ReadyPlanet.com
dot dot
คอร์ส เตรียมสอบ ตรง รัสเซีย ศึกษา คณะ ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือโทรสอบถามที่ 02 619 2700, 087215 6357

คอร์สสอบตรงหลักสูตรรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ทอปปิค อะคาเดมี่

รายละเอียดการสอบตรงหลักสูตรรัสเซียศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปีการศึกษา 2561)
(รับตรงผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1, รอบที่ 3, รอบที่ 4, รอบที่ 5)
(วิชา ความรู้ทั่วไปประเทศรัสเซีย และวิชาทักษะภาษาอังกฤษ จัดสอบจริง 10 มีนาคม 2561)
(GAT-PAT สอบจริง 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2561, ONET สอบจริง 3 - 4 มีนาคม 2561)

วันสอบจริง

GAT / PAT

O - NET

9 วิชาสามัญ

สอบวิชาความรู้ประเทศรัสเซีย

24 – 27 กุมภา 61

3 – 4 มีนา 61

17 – 18 มีนา 61

10 มีนา 61


รอบสมัคร

คณะ/สาขาวิชา

จำนวน

วิชาที่ใช้สอบ / คอร์สแนะนำ

ระบบ TCAS

รอบที่ 1

คณะศิลปศาสตร์
(รัสเซียศึกษา –
RUSSIAN STUDIES)

คุณสมบัติ

1.    เกรดเฉลี่ย (GPAX) (5 เทอม) > 3.50

2.    มีประสบการณ์ไปเรียนที่ประเทศรัสเซีย
หรือเครือรัฐเอกราช

3.    มีประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรม/การแข่งขันเกี่ยวกับความรู้ของประเทศรัสเซียและเครือรัฐเอกราช

4.    มีประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรม/การแข่งขันเกี่ยวกับภาษารัสเซีย

5.    มีความสามารถสื่อสารภาษารัสเซียระดับพื้นฐาน

10 คน

เกณฑ์การพิจารณา

1.    Portfolio โดยเน้นข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียน กิจกรรม และความสามารถพิเศษ

2.    การสัมภาษณ์

ระบบ TCAS

รอบที่ 2

คณะศิลปศาสตร์
(รัสเซียศึกษา –
RUSSIAN STUDIES)

ไม่เปิดรับในรอบนี้

 

 

ระบบ TCAS

รอบที่ 3

คณะศิลปศาสตร์
(รัสเซียศึกษา –
RUSSIAN STUDIES)

คุณสมบัติ

1. กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
ในระดับชั้น ม.
6 หรือ เทียบเท่า

2. GPAX > 2.75
(กรณีจบการศึกษาแล้ว ใช้เกรด
6 เทอม
กรณีกำลังศึกษาใช้เกรด
5 เทอม)

80 คน

1. ความรู้ทั่วไปประเทศรัสเซีย
และเครือรัฐเอกราช
  
(คอร์สแนะนำคือ 
RUS = ความรู้ทั่วไปประเทศรัสเซีย 
...ดูรายละเอียดได้ด้านล่าง)

2. ภาษาอังกฤษ

(คอร์สแนะนำคือ
READING COMPREHENSION
...ดูรายละเอียดได้ด้านล่าง)

3. สอบสัมภาษณ์

ระบบ TCAS

รอบที่ 4

คณะศิลปศาสตร์
(รัสเซียศึกษา –
RUSSIAN STUDIES)

คุณสมบัติ

1. กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
ในระดับชั้น ม.
6 หรือ เทียบเท่า

5 คน

1. GPAX  20 %

2. คะแนนสอบ ONET 30 %

(คอร์สแนะนำคือ ONET ...คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

3. วิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 30 % 
(คอร์สแนะนำคือ 
GAT ...คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

4. วิชาคณิตศาสตร์ (PAT 1) 20 % 
(คอร์สแนะนำคือ 
PAT1 ...คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

หรือ คะแนนสอบ วิชาภาษา (PAT 7)

ระบบ TCAS

รอบที่ 5

คณะศิลปศาสตร์
(รัสเซียศึกษา –
RUSSIAN STUDIES)

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่า

2. GPAX > 2.75

5 คน

เกณฑ์การพิจารณา

1. GPAX 20% + ONET 30% + GAT 30% + PAT1/PAT7 20%

2. Portfolio โดยเน้นข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียน กิจกรรม และความสามารถพิเศษ

3. ผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาความรู้ทั่วไปประเทศรัสเซีย และทักษะภาษาอังกฤษ (จากรอบที่ 3)


วางแผนการเรียน สำหรับ TCAS ครบทุกรอบ ของคณะศิลปศาสตร์
สาขารัสเซียศึกษา (RUSSIAN STUDIES) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิชาที่ใช้สอบ

กลุ่มวิชา

คอร์สแนะนำ

1. ความรู้ทั่วไปประเทศรัสเซียและเครือรัฐเอกราข

2. ทักษะอังกฤษ

3. GAT

4. ONET

5. PAT 1 (คณิตศาสตร์)

TCAS รอบ 3
รอบหลัก

(รับมากที่สุด)

RUS = ความรู้ทั่วไปประเทศรัสเซีย

READING COMPREHENSION

TCAS รอบ 4

ONET

GAT

PAT1 = สรุปเข้มคณิศาสตร์ ม.ปลาย

กำหนดการสอบตรงหลักสูตรรัสเซียศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
 
กำหนดการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1 (สมัครตรงกับมหาวิทยาลัย)
1.       สมัครรอบที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่  2 - 20 ตุลาคม 2560
2.   ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ ทางคณะจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
3.   สอบสัมภาษณ์ 19 พฤศจิกายน 2560
4.   ประกาศผล  22 ธันวาคม 2560
กำหนดการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 (สมัครผ่านระบบ TCAS)
1.      สมัครสอบข้อเขียนกับมหาวิทยาลัย วันที่  ทางคณะจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
2.      สอบข้อเขียน วันที่  10 มีนาคม 2561
3.      ประกาศผลสอบข้อเขียน วันที่  ทางคณะจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
4.      ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่  ทางคณะจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
5.      สมัครรอบที่ 3 กับ ทปอ. วันที่  9 - 13 พฤษภาคม 2561
(ทปอ. เป็นส่วนกลางในการรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของ ทปอ. (http://a.cupt.net) 
ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชา โดยไม่มีลำดับ) 
6.   ชำระค่าสมัคร วันที่ 9 - 14 พฤษภาคม 2561
7.   ทปอ. ส่งข้อมูลการสมัครให้มหาวิทยาลัย 16 พฤษภาคม 2561
8.   ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House รอบที่ 3 วันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2561
กำหนดการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4 (สมัครผ่านระบบ TCAS)
1.      สมัครรอบที่ 4 (ADMISSION เดิม) วันที่  6 - 10 มิถุนายน 2561
(คือการสอบ ADMISSION เดิม ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชาโดยต้องเรียงลำดับ) 
2.   ชำระค่าสมัคร วันที่ 6 - 11 มิถุนายน 2561
3.   ประมวลผล ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2561
4.   ทปอ. ส่งชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้มหาวิทยาลัย ภายในวันที่  30 มิถุนายน 2561
5.   ผู้สมัครสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2561
6.    มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ให้ ทปอ. วันที่ 8 กรกฎาคม 2561
7.   ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

ตารางเรียนคอร์สสอบตรงหลักสูตรรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์    
(วิชา ความรู้ทั่วไปประเทศรัสเซีย และวิชาทักษะภาษาอังกฤษ จัดสอบจริง 10 มีนาคม 2561)
(GAT-PAT สอบจริง 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2561, ONET สอบจริง 3 - 4 มีนาคม 2561)

 TOPIC ACADEMY | คอร์สเตรียมสอบตรงรัสเซียศึกษา ธรรมศาสตร์
*สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงตารางเรียนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
RUS – ความรู้ทั่วไปประเทศรัสเซีย
เนื้อหา :เนื้อหาความรู้ทั่วไปในประเทศรัสเซียในทุกมิติ ทั้งในยุคของสหภาพโซเวียตและในยุคปัจจุบัน ในด้านการเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ รากฐานความเป็นอยู่ และองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ หรือความร่วมมือต่างๆ ของประเทศรัสเซีย
การนำไปใช้ประโยชน์ : สามารถเรียนเพื่อนำไปใช้สอบที่โรงเรียน หรือเรียนเพื่อเตรียมสอบ ONET วิชาสังคมศึกษา รวมทั้งการเรียนเพื่อ เป็นความรู้พื้นฐานในการไปสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ ทั้งม.ธรรมศาสตร์และม.ศรีนครินทร์วิโรฒ หรือการสอบตรง BMIR ธรรมศาสตร์ หรือการสอบตรงโครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ
ผู้สอน : ครูพี่ทาม์ย (Kru P’Tyme)
Kru P'Tyme ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท สาขารัฐศาสตร์ ด้านการระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาโดยตรง และมีประวัติในการได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยด้วยทุนการศึกษาแบบเรียนฟรีถึงระดับปริญญาเอกในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทุนการศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในการสอบตรงเข้าคณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ และอีกมหาวิทยาลัยชั้นนำ ทั้งนี้ครูพี่ทาม์ยยังมีประสบการณ์สอนสอบตรงรัฐศาสตร์มายาวนานกว่า 8 ปี และ BMIR กว่า 4 ปี (ถือเป็นสถาบันที่เปิดสอนด้านนี้เป็นแห่งแรกของประเทศไทย และในแต่ละปี น้องๆ กว่า 65% สอบตรงติดคณะรัฐศาสตร์ มธ. และ 100% สอบตรงติด BMIR มธ.) และสอนวิชา GAT NETWORK มาตั้งแต่เริ่มสอบครั้งแรกในปี 2552 (และทำให้น้องๆกว่า 90% ทำคะแนนได้เต็ม 150 และ 100% ทำคะแนนได้สูงเกิน 130 จนได้รับความไว้วางใจให้บรรยายในกิจกรรมชั้นนำต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น Student Channel ในกระทรวงศึกษาธิการ (เป็นอาจารย์ 1 ใน 3 คนที่ได้รับเกียรติสอนในวิชา GAT) โครงการ Peptein Genius Generation โครงการ Osotspa Road to University และโครงการชั้นนำอีกมากมาย รวมทั้งโรงเรียนชั้นนำต่างๆ ทั่วประเทศ ) รวมไปจนถึงวิชาที่เน้นทักษะการคิดและวิเคราะห์เช่น วิชาเฉพาะแพทย์ (ตั้งแต่เริ่มสอบครั้งแรกในปี 2549) คณิตศาสตร์ SMART I (นานกว่า 5 ปี) และความถนัดนานาชาติ SAT I (MATH) ซึ่งในปีที่ผ่านมา ทำให้น้องๆ ประสบผลสำเร็จได้อย่างมากมาย ทั้งที่คะแนนเพิ่มสูงขึ้น และทั้งที่สอบติดเข้าไปอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย ทำให้ได้รับการยอมรับให้เข้าไปบรรยายพิเศษในโครงการชั้นนำต่างๆ และโรงเรียนชั้นนำ เช่นเทพศิรินทร์, สามเสนวิทยาลัย, เตรียมอุดมน้อมเกล้า, กรุงเทพคริสเตียน, สายน้ำผึ้ง, ศึกษานารี และอื่นๆ ทั่วประเทศ ดังนั้นจึงมั่นใจในคุณภาพและเนื้อได้อย่างแน่นอน
ค่าเรียน : รอบสด 1,500 บาท TOPIC BEST 1,500 บาท
    

คอร์ส RUS (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99206200

99406200

1,500


TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส ความรู้ทั่วไปประเทศรัสเซีย (RUSSIAN S.)
ราคา 1,500 บาท

สมัครเรียน >>>

 
RDC – INTENSIVE READING
เนื้อหา : ภาษา เป็นสื่อกลางในการสื่อสาร ดังนั้น "การอ่าน" จึงเป็นการวัดการใช้ภาษาที่ดีอย่างยิ่งวิธีหนึ่ง ที่ซึ่งทุกๆ การสอบ ไม่ว่าจะเป็น GAT, ONET, สามัญ 9 วิชา, TU-GET, CU-TEP, CU-AAT. SAT I, TOEFL, IELTS, TOEIC นั้นนำไปออกข้อสอบ ซึ่งการสอบในแต่ละประเภทนั้น การสอบในส่วน Reading Comprehension ก็จะมีจุดเน้นที่แตกต่างกันออกไป แต่ทว่าอย่างไรก็ตามการอ่านให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะไม่ว่าจะเจอข้อสอบแบบใดก็ย่อมทำได้อย่างไม่ยาก ทั้งนี้เพราะข้อสอบใน part นี้ ถือเป็นการสอบที่เก็บคะแนนได้ง่ายๆ เพราะคำตอบนั้นอยู่ในคำถามอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องมีเทคนิคในการทำความเข้าใจ จึงจะสามารถทำข้อสอบได้เป็นอย่างดี และทำคะแนนได้เพิ่มสูงมากยิ่งขึ้น (ทั้งนี้หลายๆ คนมีปัญหาเรื่องการรู้ศัพท์แล้ว แกรมม่าได้แล้ว แต่ทว่าเมื่ออ่านในบทความก็ยังแปลผิด ซึ่งตรงนี้ต้องรีบแก้ไข เพื่อเพิ่มคะแนนให้สูงยิ่งขึ้น)
การนำไปใช้ประโยชน์ : หากน้องๆ ยังขาดความมั่นใจหรือความเข้าใจในการทำข้อสอบ part Reading Comprehention ไม่ควรลังเลในการเรียนคอร์สนี้อย่างแน่นอน
ผู้สอน : 1) ครูพี่ทาม์ย (Kru P’Tyme)
มือฉมังด้านการระหว่างประเทศ และสุดยอดอาจารย์ติว GAT มือฉมัง ที่การันตีได้จากการได้รับเชิญให้สอน GAT ทั้งส่วนวิเคราะห์และภาษาอังกฤษในเวทีต่างๆ ระดับประเทศ เช่นโครงการ Peptien Genius Generation โครงการ Osotsapa Rord to University โครงการ Student Channel ซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ Genius Camp โดยกรมประชาสัมพันธ์ รายการสอนศาสตร์ทางช่องทรูปลูปัญญา และยังได้เป็นวิทยาการรับเชิญจากโรงเรียบนชั้นนำทั่วประเทศ อาทิ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนนครสวรรค์ ฯลฯ ทั้งนี้เพราะพี่ทาม์ยมีเทคนิคที่ใช้อย่างได้ผลมาใช้กับน้องๆ ซึ่งต้องบอกได้คำเดียวว่า GAT > 250 ไม่ยากอย่างที่คิด (น้องๆ ต้องหมั่นฝึกฝนตามคำสั่งของพี่ทาม์ยอย่างเคร่งครัดด้วย)
ค่าเรียน : รอบสด 2,200 บาท TOPIC BEST 2,200 บาท
 

คอร์ส INTENSIVE READING (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99218300

99418300

2,200


TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส INTENSIVE READING
ราคา 2,200 บาท

สมัครเรียน >>>

 
 ISO – สรุปเข้มสังคมศึกษาทุกสนามสอบ

ผู้สอน : ครูพี่ทาม์ย (Kru P’TYME) (และทีมสอนวิชาสังคมศึกษา TOPIC ACADEMY)
            
ด้วยมาตรฐานทีมสอนของ TOPIC ACADEMY ที่มีระบบการคัดเลือกผู้สอนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งคลังข้อมูลในการสอบ การเรียบเรียงเนื้อหา และทีมสอนซึ่งมีคุณภาพ ประสบการณ์อย่างยาวนาน ทำให้น้องๆ มั่นใจในคุณภาพได้อย่างแน่นอน

ค่าเรียน : รอบสด 2,200 บาท TOPIC BEST 2,200 บาท

คอร์ส ISO (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99223200

99423200

2,200

TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส สรุปเข้มสังคมศึกษาทุกสนามสอบ (ISO)
ราคา 2,200 บาท

สมัครเรียน >>>

ADVANCE O-NET SOC
ผู้สอน
: ครูพี่ทาม์ย (Kru P’TYME) (และทีมสอนวิชาสังคมศึกษา TOPIC ACADEMY)
ด้วยมาตรฐานทีมสอนของ TOPIC ACADEMY ที่มีระบบการคัดเลือกผู้สอนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งคลังข้อมูลในการสอบ การเรียบเรียงเนื้อหา และทีมสอนซึ่งมีคุณภาพ ประสบการณ์อย่างยาวนาน ทำให้น้องๆ มั่นใจในคุณภาพได้อย่างแน่นอน

ค่าเรียน : รอบสด 2,200 บาท TOPIC BEST 2,200 บาท

คอร์ส TSO (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99223500

99423500

2,200

สำหรับน้องๆ ที่มีความสนใจด้านการต่างประเทศเป็นพิเศษ !!!
รัก IR คลั่งไคล้ IR ต้องจัดไปกับคอร์สนี้ (AREA STUDIES SERIES)

SEAS – ความรู้ทั่วไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เนื้อหา :เนื้อหาความรู้ทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในทุกมิติ เช่นด้านการเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ รากฐานความเป็นอยู่ และองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การนำไปใช้ประโยชน์ : สามารถเรียนเพื่อนำไปใช้สอบที่โรงเรียน หรือเรียนเพื่อเตรียมสอบ ONET วิชาสังคมศึกษา รวมทั้งการเรียนเพื่อ เป็นความรู้พื้นฐานในการไปสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ ทั้งม.ธรรมศาสตร์และม.ศรีนครินทร์วิโรฒ หรือการสอบตรง BMIR ธรรมศาสตร์ หรือการสอบตรงโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (SEAS) คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ
ค่าเรียน : TOPIC BEST 2,500 บาท
 

คอร์ส SEAS (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99206100

99406100

2,500

 

TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (SEAS)
ราคา 2,500 บาท

สมัครเรียน >>>

  
BAS – ความรู้ทั่วไปประเทศอังกฤษและอเมริกา
เนื้อหา :เนื้อหาความรู้ทั่วไปในประเทศอังกฤษและอเมริกาในทุกมิติ ทั้งด้านการเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ รากฐานความเป็นอยู่ และองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ หรือความร่วมมือต่างๆ ของประเทศอังกฤษและอเมริกา
การนำไปใช้ประโยชน์ : สามารถเรียนเพื่อนำไปใช้สอบที่โรงเรียน หรือเรียนเพื่อเตรียมสอบ ONET วิชาสังคมศึกษา รวมทั้งการเรียนเพื่อ เป็นความรู้พื้นฐานในการไปสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ ทั้งม.ธรรมศาสตร์และม.ศรีนครินทร์วิโรฒ หรือการสอบตรง BMIR ธรรมศาสตร์ หรือการสอบตรงโครงการอังกฤษและอเมริกันศึกษา นานาชาติ (BAS) คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ
ค่าเรียน : รอบสด 1,500 บาท TOPIC BEST 1,500 บาท
 

คอร์ส BAS (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99206300

99406300

1,500

 

TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส ความรู้ทั่วไปอังกฤษและอเมริกา (BAS)
ราคา 1,500 บาท

สมัครเรียน >>>

 
 
CHS – ความรู้ทั่วไปประเทศจีน
 
เนื้อหา :เนื้อหาความรู้ทั่วไปในประเทศจีนในทุกมิติ ทั้งด้านการเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ รากฐานความเป็นอยู่ และองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ หรือความร่วมมือต่างๆ ของประเทศจีน
การนำไปใช้ประโยชน์ : สามารถเรียนเพื่อนำไปใช้สอบที่โรงเรียน หรือเรียนเพื่อเตรียมสอบ ONET วิชาสังคมศึกษา รวมทั้งการเรียนเพื่อ เป็นความรู้พื้นฐานในการไปสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ ทั้งม.ธรรมศาสตร์และม.ศรีนครินทร์วิโรฒ หรือการสอบตรง BMIR ธรรมศาสตร์ หรือการสอบตรงโครงการจีนศึกษา นานาชาติ (PBIC) วิทยาลัยนานาชาติประดี พนมยงค์ ม.ธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ
ค่าเรียน : รอบสด 1,500 บาท TOPIC BEST 1,500 บาท
 

คอร์ส CHS (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99206400

99406400

1,500


TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส ความรู้ทั่วไปประเทศจีน (CHINESE S.)
ราคา 1,500 บาท

สมัครเรียน >>>

 
IDS – ความรู้ทั่วไปประเทศอินเดีย 
 
เนื้อหา :เนื้อหาความรู้ทั่วไปในประเทศอินเดียในทุกมิติ ทั้งด้านการเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ รากฐานความเป็นอยู่ และองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ หรือความร่วมมือต่างๆ ของประเทศอังกฤษและอเมริกา
การนำไปใช้ประโยชน์ : สามารถเรียนเพื่อนำไปใช้สอบที่โรงเรียน หรือเรียนเพื่อเตรียมสอบ ONET วิชาสังคมศึกษา รวมทั้งการเรียนเพื่อ เป็นความรู้พื้นฐานในการไปสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ ทั้งม.ธรรมศาสตร์และม.ศรีนครินทร์วิโรฒ หรือการสอบตรง BMIR ธรรมศาสตร์ หรือการสอบตรงโครงการอินเดียศึกษา นานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ม.ธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ
ค่าเรียน : รอบสด 1,500 บาท TOPIC BEST 1,500 บาท
 

คอร์ส IDS (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99206500

99406500

1,500

 

TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส ความรู้ทั่วไปประเทศอินเดีย (INDIAN S.)
ราคา 1,500 บาท

สมัครเรียน >>>

 
PROMOTION !! – HOT IR AREA STUDIED PACK
รายการโปรโมชั่น
ราคาเดิม
PROMOTION
CODE โอนเงิน
เมื่อลงเรียนคอร์ส AREA STUDIES ยกเซต (รวม 30 ชั่วโมง)
(SEAS + RUS + BAS + CHS + INS)

(สามารถจะเลือกรอบเรียนใดหรือเมื่อไหร่ก็ได้*)
*สามารถเลือกรอบเรียนได้เพียงครั้งเดียว หากต้องการเปลี่ยนหรือแก้ไขรอบเรียน จะมีค่าธรรมเนียมในการย้ายรอบเรียน หรือย้ายสาขา
8,600
7,200
99666677
  
คำแนะนำในการเรียน
น้องๆ สามารลงเรียนเก็บความรู้ได้ตั้งแต่ ม.4 เนื่องจากการสอบตรงรัสเซียศึกษานั้น เป็นเนื้อหาในสายสังคมศาสตร์ ซึ่งทำให้ต้องมีความรู้เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ดังนั้นการเรียนเตรียมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ จะทำให้น้องๆ ไม่ต้องรีบเร่งเตรียมตัวในช่วงปลาย (เพราะการสอบรัสเซียศึกษานั้นจัดสอบเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น และมีการรับเพียงครั้งเดียวโดยการสอบตรงเท่านั้น ไม่มีการสอบแอดมิดชั่น พร้อมทั้งนักเรียนทุกคนต้องเข้าสอบ ไม่สามารถยื่นคะแนนแต่เพียงอย่างเดียวได้) ทั้งนี้การวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ในโลกของเด็กไทยนั้นยังมักจะมีลักษณะที่แคบ และไม่กว้างเพียงพอ ดังนั้นเมื่อได้เรียนจะทำให้น้องๆ มีมุมมองต่อโลกนี้ได้ดียิ่งขึ้น กว้างมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีประโยชน์ทั้งต่อการนำไปใช้สอบ การนำไปใช้เรียนในอนาคต หรือแม้แต่การนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้การเรียนเก็บไว้ก่อนเนิ่นๆ จะสามารถวัดความชอบ/ความถนัดของน้องๆ ไว้ก่อนได้ เนื่องจากเนื้อหาจะปูพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งหมายความว่าเมื่อน้องๆ สอบติดจริง ก็จะต้องได้เรียนในเนื้อหาเหล่านี้ ซึ่งหากน้องๆ ไม่ชอบหรือไม่ถนัดตั้งแต่การเรียนที่นี่ น้องๆ จะได้รู้ตัวเร็วขึ้น และจะได้มองหาสาขาอื่นได้ทัน ไม่ต้องเสียเวลาในการเปลี่ยนคณะหรือสาขาอีกในอนาคต
 
แผนการเรียน
เมื่อน้องๆ ลงเรียนตั้งแต่อยู่ ม.4 น้องๆ สามารถจัดตารางเรียนโดยจัดลำดับได้คร่าวๆ ดังนี้
RUS > GMR (GRAMMAR) > READING COMPREHENSION
โดยทุกคอร์สสามารถเรียนพร้อมกันได้ (ในกรณีที่เร่งเรียนเพื่อเตรียมสอบ) และสถาบันฯ แนะนำให้ลงเรียนใน
คอร์สพื้นฐานทางรัฐศาสตร์และคอร์ส GRAMMAR & READING เพิ่มเติมด้วย เพื่อประโยชน์สูงสุดในการสอบ (เพราะการสอบจะใช้ผลคะแนนในการสอบความรู้ทั่วไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 65% ภาษาอังกฤษ 20%)


คอร์สสอบตรงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TOPIC ACADEMY

คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ รัฐศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ คณะ พาณิชยศาสตร์ และการ บัญชี ธรรมศาสตร์ (คณะบัญชี ธรรมศาสตร์)
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ เศรษฐศาสตร์
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ สังคมสงเคราะห์
คอร์ส สอบตรง คณะ ธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ article
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ( SEAS )
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ สังคมวิทยา และ มานุษยวิทยา ธรรมศาสตร์
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ วิทยาลัย สหวิทยาการ
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ วิทยาการเรียนรู้ และ ศึกษาศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ คณะ วารสาร ศาสตร์ และสื่อสารมวลชน ธรรมศาสตร์
คอร์สเตรียมสอบตรง โครงการตรีควบโท BMCI หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต และศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการมรดกวัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วิทยาลัยนวัตกรรม (ท่าพระจันทร์) ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ คณะ สถาปัตย กรรมศาสตร์ ( การผังเมือง ) ธรรมศาสตร์
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ วิศว กรรม ศาสตร์ ( วิศวะ )
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ ศิลปศาสตร์
หนังสือ คู่มือ สอบตรง รัฐศาสตร์
TOPIC PLUS - WPT + WBMT การเขียนเรียงความสำหรับสอบตรงรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
หนังสือ สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน 2561bulletประวัติและพันธกิจของสถาบัน
bulletบรรยากาศของสถาบัน
bulletความสำเร็จของเรา
bulletTOPIC โดดเด่นอย่างไร
bulletทีมสอนของสถาบัน
bulletคอร์สเรียนทั้งหมดของ TOPIC
bulletกิจกรรมต่างๆ ของเรา
dot
ตารางเรียน / Promotion
dot
bulletDownload โบรชัวร์
bulletHot Promotion!!
bulletTOPIC PACKAGE
bulletตารางรอบสด มกรา - สิงหา 61
bulletDownload ตารางรอบสด
bulletDownload ตารางสอบต่างๆ
dot
ระบบเรียนออนไลน์
dot
bulletระบบเรียนออนไลน์ (TOPIC EASY)
dot
การสมัครเรียน/วิธีการชำระเงิน
dot
bulletวิธีการสมัครเรียน/วิธีการชำระเงิน
bulletระบบจองคอร์สออนไลน์
dot
Topic Activities
dot
bulletTopic On Media
bulletTopic to School
dot
คอร์สสอบตรง ธรรมศาสตร์
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์ (SEAS)
bulletสั่งซื้อหนังสือสรุปข่าว 61
bulletเรียงความรัฐศาสตร์ (เรียนที่บ้าน)
bulletคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
bulletคณะศิลปศาสตร์ (รัสเซียศึกษา)
bulletสั่งซื้อคู่มือสอบตรงคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะสถาปัตย์ (การผังเมือง)
bulletการจัดการมรดกฯ (BMCI)
bulletคณะวารสารฯและสื่อสารมวลชน
bulletคณะศึกษาศาสตร์
bulletสหวิทยาการสังคมศาสตร์
dot
สอบตรง TU INTER
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์ (BMIR)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (BE)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BAS)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BEC)
bulletคณะวารสารฯ (BJM)
bulletจีนศึกษา ( PBIC )
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletอินเดียศึกษา ( PBIC )
bulletคณะนิติศาสตร์ (LAW)
bulletอาเซียน - จีนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (IAC)
bulletนวัตกรรมการบริการ (BSI)
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ (SPD)
bulletไทยศึกษา ( PBIC )
dot
คอร์สสอบตรง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
dot
bulletคณะนิเทศศาสตร์
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะบัญชี จุฬาฯ
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะอักษรศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะครุศาสตร์
bulletเตรียมสอบวิชาพื้นฐาน ปี 61
dot
สอบตรง CU INTER
dot
bulletคณะอักษรศาสตร์ (BALAC)
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (EBA)
bulletคณะนิเทศศาสตร์
dot
คอร์สเตรียมสอบแพทย์ กสพท.
dot
bulletวิชา เฉพาะแพทย์
dot
การสอบวัดผลระดับสูง
dot
bulletTU - GET
bulletCU - TEP
bulletCU - AAT
bulletTOEIC
bulletNEW SAT (Redesigned 2016)
bulletACADEMIC WRITING (สด)
bulletACADEMIC WRITING (เรียนที่บ้าน)
bulletIELTS
dot
topicLONDON เรียนต่อต่างประเทศ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletDownload รายละเอียดเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletคำถามที่พบบ่อย topicLONDON
dot
คอร์ส GAT
dot
bulletGAT วิเคราะห์
bulletGAT ภาษาอังกฤษ
bulletพื้นฐานภาษาอังกฤษ
bulletภาษาอังกฤษ ม.1 - ม.3
dot
คอร์ส PAT
dot
bulletPAT 1 (คณิตศาสตร์)
bulletPAT 3 (พื้นฐานวิศวะ)
bulletPAT 5 (วิชาชีพครู)
bulletPAT 7 (ภาษาจีน)
dot
คอร์สสอบตรง สทศ. และ O - NET
dot
bulletเตรียมสอบ ONET
bulletเตรียมสอบตรงกลาง สทศ.
bulletคณิตฯ สอบตรงกลาง สทศ.
dot
สังคมศึกษา ม.4 - ม.6
dot
bulletคอร์ส ประวัติศาสตร์
bulletคอร์ส สังคมศึกษา ม.4-6
dot
คอร์สสำหรับ ม.ต้น (ม.1- 3)
dot
bulletภาษาอังกฤษ ม.1 - ม.3
dot
เตรียมสอบครูผู้ช่วย
dot
bulletโครงการ "ติวติดครู"
bulletระบบสำรองที่นั่ง "ติวติดครู"
dot
THE EXAM (1 วันปาฏิหารย์)
dot
bulletTOEIC : THE EXAM
bulletENG TCAS : THE EXAM
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ท็อปปิค อะคาเดมี่
WWW.2BTOPIC.COM | Facebook : www.facebook.com/topic2u | E Mail : info@2btopic.com
Copyright © 2011 2BTOPIC.COM

สาขาของ TOPIC ACADEMY
Be Come a Fan of TOPIC ACADEMY - สอบตรง ธรรมศาสตร์ และ จุฬา
 |