์ และยังได้เป็นวิทยาการรับเชิญจากโรงเรียบนชั้นนำทั่วประเทศ อาทิ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนนครสวรรค์ ฯลฯ ทั้งนี้เพราะพี่ทาม์ยมีเทคนิคที่ใช้อย่างได้ผลมาใช้กับน้องๆ ซึ่งต้องบอกได้คำเดียวว่า GAT > 250 ไม่ยากอย่างที่คิด (น้องๆ ต้องหมั่นฝึกฝนตามคำสั่งของพี่ทาม์ยอย่างเคร่งครัดด้วย อีกทั้งครูพี่ทาม์ยยังเป็นปรมาจารย์ที่ทำให้น้องๆ สอบติดหลักสูตรนานาชาติแบบ 100% ต่อเนื่องมายาวนานกว่า 10 ปี !!! ซึ่งจะทำให้น้องๆ เชื่อมั่นในประสบการณ์ และฝีมือ เพื่อพัฒนาและมอบความรู้ให้กับน้องๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดๆ แน่นอน !!!!!!
ค่าเรียน : TOPIC BEST 6,500 บาท
 

คอร์สเตรียมสอบ CU-AAT (ENG)                           *รอบเรียนแบบ Intense Live เรียนไม่เกิน 8 คน (สยามสแควร์)

รอบ

สอน

วันที่เรียน

วันเรียน

เวลาเรียน

สด สาขา

รหัสลงทะเบียน

ราคา

1

สด

10 มิ.ย. – ก.ค. 60
(สอบจริง 16 ก.ค. 60)

เสาร์ – อาทิตย์

13.00 – 15.30

สยามสแควร์

12646091

6,500

 

คอร์ส NEW SAT ENG (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99226400

99426400

6,500

 

TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส INTENSIVE CU-AAT (ENG)
ราคา 6,500 บาท

สมัครเรียน >>>

 
 

ACADEMIC WRITING
เนื้อหา : เนื้อหาเน้นความรู้ทางด้านการเขียนตอบข้อสอบอัตนัยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบตรงในหลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ( รวมทั้งการทนทวนการใช้ GRAMMAR + VOCAB + IDIOM + ศัพท์เพาะทางวิชาการ ) เพื่อให้ได้คะแนนที่สูงขึ้น
การนำไปใช้ ใช้สอบตรงหลักสูตรนานาชาติของ หลักสูตร BAS, BEC, BJM, จีนศึกษา (PBIC), อินเดียศึกษา (PBIC), ไทยศึกษา (PBIC), LL.B. (LAW TU), SPD, BSI ธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ (BALAC), NITAD จุฬาฯ และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ รวมทั้งการนำไปใช้สอบแข่งขันต่างๆ และ IELTS
ผู้สอน : ครูพี่ทาม์ย (Kru P'Tyme)
               มือฉมังด้านเตรียมสอบหลักสูตรนานาชาติ ที่ทำให้น้องๆ พากันสอบติดแบบยกห้อง 100% เต็ม และสุดยอดอาจารย์ติว GAT และภาษาอังกฤษ มือฉมัง ที่การันตีได้จากการได้รับเชิญให้สอน GAT ทั้งส่วนวิเคราะห์และภาษาอังกฤษในเวทีต่างๆ ระดับประเทศ เช่นโครงการ Peptien Genius Generation โครงการ Osotsapa Rord to University โครงการ Student Channel ซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ Genius Camp โดยกรมประชาสัมพันธ์ และยังได้เป็นวิทยาการรับเชิญจากโรงเรียบนชั้นนำทั่วประเทศ อาทิ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนนครสวรรค์ ฯลฯ ทั้งนี้เพราะพี่ทาม์ยมีเทคนิคที่ใช้อย่างได้ผลมาใช้กับน้องๆ ซึ่งต้องบอกได้คำเดียวว่า การเรียน Academic Writing อย่างมีประสิทธิภาพจนสอบติดนั้นไม่ยากอย่างที่คิด (น้องๆ ต้องหมั่นฝึกฝนตามคำสั่งของพี่ทาม์ยอย่างเคร่งครัดด้วย)
(สำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียนวิชา GRAMMAR & READING และ VOCAB เพื่อปรับพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ สามารถดูรายละเอียดเพิ่ม คลิก http://www.2btopic.com/gat/basiceng.html)
จำนวนเรียน : ประมาณ 18 ชั่วโมง
ค่าเรียน : รอบสด 7,200 บาท 
 
ACADEMIC WRITING (ALL PROGRAM)
*** ทั้งนี้คลาสนี้เป็นการสอนโดยเน้นการ "ฝึกเขียน" เป็นหลัก ดังนั้นในคลาสเดียวกัน แม้จะเรียนคนละสาขากันก็จะตรวจและสอนการเขียน โดยเน้นเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งสอนเทคนิคการเขียนเพื่อให้เป็นไปตามสิ่งที่คณะนั้นๆ มุ่งหวัง ด้วยการแก้ไขจากการตรวจงานโดยละเอียดเป็นรายบุคคล และมีคลาสเรียนที่เล็ก ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องของคุณภาพ และการดูแลอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ยังเก็งข้อสอบแม่นอีกด้วย การันตีผลงานได้จากการสอบติดของน้องยกห้อง 100% ในระยะกว่า 8 ปีที่ผ่านมา***  
--> คลาสนี้สามารถลงซ้ำได้เรื่อยๆ เพราะหัวข้อในการฝึกเขียนจะเปลี่ยนไปทุกรอบ <--
 

ACADEMIC WRITING (ALL PROGRAM)            
FOR BAS / BJM / BEC / BSI / PBIC / SPD / NITAD / BALAC / LL.B.

รอบ

สอน

วันที่เรียน

วันเรียน

เวลาเรียน

สด สาขา

รหัสลงทะเบียน

ราคา

1

สด

13 – 28 ม.ค. 61

เสาร์ – อาทิตย์

11.30 – 14.30

สยามสแควร์

12706191

7,200

2

สด

3 – 18 ก.พ. 61

เสาร์ – อาทิตย์

13.00 – 16.00

สยามสแควร์

12706192

7,200

3

สด

8 – 23 ก.พ. 61

พฤหัสฯ - ศุกร์

17.00 – 20.00

สยามสแควร์

12706193

7,200

4

สด

14 – 19 มี.ค. 61

ทุกวัน

15.30 – 18.30

สยามสแควร์

12706194

7,200

5

สด

23 มิ.ย. – 28 ก.ค. 61

เสาร์

15.30 – 18.30

สยามสแควร์

12706195

7,200

TOPIC PLUS (เรียนที่บ้านได้ง่ายๆ พร้อมส่งงานเพื่อตรวจอย่างละเอียดกับผู้สอนผ่านทาง E-Mail)

99227400

7,600

การเขียนเรียงความสำหรับสอบตรง BALAC (อักษรฯ) ที่บ้าน

ความสำคัญ : การเขียนเรียงความเพื่อสอบตรงคณะอักษรศาสตร์ (นานาชาติ - BALAC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น แม้ว่าชื่อจะเป็น "การเขียนเรียงความ" แต่ทว่าในความจริงแล้ว การเขียนเรียงความนี้เป็นลักษณะของการ "เขียนตอบข้อสอบอัตนัยเชิงสังคมศาสตร์" ซึ่งน้องๆ จะไม่เคยเจอการเขียนตอบในรูปแบบนี้มาก่อนอย่างแน่นอนในระดับ ม.ปลาย (กล่าวคือข้อสอบส่วนนี้จะไม่เหมือนกับการเขียนเรียงความในวิชาภาษาไทยทั่วไป) อีกทั้งข้อสอบในส่วนนี้ยังเป็นข้อสอบส่วนที่ "ชี้เป็นชี้ตายว่าจะสอบติดหนือไม่" และน้องๆ ส่วนใหญ่มักจะละเลย ทำให้พลาดการสอบไปอย่างน่าเสียดาย ดังนั้นคอร์สนี้จึงเป็นคอร์สที่น้องๆ ต้องเตรียมตัว และต้องเตรียมไปกับ สุดยอดอันดับหนึ่งทางรัฐศาสตร์ กับครูพี่ทาม์ยที่ TOPIC ACADEMY เท่านั้น
เนื้อหา : เน้นการฝึกปฏิบัติ จะสอนวิธีการตีความ ตีโจทย์ให้แตก พร้อมทั้งหลักและวิธีการในการตอบคำถาม ตามแนวทางรัฐศาสตร์ สาขาต่างๆ โดยในคอร์สจะใช้ข้อสอบจริงพร้อมทั้งโจทย์ร่วมสมัยที่น่าสนใจ ในการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความชำนาญมากยิ่งขึ้น
เรียนได้ง่ายๆ ที่บ้าน (TOPIC PLUS) : การเรียนเน้นปฏิบัติ ดังนั้นจะวัดจากงานเขียน ซึ่งจะถูกตรวจอย่างละเอียดโดยตรงจากครูพี่ทาม์ยและทีมสอนขั้นเทพของ TOPIC ACADEMY ที่แบบอยู่ที่ไหนของประเทศ ก็ประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก
ค่าเรียน : รอบสด 7,200 บาท รอบ TOPIC BEST 7,200 บาท TOPIC PLUS 7,600 บาท
 

คอร์ส ACADEMIC WRITING เน้น BALAC (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

(*หมายเหตุ* เนื่องจากคอร์สนี้มีลักษณะเป็น "การฝึกปฏิบัติ" ดังนั้นเมื่อน้องลงคอร์สนี้ ควรมีวินัยในตนเอง และส่งงานให้ครูพี่ทาม์ยตรวจผ่านช่องทางต่างๆ และพี่ทาม์ยจะตรวจงานพร้อม comment งานคืนให้ทาง E-Mail ไม่เกิน 3 วัน นับจากวันส่งงาน รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามที่ 02 251 8889, 087 2156357) 

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99227100

99427100

7,200


TOPIC PLUS –สะดวกสบาย เรียนได้ “ที่บ้าน” ทุกที่ทั่วประเทศ
(*หมายเหตุ* เนื่องจากคอร์สนี้มีลักษณะเป็น "การฝึกปฏิบัติ" ดังนั้นเมื่อน้องลงคอร์สนี้ ควรมีวินัยในตนเอง และส่งงานให้ครูพี่ทาม์ยตรวจผ่านช่องทางต่างๆ และพี่ทาม์ยจะตรวจงานพร้อม comment งานคืนให้ทาง E-Mail ไม่เกิน 3 วัน นับจากวันส่งงาน รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามที่ 02 251 8889, 087 2156357
รายละเอียดการเรียนแบบ TOPIC PLUS เพิ่มเติม คลิกที่นี่ >>>
ACADEMIC WRITING
เน้น BALAC 
- ราคา 7,600 บาท
รหัสชำระเงิน : 99227400

ทุกคอร์สสอนโดย ครูพี่ทาม์ย

มือฉมังด้านการระหว่างประเทศ และสุดยอดอาจารย์ติว GAT มือฉมัง ที่การันตีได้จากการได้รับเชิญให้สอน GAT ทั้งส่วนวิเคราะห์และภาษาอังกฤษในเวทีต่างๆ ระดับประเทศ เช่นโครงการ Peptien Genius Generation โครงการ Osotsapa Rord to University โครงการ Student Channel ซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ Genius Camp โดยกรมประชาสัมพันธ์ และยังได้เป็นวิทยาการรับเชิญจากโรงเรียบนชั้นนำทั่วประเทศ อาทิ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนนครสวรรค์ ฯลฯ ทั้งนี้เพราะพี่ทาม์ยมีเทคนิคที่ใช้อย่างได้ผลมาใช้กับน้องๆ ซึ่งต้องบอกได้คำเดียวว่า GAT > 250 ไม่ยากอย่างที่คิด (น้องๆ ต้องหมั่นฝึกฝนตามคำสั่งของพี่ทาม์ยอย่างเคร่งครัดด้วย อีกทั้งครูพี่ทาม์ยยังเป็นปรมาจารย์ที่ทำให้น้องๆ สอบติดหลักสูตรนานาชาติแบบ 100% ต่อเนื่องมายาวนานกว่า 10 ปี !!! ซึ่งจะทำให้น้องๆ เชื่อมั่นในประสบการณ์ และฝีมือ เพื่อพัฒนาและมอบความรู้ให้กับน้องๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดๆ แน่นอน !!!!!!

 
CU INTER

คอร์ส เตรียมสอบ BBA คณะพาณิชยศาสตร์ฯ อินเตอร์ จุฬาฯ
คอร์ส เตรียมสอบ EBA คณะเศรษฐศาสตร์ อินเตอร์ จุฬาฯ
คอร์ส เตรียมสอบ คณะนิเทศศาสตร์ อินเตอร์ ( COM ARTS CU ) จุฬาฯbulletประวัติและพันธกิจของสถาบัน
bulletบรรยากาศของสถาบัน
bulletความสำเร็จของเรา
bulletTOPIC โดดเด่นอย่างไร
bulletทีมสอนของสถาบัน
bulletคอร์สเรียนทั้งหมดของ TOPIC
bulletกิจกรรมต่างๆ ของเรา
dot
ตารางเรียน / Promotion
dot
bulletDownload โบรชัวร์
bulletHot Promotion!!
bulletTOPIC PACKAGE
bulletตารางรอบสด มกรา - สิงหา 61
bulletDownload ตารางรอบสด
bulletDownload ตารางสอบต่างๆ
dot
ระบบเรียนออนไลน์
dot
bulletระบบเรียนออนไลน์ (TOPIC EASY)
dot
การสมัครเรียน/วิธีการชำระเงิน
dot
bulletวิธีการสมัครเรียน/วิธีการชำระเงิน
bulletระบบจองคอร์สออนไลน์
dot
Topic Activities
dot
bulletTopic On Media
bulletTopic to School
dot
คอร์สสอบตรง ธรรมศาสตร์
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์ (SEAS)
bulletสั่งซื้อหนังสือสรุปข่าว 61
bulletเรียงความรัฐศาสตร์ (เรียนที่บ้าน)
bulletคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
bulletคณะศิลปศาสตร์ (รัสเซียศึกษา)
bulletสั่งซื้อคู่มือสอบตรงคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะสถาปัตย์ (การผังเมือง)
bulletการจัดการมรดกฯ (BMCI)
bulletคณะวารสารฯและสื่อสารมวลชน
bulletคณะศึกษาศาสตร์
bulletสหวิทยาการสังคมศาสตร์
dot
สอบตรง TU INTER
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์ (BMIR)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (BE)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BAS)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BEC)
bulletคณะวารสารฯ (BJM)
bulletจีนศึกษา ( PBIC )
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletอินเดียศึกษา ( PBIC )
bulletคณะนิติศาสตร์ (LAW)
bulletอาเซียน - จีนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (IAC)
bulletนวัตกรรมการบริการ (BSI)
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ (SPD)
bulletไทยศึกษา ( PBIC )
dot
คอร์สสอบตรง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
dot
bulletคณะนิเทศศาสตร์
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะบัญชี จุฬาฯ
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะอักษรศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะครุศาสตร์
bulletเตรียมสอบวิชาพื้นฐาน ปี 61
dot
สอบตรง CU INTER
dot
bulletคณะอักษรศาสตร์ (BALAC)
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (EBA)
bulletคณะนิเทศศาสตร์
dot
คอร์สเตรียมสอบแพทย์ กสพท.
dot
bulletวิชา เฉพาะแพทย์
dot
การสอบวัดผลระดับสูง
dot
bulletTU - GET
bulletCU - TEP
bulletCU - AAT
bulletTOEIC
bulletNEW SAT (Redesigned 2016)
bulletACADEMIC WRITING (สด)
bulletACADEMIC WRITING (เรียนที่บ้าน)
bulletIELTS
dot
topicLONDON เรียนต่อต่างประเทศ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletDownload รายละเอียดเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletคำถามที่พบบ่อย topicLONDON
dot
คอร์ส GAT
dot
bulletGAT วิเคราะห์
bulletGAT ภาษาอังกฤษ
bulletพื้นฐานภาษาอังกฤษ
bulletภาษาอังกฤษ ม.1 - ม.3
dot
คอร์ส PAT
dot
bulletPAT 1 (คณิตศาสตร์)
bulletPAT 3 (พื้นฐานวิศวะ)
bulletPAT 5 (วิชาชีพครู)
bulletPAT 7 (ภาษาจีน)
dot
คอร์สสอบตรง สทศ. และ O - NET
dot
bulletเตรียมสอบ ONET
bulletเตรียมสอบตรงกลาง สทศ.
bulletคณิตฯ สอบตรงกลาง สทศ.
dot
สังคมศึกษา ม.4 - ม.6
dot
bulletคอร์ส ประวัติศาสตร์
bulletคอร์ส สังคมศึกษา ม.4-6
dot
คอร์สสำหรับ ม.ต้น (ม.1- 3)
dot
bulletภาษาอังกฤษ ม.1 - ม.3
dot
เตรียมสอบครูผู้ช่วย
dot
bulletโครงการ "ติวติดครู"
bulletระบบสำรองที่นั่ง "ติวติดครู"
dot
THE EXAM (1 วันปาฏิหารย์)
dot
bulletTOEIC : THE EXAM
bulletENG TCAS : THE EXAM
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ท็อปปิค อะคาเดมี่
WWW.2BTOPIC.COM | Facebook : www.facebook.com/topic2u | E Mail : info@2btopic.com
Copyright © 2011 2BTOPIC.COM

สาขาของ TOPIC ACADEMY
Be Come a Fan of TOPIC ACADEMY - สอบตรง ธรรมศาสตร์ และ จุฬา
 |