ReadyPlanet.com
dot dot
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ สังคมสงเคราะห์

คอร์สสอบตรงคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ท็อปปิค อะคาเดมี่

 

คุณสมบัติการสอบตรงคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (ปีการศึกษา 2559)
1. เป็น ผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ในระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
2. มีเกรดเฉลี่ย รวม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
(หากกำลังศึกษาอยู่ ม.6 ใช้เกรด 5 ภาคการเรียน)
(หากสำเร็จการศึกษาแล้ว ใช้ผลการเรียนรวมทั้งหมด)

รายละเอียดการสอบตรงคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ธรรมศาสตร์
(ปีการศึกษา 2560)
ใช้ผลคะแนน TU STAR 100 + TU STAR 305

1.       วิชาความรู้ทั่วไปทางสังคมศาสตร์และความถนัดเชิงวิชาชีพสงเคราะห์ (TU STAR 305)        
(คอร์สแนะนำคือ SWK, IST ...ดูรายละเอียดได้ด้านล่าง)
2.       กลุ่มทักษะและความพร้อมสำหรับอุดมศึกษา ซึ่งก็คือ TU STAR 100
(คอร์สแนะนำคือ PACKAGE TU STAR 100 ...ดูรายละเอียดได้ด้านล่าง)
เกณฑ์การพิจารณา

      1.       TU STAR MENU 00 ประกอบด้วยวิชา
               1.1    TU STAR 100                                                           30%
                    1.1.1   CRITICAL READING AND WRITING      9%
                    1.1.2   MODERN WORLD                            12%
                    1.1.3   COMMUNICATION IN ENGLISH           9%

      2.      TU STAR 305 (ความถนัดเฉพาะทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์)        70%
                2.1     ความรู้ทั่วไปทางสังคมศาสตร์
                2.2     การถนัดเชิงวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

 จำนวนรับต่อปี (ปีการศึกษา 2559)
1.       ศูนย์ท่าพระจันทร์และรังสิต     120  คน 
( คิดเป็นสัดส่วน 55% ของจำนวนรับทั้งหมดต่อปี )
( อัตราแข่งขันประมาณ 1 : 18.33 *ข้อมูลปี 2558 )
2.       ศูนย์ลำปาง                           50   คน
( คิดเป็นสัดส่วน 50% ของจำนวนรับทั้งหมดต่อปี )
( อัตราแข่งขันประมาณ 1 : 3.94 *ข้อมูลปี 2557 )
 ตารางสอบ TU STAR (ข้อมูลเพิ่มเติม www.tustar.tu.ac.th)

ครั้งที่

สนามสอบ

รับสมัคร

วันสอบ

1/2559

มธ.ศูนย์รังสิต

6 มิ.ย. - 12 มิ.ย. 59

3 กรกฎาคม 2559

2/2559

มธ.ศูนย์รังสิต

11 ก.ค. - 17 ก.ค. 59

7 สิงหาคม 2559

3/2559

มธ.ศูนย์รังสิต

22 ส.ค. - 28 ส.ค. 59

18 กันยายน 2559

4/2559

มธ.ศูนย์รังสิต

12 ก.ย. - 18 ก.ย. 59

9 ตุลาคม 2559

5/2559

ภูมิภาค

24 ต.ค. - 30 ต.ค. 59

20 พฤศจิกายน 2559

6/2559

ภูมิภาค

21 พ.ย. - 27 พ.ย. 59

18 ธันวคม 2559

ตารางเรียนสุดยอดคอร์สเตรียมสอบ TU STAR
เพื่อการสอบตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(สอบและเก็บผลคะแนนได้ตั้งแต่ ม.5 หรือหากอยู่ ม.4 ก็สามารถไปลองข้อสอบได้)

TOPIC ACADEMY | คอร์สเตรียมสอบ TU STAR
*สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงตารางเรียนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
INTENSIVE SOC WORK (TU STAR 305)
เนื้อหา : เนื้อหาที่ใช้สอบตรงคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ทั้งหมด
ทักษะที่ใช้ในข้อสอบจริง : ความรู้พื้นฐานเฉพาะทางด้านสังคมศาสตร์และความถนัดเชิงวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ไม่มีอยู่ในระดับ ม.ปลาย ทำให้ผู้ที่สนใจต้องเริ่มต้นพร้อมกันใหม่ทั้งหมด ในคอร์สจึงปูพื้นและปรับฐานมุมมองต่างๆ เพื่อการเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่ดี และสามารถประสบความสำเร็จในการทำข้อสอบได้อีกด้วย
ผู้สอน : ครูพี่สนุ๊ก (Kru P’Sanook)
            ครูพี่สนุ๊ก ขั้นเทพด้านสังคมสงเคราะห์ตัวจริง สอบตรงติดและจบจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาโดยตรง พร้อมทั้งประสบการณ์ในการสอนมานาน ด้วยเทคนิคอันแพรวพราว ตลกขบขัน สนุกสนาน ที่ทำให้บรรกาศห้องเรียนไม่น่าเบื่อ แต่สัมฤทธิ์ผลสอบติดกันกว่า 85% เพียงเท่านี้ น้องๆ จึงมั่นใจในเนื้อหาและคุณภาพได้อย่างแน่นอน
ค่าเรียน : รอบสด 4,600 บาทTOPIC BEST 4,600 บาท
  

คอร์ส INTENSIVE SOC WORK (TU STAR 305) (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99214000

99414000

4,600

 

TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส เตรียมสอบตรงคณะสังคมสงเคราะห์ (SWK)
ราคา 4,600 บาท

สมัครเรียน >>>


ADVANCE INTENSIVE SOC WORK (TU STAR 305)
เนื้อหา : ตะลุยโจทย์ข้อสอบสำหรับสอบตรงคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (TU STAR 305) ทั้งหมด
ผู้สอน : ครูพี่สนุ๊ก (Kru P’Sanook)
            ครูพี่ สนุ๊ก ขั้นเทพด้านสังคมสงเคราะห์ตัวจริง สอบตรงติดและจบจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาโดยตรง พร้อมทั้งประสบการณ์ในการสอนมานาน ด้วยเทคนิคอันแพรวพราว ตลกขบขัน สนุกสนาน ที่ทำให้บรรกาศห้องเรียนไม่น่าเบื่อ แต่สัมฤทธิ์ผลสอบติดกันกว่า 85% เพียงเท่านี้ น้องๆ จึงมั่นใจในเนื้อหาและคุณภาพได้อย่างแน่นอน
ค่าเรียน : รอบสด 2,600 บาทTOPIC BEST 2,600 บาท
  

คอร์ส ADVANCE INTENSIVE SOC WORK (TU STAR 305)
(รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99214100

99414100

2,600

 

TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส ตะลุยโจทย์สอบตรงคณะสังคมสงเคราะห์ (IST)
ราคา 2,600 บาท

สมัครเรียน >>>

  
PROMOTION !! – HOT TU STAR 00-02 PACK
รายการโปรโมชั่น
ราคาเดิม
PROMOTION
CODE โอนเงิน
เมื่อลงเรียนคอร์ส เตรียมสอบ TU STAR 01-03 ยกเซต (รวม 120 ชั่วโมง)
(TU STAR CRITICAL READING AND WRITING + TU STAR ENGLISH + ADVANCE TU STAR ENGLISH + PAT 1 + ADVANCE PAT1 (IPAT1) + TU STAR MATH2 + ADVANCE TU STAR MATH2)

(สามารถจะเลือกรอบเรียนใดหรือเมื่อไหร่ก็ได้*)
*สามารถเลือกรอบเรียนได้เพียงครั้งเดียว หากต้องการเปลี่ยนหรือแก้ไขรอบเรียน จะมีค่าธรรมเนียมในการย้ายรอบเรียน หรือย้ายสาขา
23,000
17,000
ประหยัดไป
6,000 บาท
88090000

 

PROMOTION !! – HOT TU STAR 100 (MENU STAR 00) PACK
รายการโปรโมชั่น
ราคาเดิม
PROMOTION
CODE โอนเงิน
เมื่อลงเรียนคอร์ส เตรียมสอบ TU STAR 03 ยกเซต (รวม 35 ชั่วโมง)
(TU STAR CRITICAL READING AND WRITING + TU STAR ENGLISH + ADVANCE TU STAR ENGLISH)

(สามารถจะเลือกรอบเรียนใดหรือเมื่อไหร่ก็ได้*)
*สามารถเลือกรอบเรียนได้เพียงครั้งเดียว หากต้องการเปลี่ยนหรือแก้ไขรอบเรียน จะมีค่าธรรมเนียมในการย้ายรอบเรียน หรือย้ายสาขา
7,600
5,900
ประหยัดไป
1,700 บาท
88093000
TU STAR ENGLISH (SMART / ECON ENG)
เนื้อหา : ภาษาอังกฤษที่ใช้สอบ TU STAR ENGLISH ทั้งหมด (ทักษะด้านการอ่านบทความ คำศัพท์ และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ) โดยสามารถนำไปใช้ได้ทั้งการสอบ TU STAR 100 (MENU STAR 00)
ทักษะที่ใช้ในข้อสอบจริง : ความรู้ทางภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความยากและซับซ้อนเชิงโครงสร้างของภาษาอังกฤษ และศัพท์ทางธุรกิจ พร้อมทั้งทักษะในการอ่านจับใจความสำคัญ เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ
ผู้สอน 1) : ครูพี่ทาม์ย (Kru P'Tyme)
               มือฉมังด้านเตรียมสอบหลักสูตรนานาชาติ ที่ทำให้น้องๆ พากันสอบติดแบบยกห้อง 100% เต็ม และสุดยอดอาจารย์ติว GAT และภาษาอังกฤษ มือฉมัง ที่การันตีได้จากการได้รับเชิญให้สอน GAT ทั้งส่วนวิเคราะห์และภาษาอังกฤษในเวทีต่างๆ ระดับประเทศ เช่นโครงการ Peptien Genius Generation โครงการ Osotsapa Rord to University โครงการ Student Channel ซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ Genius Camp โดยกรมประชาสัมพันธ์ และยังได้เป็นวิทยาการรับเชิญจากโรงเรียบนชั้นนำทั่วประเทศ อาทิ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนนครสวรรค์ ฯลฯ ทั้งนี้เพราะพี่ทาม์ยมีเทคนิคที่ใช้อย่างได้ผลมาใช้กับน้องๆ ซึ่งต้องบอกได้คำเดียวว่า TU-STAR ENGLISH > 80% ไม่ยากอย่างที่คิด (น้องๆ ต้องหมั่นฝึกฝนตามคำสั่งของพี่ทาม์ยอย่างเคร่งครัดด้วย)
ค่าเรียน : รอบสด 4,000 บาท TOPIC BEST 4,000 บาท
 

คอร์ส TU STAR ENGLISH (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99209200

99409200

4,000

ADVANCE TU STAR ENGLISH (ADVANCE SMART/ECON ENG)

เนื้อหา : ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษที่ใช้สอบ TU STAR ENGLISH ทั้งหมด กว่า 500 ข้อ
ความต่างจากคอร์ส TU STAR ENGLISH : คอร์ส TU STAR ENGLISH เป็นคอร์สปูพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษที่ใช้สอบ TU STAR 100 (MENU STAR 00) ซึ่งในคอร์สจะมีโจทย์ค่อนข้างมากอยู่แล้ว แต่ระดับของโจทย์จะเรียงเป็นเรื่องๆ โดยการอธิบายวิธีการทำให้ก่อน แล้วมีโจทย์ทดลองทำในเรื่องนั้นๆ และจะค่อยๆ ไต่ระดับจากง่ายไปยาก ซึ่งจะต่างจากคอร์ส ADVANCE TU STAR ENGLISH ที่จะเป็นโจทย์เรียงเป็นชุดๆ ในแต่ละชุดจะผสมกันในแทบทุกเรื่องที่ออกข้อสอบ (เป็นชุดข้อสอบเสมือนจริง) ทำให้ระดับของคอร์ส TU STAR ENGLISH จึงจะยากกเท่าเทียมกับข้อสอบจริง (แทบไม่พบข้อง่าย) ดังนั้นเพื่อประสิทธิภาพ น้องๆ ควรลงเรียนทั้ง 2 วิชา (TU STAR ENGLISH และ ADVANCE TU STAR ENGLISH)
ค่าเรียน : รอบสด 2,600 บาท TOPIC BEST 2,600 บาท
 

คอร์ส ADVANCE TU STAR ENGLISH (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99210200

99410200

2,600

TU STAR CRITICAL READING AND WRITING
(SMART READING)

เนื้อหา : วิชาการอ่านและเขียนอย่างมีวิจารณญานที่ใช้สอบ TU STAR
ผู้สอน : ทีมสอน TOPIC ACADEMY
ด้วยมาตรฐานทีมสอนของ TOPIC ACADEMY ที่มีระบบการคัดเลือกผู้สอนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งคลังข้อมูลในการสอบ และทีมสอนซึ่งผ่านและประสบผลสำเร็จในการสอบจริง ทำให้น้องๆ มั่นใจในคุณภาพได้อย่างแน่นอน
ค่าเรียน : TOPIC BEST 1,000 บาท
 

คอร์ส TU STAR CRITICAL READING AND WRITING
(รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99209300

99409300

1,000

 

PROMOTION !! – HOT TU STAR 01-03 PACK
รายการโปรโมชั่น
ราคาเดิม
PROMOTION
CODE โอนเงิน
เมื่อลงเรียนคอร์ส เตรียมสอบ TU STAR 01-03 ยกเซต (รวม 115 ชั่วโมง)
(TU STAR CRITICAL READING AND WRITING + TU STAR ENGLISH + ADVANCE TU STAR ENGLISH + PAT 1 + ADVANCE PAT1 (IPAT1) + TU STAR MATH2 + ADVANCE TU STAR MATH2)

(สามารถจะเลือกรอบเรียนใดหรือเมื่อไหร่ก็ได้*)
*สามารถเลือกรอบเรียนได้เพียงครั้งเดียว หากต้องการเปลี่ยนหรือแก้ไขรอบเรียน จะมีค่าธรรมเนียมในการย้ายรอบเรียน หรือย้ายสาขา
23,000
17,000
ประหยัดไป
6,000 บาท
88090000

 

 

PROMOTION !! – HOT TU STAR 100 PACK
รายการโปรโมชั่น
ราคาเดิม
PROMOTION
CODE โอนเงิน
เมื่อลงเรียนคอร์ส เตรียมสอบ TU STAR 03 ยกเซต (รวม 35 ชั่วโมง)
(TU STAR CRITICAL READING AND WRITING + TU STAR ENGLISH + ADVANCE TU STAR ENGLISH)

(สามารถจะเลือกรอบเรียนใดหรือเมื่อไหร่ก็ได้*)
*สามารถเลือกรอบเรียนได้เพียงครั้งเดียว หากต้องการเปลี่ยนหรือแก้ไขรอบเรียน จะมีค่าธรรมเนียมในการย้ายรอบเรียน หรือย้ายสาขา
7,600
5,900
ประหยัดไป
1,700 บาท
88093000
คำแนะนำในการเรียน
น้องๆ สามารลงเรียน TU STAR ได้ตั้งแต่ ม.4 เนื่องจากการสอบ TU STAR สามารถเข้าสอบเมื่อ ใดก็ได้ ระดับชั้นใด ม.ใดก็ได้ แต่ว่าคะแนนนั้นจะเก็บไว้ได้เพียง 2 ปี นั่นหมายความว่า หากน้องๆ สอบตอน ม.5 เป็นต้นไป จึงจะสามารถนำคะแนนไปใช้ในการยื่นสมัครสอบได้ นั่นเอง ทั้งนี้ข้อสอบ TU STAR เป็นข้อสอบที่ไม่ยาก แต่ต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝน พร้อมทั้งเทคนิค เพื่อที่จะต้องทำข้อสอบให้ทันเวลา ซึ่งน้องๆ ส่วนใหญ่จะทำข้อสอบไม่ทันเวลาที่กำหนด โดยข้อสอบ TU STAR จะทำให้น้องๆ มีโอกาสในการสอบติดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทุกหลักสูตร) ได้มากยิ่งขึ้น เพราะสัดส่วนในการรับตรงมีสูงมากสุดถึง 85% ดังนั้นหากน้องๆ รู้ตัวว่าอยากเรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TOPIC ACADEMY แนะนำไว้เลยว่า TU STAR เทานั้นคือคำตอบ ไม่ต้องเตรียมวิชาอื่นให้วุ่นวายเลย
 
 
แผนการเรียน
เมื่อน้องๆ ลงเรียนตั้งแต่อยู่ ม.4 น้องๆ สามารถจัดตารางเรียนโดยจัดลำดับได้คร่าวๆ ดังนี้
TU STAR 02: TU STAR CRW > TU STAR ENG > ADVANCE TU STAR ENG + TU STAR 305 (SOC WORK)
และหากเตรียม Admission ควรเตรียมเพิ่ม GAT NETWORK > ENGLISH ADMISSION
> ADVANCE GAT ENG
โดยทุกคอร์สสามารถเรียนพร้อมกันได้ (ในกรณีที่เร่งเรียนเพื่อเตรียมสอบช่วง ม.6) และสถาบันฯ แนะนำให้ลงเรียนทุกคอร์ส เพื่อประโยชน์สูงสุดในการสอบ
 


 
คอร์สสอบตรงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TOPIC ACADEMY

คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ รัฐศาสตร์
คอร์ส TU STAR เพื่อการ สอบตรง ธรรมศาสตร์
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ เศรษฐศาสตร์
คอร์ส สอบตรง คณะ ธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ article
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ( SEAS )
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ สังคมวิทยา และ มานุษยวิทยา ( สาขา วิจัยสังคม ) ธรรมศาสตร์
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ วิทยาลัย สหวิทยาการ
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ วิทยาการเรียนรู้ และ ศึกษาศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ คณะ พาณิชยศาสตร์ และการ บัญชี ธรรมศาสตร์ (คณะบัญชี ธรรมศาสตร์)
คอร์สเตรียมสอบตรง โครงการตรีควบโท BMCI หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต และศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการมรดกวัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วิทยาลัยนวัตกรรม (ท่าพระจันทร์) ธรรมศาสตร์
คอร์สเตรียมสอบตรง หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา การจัดการกีฬา และ การฝึกสอนกีฬา คณะสหเวชศาสตร์ ธรรมศาสตร์
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ วิศว กรรม ศาสตร์ ( วิศวะ )
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ ศิลปศาสตร์
หนังสือ คู่มือ สอบตรง รัฐศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ EBM คณะ วิศว กรรมศาสตร์ และคณะ พาณิช ศาสตร์และการ บัญชี ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ ตรง รัสเซีย ศึกษา คณะ ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์
TOPIC PLUS - WPT + WBMT การเขียนเรียงความสำหรับสอบตรงรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
หนังสือ สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน 2559bulletประวัติและพันธกิจของสถาบัน
bulletบรรยากาศของสถาบัน
bulletความสำเร็จของเรา
bulletTOPIC โดดเด่นอย่างไร
bulletทีมสอนของสถาบัน
bulletคอร์สเรียนทั้งหมดของ TOPIC
bulletกิจกรรมต่างๆ ของเรา
bulletคอร์สที่เปิดร่วมกับสถาบัน JIA
bulletDownload โบรชัวร์
bulletHot Promotion!!
bulletTOPIC PACKAGE
bulletตารางรอบสด มกรา - ธันวา 60
bulletDownload ตารางรอบสด
bulletDownload ตารางสอบต่างๆ
dot
ระบบเรียนออนไลน์
dot
bulletระบบเรียนออนไลน์ (TOPIC EASY)
dot
การสมัครเรียน/วิธีการชำระเงิน
dot
bulletวิธีการสมัครเรียน/วิธีการชำระเงิน
bulletระบบจองคอร์สออนไลน์
dot
คอร์สสอบตรง ธรรมศาสตร์
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletTU STAR (ใช้สอบตรง มธ 14 คณะ)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์ (SEAS)
bulletสั่งซื้อหนังสือสรุปข่าว 59
bulletเรียงความรัฐศาสตร์ (เรียนที่บ้าน)
bulletคณะสังคมวิทยาฯ (วิจัยสังคม)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (รัสเซียศึกษา)
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์ (EBM)
bulletสั่งซื้อคู่มือสอบตรงคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletสอบตรงวิทย์กีฬา สหเวชศาสตร์
bulletการจัดการมรดกฯ (BMCI)
bulletคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
bulletคณะศึกษาศาสตร์
bulletสหวิทยาการสังคมศาสตร์
dot
สอบตรง TU INTER
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์ (BMIR)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (BE)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BAS)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BEC)
bulletคณะวารสารฯ (BJM)
bulletจีนศึกษา ( PBIC )
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletอินเดียศึกษา ( PBIC )
bulletคณะนิติศาสตร์ (LAW)
bulletคณะสถาปัตย์ (UDDI)
bulletอาเซียน - จีนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (IAC)
bulletคณะวิทยาศาสตร์ (ISC)
bulletนวัตกรรมการบริการ (BSI)
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ (SPD)
bulletไทยศึกษา ( PBIC )
dot
คอร์สสอบตรง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
dot
bulletคณะนิเทศศาสตร์
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะบัญชี จุฬาฯ
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะอักษรศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะครุศาสตร์
bulletเตรียมสอบวิชาพื้นฐาน ปี 61
dot
สอบตรง CU INTER
dot
bulletคณะอักษรศาสตร์ (BALAC)
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (EBA)
bulletคณะนิเทศศาสตร์
dot
คอร์สเตรียมสอบแพทย์ กสพท.
dot
bulletวิชา เฉพาะแพทย์
dot
การสอบวัดผลระดับสูง
dot
bulletTU - GET
bulletCU - TEP
bulletCU - AAT
bulletTOEIC
bulletSAT I (International)
bulletACADEMIC WRITING (สด)
bulletACADEMIC WRITING (เรียนที่บ้าน)
dot
topicUK เรียนต่อต่างประเทศ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletDownload รายละเอียดเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletคำถามที่พบบ่อย topicUK
dot
คอร์ส GAT
dot
bulletGAT วิเคราะห์
bulletGAT ภาษาอังกฤษ
bulletพื้นฐานภาษาอังกฤษ
bulletภาษาอังกฤษ ม.1 - ม.3
dot
คอร์ส PAT
dot
bulletPAT 1 (คณิตศาสตร์)
bulletPAT 3 (พื้นฐานวิศวะ)
bulletPAT 5 (วิชาชีพครู)
bulletPAT 7 (ภาษาจีน)
dot
คอร์สสอบตรง สทศ. และ O - NET
dot
bulletเตรียมสอบ ONET
bulletเตรียมสอบตรงกลาง สทศ.
bulletคณิตฯ สอบตรงกลาง สทศ.
dot
สังคมศึกษา ม.4 - ม.6
dot
bulletคอร์ส ประวัติศาสตร์
bulletคอร์ส สังคมศึกษา ม.4-6
dot
คอร์สสำหรับ ม.ต้น (ม.1- 3)
dot
bulletภาษาอังกฤษ ม.1 - ม.3
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ท็อปปิค อะคาเดมี่
WWW.2BTOPIC.COM | Facebook : www.facebook.com/topic2u | E Mail : info@2btopic.com
Copyright © 2011 2BTOPIC.COM

สาขาของ TOPIC ACADEMY
Be Come a Fan of TOPIC ACADEMY - สอบตรง ธรรมศาสตร์ และ จุฬา
 |