ReadyPlanet.com
dot dot
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ สังคมสงเคราะห์

คอร์สสอบตรงคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ท็อปปิค อะคาเดมี่

คุณสมบัติการสอบตรงคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (ปีการศึกษา 2559)
1. เป็น ผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ในระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
2. มีเกรดเฉลี่ย รวม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
(หากกำลังศึกษาอยู่ ม.6 ใช้เกรด 5 ภาคการเรียน)
(หากสำเร็จการศึกษาแล้ว ใช้ผลการเรียนรวมทั้งหมด)

รายละเอียดการสอบตรงคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ธรรมศาสตร์
(ปีการศึกษา 2559)
สอบจริง 17 มกราคม 2559

1.       วิชาความรู้ทั่วไปทางสังคมศาสตร์        25 % (คอร์สแนะนำคือ SWK, IST ...ดูรายละเอียดได้ด้านล่าง)
2.       วิชาความถนัดเชิงวิชาชีพสงเคราะห์     60 % (คอร์สแนะนำคือ SWK, IST ...ดูรายละเอียดได้ด้านล่าง)
3.       วิชาความถนัดเชิงวิชาการ (SAT)         15 % (คอร์สแนะนำคือ SAT TU ...ดูรายละเอียดได้ด้านล่าง)
 
จำนวนรับต่อปี (ปีการศึกษา 2559)
1.       ศูนย์ท่าพระจันทร์และรังสิต     120  คน 
( คิดเป็นสัดส่วน 55% ของจำนวนรับทั้งหมดต่อปี )
( อัตราแข่งขันประมาณ 1 : 18.33 *ข้อมูลปี 2558 )
2.       ศูนย์ลำปาง                           50   คน
( คิดเป็นสัดส่วน 50% ของจำนวนรับทั้งหมดต่อปี )
( อัตราแข่งขันประมาณ 1 : 3.94 *ข้อมูลปี 2557 )
 
ตารางเรียนคอร์สสอบตรงคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ธรรมศาสตร์
(สอบจริง 17 มกราคม 2559) 
 TOPIC ACADEMY | คอร์สเตรียมสอบตรงคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ธรรมศาสตร์
*สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงตารางเรียนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
PROMOTION !! – HOT SWK PACK
รายการโปรโมชั่น
ราคาเดิม
PROMOTION
CODE โอนเงิน
เมื่อลงเรียนคอร์ส เตรียมสอบตรงสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ยกเซต (รวม 47 ชั่วโมง) 
(SWK + IST + SAT TU)

(สามารถจะเลือกรอบเรียนใดหรือเมื่อไหร่ก็ได้*)
*สามารถเลือกรอบเรียนได้เพียงครั้งเดียว หากต้องการเปลี่ยนหรือแก้ไขรอบเรียน จะมีค่าธรรมเนียมในการย้ายรอบเรียน หรือย้ายสาขา
10,400
9,500
88140000
 
SWK – ความรู้ทั่วไปทางสังคมศาสตร์และความถนัดทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
เนื้อหา : เนื้อหาที่จะใช้สอบตรงสังความสงเคราห์ศาสตร์ มธ. ทั้งหมด โดยจะมีลักษณะเป็นสังคมสงเคราะห์ศาสตร์พื้นฐานระดับมหาวิทยาลัยที่มักจะออกสอบ (เนื้อหาจะมีลักษณะต่างไปจากเนื้อหาสังคมศึกษาระดับ ม.ปลาย เพราะจะเน้นการสอนในเนื้อหาที่มักจะออกสอบ) พร้อมทั้งวิธีการวิเคราะห์ข้อสอบ วิธีการตอบข้อสอบอย่างถูกวิธี
การนำไปใช้ประโยชน์ : สามารถนำความรู้นี้ไปสอบคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ธรรมศาสตร์
สอนโดย : 1) ครูพี่ท็อป (Kru P’Topk)
               Kru P'Top จบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) ซึ่งการันตีได้แน่นอนถึงความสามารถในวิชาสังคมศึกษาเป็นอย่างดี และตอกย้ำอีกครั้งด้วยผลคะแนนสังคมศึกษา (ขณะสอบเข้ามหาวิทยาลัย) นอนมากว่า 80 คะแนน (โดยปกติวิชาสังคมศึกษาจะเฉลี่ยผลคะแนนสูงสุดประมาณ 86.5) ทั้งยังผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่างมากมาย ทั้งนี้ครูพี่ท็อปมีประสบการณ์ในการสอนวิชาสังคมศึกษาและเตรียมสอบตรงเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. มายาวนานกว่า 4 ปี พร้อมทั้งยังได้รับเชิญให้ไปบรรยาย/สอนในโรงเรียนชั้นนำต่างๆ อย่างมากมายเช่นโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ฯลฯ พร้อมทั้งสามารถส่งน้องๆ เข้าเรียนต่อในรั้วแม่โดมได้กว่า 70% และ 100% ที่คะแนนสอบของน้องๆเพิ่มสูงขึ้นในวิชาสังคมศึกษา ซึ่งสามารถการันตีในคุณภาพได้อย่างแน่นอน
(สนใจเรียนสังคมศึกษา (เพิ่มเกรด ม.4-ม.6) กับครูพี่ท็อป คลิก
http://www.2btopic.com/ONET/soc.html)
               2) ครูพี่สนุ๊ก (Kru P’Sanook)
                   Kru P'Sanook จบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) และผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่างมากมาย มีประสบการณ์ในการสอนวิชาภาษาไทยและเตรียมสอบตรงเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. มายาวนานกว่า 4 ปี โดยการันตีความสามารถด้วยสถิติในการส่งน้องๆ เข้าเรียนต่อในรั้วแม่โดมได้กว่า 70% ทั้งนี้น้องๆ ที่เรียนกับครูพี่สนุ๊ก บอกได้ความเดียวเลยว่า ฮากระจายตั้งแต่วันแรกจนปิดคอร์สเลยทีเดียว รีบมาเรียนได้เลย ไม่เบื่อเลยซักนิด
ค่าเรียน : รอบสด 3,800 บาท รอบ DVD 3,500 บาท TOPIC BEST 4,600 บาท
 

อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเนื้อหา ... กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

ขออภัยในความไม่สะดวก

   

คอร์ส SWK (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สะพานควาย

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99214000

99514000

99414000

4,600

 
IST – ตะลุยโจทย์สอบตรงสังคมสงเคราะห์ มธ.
เนื้อหา : เนื้อหาตะลุยโจทย์ส่วนความรู้ทั่วไปทางสังคมศาสตร์และความถนัดเชิงวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เพื่อนำไปใช้สอบตรงคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ธรรมศาสตร์ได้อย่างมั่นใจ
ค่าเรียน : รอบสด 2,600 บาท รอบ DVD 2,200 บาท TOPIC BEST 2,600 บาท
 

อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเนื้อหา ... กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

ขออภัยในความไม่สะดวก

  

คอร์ส IST (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สะพานควาย

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99214100

99514100

99414100

2,600

SAT TU – ความถนัดทางการเรียน

เนื้อหา : เนื้อหาที่จะใช้สอบทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยชุดจำนวน ชุดเหตุผล และชุดการใช้ภาษา และแบบฝึกกว่า 500 ข้อให้ฝึกฝน
การนำไปใช้ประโยชน์ : สามารถนำความรู้นี้ไปสอบคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์, คณะสังคมสงเคราะห์ฯ ธรรมศาสตร์,
                                สอบตรง ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ (มศว.) ทุกคณะ, โครงการโควตานักกีฬา ธรรมศาสตร์ ทุกคณะ
ผู้สอน : ครูพี่ทาม์ย (Kru P’Tyme)
            ด้วยดีกรีนักเรียนทุนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาฯ (สวทช.) และทุนวิศวกรรมอีกหลายแห่ง บวกประสบการณ์ในการสอน รับรองเลยว่าวิชานี้ ไม่ยากอย่างที่คิด
ค่าเรียน : รอบสด 2,400 บาท รอบ DVD 2,100 บาท TOPIC BEST 3,200 บาท
  

คอร์ส SAT TU (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สะพานควาย

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99215000

99515000

99415000

3,200

  
PROMOTION !! – HOT SWK PACK
รายการโปรโมชั่น
ราคาเดิม
PROMOTION
CODE โอนเงิน
เมื่อลงเรียนคอร์ส เตรียมสอบตรงสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ยกเซต (รวม 47 ชั่วโมง)
(SWK + IST + SAT TU)

(สามารถจะเลือกรอบเรียนใดหรือเมื่อไหร่ก็ได้*)
*สามารถเลือกรอบเรียนได้เพียงครั้งเดียว หากต้องการเปลี่ยนหรือแก้ไขรอบเรียน จะมีค่าธรรมเนียมในการย้ายรอบเรียน หรือย้ายสาขา
10,400
9,500
88140000
 

คำแนะนำในการเรียน

น้องๆ สามารลงเรียนเก็บความรู้ได้ตั้งแต่ ม.4 เพื่อการเตรียมตัวสอบตั้งแต่เนิ่นๆ แต่ทั้งนี้สถาบันแนะนำให้เรียนช่วง ม.5 เพราะเนื้อหาในการสอบตรงคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ธรรมศาสตร์นั้น ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ วิชาความรู้ทั่วไปทางสังคมศาสตร์และความถนัดเชิงวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และวิชาความถนัดทางการเรียน (SAT) ดังนั้นเมื่อวิชาสอบที่น้อยกว่าคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ สถาบันจึงแนะนำให้เตรียมตั้งแต่ช่วง ม.5 เพื่อความแน่นอน เพราะการเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆ เป็นการสร้างความเข้าใจในห้องเรียน และยังมีเวลาในการทบทวนพร้อมทั้งนำเนื้อหาไปวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อการสอบ การเรียนในอานคต หรือการนำไปใช้ในชีวิตจริง ทั้งนี้การรับตรงของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ธรรมศาสตร์นั้นมีสัดส่วนการรับตรงสูงถึง 60% และมีอัตราการแข่งขันที่สูงมากอีกด้วย ดังนั้นน้องๆ ควรจะเตรียมตัวไว้ก่อนล่วงหน้า ทั้งนี้การเรียนเก็บไว้ก่อนเนิ่นๆ จะสามารถวัดความชอบ/ความถนัดของน้องๆ ไว้ก่อนได้ เนื่องจากเนื้อหาจะปูพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งหมายความว่าเมื่อน้องๆ สอบติดจริง ก็จะต้องได้เรียนในเนื้อหาเหล่านี้ ซึ่งหากน้องๆ ไม่ชอบหรือไม่ถนัดตั้งแต่การเรียนที่นี่ น้องๆ จะได้รู้ตัวเร็วขึ้น และจะได้มองหาสาขาอื่นได้ทัน ไม่ต้องเสียเวลาในการเปลี่ยนคณะหรือสาขาอีกในอนาคต
 
แผนการเรียน
เมื่อน้องๆ ลงเรียนตั้งแต่อยู่ ม.5 น้องๆ สามารถจัดตารางเรียนโดยจัดลำดับได้คร่าวๆ ดังนี้
SWK > SAT > IST(ตะลุยโจทย์)
โดยทุกคอร์สสามารถเรียนพร้อมกันได้ (ในกรณีที่เร่งเรียนเพื่อเตรียมสอบ) และสถาบันฯ แนะนำให้ลงเรียนใน
คอร์ส GAT เพิ่มเติมด้วย เพื่อประโยชน์สูงสุดในการสอบ (เพราะสอบแอดมิดชั่น ก็ใช้คะแนน GAT ในสัดส่วนสูงมากถึง 30% ดังนั้นหากมีเป้าหมายในการเรียนคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์อย่างจริงจัง ควรเตรียมตัวสอบตรง (SWK+SAT+IST) และเตรียมสอบ Admission (GAT – สัดส่วน 30% + ONET – 30% : ONET ควรเตรียมตัวในช่วงเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ เพราะมักจะสอบปลายเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งการเตรียมล่วงหน้านานเกินไป จะทำให้เสียประโยชน์ในการเตรียมวิชาอื่นๆ )
 
ตัวอย่างตารางเรียน (จัดสอบช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี)
เตรียมตั้งแต่ ม.5
เทอม 1
ปิดเทอมตุลาคม
เทอม 2
ปิดเทอม summer
ม.5
SWK
ENG
SAT + GAT อังกฤษ
GAT วิเคราะห์ +
GAT อังกฤษ
ม.6
GAT วิเคราะห์ +
GAT อังกฤษ +
SAT + IST
SWK + SAT + IST
-
-
 
เตรียมตั้งแต่ ม.6
เทอม 1
ปิดเทอมตุลาคม
เทอม 2
ปิดเทอม summer
ม.6
GAT วิเคราะห์ +
GAT อังกฤษ +
SAT + IST
SWK + SAT + IST
-
-
 
คอร์สสอบตรงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TOPIC ACADEMY

คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ รัฐศาสตร์
คอร์ส SMART I ( คณะ พาณิชยศาสตร์และการ บัญชี ธรรมศาสตร์ )
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ เศรษฐศาสตร์
คอร์ส สอบตรง คณะ ธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ article
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ( SEAS )
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ สังคมวิทยา และ มานุษยวิทยา ( สาขา วิจัยสังคม ) ธรรมศาสตร์
คอร์สเตรียมสอบตรง โครงการตรีควบโท BMCI หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต และศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการมรดกวัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วิทยาลัยนวัตกรรม (ท่าพระจันทร์) ธรรมศาสตร์
คอร์สเตรียมสอบตรง หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา การจัดการกีฬา และ การฝึกสอนกีฬา คณะสหเวชศาสตร์ ธรรมศาสตร์
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ วิศว กรรม ศาสตร์ ( วิศวะ )
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ ศิลปศาสตร์
หนังสือ คู่มือ สอบตรง รัฐศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ EBM คณะ วิศว กรรมศาสตร์ และคณะ พาณิช ศาสตร์และการ บัญชี ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ ตรง รัสเซีย ศึกษา คณะ ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์
TOPIC PLUS - WPT + WBMT การเขียนเรียงความสำหรับสอบตรงรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
หนังสือ สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน 2558bulletประวัติและพันธกิจของสถาบัน
bulletบรรยากาศของสถาบัน
bulletความสำเร็จของเรา
bulletTOPIC โดดเด่นอย่างไร
bulletทีมสอนของสถาบัน
bulletคอร์สเรียนทั้งหมดของ TOPIC
bulletกิจกรรมต่างๆ ของเรา
bulletคอร์สที่เปิดร่วมกับสถาบัน JIA
bulletDownload โบรชัวร์
bulletHot Promotion!!
bulletTOPIC PACKAGE
bulletตารางรอบสด มกรา - เมษา 59
bulletDownload ตารางรอบสด
bulletDownload ตารางสอบต่างๆ
dot
การสมัครเรียน/วิธีการชำระเงิน
dot
bulletวิธีการสมัครเรียน/วิธีการชำระเงิน
bulletระบบจองคอร์สออนไลน์
dot
คอร์สสอบตรง ธรรมศาสตร์
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletSMART I (คณะพาณิชย์)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์ (SEAS)
bulletสั่งซื้อหนังสือสรุปข่าว 58
bulletเรียงความรัฐศาสตร์ (เรียนที่บ้าน)
bulletคณะสังคมวิทยาฯ (วิจัยสังคม)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (รัสเซียศึกษา)
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์ (EBM)
bulletสั่งซื้อคู่มือสอบตรงคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletสอบตรงวิทย์กีฬา สหเวชศาสตร์
bulletการจัดการมรดกฯ (BMCI)
dot
สอบตรง TU INTER
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์ (BMIR)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (BE)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BAS)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BEC)
bulletคณะวารสารฯ (BJM)
bulletจีนศึกษา ( PBIC )
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletอินเดียศึกษา ( PBIC )
bulletคณะนิติศาสตร์ (LAW)
bulletคณะสถาปัตย์ (UDDI)
bulletอาเซียน - จีนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (IAC)
bulletคณะวิทยาศาสตร์ (ISC)
bulletนวัตกรรมการบริการ (BSI)
dot
คอร์สสอบตรง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
dot
bulletคณะนิเทศศาสตร์
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะบัญชี จุฬาฯ
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะอักษรศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะครุศาสตร์
bulletเตรียมสอบวิชาพื้นฐาน ปี 59
dot
สอบตรง CU INTER
dot
bulletคณะอักษรศาสตร์ (BALAC)
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (EBA)
bulletคณะนิเทศศาสตร์
dot
คอร์สเตรียมสอบแพทย์ กสพท.
dot
bulletวิชา เฉพาะแพทย์
dot
เตรียมสอบตรง มศว.
dot
bulletคณะสังคมศาสตร์
bulletคณะสังคมฯ (รัฐศาสตร์)
bulletคณะสังคมฯ (บัญชี/บริหาร)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะมนุษยศาสตร์
bulletหลักสูตรศึกษาศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
bulletคณะศิลปกรรมศาสตร์
bulletคณะสิ่งแวดล้อมฯ
bulletคณะพลศึกษา (ผู้นำนันทนาการ)
dot
การสอบวัดผลระดับสูง
dot
bulletTU - GET
bulletCU - TEP
bulletCU - AAT
bulletAcademic Writing
bulletTOEIC
bulletSAT I (International)
dot
topicUK เรียนต่อต่างประเทศ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletDownload รายละเอียดเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletคำถามที่พบบ่อย topicUK
dot
คอร์ส GAT
dot
bulletGAT วิเคราะห์
bulletGAT ภาษาอังกฤษ
bulletพื้นฐานภาษาอังกฤษ
bulletภาษาอังกฤษ ม.1 - ม.3
dot
คอร์ส PAT
dot
bulletPAT 1 (คณิตศาสตร์)
bulletPAT 3 (พื้นฐานวิศวะ)
bulletPAT 5 (วิชาชีพครู)
bulletPAT 7 (ภาษาจีน)
dot
คอร์สสอบตรง สทศ. และ O - NET
dot
bulletเตรียมสอบ ONET
bulletเตรียมสอบตรงกลาง สทศ.
bulletคณิตฯ สอบตรงกลาง สทศ.
dot
สังคมศึกษา ม.4 - ม.6
dot
bulletคอร์ส ประวัติศาสตร์
bulletคอร์ส สังคมศึกษา ม.4-6
dot
คอร์สสำหรับ ม.ต้น (ม.1- 3)
dot
bulletภาษาอังกฤษ ม.1 - ม.3
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ท็อปปิค อะคาเดมี่
WWW.2BTOPIC.COM | Facebook : www.facebook.com/topic2u | E Mail : info@2btopic.com
Copyright © 2011 2BTOPIC.COM

สาขาของ TOPIC ACADEMY
Be Come a Fan of TOPIC ACADEMY - สอบตรง ธรรมศาสตร์ และ จุฬา
 |