ReadyPlanet.com
dot dot
คอร์ส เตรียมสอบ BE เศรษฐศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์

คอร์สเตรียมสอบตรงคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นานาชาติ) 
ศูนย์การศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติธรรมศาสตร์และจุฬา
สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ท็อปปิค อะคาเดมี่

รายละเอียดการสอบตรงคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นานาชาติ)

1.       ต้องจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( สำหรับนักเรียนในประเทศไทย )
2.       นักเรียนที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
3.       นักเรียนควรมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และสถิติ และความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ดีเยี่ยม
และจะพิจารณาคัดเลือกจากผลคะแนน SAT I หรือหากไม่มีสามารถสมัครสอบคัดเลือกโดยข้อสอบ
ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ (ข้อสอบประกอบด้วยวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ)

เกณฑ์การคัดเลือกการสอบตรงคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นานาชาติ) 

1.       ต้องมีคะแนนการสอบข้อเขียนอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ (เลือกยื่นผลคะแนนได้ในแบบ A หรือแบบ B)

A. กรณีใช้ Old SAT  คะแนน SAT I : Critical Reading + Math ตั้งแต่ 1100 คะแนนขึ้นไป 
                                                 และ Math ตั้งแต่ 620 คะแนนขั้นไป
   
กรณีใช้ New SAT  คะแนน SAT I : Evidence-Based Reading and Writing + Math ตั้งแต่ 1,170 คะแนนขึ้นไป 
                                                 และ Math ตั้งแต่ 640 คะแนนขั้นไป
   (คอร์สแนะนำคือ SAT I (MATH), SAT I (ENG) ...ดูรายละเอียดได้ด้านล่าง)

B. หรือ มีผลคะแนนดังต่อไปนี้ (ใช้ผลคะแนนในข้อ a + b)
     a เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งตามด้านล่างนี้ 
         -  ข้อสอบข้อเขียนของคณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  
            (กรณีสอบข้อสอบตรงของคณะ คอร์สแนะนำคือ BE, IBET ...ดูรายละเอียดได้ด้านล่าง)
         -  
คะแนน Old SAT I (Mathematics) 620 คะแนนขึ้นไป
            (กรณียื่นคะแนน SAT I คอร์สแนะนำคือ SAT I (MATH) ...ดูรายละเอียดได้ด้านล่าง)
         -  คะแนน New SAT I (Mathematics) 640 คะแนนขึ้นไป
            (กรณียื่นคะแนน SAT I คอร์สแนะนำคือ SAT I (MATH) ...ดูรายละเอียดได้ด้านล่าง)
         -  คะแนน ACT (Mathematics) 25 คะแนนขึ้นไป

      และ

    b 
เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งตามด้านล่างนี้
       -  ข้อสอบข้อเขียนของคณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ หรือ
          (กรณีสอบข้อสอบตรงของคณะ คอร์สแนะนำคือ ECON ENG, ADVANCE ECON ENG ...ดูรายละเอียดได้ด้านล่าง)
       -  ผลคะแนน TU - GET ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป (คอร์สแนะนำคือ TU-GET) หรือ
       -  ผลคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป ( CBT > 213 / IBT > 79 ) หรือ
       -  ผลคะแนน IELTS ตั้งแต่ 6.5 คะแนนขึ้นไป
       
-  คะแนน ACT (Eng) 25 คะแนนขึ้นไป
        
       * ผลคะแนน SAT/ACT/TU-GET/IELTS/TOEFL จะต้องเป็นเอกสารตัวจริง (Official Report) ที่สอบตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป
       * คะแนน SAT ที่นำมายื่นต้องระบุวันสอบไม่เกินเดือนธันวาคม 2559

       * รหัส SAT ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือ 8003
       
* รหัส ACT ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือ 7063
       * สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องมีจดหมาย Reccommendation จำนวน 2 ฉบับ
       *  สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ สามารถสมัครเรียนได้จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2560

กำหนดการสอบตรงคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นานาชาติ) ปี 2560 

1.       สมัครเรียนได้ในวันที่  1 - 29 พฤศจิกายน 2559
2.       สอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ (เป็นภาษาอังกฤษ)     วันที่ 21 มกราคม 2560
และภาษาอังกฤษของคณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 
3.   ยื่นผลคะแนน (ตัวจริง) SAT Reasoning Test/ACT/TU-GET/TOEFL/IELTS  ภายในวันที่ 20 มกราคม 2560
4.    ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  17 กุมภาพันธ์ 2560
5.    สอบสัมภาษณ์  25 - 26 กุมภาพันธ์ 2560

จำนวนรับของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นานาชาติ)

1.  ศูนย์ท่าพระจันทร์   
    จำนวน   150   คน

ตารางเรียนคอร์สสอบตรงคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นานาชาติ)
(สอบจริง 21 มกราคม 2560)

 TOPIC ACADEMY | คอร์สเตรียมสอบ BE ธรรมศาสตร์
 
B.E. (MATH FOR BE)
เนื้อหา : เนื้อหาที่ใช้สอบตรงคณะเศรษฐศาสตร์ (ส่วนคณิตศาสตร์และสถิติ) ทั้งหมด โดยจะสอนเป็นเนื้อหาภาษาอังกฤษ
ทักษะที่ใช้ในข้อสอบจริง : ความรู้ทางคณิตศาสตร์ทางด้านแคลคูลัส สถิติและคณิตศาสตร์พื้นฐานอื่นๆ ซึ่งจะต้องใช้ความรู้ ความเร็วและความเข้าใจอย่างแท้จริง เพราะว่าในการสอบนั้นจะมีทั้งการสอบแบบปรนัย และอัตนัย(เขียนอธิบายแสดงวิธีทำ) ซึ่งเป็นการวัดความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์
ผู้สอน 1) : ครูพี่จอย (Kru P’Joy)
              ครูพี่จอย ขั้นเทพด้านคณิตศาสตร์ตัวจริง จบจากคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาโดยตรง พร้อมทั้งประสบการณ์ในการสอนมานานกว่า 10 ปี ในโรงเรียนชั้นนำของกรุงเทพมหานคร ด้วยเทคนิคอันแพรวพราว และสัดส่วนของน้องที่สอบติด BE (นานาชาติ) ตรงแบบ 100% เพียงเท่านี้ น้องๆ จึงมั่นใจในเนื้อหาและคุณภาพได้อย่างแน่นอน
ค่าเรียน : รอบสด 6,500 บาทTOPIC BEST 6,500 บาท
  

คอร์ส B.E. (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99212000

99412000

6,500

 

TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส BE (MATHEMATICS) สอบตรงเศรษฐศาสตร์ อินเตอร์ มธ.
ราคา 6,500 บาท

สมัครเรียน >>>

 
IBET – ตะลุยโจทย์สอบตรง B.E. (MATH)
เนื้อหา : ตะลุยโจทย์ที่จะใช้สอบตรงคณะเศรษฐศาสตร์ทั้งหมด กว่า 100 ข้อ โดยจะสอนเป็นเนื้อหาภาษาอังกฤษ
ผู้สอน : ทีมสอน TOPIC ACADEMY
            ด้วยมาตรฐานทีมสอนของ TOPIC ACADEMY ที่มีระบบการคัดเลือกผู้สอนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งคลังข้อมูลในการสอบ การเรียบเรียงเนื้อหา และทีมสอนซึ่งมีคุณภาพ ประสบการณ์อย่างยาวนาน ทำให้น้องๆ มั่นใจในคุณภาพได้อย่างแน่นอน
ค่าเรียน : รอบสด 3,400 บาท TOPIC BEST 3,400 บาท
  

คอร์ส IBET (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99212100

99412100

3,400

 

TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส ตะลุยโจทย์ BE (MATHEMATICS)
สอบตรงเศรษฐศาสตร์ อินเตอร์ มธ.
ราคา 3,400 บาท

สมัครเรียน >>>

 
ECON ENG
เนื้อหา : ภาษาอังกฤษที่ใช้สอบตรงคณะเศรษฐศาสตร์ทั้งหมด (ทักษะด้านการอ่านบทความ คำศัพท์ และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ)
ทักษะที่ใช้ในข้อสอบจริง : ความรู้ทางภาษาอังกฤษ เน้นทักษะในการอ่านจับใจความสำคัญ เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทางด้านเศรษฐศาสตร์ พร้อมทั้งภาษาอังกฤษที่มีความยากและซับซ้อนเชิงโครงสร้างของภาษาอังกฤษ และศัพท์ทางธุรกิจ
สอนโดย : ครูพี่ทาม์ย (Kru P'Tyme)
ครูพี่ทาม์ย สุดยอดติวเตอร์มือวางอันดับหนึ่งของประเทศ ที่จะทำให้น้องๆ คะแนนพุ่งสูงขึ้นได้อย่างง่ายดาย

(สำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียนวิชาภาษอังกฤษ (ปรับพื้นฐานทาง Grammar และ Vocabulary) สามารถดูรายละเอียดเพิ่ม คลิก http://www.2btopic.com/gat/basiceng.html)
ค่าเรียน : รอบสด 4,000 บาท TOPIC BEST 4,000 บาท

คอร์ส ECON/SMART ENG (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99209200

99409200

4,000

TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส INTENSIVE ECON ENG
ราคา 4,000 บาท

สมัครเรียน >>>

 
ADVANCE ECON ENG - ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษ
สำหรับสอบตรงคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
เนื้อหา : ตะลุยโจทย์ข้อสอบ Part ภาษาอังกฤษ ซึ่งจะนำไปใช้เฉพาะในการสอบตรงคณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
สอนโดย : ครูพี่ทาม์ย (Kru P'Tyme)
ครูพี่ทาม์ย สุดยอดติวเตอร์มือวางอันดับหนึ่งของประเทศ ที่จะทำให้น้องๆ คะแนนพุ่งสูงขึ้นได้อย่างง่ายดาย

ค่าเรียน : รอบสด 2,600 บาท TOPIC BEST 2,600 บาท

คอร์ส ADVANCE ECON/SMART ENG (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99210200

99410200

2,600

 

TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส ADVANCE ECON ENG (ตะลุยโจทย์)
ราคา 2,600 บาท

สมัครเรียน >>>

 

SAT I (MATH)
เนื้อหา :เนื้อหาเน้นการบูรณาการเนื้อและการตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าและแนวข้อสอบที่น่าสนใจของ SAT ทั้งในส่วนของ MATHEMATICS PART (Arithmetic, Algebra, Geometry, Problem solving) อย่างเร่งรัด เพื่อการเตรียมพร้อมให้ได้คะแนนที่สูงขึ้นและเสริมสร้างเทคนิคในการทำข้อสอบให้ง่ายขึ้น
ตารางสอบหรือรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://sat.collegeboard.org/register/sat-international-dates
เหมาะสำหรับ : น้องๆ ม.4 – ม.6 และผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติและระดับปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ทั้งในประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก หรือน้องๆ ที่ต้องการฝึกฝนการทำข้อสอบและต้องการทำข้อสอบให้ได้คะแนนสูงขึ้น
ผู้สอน : ครูพี่ทาม์ย (Kru P’Tyme)
               ด้วยคะแนนสอบ SMART I ได้สูงกว่า 70% (ส่วนคณิตศาสตร์ 100 เต็ม) คะแนน SAT I ได้มากกว่า 75% ทั้งยังมีเป็นดีกรีนักเรียนทุนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาฯ (สวทช.) และทุนวิศวกรรมอีกหลายแห่ง บวกประสบการณ์ในการสอนยาวนานกว่า 9 ปี ได้รับเชิญให้ไปบรรยาย/สอนในเวทีระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำต่างๆ อย่างมากมาย พร้อมทั้งสามารถส่งน้องๆ เข้าเรียนต่อในรั้วแม่โดมได้กว่า 85% (100% สำหรับ GAT และ BMIR) ดังนั้นรับรองเลยว่าวิชานี้ ไม่ยากอย่างที่คิด
นำต่างๆ อย่างมากมายเช่นโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ฯลฯ พร้อมทั้งสามารถส่งน้องๆ เข้าเรียนต่อในรั้วแม่โดมได้กว่า 80% ซึ่งสามารถการันตีในคุณภาพได้อย่างแน่นอน
ค่าเรียน : TOPIC BEST 6,000 บาท

คอร์ส SAT I MATHEMATICS (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99226100

99426100

6,500

TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส INTENSIVE SAT MATH (REDESIGNED)
ราคา 6,500 บาท

สมัครเรียน >>>

 
SAT I (ENG)

เนื้อหา : ภาษาอังกฤษที่ใช้สอบ SAT I และ CU - AAT ทั้งหมด (ทักษะด้านการอ่านบทความ คำศัพท์ และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ)
ตารางสอบหรือรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://sat.collegeboard.org/register/sat-international-dates
สอนโดย : ครูพี่ทาม์ย (Kru P'Tyme)
ครูพี่ทาม์ย สุดยอดติวเตอร์มือวางอันดับหนึ่งของประเทศ ที่จะทำให้น้องๆ คะแนนพุ่งสูงขึ้นได้อย่างง่ายดาย
ค่าเรียน : รอบสด 6,000 บาท TOPIC BEST 6,000 บาท
 

คอร์ส SAT I ENG (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99226300

99426300

6,500

 

TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส INTENSIVE SAT ENG (REDESIGNED)
ราคา 6,500 บาท

สมัครเรียน >>>

น้องๆ สามารลงเรียน SAT I ได้ตั้งแต่ ม.4 เนื่องจากการสอบ SAT I สามารถเข้าสอบเมื่อใดก็ได้ ระดับชั้นใด ม.ใดก็ได้ แต่ว่าคะแนนนั้นจะเก็บไว้ได้เพียง 2 ปี นั่นหมายความว่า หากน้องๆ สอบตอน ม.5 เป็นต้นไป จึงจะสามารถนำคะแนนไปใช้ในการยื่นสมัครสอบได้ นั่นเอง (หากน้องๆ มีคะแนนเฉลี่ยทั้งพาร์ท MATH และ Critical Reading 1,150 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1,600 คะแนน ก็มีโอกาสในการสอบติดแล้วมากกว่า 90% นั่นหมายความว่าหากน้องมีคะแนนถึงตั้งแต่ ม.5 ก็เตรียมตัวแค่การสัมภาษณ์เท่านั้น ง่ายนิดเดียวเท่านั้นเอง!!) หรือจะเข้าสอบตรงกับทางคณะก็ได้ (ซึ่งสามารถสอบได้ทั้งส่วนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ได้เลย) ดังนั้นคำแนะนำของสถาบันคือ 1) หากน้องๆ อยู่ ม.4 - ม.5 แนะนำให้เตรียมตัวสอบ SAT I ก่อน เพราะหากทำคะแนนได้เกิน 1,150 ตั้งแต่ ม.5 ก็มีโอกาสสอบติด ชนิดที่ว่านอนรอแล้วเตรียมเฉพาะสัมภาษณ์ได้เลย 2) อยู่ ม.6 ก็เตรียมสอบ SAT I และเตรียมสอบข้อสอบโดยตรงของทางคณะเอง ทั้งนี้เพื่อทางเลือกที่มากขึ้นของน้องๆ (ทั้งนี้ในส่วนของคณิตศาสตร์นั้น ในข้อสอบ SAT I และสอบตรงของ B.E. ข้อสอบทั้ง 2 ชุดจะมีความแตกต่างกัน) และท้ายที่สุดนี้หากน้องๆ รู้ตัวว่าอยากเรียนคณะเศรษฐศาสตร์ นานาชาติ ธรรมศาสตร์ TOPIC ACADEMY แนะนำไว้เลยว่าข้อสอบตรงของ B.E. หรือ SAT I เท่านั้นคือคำตอบ ไม่ต้องเตรียมวิชาอื่นให้วุ่นวายเลย

 
คำแนะนำการสมัครสอบ

 

 
TU INTER

คอร์ส เตรียมสอบ BMIR รัฐศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ BAS คณะศิลปศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ BEC คณะศิลปศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ BJM คณะวารสารฯ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ INDIA N STUDIES อินเดียศึกษา อินเตอร์ ( PBIC ) ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ CHINESE STUDIES จีนศึกษา อินเตอร์ ( PBIC ) ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ THAI STUDIES ไทยศึกษา อินเตอร์ ( PBIC ) ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ นโยบายและการพัฒนาชุมชน คณะ สังคมสงเคราะห์ ศาสตร์ อินเตอร์ ( SPD ) ธรรมศาสตร์
คอร์สเตรียมสอบตรง หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา นวัคกรรมการบริการ (BSI) นานาชาติ วิทยาลัยนวัตกรรม (อินเตอร์) ธรรมศาสตร์
คอร์สสอบตรง วิทยาศาสตร์ อุตสาหการ และ การจัดการ (ISC) คณะวิทยาศาสตร์ ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ IAC ( International Studies on ASEAN - China) ศิลปศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ UDDI คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ LAW นิติศาสตร์ นานาชาติ สาขา กฎหมายธรกิจ (Business Law International Program)ธรรมศาสตร์
เตรียมสอบตรง BBA ธรรมศาสตร์bulletประวัติและพันธกิจของสถาบัน
bulletบรรยากาศของสถาบัน
bulletความสำเร็จของเรา
bulletTOPIC โดดเด่นอย่างไร
bulletทีมสอนของสถาบัน
bulletคอร์สเรียนทั้งหมดของ TOPIC
bulletกิจกรรมต่างๆ ของเรา
bulletคอร์สที่เปิดร่วมกับสถาบัน JIA
bulletDownload โบรชัวร์
bulletHot Promotion!!
bulletTOPIC PACKAGE
bulletตารางรอบสด มกรา - ธันวา 60
bulletDownload ตารางรอบสด
bulletDownload ตารางสอบต่างๆ
dot
ระบบเรียนออนไลน์
dot
bulletระบบเรียนออนไลน์ (TOPIC EASY)
dot
การสมัครเรียน/วิธีการชำระเงิน
dot
bulletวิธีการสมัครเรียน/วิธีการชำระเงิน
bulletระบบจองคอร์สออนไลน์
dot
คอร์สสอบตรง ธรรมศาสตร์
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletTU STAR (ใช้สอบตรง มธ 14 คณะ)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์ (SEAS)
bulletสั่งซื้อหนังสือสรุปข่าว 59
bulletเรียงความรัฐศาสตร์ (เรียนที่บ้าน)
bulletคณะสังคมวิทยาฯ (วิจัยสังคม)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (รัสเซียศึกษา)
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์ (EBM)
bulletสั่งซื้อคู่มือสอบตรงคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletสอบตรงวิทย์กีฬา สหเวชศาสตร์
bulletการจัดการมรดกฯ (BMCI)
bulletคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
bulletคณะศึกษาศาสตร์
bulletสหวิทยาการสังคมศาสตร์
dot
สอบตรง TU INTER
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์ (BMIR)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (BE)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BAS)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BEC)
bulletคณะวารสารฯ (BJM)
bulletจีนศึกษา ( PBIC )
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletอินเดียศึกษา ( PBIC )
bulletคณะนิติศาสตร์ (LAW)
bulletคณะสถาปัตย์ (UDDI)
bulletอาเซียน - จีนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (IAC)
bulletคณะวิทยาศาสตร์ (ISC)
bulletนวัตกรรมการบริการ (BSI)
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ (SPD)
bulletไทยศึกษา ( PBIC )
dot
คอร์สสอบตรง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
dot
bulletคณะนิเทศศาสตร์
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะบัญชี จุฬาฯ
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะอักษรศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะครุศาสตร์
bulletเตรียมสอบวิชาพื้นฐาน ปี 61
dot
สอบตรง CU INTER
dot
bulletคณะอักษรศาสตร์ (BALAC)
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (EBA)
bulletคณะนิเทศศาสตร์
dot
คอร์สเตรียมสอบแพทย์ กสพท.
dot
bulletวิชา เฉพาะแพทย์
dot
การสอบวัดผลระดับสูง
dot
bulletTU - GET
bulletCU - TEP
bulletCU - AAT
bulletTOEIC
bulletSAT I (International)
bulletACADEMIC WRITING (สด)
bulletACADEMIC WRITING (เรียนที่บ้าน)
dot
topicUK เรียนต่อต่างประเทศ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletDownload รายละเอียดเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletคำถามที่พบบ่อย topicUK
dot
คอร์ส GAT
dot
bulletGAT วิเคราะห์
bulletGAT ภาษาอังกฤษ
bulletพื้นฐานภาษาอังกฤษ
bulletภาษาอังกฤษ ม.1 - ม.3
dot
คอร์ส PAT
dot
bulletPAT 1 (คณิตศาสตร์)
bulletPAT 3 (พื้นฐานวิศวะ)
bulletPAT 5 (วิชาชีพครู)
bulletPAT 7 (ภาษาจีน)
dot
คอร์สสอบตรง สทศ. และ O - NET
dot
bulletเตรียมสอบ ONET
bulletเตรียมสอบตรงกลาง สทศ.
bulletคณิตฯ สอบตรงกลาง สทศ.
dot
สังคมศึกษา ม.4 - ม.6
dot
bulletคอร์ส ประวัติศาสตร์
bulletคอร์ส สังคมศึกษา ม.4-6
dot
คอร์สสำหรับ ม.ต้น (ม.1- 3)
dot
bulletภาษาอังกฤษ ม.1 - ม.3
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ท็อปปิค อะคาเดมี่
WWW.2BTOPIC.COM | Facebook : www.facebook.com/topic2u | E Mail : info@2btopic.com
Copyright © 2011 2BTOPIC.COM

สาขาของ TOPIC ACADEMY
Be Come a Fan of TOPIC ACADEMY - สอบตรง ธรรมศาสตร์ และ จุฬา
 |