ReadyPlanet.com
dot dot
คอร์ส สอบตรง คณะ ธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ article

คอร์สสอบตรงคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ทอปปิค อะคาเดมี่

คุณสมบัติการสอบตรงคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (ปีการศึกษา 2560)
1. เป็น ผู้กำลังศึกษา ในระดับชั้น ม.6 สายสามัญ
2. มีเกรดเฉลี่ยรวม 5 ภาคการเรียน (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
(หากกำลังศึกษาอยู่ ม.6 ใช้เกรด )
(หากสำเร็จการศึกษาแล้ว ใช้ผลการเรียนรวมทั้งหมด)
รายละเอียดการสอบตรงคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (ปีการศึกษา 2560)
(สอบจริง  22 มกราคม 2560)
1.       วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย และ                      40 %          
ความสามารถในการใช้เหตุผลทางกฎหมาย    (คอร์สแนะนำคือ LAW, ILT, ALL NEWS ...ดูรายละเอียดได้ด้านล่าง)
2.       วิชาย่อความ / เรียงความ                                        20 % 
3.       วิชา GAT                                                            30 % 
(คอร์สแนะนำคือ GAT NETWORK, GAT ENGAGE ...ดูรายละเอียดได้ด้านล่าง)
4.       วิชาภาษาอังกฤษ                                                  10 % 
(คอร์สแนะนำคือ GMR, RDC ...ดูรายละเอียดได้ด้านล่าง)
โดยผู้ที่จะมีสิทธิได้รับการตรวจวิชาเรียงความและย่อความ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมของ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย และ  ความสามารถในการใช้เหตุผลทางกฎหมาย สูงสุด 1,200 คนแรก
 
จำนวนรับต่อปี (ปีการศึกษา 2560)
1.       ศูนย์ท่าพระจันทร์และรังสิต     220  คน
(
คิดเป็นสัดส่วน 60% ของจำนวนรับทั้งหมดต่อปี)
(
อัตราแข่งขันประมาณ 1 : 12.28 *ข้อมูลปี 2558)
2.       ศูนย์ลำปาง                           120   คน
(คิดเป็นสัดส่วน 60% ของจำนวนรับทั้งหมดต่อปี)
(อัตราแข่งขันประมาณ 1 : 2.78 *ข้อมูลปี 2557)
ตารางเรียนคอร์สสอบตรง คณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์
(สอบจริง 22 มกราคม 2560)
(GAT/PAT จัดสอบจริงครั้งเดียว วันที่ 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2561)

 TOPIC ACADEMY | คอร์สเตรียมสอบตรงคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์
*สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงตารางเรียนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

PROMOTION !! – HOT LAW PACK
รายการโปรโมชั่น
ราคาเดิม
PROMOTION
CODE โอนเงิน
เมื่อลงเรียนคอร์ส เตรียมสอบตรงนิติศาสตร์ ยกเซต (รวม 55 ชั่วโมง)
(LAW + ILT + GMR)

(สามารถจะเลือกรอบเรียนใดหรือเมื่อไหร่ก็ได้*)
*สามารถเลือกรอบเรียนได้เพียงครั้งเดียว หากต้องการเปลี่ยนหรือแก้ไขรอบเรียน จะมีค่าธรรมเนียมในการย้ายรอบเรียน หรือย้ายสาขา
10,400
9,500
88130000

LAW – กฏหมายเบื้องต้นสำหรับเตรียมสอบตรงนิติศาสตร์ มธ.

เนื้อหา : เนื้อหาที่จะใช้สอบตรงนิติศาสตร์ มธ. ทั้งหมด โดยจะมีลักษณะเป็นนิติศาสตร์พื้นฐานระดับมหาวิทยาลัยที่มักจะออกสอบ (เนื้อหาจะมีลักษณะต่างไปจากเนื้อหาสังคมศึกษาระดับ ม.ปลาย เรื่องนิติศาสตร์ เพราะจะเน้นการสอนในเนื้อหาที่มักจะออกสอบ) เช่น กฎหมายเบื้องต้น กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การวิเคราะห์เหตุการณ์ทางนิติศาสตร์ พร้อมทักษะในการใช้กฎหมาย
การนำไปใช้ประโยชน์ : สามารถนำความรู้นี้ไปสอบคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (ทั้งภาคปกติและภาคบัณฑิต) หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้
(สำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียนวิชาสังคมศึกษา (เพิ่มเกรด ม.4-ม.6) สามารถดูรายละเอียดเพิ่ม คลิก http://www.2btopic.com/ONET/soc.html)
 ค่าเรียน : รอบสด 3,800 บาท TOPIC BEST 4,600 บาท
 

อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเนื้อหา ... กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

ขออภัยในความไม่สะดวก

 

คอร์ส LAW (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สะพานควาย

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99213000

99513000

99413000

4,600


ILT – ตะลุยโจทย์สอบตรงนิติศาสตร์ มธ.
เนื้อหา : เนื้อหาตะลุยโจทย์ส่วนกฏหมาย เพื่อนำไปใช้สอบตรงคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ได้อย่างมั่นใจ
ค่าเรียน : รอบสด 2,200 บาท TOPIC BEST 2,600 บาท
 

อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเนื้อหา ... กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

ขออภัยในความไม่สะดวก

 

คอร์ส ILT (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สะพานควาย

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99213100

99513100

99413100

2,600

 
ALL NEWS 2016 - สรุปข่าวสำคัญ ปี 59
เนื้อหา : สรุปข่าวที่น่าสนใจเพื่อเป็นประเด็นในการออกข้อสอบในทุกๆ สนามสอบ  ด้วยลีลาและเทคนิคในการ "เล่า" เพื่อให้ "เข้าใจ" มากกว่า "จำ" เพราะจะสามารถนำไปทำข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบรรยายการศอันสุดสนุกสนาน เฮฮา และเป็นกันเองเหมือนพี่น้อง และเพื่อนสนิทกัน
เหมาะสำหรับ : สนามสอบต่างๆ เช่น การสอบตรงรัฐศาสตร์, การสอบตรงนิติศาสตร์, การสอบตรง เศรษฐศาสตร์, BMIR, BJM, BAS, SEAS, BALAC, RUS, IAC, BMCI, สังคมศึกษา (9 สามัญ และ ONET), สอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุอมศึกษา, สอบเขา ม.1 และ ม.4 โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ, และการสอบตรงสนามอื่นๆ
ค่าเรียน : รอบสด 1,500 บาท TOPIC BEST 1,500 บาท
    

คอร์ส ALL NEWS 59 (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99207400

99407400

1,500

 

TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส สรุปข่าว 59 (ALL NEWS 2016)
ราคา 1,500 บาท

สมัครเรียน >>>

 
GMR – FUNDAMENTAL GRAMMAR
 
เนื้อหา : คอร์สเดียวที่จะทำให้น้องๆ เข้าใจถึงโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุด เนื่องจาก Grammar เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่จะทำให้น้องๆเข้าใจในภาษาอังกฤษในด้านอื่นๆต่อไป ด้วยเทคนิคพิเศษต่างๆ ที่จะช่วยเพิ่มคะแนนสอบของน้องๆทั้งในโรงเรียนและการสอบแอดมิชชั่น พร้อมการนำเอาไปประยุกต์ใช้กับการอ่านได้อย่างถูกวิธี ทำให้สามารถแปลได้อย่างถูกต้อง
การนำไปใช้ประโยชน์ : เป็นความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนำไปต่อยอดในทุกด้าน ทั้งการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น การพัฒนาระดับภาษาที่สูงขึ้น (การเรียนเพื่อปรับพื้นฐานก่อนเรียนคอร์ส TU – GET, CU – TEP, TOEIC, CU – AAT, SAT I, ACADEMIC WRITING) ทั้งนี้ยังสามารถนำความรู้นี้ไปสอบคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ และ SEAS ธรรมศาสตร์ ได้
ผู้สอน : 1) ครูพี่ทาม์ย (Kru P’Tyme)
มือฉมังด้านการระหว่างประเทศ และสุดยอดอาจารย์ติว GAT มือฉมัง ที่การันตีได้จากการได้รับเชิญให้สอน GAT ทั้งส่วนวิเคราะห์และภาษาอังกฤษในเวทีต่างๆ ระดับประเทศ เช่นโครงการ Peptien Genius Generation โครงการ Osotsapa Rord to University โครงการ Student Channel ซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ Genius Camp โดยกรมประชาสัมพันธ์ และยังได้เป็นวิทยาการรับเชิญจากโรงเรียบนชั้นนำทั่วประเทศ อาทิ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนนครสวรรค์ ฯลฯ ทั้งนี้เพราะพี่ทาม์ยมีเทคนิคที่ใช้อย่างได้ผลมาใช้กับน้องๆ ซึ่งต้องบอกได้คำเดียวว่า GAT > 250 ไม่ยากอย่างที่คิด (น้องๆ ต้องหมั่นฝึกฝนตามคำสั่งของพี่ทาม์ยอย่างเคร่งครัดด้วย)
ค่าเรียน : TOPIC BEST 3,200 บาท

คอร์ส GRAMMAR AND READING (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สะพานควาย

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99218000

99518000

99418000

3,200

TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส INTENSIVE GRAMMAR (GMR)
ราคา 3,200 บาท

สมัครเรียน >>>

 

RDC – READING COMPREHENSION

เนื้อหา : ภาษา เป็นสื่อกลางในการสื่อสาร ดังนั้น "การอ่าน" จึงเป็นการวัดการใช้ภาษาที่ดีอย่างยิ่งวิธีหนึ่ง ที่ซึ่งทุกๆ การสอบ ไม่ว่าจะเป็น GAT, ONET, สามัญ 9 วิชา, TU-GET, CU-TEP, CU-AAT. SAT I, TOEFL, IELTS, TOEIC นั้นนำไปออกข้อสอบ ซึ่งการสอบในแต่ละประเภทนั้น การสอบในส่วน Reading Comprehension ก็จะมีจุดเน้นที่แตกต่างกันออกไป แต่ทว่าอย่างไรก็ตามการอ่านให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะไม่ว่าจะเจอข้อสอบแบบใดก็ย่อมทำได้อย่างไม่ยาก ทั้งนี้เพราะข้อสอบใน part นี้ ถือเป็นการสอบที่เก็บคะแนนได้ง่ายๆ เพราะคำตอบนั้นอยู่ในคำถามอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องมีเทคนิคในการทำความเข้าใจ จึงจะสามารถทำข้อสอบได้เป็นอย่างดี และทำคะแนนได้เพิ่มสูงมากยิ่งขึ้น (ทั้งนี้หลายๆ คนมีปัญหาเรื่องการรู้ศัพท์แล้ว แกรมม่าได้แล้ว แต่ทว่าเมื่ออ่านในบทความก็ยังแปลผิด ซึ่งตรงนี้ต้องรีบแก้ไข เพื่อเพิ่มคะแนนให้สูงยิ่งขึ้น)
การนำไปใช้ประโยชน์ : หากน้องๆ ยังขาดความมั่นใจหรือความเข้าใจในการทำข้อสอบ part Reading Comprehention ไม่ควรลังเลในการเรียนคอร์สนี้อย่างแน่นอน
ผู้สอน : 1) ครูพี่ทาม์ย (Kru P’Tyme)
มือฉมังด้านการระหว่างประเทศ และสุดยอดอาจารย์ติว GAT มือฉมัง ที่การันตีได้จากการได้รับเชิญให้สอน GAT ทั้งส่วนวิเคราะห์และภาษาอังกฤษในเวทีต่างๆ ระดับประเทศ เช่นโครงการ Peptien Genius Generation โครงการ Osotsapa Rord to University โครงการ Student Channel ซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ Genius Camp โดยกรมประชาสัมพันธ์ รายการสอนศาสตร์ทางช่องทรูปลูปัญญา และยังได้เป็นวิทยาการรับเชิญจากโรงเรียบนชั้นนำทั่วประเทศ อาทิ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนนครสวรรค์ ฯลฯ ทั้งนี้เพราะพี่ทาม์ยมีเทคนิคที่ใช้อย่างได้ผลมาใช้กับน้องๆ ซึ่งต้องบอกได้คำเดียวว่า GAT > 250 ไม่ยากอย่างที่คิด (น้องๆ ต้องหมั่นฝึกฝนตามคำสั่งของพี่ทาม์ยอย่างเคร่งครัดด้วย)
ค่าเรียน : TOPIC BEST 2,200 บาท
 

คอร์ส READING COMPREHENSION (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สะพานควาย

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99218300

99518300

99418300

2,200

 

TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส READING COMPREHENSION
ราคา 2,200 บาท

สมัครเรียน >>>

 
 
GAT Network
เนื้อหา : เนื้อหาสำหรับเตรียมสอบ GAT ส่วนการคิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง โดยการเน้นวิธีการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยการฝึกฝนในแบบฝึกต่างๆ พร้อมการเฉลยอย่างละเอียด พร้อมทั้งการทำข้อสอบอย่างถูกวิธี เทคนิคในการวิเคราะห์และทำข้อสอบได้อย่างแม่นยำ และกลยุทธ์ในการตรวจสอบคำตอบ เพื่อความแน่ใจ และสามารถทำคะแนนได้เต็ม 150
ผู้สอน : ครูพี่ทาม์ย (Kru P’Tyme)
            สุดยอดอาจารย์ติว GAT มือฉมัง ที่การันตีได้จากการได้รับเชิญให้สอน GAT ส่วนการคิด วิเคราะห์ในเวทีต่างๆ ระดับประเทศ เช่นโครงการ Peptien Genius Generation โครงการ Osotsapa Rord to University โครงการ Student Channel ซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ Genius Camp โดยกรมประชาสัมพันธ์ และยังได้เป็นวิทยาการรับเชิญจากโรงเรียบนชั้นนำทั่วประเทศ อาทิ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนนครสวรรค์ ฯลฯ ทั้งนี้เพราะพี่ทาม์ยมีเทคนิคที่ใช้อย่างได้ผลมาใช้กับน้องๆ ซึ่งต้องบอกได้คำเดียวว่า เต็ม 150 มีมากกว่า 90%และไม่มีใครที่เรียนกับพี่ทาม์ยได้คะแนนต่ำกว่า 130 เลยซักคน (น้องๆ ต้องหมั่นฝึกฝนตามคำสั่งของพี่ทาม์ยอย่างเคร่งครัดด้วย)
ค่าเรียน : รอบสด 2,100 บาท TOPIC BEST 2,100 บาท
 

คอร์ส GAT NETWORK (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สะพานควาย

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99201000

99501000

99401000

2,100

 

TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส GAT NETWORK (GAT เชื่อมโยง)
ราคา 2,100 บาท

สมัครเรียน >>>

ENG FOR ADMISSION

เนื้อหา : คอร์สที่ออกแบบมาเพื่อเน้นการเตรียมสอบในสนามสอบทุกประเภท ทั้ง GAT/ONET/9 วิชาสามัญ/สอบตรง โดยในคอร์สจะบูรณาการเนื้อหาที่ข้อสอบมักจะออกในทุกๆ ฉบับ ซึ่งมีทั้งความคล้ายและแตกต่างกัน แต่คอร์สนี้เราจะนำมาผสมผสานกันอบ่างลงตัวและมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าเป็นอย่างมาก เพราะเรียนเพียงแค่คอร์สเดียวก็สามารถนำไปต่อยอด และทำข้อสอบได้ทุกประเภท เรียกได้ว่า ALL IN ONE ที่สุดยอดที่สุดจริงๆ สมบูรณ์แบบเป็นอย่างมาก
ผู้สอน : ครูพี่ทาม์ย (Kru P’Tyme)
           มือฉมังด้านการระหว่างประเทศ และสุดยอดอาจารย์ติว GAT มือฉมัง ที่การันตีได้จากการได้รับเชิญให้สอน GAT ทั้งส่วนวิเคราะห์และภาษาอังกฤษในเวทีต่างๆ ระดับประเทศ เช่นโครงการ Peptien Genius Generation โครงการ Osotsapa Rord to University โครงการ Student Channel ซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ Genius Camp โดยกรมประชาสัมพันธ์ และยังได้เป็นวิทยาการรับเชิญจากโรงเรียบนชั้นนำทั่วประเทศ อาทิ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนนครสวรรค์ ฯลฯ ทั้งนี้เพราะพี่ทาม์ยมีเทคนิคที่ใช้อย่างได้ผลมาใช้กับน้องๆ ซึ่งต้องบอกได้คำเดียวว่า ONET > 70 ไม่ยากอย่างที่คิด (น้องๆ ต้องหมั่นฝึกฝนตามคำสั่งของพี่ทาม์ยอย่างเคร่งครัดด้วย)
ค่าเรียน : รอบสด 3,600 บาท TOPIC BEST 3,600 บาท
 

คอร์ส ENGLISH ADMISSION (FOR GAT + ONET + 9-SAMAN)

รอบ

สอน

วันที่เรียน

วันเรียน

เวลาเรียน

สด สาขา

รหัสลงทะเบียน

ราคา

2 สด 19 ส.ค. – 10 ก.ย. 60 เสาร์ – อาทิตย์ 13.00 – 15.30 สยามสแควร์ 10206092 3,600

 

คอร์ส ENG FOR ADMISSION (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99202000

99402000

3,600


TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส ENG AD (ENG FOR GAT/ONET/9-SAMAN)
ราคา 3,600 บาท

สมัครเรียน >>>

 ADVANCE GAT ENG
เนื้อหา : เน้นวิธีการทำโจทย์เนื้อหา GATภาษาอังกฤษ ด้วยเทคนิคชั้นสูง รวมถึงข้อสอบ Entrance ทั้งหมด กว่า 300 ข้อ พร้อมวิธีในการวิเคราะห์ข้อสอบ และตอบข้อสอบได้อย่างถูกต้อง
ค่าเรียน : รอบสด 1,800 บาท TOPIC BEST 2,600 บาท

คอร์ส ADVANCE GAT ENG (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สะพานควาย

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99202100

99502100

99402100

2,600


TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส ADVANCE GAT ENG (ตะลุยโจทย์ GAT อังกฤษ)
ราคา 2,600 บาท

สมัครเรียน >>>

PROMOTION !! – HOT LAW PACK
รายการโปรโมชั่น
ราคาเดิม
PROMOTION
CODE โอนเงิน
เมื่อลงเรียนคอร์ส เตรียมสอบตรงนิติศาสตร์ ยกเซต  (รวม 55 ชั่วโมง)
(LAW + ILT + GMR)

(สามารถจะเลือกรอบเรียนใดหรือเมื่อไหร่ก็ได้*)
*สามารถเลือกรอบเรียนได้เพียงครั้งเดียว หากต้องการเปลี่ยนหรือแก้ไขรอบเรียน จะมีค่าธรรมเนียมในการย้ายรอบเรียน หรือย้ายสาขา
10,400
9,500
88130000

PROMOTION !! – HOT GAT PACK
รายการโปรโมชั่น
ราคาเดิม
PROMOTION
CODE โอนเงิน
เมื่อลงเรียนคอร์ส เตรียมสอบ GAT ยกเซต (รวม 45 ชั่วโมง)
(GAT NETWORK + ENGLISH FOR ADMISSION (GAT ENG) +
ADVANCE GAT ENG)

(สามารถจะเลือกรอบเรียนใดหรือเมื่อไหร่ก็ได้*)
*สามารถเลือกรอบเรียนได้เพียงครั้งเดียว หากต้องการเปลี่ยนหรือแก้ไขรอบเรียน จะมีค่าธรรมเนียมในการย้ายรอบเรียน หรือย้ายสาขา
8,300
7,200
88010000
 
 คำแนะนำในการเรียน

น้องๆ สามารลงเรียนเก็บความรู้ได้ตั้งแต่ ม.4 เนื่องจากการสอบตรงคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ นั้น มีลักษณะเนื้อหาที่ใกล้ตัวแต่คนส่วนใหญ่มักไม่เข้าใจ และไม่สามารถใช้ประโยชน์กับกฎหมายได้ อีกทั้งทักษะการใช้กฎหมายนั้นเมื่อมีการฝึกฝน ก็จะมีความชำนาญมากยิ่งขึ้น ประกอบกับเนื้อหาที่มีอยู่ค่อนข้างมาก ทำให้การเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆ เป็นสิ่งที่ดี ประกอบกับการสอบตรงนั้น มีจัดสอบเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น และการพิจารณาคะแนนของคณะนิติศาสตร์ นั้นจะมีรูปแบบที่ต่างไป คือจะเริ่มตรวจจากวิชา GAT ก่อนว่ามีระดับคะแนนผ่านหรือไม่ แล้วจึงจะตรวจในส่วนวิชาทางกฎหมาย และภาษาอังกฤษตามลำดับ และเมื่อตรวจทั้ง 3 วิชาแล้ว คณะจะนำผลคะแนนมารวมกันเพื่อเรียงลำดับผู้มีคะแนนสูงสุด 1,200 อันดับแรกเพื่อตรวจข้อสอบเรียงความ/ย่อความ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ผู้ที่จะเข้าเรียนในคณะนิติศาสตร์ จะต้องมีความรอบรู้ในทุกด้านของวิชาที่สอบ ไม่ใช่ว่าจะถนัดแต่กฎหมายก็จะสอบเข้าได้ ทำให้น้องๆ ต้องเผื่อเวลาเพื่อการเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะการรับตรงของคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์นั้นมีสัดส่วนการรับตรงสูงถึง 60% อีกทั้งการสอบนิติศาสตร์นั้นยังมีอัตราการแข่งขันที่สูงมากอีกด้วย ทั้งนี้การเรียนเก็บไว้ก่อนเนิ่นๆ จะสามารถวัดความชอบ/ความถนัดของน้องๆ ไว้ก่อนได้ เนื่องจากเนื้อหาจะปูพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งหมายความว่าเมื่อน้องๆ สอบติดจริง ก็จะต้องได้เรียนในเนื้อหาเหล่านี้ ซึ่งหากน้องๆ ไม่ชอบหรือไม่ถนัดตั้งแต่การเรียนที่นี่ น้องๆ จะได้รู้ตัวเร็วขึ้น และจะได้มองหาสาขาอื่นได้ทัน ไม่ต้องเสียเวลาในการเปลี่ยนคณะหรือสาขาอีกในอนาคต
 
แผนการเรียน
เมื่อน้องๆ ลงเรียนตั้งแต่อยู่ ม.4 น้องๆ สามารถจัดตารางเรียนโดยจัดลำดับได้คร่าวๆ ดังนี้
LAW > GMR > GAT > เรียงความ/ย่อความ(WLT)>ILT(ตะลุยโจทย์)
โดยทุกคอร์สสามารถเรียนพร้อมกันได้ (ในกรณีที่เร่งเรียนเพื่อเตรียมสอบ) ดังนั้นหากมีเป้าหมายในการเรียนคณะนิติศาสตร์อย่างจริงจัง ควรเตรียมตัวสอบตรงเพราะรับเป็นจำนวนมากถึง 300 คนต่อปี (คิดเป็นสัดส่วนในการรับตรงสูงถึง 60% ของจำนวนรับทั้งหมด) ซึ่งการเตรียมตัวนั้นสถาบันจะแนะนำคอร์สที่ใช้สอบทั้งหมดคือ LAW+GMR+GAT+WLT+ILT โดยเฉพาะในคอร์ส LAW+ILT+WLT เพราะเนื้อหาจะเป็นเนื้อหาเฉพาะทางทางด้านกฎหมายและทักษะในการใช้กฎหมายที่มักจะออกข้อสอบ ซึ่งเป็นเนื้อหาใหม่ที่น้องๆ จะไม่พบในโรงเรียนหรือในวิชาสังคมศึกษาตามปกติ ดังนั้นน้องๆที่เข้ามาเรียนจะเข้ามาเริ่มใหม่เหมือนกันทั้งหมด จึงไม่ต้องว่าเราจะเรียนเก่งหรือไม่ ก็สามารถเตรียมตัวได้ดีเช่นเดียวกัน ทั้งนี้วิชา GMR (ภาษาอังกฤษ) และ GAT ก็มีความสำคัญเช่นกันเพราะการสอบตรงของธรรมศาสตร์มักจะใช้ระบบกรอง คือวัดที่วิชา GAT ก่อนแล้วคัดนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดจำนวนหนึ่ง แล้วคัดต่อที่วิชา LAW/ILT ตามมาด้วย GMR แล้วนำน้องที่มีคะแนนสูงสุดในวิชา LAW/ILT จำนวน 1,200 คน เพื่อมาคัดต่อในวิชา WLT (เรียงความ/ย่อความ) จนกระทั่งได้จำนวนน้องที่ผ่านสอบสัมภาษณ์ (ประมาณปีละ 320 - 400 คน) ซึ่งในแต่ละส่วนนั้นจะไม่นำคะแนนมารวมกัน แต่จะกรองไปเรื่อยๆ ดังนั้นนักเรียนจึงไม่สามารถที่จะถัวเฉลี่ยในรายวิชาที่อ่อนและแข็งด้วยกันได้ ทำให้ทุกวิชามีความสำคัญซึ่งน้องๆ จะต้องเตรียมตัวให้ดี และทั้งนี้น้องๆ ควรจะต้องมีก๊อก 2 ไว้เผื่อด้วยนั่นก็คือการเตรียมสอบ Admission (สัดส่วน GPAX 20% + GAT 30% + PAT1/7 20% + ONET 30% : ในส่วน ONET ควรเตรียมตัวในช่วงเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ เพราะมักจะสอบปลายเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งการเตรียมล่วงหน้านานเกินไป จะทำให้เสียประโยชน์ในการเตรียมวิชาอื่นๆ ) โดยการรับผ่านแอดมิชชั่นนั่นจะรับปีละประมาณ 200 คน (ประมาณ 40% ของจำนวนรับทั้งหมด)
 
ตัวอย่างตารางเรียน (จัดสอบช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี)
เตรียมตั้งแต่ ม.4
เทอม 1
ปิดเทอมตุลาคม
เทอม 2
ปิดเทอม summer
ม.4
-
GMR + VOCAB
GAT อังกฤษ
LAW
ม.5
GMR + GAT อังกฤษ
LAW + ILT
VOCAB
GAT วิเคราะห์ +
GAT อังกฤษ
ม.6
GAT วิเคราะห์ +
GAT อังกฤษ +
WLT
LAW + ILT +
WLT + GMR
VOCAB
-
 
เตรียมตั้งแต่ ม.5
เทอม 1
ปิดเทอมตุลาคม
เทอม 2
ปิดเทอม summer
ม.5
LAW + GMR
VOCAB
GAT อังกฤษ
GAT วิเคราะห์ +
GAT อังกฤษ
ม.6
GAT วิเคราะห์ +
GAT อังกฤษ +
WLT
LAW + ILT +
WLT + GMR
VOCAB
-
 
เตรียมตั้งแต่ ม.6
เทอม 1
ปิดเทอมตุลาคม
เทอม 2
ปิดเทอม summer
ม.6
GAT วิเคราะห์ +
GAT อังกฤษ +
WLT
LAW + ILT +
WLT + GMR
VOCAB
-
 
 

 
คอร์สสอบตรงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TOPIC ACADEMY

คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ รัฐศาสตร์
คอร์ส TU STAR เพื่อการ สอบตรง ธรรมศาสตร์
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ เศรษฐศาสตร์
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ สังคมสงเคราะห์
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ( SEAS )
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ สังคมวิทยา และ มานุษยวิทยา ( สาขา วิจัยสังคม ) ธรรมศาสตร์
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ วิทยาลัย สหวิทยาการ
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ วิทยาการเรียนรู้ และ ศึกษาศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ คณะ พาณิชยศาสตร์ และการ บัญชี ธรรมศาสตร์ (คณะบัญชี ธรรมศาสตร์)
คอร์สเตรียมสอบตรง โครงการตรีควบโท BMCI หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต และศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการมรดกวัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วิทยาลัยนวัตกรรม (ท่าพระจันทร์) ธรรมศาสตร์
คอร์สเตรียมสอบตรง หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา การจัดการกีฬา และ การฝึกสอนกีฬา คณะสหเวชศาสตร์ ธรรมศาสตร์
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ วิศว กรรม ศาสตร์ ( วิศวะ )
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ ศิลปศาสตร์
หนังสือ คู่มือ สอบตรง รัฐศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ EBM คณะ วิศว กรรมศาสตร์ และคณะ พาณิช ศาสตร์และการ บัญชี ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ ตรง รัสเซีย ศึกษา คณะ ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์
TOPIC PLUS - WPT + WBMT การเขียนเรียงความสำหรับสอบตรงรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
หนังสือ สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน 2559bulletประวัติและพันธกิจของสถาบัน
bulletบรรยากาศของสถาบัน
bulletความสำเร็จของเรา
bulletTOPIC โดดเด่นอย่างไร
bulletทีมสอนของสถาบัน
bulletคอร์สเรียนทั้งหมดของ TOPIC
bulletกิจกรรมต่างๆ ของเรา
bulletคอร์สที่เปิดร่วมกับสถาบัน JIA
bulletDownload โบรชัวร์
bulletHot Promotion!!
bulletTOPIC PACKAGE
bulletตารางรอบสด มกรา - ธันวา 60
bulletDownload ตารางรอบสด
bulletDownload ตารางสอบต่างๆ
dot
ระบบเรียนออนไลน์
dot
bulletระบบเรียนออนไลน์ (TOPIC EASY)
dot
การสมัครเรียน/วิธีการชำระเงิน
dot
bulletวิธีการสมัครเรียน/วิธีการชำระเงิน
bulletระบบจองคอร์สออนไลน์
dot
คอร์สสอบตรง ธรรมศาสตร์
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletTU STAR (ใช้สอบตรง มธ 14 คณะ)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์ (SEAS)
bulletสั่งซื้อหนังสือสรุปข่าว 59
bulletเรียงความรัฐศาสตร์ (เรียนที่บ้าน)
bulletคณะสังคมวิทยาฯ (วิจัยสังคม)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (รัสเซียศึกษา)
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์ (EBM)
bulletสั่งซื้อคู่มือสอบตรงคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletสอบตรงวิทย์กีฬา สหเวชศาสตร์
bulletการจัดการมรดกฯ (BMCI)
bulletคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
bulletคณะศึกษาศาสตร์
bulletสหวิทยาการสังคมศาสตร์
dot
สอบตรง TU INTER
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์ (BMIR)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (BE)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BAS)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BEC)
bulletคณะวารสารฯ (BJM)
bulletจีนศึกษา ( PBIC )
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletอินเดียศึกษา ( PBIC )
bulletคณะนิติศาสตร์ (LAW)
bulletคณะสถาปัตย์ (UDDI)
bulletอาเซียน - จีนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (IAC)
bulletคณะวิทยาศาสตร์ (ISC)
bulletนวัตกรรมการบริการ (BSI)
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ (SPD)
bulletไทยศึกษา ( PBIC )
dot
คอร์สสอบตรง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
dot
bulletคณะนิเทศศาสตร์
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะบัญชี จุฬาฯ
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะอักษรศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะครุศาสตร์
bulletเตรียมสอบวิชาพื้นฐาน ปี 61
dot
สอบตรง CU INTER
dot
bulletคณะอักษรศาสตร์ (BALAC)
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (EBA)
bulletคณะนิเทศศาสตร์
dot
คอร์สเตรียมสอบแพทย์ กสพท.
dot
bulletวิชา เฉพาะแพทย์
dot
การสอบวัดผลระดับสูง
dot
bulletTU - GET
bulletCU - TEP
bulletCU - AAT
bulletTOEIC
bulletSAT I (International)
bulletACADEMIC WRITING (สด)
bulletACADEMIC WRITING (เรียนที่บ้าน)
dot
topicUK เรียนต่อต่างประเทศ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletDownload รายละเอียดเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletคำถามที่พบบ่อย topicUK
dot
คอร์ส GAT
dot
bulletGAT วิเคราะห์
bulletGAT ภาษาอังกฤษ
bulletพื้นฐานภาษาอังกฤษ
bulletภาษาอังกฤษ ม.1 - ม.3
dot
คอร์ส PAT
dot
bulletPAT 1 (คณิตศาสตร์)
bulletPAT 3 (พื้นฐานวิศวะ)
bulletPAT 5 (วิชาชีพครู)
bulletPAT 7 (ภาษาจีน)
dot
คอร์สสอบตรง สทศ. และ O - NET
dot
bulletเตรียมสอบ ONET
bulletเตรียมสอบตรงกลาง สทศ.
bulletคณิตฯ สอบตรงกลาง สทศ.
dot
สังคมศึกษา ม.4 - ม.6
dot
bulletคอร์ส ประวัติศาสตร์
bulletคอร์ส สังคมศึกษา ม.4-6
dot
คอร์สสำหรับ ม.ต้น (ม.1- 3)
dot
bulletภาษาอังกฤษ ม.1 - ม.3
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ท็อปปิค อะคาเดมี่
WWW.2BTOPIC.COM | Facebook : www.facebook.com/topic2u | E Mail : info@2btopic.com
Copyright © 2011 2BTOPIC.COM

สาขาของ TOPIC ACADEMY
Be Come a Fan of TOPIC ACADEMY - สอบตรง ธรรมศาสตร์ และ จุฬา
 |