ReadyPlanet.com
dot dot
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ สังคมสงเคราะห์

คอร์สสอบตรงคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ท็อปปิค อะคาเดมี่

คุณสมบัติการสอบตรงคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (ปีการศึกษา 2559)
1. เป็น ผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ในระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
2. มีเกรดเฉลี่ย รวม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
(หากกำลังศึกษาอยู่ ม.6 ใช้เกรด 5 ภาคการเรียน)
(หากสำเร็จการศึกษาแล้ว ใช้ผลการเรียนรวมทั้งหมด)

รายละเอียดการสอบตรงคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ธรรมศาสตร์
(ปีการศึกษา 2560)
ใช้ผลคะแนน TU STAR 03

1.       วิชาความรู้ทั่วไปทางสังคมศาสตร์        25 % (คอร์สแนะนำคือ SWK, IST ...ดูรายละเอียดได้ด้านล่าง)
2.       วิชาความถนัดเชิงวิชาชีพสงเคราะห์     60 % (คอร์สแนะนำคือ SWK, IST ...ดูรายละเอียดได้ด้านล่าง)
3.       วิชาความถนัดเชิงวิชาการ (SAT)         15 % (คอร์สแนะนำคือ SAT TU ...ดูรายละเอียดได้ด้านล่าง)
 
จำนวนรับต่อปี (ปีการศึกษา 2559)
1.       ศูนย์ท่าพระจันทร์และรังสิต     120  คน 
( คิดเป็นสัดส่วน 55% ของจำนวนรับทั้งหมดต่อปี )
( อัตราแข่งขันประมาณ 1 : 18.33 *ข้อมูลปี 2558 )
2.       ศูนย์ลำปาง                           50   คน
( คิดเป็นสัดส่วน 50% ของจำนวนรับทั้งหมดต่อปี )
( อัตราแข่งขันประมาณ 1 : 3.94 *ข้อมูลปี 2557 )
 ตารางสอบ TU STAR (ข้อมูลเพิ่มเติม www.tustar.tu.ac.th)

ครั้งที่

สนามสอบ

รับสมัคร

วันสอบ

1/2559

มธ.ศูนย์รังสิต

6 มิ.ย. - 12 มิ.ย. 59

3 กรกฎาคม 2559

2/2559

มธ.ศูนย์รังสิต

11 ก.ค. - 17 ก.ค. 59

7 สิงหาคม 2559

3/2559

มธ.ศูนย์รังสิต

22 ส.ค. - 28 ส.ค. 59

18 กันยายน 2559

4/2559

มธ.ศูนย์รังสิต

12 ก.ย. - 18 ก.ย. 59

9 ตุลาคม 2559

5/2559

ภูมิภาค

24 ต.ค. - 30 ต.ค. 59

20 พฤศจิกายน 2559

6/2559

ภูมิภาค

21 พ.ย. - 27 พ.ย. 59

18 ธันวคม 2559

ตารางเรียนสุดยอดคอร์สเตรียมสอบ TU STAR
เพื่อการสอบตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(สอบและเก็บผลคะแนนได้ตั้งแต่ ม.5 หรือหากอยู่ ม.4 ก็สามารถไปลองข้อสอบได้)

TOPIC ACADEMY | คอร์สเตรียมสอบ TU STAR
*สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงตารางเรียนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

PROMOTION !! – HOT TU STAR 03 PACK
รายการโปรโมชั่น
ราคาเดิม
PROMOTION
CODE โอนเงิน
เมื่อลงเรียนคอร์ส เตรียมสอบ TU STAR 03 ยกเซต (รวม 35 ชั่วโมง)
(TU STAR CRITICAL READING AND WRITING + TU STAR ENGLISH + ADVANCE TU STAR ENGLISH)

(สามารถจะเลือกรอบเรียนใดหรือเมื่อไหร่ก็ได้*)
*สามารถเลือกรอบเรียนได้เพียงครั้งเดียว หากต้องการเปลี่ยนหรือแก้ไขรอบเรียน จะมีค่าธรรมเนียมในการย้ายรอบเรียน หรือย้ายสาขา
7,600
5,900
ประหยัดไป
1,700 บาท
88093000

TU STAR ENGLISH (SMART / ECON ENG)
เนื้อหา : ภาษาอังกฤษที่ใช้สอบ TU STAR ENGLISH ทั้งหมด (ทักษะด้านการอ่านบทความ คำศัพท์ และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ) โดยสามารถนำไปใช้ได้ทั้งการสอบ TU STAR 01 | TU STAR 02 | TU STAR 03
ทักษะที่ใช้ในข้อสอบจริง : ความรู้ทางภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความยากและซับซ้อนเชิงโครงสร้างของภาษาอังกฤษ และศัพท์ทางธุรกิจ พร้อมทั้งทักษะในการอ่านจับใจความสำคัญ เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ
ผู้สอน 1) : ครูพี่ทาม์ย (Kru P'Tyme)
ผู้สอน 2) : ทีมสอน TOPIC ACADEMY (ทีมนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ธรรมศาสตร์)
ด้วยมาตรฐานทีมสอนของ TOPIC ACADEMY ที่มีระบบการคัดเลือกผู้สอนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งคลังข้อมูลในการสอบ และทีมสอนซึ่งผ่านและประสบผลสำเร็จในการสอบจริง ทำให้น้องๆ มั่นใจในคุณภาพได้อย่างแน่นอน
ค่าเรียน : รอบสด 3,200 บาท TOPIC BEST 4,000 บาท
 

คอร์ส TU STARภาษาอังกฤษ (STAR ENGLISH) FOR TU STAR 01, 02, 03

รอบ

สอน

วันที่เรียน

วันเรียน

เวลาเรียน

สด @ สาขา

รหัสลงทะเบียน

ราคา

1

สด

21 พ.ค. –12 มิ.ย. 59
(สอบจริง 3 ก.ค. 59)

เสาร์ – อาทิตย์

13.00 – 15.30

สะพานควาย

10925981

3,200

 

คอร์ส TU STAR ENGLISH (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สะพานควาย

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99209200

99509200

99409200

4,000

ADVANCE TU STAR ENGLISH (ADVANCE SMART/ECON ENG)

เนื้อหา : ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษที่ใช้สอบ TU STAR ENGLISH ทั้งหมด กว่า 500 ข้อ
ความต่างจากคอร์ส TU STAR ENGLISH : คอร์ส TU STAR ENGLISH เป็นคอร์สปูพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษที่ใช้สอบ TU STAR 01 | TU STAR 02 | TU STAR 03 ซึ่งในคอร์สจะมีโจทย์ค่อนข้างมากอยู่แล้ว แต่ระดับของโจทย์จะเรียงเป็นเรื่องๆ โดยการอธิบายวิธีการทำให้ก่อน แล้วมีโจทย์ทดลองทำในเรื่องนั้นๆ และจะค่อยๆ ไต่ระดับจากง่ายไปยาก ซึ่งจะต่างจากคอร์ส ADVANCE TU STAR ENGLISH ที่จะเป็นโจทย์เรียงเป็นชุดๆ ในแต่ละชุดจะผสมกันในแทบทุกเรื่องที่ออกข้อสอบ (เป็นชุดข้อสอบเสมือนจริง) ทำให้ระดับของคอร์ส TU STAR ENGLISH จึงจะยากกเท่าเทียมกับข้อสอบจริง (แทบไม่พบข้อง่าย) ดังนั้นเพื่อประสิทธิภาพ น้องๆ ควรลงเรียนทั้ง 2 วิชา (TU STAR ENGLISH และ ADVANCE TU STAR ENGLISH)
ค่าเรียน : รอบสด 1,800 บาท TOPIC BEST 2,600 บาท
 

คอร์ส ADVANCE TU STARภาษาอังกฤษ (STAR ENGLISH) FOR TU STAR 01, 02, 03

รอบ

สอน

วันที่เรียน

วันเรียน

เวลาเรียน

สด @ สาขา

รหัสลงทะเบียน

ราคา

1

สด

18 มิ.ย. –26 มิ.ย. 59
(สอบจริง 3 ก.ค. 59)

เสาร์ – อาทิตย์

13.00 – 15.30

สะพานควาย

11025981

2,600

คอร์ส ADVANCE TU STAR ENGLISH (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สะพานควาย

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99210200

99510200

99410200

2,600

TU STAR CRITICAL READING AND WRITING
(SMART READING)

เนื้อหา : วิชาการอ่านและเขียนอย่างมีวิจารณญานที่ใช้สอบ TU STAR
ผู้สอน : ทีมสอน TOPIC ACADEMY
ด้วยมาตรฐานทีมสอนของ TOPIC ACADEMY ที่มีระบบการคัดเลือกผู้สอนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งคลังข้อมูลในการสอบ และทีมสอนซึ่งผ่านและประสบผลสำเร็จในการสอบจริง ทำให้น้องๆ มั่นใจในคุณภาพได้อย่างแน่นอน
ค่าเรียน : TOPIC BEST 1,000 บาท
 

คอร์ส TU STAR CRITICAL READING AND WRITING
(รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สะพานควาย

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99209300

99509300

99409300

1,000

PROMOTION !! – HOT TU STAR 03 PACK
รายการโปรโมชั่น
ราคาเดิม
PROMOTION
CODE โอนเงิน
เมื่อลงเรียนคอร์ส เตรียมสอบ TU STAR 03 ยกเซต (รวม 35 ชั่วโมง)
(TU STAR CRITICAL READING AND WRITING + TU STAR ENGLISH + ADVANCE TU STAR ENGLISH)

(สามารถจะเลือกรอบเรียนใดหรือเมื่อไหร่ก็ได้*)
*สามารถเลือกรอบเรียนได้เพียงครั้งเดียว หากต้องการเปลี่ยนหรือแก้ไขรอบเรียน จะมีค่าธรรมเนียมในการย้ายรอบเรียน หรือย้ายสาขา
7,600
5,900
ประหยัดไป
1,700 บาท
88093000

คำแนะนำในการเรียน

น้องๆ สามารลงเรียน TU STAR ได้ตั้งแต่ ม.4 เนื่องจากการสอบ TU STAR สามารถเข้าสอบเมื่อใดก็ได้ ระดับชั้นใด ม.ใดก็ได้ แต่ว่าคะแนนนั้นจะเก็บไว้ได้เพียง 2 ปี นั่นหมายความว่า หากน้องๆ สอบตอน ม.5 เป็นต้นไป จึงจะสามารถนำคะแนนไปใช้ในการยื่นสมัครสอบได้ นั่นเอง ทั้งนี้ข้อสอบ TU STAR เป็นข้อสอบที่ไม่ยาก แต่ต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝน พร้อมทั้งเทคนิค เพื่อที่จะต้องทำข้อสอบให้ทันเวลา ซึ่งน้องๆ ส่วนใหญ่จะทำข้อสอบไม่ทันเวลาที่กำหนด โดยข้อสอบ TU STAR จะทำให้น้องๆ มีโอกาสในการสอบติดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทุกหลักสูตร) ได้มากยิ่งขึ้น เพราะสัดส่วนในการรับตรงมีสูงมากสุดถึง 85% ดังนั้นหากน้องๆ รู้ตัวว่าอยากเรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TOPIC ACADEMY แนะนำไว้เลยว่า TU STAR เทานั้นคือคำตอบ ไม่ต้องเตรียมวิชาอื่นให้วุ่นวายเลย
 
 
แผนการเรียน
เมื่อน้องๆ ลงเรียนตั้งแต่อยู่ ม.4 น้องๆ สามารถจัดตารางเรียนโดยจัดลำดับได้คร่าวๆ ดังนี้
 
TU STAR 03: TU STAR CRW > TU STAR ENG > ADVANCE TU STAR ENG
โดยทุกคอร์สสามารถเรียนพร้อมกันได้ (ในกรณีที่เร่งเรียนเพื่อเตรียมสอบช่วง ม.6) และสถาบันฯ แนะนำให้ลงเรียนทุกคอร์ส เพื่อประโยชน์สูงสุดในการสอบ
 

คอร์สสอบตรงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TOPIC ACADEMY

คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ รัฐศาสตร์
คอร์ส TU STAR เพื่อการ สอบตรง ธรรมศาสตร์
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ เศรษฐศาสตร์
คอร์ส สอบตรง คณะ ธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ article
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ( SEAS )
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ สังคมวิทยา และ มานุษยวิทยา ( สาขา วิจัยสังคม ) ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ คณะ พาณิชยศาสตร์ และการ บัญชี ธรรมศาสตร์ (คณะบัญชี ธรรมศาสตร์)
คอร์สเตรียมสอบตรง โครงการตรีควบโท BMCI หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต และศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการมรดกวัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วิทยาลัยนวัตกรรม (ท่าพระจันทร์) ธรรมศาสตร์
คอร์สเตรียมสอบตรง หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา การจัดการกีฬา และ การฝึกสอนกีฬา คณะสหเวชศาสตร์ ธรรมศาสตร์
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ วิศว กรรม ศาสตร์ ( วิศวะ )
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ ศิลปศาสตร์
หนังสือ คู่มือ สอบตรง รัฐศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ EBM คณะ วิศว กรรมศาสตร์ และคณะ พาณิช ศาสตร์และการ บัญชี ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ ตรง รัสเซีย ศึกษา คณะ ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์
TOPIC PLUS - WPT + WBMT การเขียนเรียงความสำหรับสอบตรงรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
หนังสือ สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน 2558bulletประวัติและพันธกิจของสถาบัน
bulletบรรยากาศของสถาบัน
bulletความสำเร็จของเรา
bulletTOPIC โดดเด่นอย่างไร
bulletทีมสอนของสถาบัน
bulletคอร์สเรียนทั้งหมดของ TOPIC
bulletกิจกรรมต่างๆ ของเรา
bulletคอร์สที่เปิดร่วมกับสถาบัน JIA
bulletDownload โบรชัวร์
bulletHot Promotion!!
bulletTOPIC PACKAGE
bulletตารางรอบสด พฤษภา - ธันวา 59
bulletDownload ตารางรอบสด
bulletDownload ตารางสอบต่างๆ
dot
การสมัครเรียน/วิธีการชำระเงิน
dot
bulletวิธีการสมัครเรียน/วิธีการชำระเงิน
bulletระบบจองคอร์สออนไลน์
dot
คอร์สสอบตรง ธรรมศาสตร์
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletTU STAR (ใช้สอบตรง มธ 14 คณะ)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์ (SEAS)
bulletสั่งซื้อหนังสือสรุปข่าว 58
bulletเรียงความรัฐศาสตร์ (เรียนที่บ้าน)
bulletคณะสังคมวิทยาฯ (วิจัยสังคม)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (รัสเซียศึกษา)
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์ (EBM)
bulletสั่งซื้อคู่มือสอบตรงคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletสอบตรงวิทย์กีฬา สหเวชศาสตร์
bulletการจัดการมรดกฯ (BMCI)
bulletคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
dot
สอบตรง TU INTER
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์ (BMIR)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (BE)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BAS)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BEC)
bulletคณะวารสารฯ (BJM)
bulletจีนศึกษา ( PBIC )
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletอินเดียศึกษา ( PBIC )
bulletคณะนิติศาสตร์ (LAW)
bulletคณะสถาปัตย์ (UDDI)
bulletอาเซียน - จีนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (IAC)
bulletคณะวิทยาศาสตร์ (ISC)
bulletนวัตกรรมการบริการ (BSI)
dot
คอร์สสอบตรง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
dot
bulletคณะนิเทศศาสตร์
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะบัญชี จุฬาฯ
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะอักษรศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะครุศาสตร์
bulletเตรียมสอบวิชาพื้นฐาน ปี 59
dot
สอบตรง CU INTER
dot
bulletคณะอักษรศาสตร์ (BALAC)
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (EBA)
bulletคณะนิเทศศาสตร์
dot
คอร์สเตรียมสอบแพทย์ กสพท.
dot
bulletวิชา เฉพาะแพทย์
dot
เตรียมสอบตรง มศว.
dot
bulletคณะสังคมศาสตร์
bulletคณะสังคมฯ (รัฐศาสตร์)
bulletคณะสังคมฯ (บัญชี/บริหาร)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะมนุษยศาสตร์
bulletหลักสูตรศึกษาศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
bulletคณะศิลปกรรมศาสตร์
bulletคณะสิ่งแวดล้อมฯ
bulletคณะพลศึกษา (ผู้นำนันทนาการ)
dot
การสอบวัดผลระดับสูง
dot
bulletTU - GET
bulletCU - TEP
bulletCU - AAT
bulletAcademic Writing
bulletTOEIC
bulletSAT I (International)
dot
topicUK เรียนต่อต่างประเทศ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletDownload รายละเอียดเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletคำถามที่พบบ่อย topicUK
dot
คอร์ส GAT
dot
bulletGAT วิเคราะห์
bulletGAT ภาษาอังกฤษ
bulletพื้นฐานภาษาอังกฤษ
bulletภาษาอังกฤษ ม.1 - ม.3
dot
คอร์ส PAT
dot
bulletPAT 1 (คณิตศาสตร์)
bulletPAT 3 (พื้นฐานวิศวะ)
bulletPAT 5 (วิชาชีพครู)
bulletPAT 7 (ภาษาจีน)
dot
คอร์สสอบตรง สทศ. และ O - NET
dot
bulletเตรียมสอบ ONET
bulletเตรียมสอบตรงกลาง สทศ.
bulletคณิตฯ สอบตรงกลาง สทศ.
dot
สังคมศึกษา ม.4 - ม.6
dot
bulletคอร์ส ประวัติศาสตร์
bulletคอร์ส สังคมศึกษา ม.4-6
dot
คอร์สสำหรับ ม.ต้น (ม.1- 3)
dot
bulletภาษาอังกฤษ ม.1 - ม.3
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ท็อปปิค อะคาเดมี่
WWW.2BTOPIC.COM | Facebook : www.facebook.com/topic2u | E Mail : info@2btopic.com
Copyright © 2011 2BTOPIC.COM

สาขาของ TOPIC ACADEMY
Be Come a Fan of TOPIC ACADEMY - สอบตรง ธรรมศาสตร์ และ จุฬา
 |