ReadyPlanet.com
dot dot
คอร์สเตรียมสอบตรง หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา นวัคกรรมการบริการ (BSI) นานาชาติ วิทยาลัยนวัตกรรม (อินเตอร์) ธรรมศาสตร์

คอร์สเตรียมสอบตรงหลักสูตรนวัตกรรมการบริการ : BSI (นานาชาติ)
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์การศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติธรรมศาสตร์และจุฬา
สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ท็อปปิค อะคาเดมี่

รายละเอียดการสอบตรงหลักสูตรนวัตกรรมการบริการ : BSI (นานาชาติ)
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( สำหรับนักเรียนในประเทศไทย ) หรือเทียบเท่า 
มีเกรดเฉลี่ยรวม (GPAX) 2.00 ขึ้นไป
2. ต้องมีผลสอบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อปนี้ และผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
I IELTS ( Academic ) 6.0 ขึ้นไป หรือ
II TOEFL : CBT = 173 ขึ้นไป หรือ PBT = 500 ขึ้นไป หรือ IBT = 61 ขึ้นไป หรือ
III TU - GET 500 คะแนนขึ้นไป (คอร์สแนะนำคือ TU-GET) หรือ
(* กรณีผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามที่กำหนด แต่มีคุณสมบัติอื่นๆ ดี เช่น ผลการเรียนระดับดีมาก มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ เป็นต้น สามารถรับเข้าศึกษาโดยมีเงื่อนไขได้ โดยต้องมีระดับคะแนนภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ดังนี้ IELTS > 6.0 หรือ TOEFL(pBT) > 400 / (cBT) > 97 / (iBTX) > 32 หรือ TU-GET > 400)
(** ในกรณีที่นักเรียนเป็นนักศึกษาต่างชาติเป็นผู้ที่มีสัญชาติและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรายชื่อประเทศดังนี้ ออสเตรเลีย, แคนาดา, นิวซีแลนด์, ไอร์แลนด์, สหราชอาณาจักร, และสหรัฐอเมริกา)
3. ผลสอบข้อเขียน การเขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษ และการสอบสัมภาษณ์
(คอร์สแนะนำคือ ACADEMIC WRITING(GENERAL), ACADEMIC WRITING (BSI))
เกณฑ์การคัดเลือกหลักสูตรนวัตกรรมการบริการ : BSI (นานาชาติ)
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. สอบการเขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษ
2. สอบสัมภาษณ์
กำหนดการสอบตรงหลักสูตรนวัตกรรมการบริการ : BSI (นานาชาติ)
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
1. สมัครเรียนและยื่นผลคะแนน (ตัวจริง)ได้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 - 29 มกราคม 2560
2. สอบข้อเขียนวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 (13.00 - 16.00 น.)
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  10 มีนาคม 2560
4. สอบสัมภาษณ์ 16 มีนาคม 2560 (09.00 - 16.00 น.)
4. ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 31 มีนาคม 2560
จำนวนรับของหลักสูตรหลักสูตรนวัตกรรมการบริการ : BSI (นานาชาติ)
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. วิทยาลัยนวัตกรรม ท่าพระจันทร์ 
    จำนวน 60 คน (รับตรง 30 คน)

ตารางเรียนคอร์สสอบตรง BSI (นานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ACADEMIC WRITING
เนื้อหา : เนื้อหาเน้นความรู้ทางด้านการเขียนตอบข้อสอบอัตนัยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบตรงในหลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ( รวมทั้งการทนทวนการใช้ GRAMMAR + VOCAB + IDIOM + ศัพท์เพาะทางวิชาการ ) เพื่อให้ได้คะแนนที่สูงขึ้น
การนำไปใช้ : ใช้สอบตรงหลักสูตรนานาชาติของ หลักสูตร BAS, BEC, BJM, จีนศึกษา ธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ รวมทั้งการนำไปใช้สอบแข่งขันต่างๆ
ผู้สอน : ทีมสอนภาษาอังกฤษ TOPIC ACADEMY
ด้วยมาตรฐานทีมสอนของ TOPIC ACADEMY ที่มีระบบการคัดเลือกผู้สอนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งคลังข้อมูลในการสอบ การเรียบเรียงเนื้อหา และทีมสอนซึ่งมีคุณภาพ ประสบการณ์อย่างยาวนาน ทำให้น้องๆ มั่นใจในคุณภาพได้อย่างแน่นอน
(สำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียนวิชา GRAMMAR & READING และ VOCAB เพื่อปรับพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ สามารถดูรายละเอียดเพิ่ม คลิก http://www.2btopic.com/gat/basiceng.html)
ค่าเรียน : รอบสด 5,200 บาท
 
ACADEMIC WRITING (เน้น BEC TU, BSI TU)
 

ACADEMIC WRITING (เน้น BEC TU, BSI TU)
*รอบเรียนแบบ Intense Live เรียนไม่เกิน 8 คน (สยามสแควร์)

รอบ

สอน

วันที่เรียน

วันเรียน

เวลาเรียน

สด @ สาขา

รหัสลงทะเบียน

ราคา

1

สด

7 ม.ค. – 22 ม.ค. 60

เสาร์ – อาทิตย์

13.00 – 16.00

สยามสแควร์

12726091

7,200

2

สด

11 ก.พ. – 26 ก.พ. 60

เสาร์ – อาทิตย์

09.30 – 12.30

สยามสแควร์

12736091

7,200

3

สด

18 เม.ย. – 23 เม.ย. 60

ทุกวัน

15.30 – 18.30

สยามสแควร์

12706092

7,200

4

สด

10 มิ.ย. – 25 มิ.ย. 60

เสาร์ – อาทิตย์

15.30 – 18.30

สยามสแควร์

12706093

7,200

5

สด

15 ก.ค. – 30 ก.ค. 60

เสาร์ – อาทิตย์

15.30 – 18.30

สยามสแควร์

12706094

7,200

6

สด

16 ก.ย. – 1 ต.ค. 60

เสาร์ – อาทิตย์

15.30 – 18.30

สยามสแควร์

12706095

7,200

7

สด

ธ.ค. – 24 ธ.ค. 60

เสาร์ – อาทิตย์

13.00 – 16.00

สยามสแควร์

12726096

7,200

 
ACADEMIC WRITING (พื้นฐาน)
 

ACADEMIC WRITING (BASIC)
*รอบเรียนแบบ Intense Live เรียนไม่เกิน 8 คน (สยามสแควร์)

รอบ

สอน

วันที่เรียน

วันเรียน

เวลาเรียน

สด @ สาขา

รหัสลงทะเบียน

ราคา

1

สด

11 มี.ค. – 26 มี.ค. 60

เสาร์ – อาทิตย์

15.30 – 18.30

สยามสแควร์

12706091

7,200

 
TU INTER

คอร์ส เตรียมสอบ BMIR รัฐศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ BE เศรษฐศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ BAS คณะศิลปศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ BEC คณะศิลปศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ BJM คณะวารสารฯ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ INDIA N STUDIES อินเดียศึกษา อินเตอร์ ( PBIC ) ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ CHINESE STUDIES จีนศึกษา อินเตอร์ ( PBIC ) ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ THAI STUDIES ไทยศึกษา อินเตอร์ ( PBIC ) ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ นโยบายและการพัฒนาชุมชน คณะ สังคมสงเคราะห์ ศาสตร์ อินเตอร์ ( SPD ) ธรรมศาสตร์
คอร์สสอบตรง วิทยาศาสตร์ อุตสาหการ และ การจัดการ (ISC) คณะวิทยาศาสตร์ ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ IAC ( International Studies on ASEAN - China) ศิลปศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ UDDI คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ LAW นิติศาสตร์ นานาชาติ สาขา กฎหมายธรกิจ (Business Law International Program)ธรรมศาสตร์
เตรียมสอบตรง BBA ธรรมศาสตร์bulletประวัติและพันธกิจของสถาบัน
bulletบรรยากาศของสถาบัน
bulletความสำเร็จของเรา
bulletTOPIC โดดเด่นอย่างไร
bulletทีมสอนของสถาบัน
bulletคอร์สเรียนทั้งหมดของ TOPIC
bulletกิจกรรมต่างๆ ของเรา
bulletคอร์สที่เปิดร่วมกับสถาบัน JIA
bulletDownload โบรชัวร์
bulletHot Promotion!!
bulletTOPIC PACKAGE
bulletตารางรอบสด มกรา - ธันวา 60
bulletDownload ตารางรอบสด
bulletDownload ตารางสอบต่างๆ
dot
ระบบเรียนออนไลน์
dot
bulletระบบเรียนออนไลน์ (TOPIC EASY)
dot
การสมัครเรียน/วิธีการชำระเงิน
dot
bulletวิธีการสมัครเรียน/วิธีการชำระเงิน
bulletระบบจองคอร์สออนไลน์
dot
คอร์สสอบตรง ธรรมศาสตร์
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletTU STAR (ใช้สอบตรง มธ 14 คณะ)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์ (SEAS)
bulletสั่งซื้อหนังสือสรุปข่าว 59
bulletเรียงความรัฐศาสตร์ (เรียนที่บ้าน)
bulletคณะสังคมวิทยาฯ (วิจัยสังคม)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (รัสเซียศึกษา)
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์ (EBM)
bulletสั่งซื้อคู่มือสอบตรงคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletสอบตรงวิทย์กีฬา สหเวชศาสตร์
bulletการจัดการมรดกฯ (BMCI)
bulletคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
bulletคณะศึกษาศาสตร์
bulletสหวิทยาการสังคมศาสตร์
dot
สอบตรง TU INTER
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์ (BMIR)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (BE)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BAS)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BEC)
bulletคณะวารสารฯ (BJM)
bulletจีนศึกษา ( PBIC )
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletอินเดียศึกษา ( PBIC )
bulletคณะนิติศาสตร์ (LAW)
bulletคณะสถาปัตย์ (UDDI)
bulletอาเซียน - จีนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (IAC)
bulletคณะวิทยาศาสตร์ (ISC)
bulletนวัตกรรมการบริการ (BSI)
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ (SPD)
bulletไทยศึกษา ( PBIC )
dot
คอร์สสอบตรง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
dot
bulletคณะนิเทศศาสตร์
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะบัญชี จุฬาฯ
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะอักษรศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะครุศาสตร์
bulletเตรียมสอบวิชาพื้นฐาน ปี 61
dot
สอบตรง CU INTER
dot
bulletคณะอักษรศาสตร์ (BALAC)
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (EBA)
bulletคณะนิเทศศาสตร์
dot
คอร์สเตรียมสอบแพทย์ กสพท.
dot
bulletวิชา เฉพาะแพทย์
dot
การสอบวัดผลระดับสูง
dot
bulletTU - GET
bulletCU - TEP
bulletCU - AAT
bulletTOEIC
bulletSAT I (International)
bulletACADEMIC WRITING (สด)
bulletACADEMIC WRITING (เรียนที่บ้าน)
dot
topicUK เรียนต่อต่างประเทศ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletDownload รายละเอียดเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletคำถามที่พบบ่อย topicUK
dot
คอร์ส GAT
dot
bulletGAT วิเคราะห์
bulletGAT ภาษาอังกฤษ
bulletพื้นฐานภาษาอังกฤษ
bulletภาษาอังกฤษ ม.1 - ม.3
dot
คอร์ส PAT
dot
bulletPAT 1 (คณิตศาสตร์)
bulletPAT 3 (พื้นฐานวิศวะ)
bulletPAT 5 (วิชาชีพครู)
bulletPAT 7 (ภาษาจีน)
dot
คอร์สสอบตรง สทศ. และ O - NET
dot
bulletเตรียมสอบ ONET
bulletเตรียมสอบตรงกลาง สทศ.
bulletคณิตฯ สอบตรงกลาง สทศ.
dot
สังคมศึกษา ม.4 - ม.6
dot
bulletคอร์ส ประวัติศาสตร์
bulletคอร์ส สังคมศึกษา ม.4-6
dot
คอร์สสำหรับ ม.ต้น (ม.1- 3)
dot
bulletภาษาอังกฤษ ม.1 - ม.3
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ท็อปปิค อะคาเดมี่
WWW.2BTOPIC.COM | Facebook : www.facebook.com/topic2u | E Mail : info@2btopic.com
Copyright © 2011 2BTOPIC.COM

สาขาของ TOPIC ACADEMY
Be Come a Fan of TOPIC ACADEMY - สอบตรง ธรรมศาสตร์ และ จุฬา
 |