ReadyPlanet.com
dot dot
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ( SEAS )

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือโทรสอบถามที่ 02 619 2700, 087215 6357

คอร์สสอบตรงหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ทอปปิค อะคาเดมี่

รายละเอียดการสอบตรงหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ( SEAS )
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( ปีการศึกษา 2561 )
(รับตรงผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1, รอบที่ 3, รอบที่ 4, รอบที่ 5)
(วิชา ความรู้ทั่วไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดสอบจริง 25 มีนาคม 2561)
(GAT-PAT สอบจริง 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2561, ONET สอบจริง 3 - 4 มีนาคม 2561)

วันสอบจริง

GAT / PAT

O - NET

9 วิชาสามัญ

สอบวิชาเฉพาะทาง SEAS

24 – 27 กุมภา 61

3 – 4 มีนา 61

17 – 18 มีนา 61

25 มีนา 61


รอบสมัคร

คณะ/สาขาวิชา

จำนวน

วิชาที่ใช้สอบ / คอร์สแนะนำ

ระบบ TCAS

รอบที่ 1

คณะศิลปศาสตร์
(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา -
SEAS)

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมปลายจากต่างประเทศ หรือโรงเรียนนานาชาติภายในประเทศ โดยกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง

2. ต้องศึกษาอยู่ในต่างประเทศ หรือโรงเรียนนานาชาติภายในประเทศไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน

3. มีผลการทดสอบภาษาไทยมายื่นประกอบการพิจารณา

5 คน

เกณฑ์การพิจารณา

1. Portfolio โดยเน้นข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียน กิจกรรม และความสามารถพิเศษ

2. การสัมภาษณ์

ระบบ TCAS

รอบที่ 2

คณะศิลปศาสตร์
(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา -
SEAS)

ไม่เปิดรับในรอบนี้

 

 

ระบบ TCAS

รอบที่ 3

คณะศิลปศาสตร์
(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา -
SEAS)

คุณสมบัติ

1. กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
ในระดับชั้น ม.
6 หรือ เทียบเท่า

2. GPAX > 2.75
(กรณีจบการศึกษาแล้ว ใช้เกรด
6 เทอม
กรณีกำลังศึกษาใช้เกรด
5 เทอม)

*หมายเหตุ*

จำนวนรับ 95 คน แบ่งเป็นดังนี้
กทม. และปริมณฑล
50 คน และภูมิภาค 45 คน

95 คน

1. ความรู้ทั่วไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 70%  
(3 คอร์สแนะนำคือ 
SEAS = ความรู้ทั่วไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
...ดูรายละเอียดได้ด้านล่าง)

2. ภาษาอังกฤษ (ONET) 30%

(คอร์สแนะนำคือ
ENGLISH ADMISSION = ONET อังกฤษ, 
ADVANCE ONET ENG = ตะลุยโจทย์ ONET อังกฤษ
...ดูรายละเอียดได้ด้านล่าง)

3. สอบสัมภาษณ์

ระบบ TCAS

รอบที่ 4

คณะศิลปศาสตร์
(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา -
SEAS)

คุณสมบัติ

1. กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
ในระดับชั้น ม.
6 หรือ เทียบเท่า

5 คน

1. GPAX  20 %

2. คะแนนสอบ ONET 30 %

(คอร์สแนะนำคือ ONET ...คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

3. วิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 30 % 
(3 คอร์สแนะนำคือ 
GAT NETWORK = GAT วิเคราะห์ เชื่อมโยง, 
ENGLISH ADMISSION = GAT อังกฤษ, 
ADVANCE GAT ENG = ตะลุยโจทย์ GAT ENG 
...ดูรายละเอียดได้ด้านล่าง)

4. วิชาคณิตศาสตร์ (PAT 1) 20 % 
(คอร์สแนะนำคือ 
PAT1 ...ดูรายละเอียดด้านล่าง)

หรือ คะแนนสอบ วิชาภาษา (PAT 7)

ระบบ TCAS

รอบที่ 5

คณะศิลปศาสตร์
(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา -
SEAS)

คุณสมบัติ

1. กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
ในระดับชั้น ม.
6 หรือ เทียบเท่า

2. GPAX > 2.75
(กรณีจบการศึกษาแล้ว ใช้เกรด
6 เทอม
กรณีกำลังศึกษาใช้เกรด
5 เทอม)

5 คน

เกณฑ์การพิจารณา

1. Portfolio โดยเน้นข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียน กิจกรรม และความสามารถพิเศษ

2. การสัมภาษณ์

กำหนดการสอบตรงหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ( SEAS )
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
กำหนดการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1 (สมัครตรงกับมหาวิทยาลัย)
1.       สมัครรอบที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่  2 - 20 ตุลาคม 2560
2.   ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ ทางคณะจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
3.   สอบสัมภาษณ์ 25 พฤศจิกายน 2560
4.   ประกาศผล  22 ธันวาคม 2560
กำหนดการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 (สมัครผ่านระบบ TCAS)
1.      สมัครสอบข้อเขียนกับมหาวิทยาลัย วันที่  ทางคณะจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
2.      สอบข้อเขียน วันที่  25 มีนาคม 2561
3.      ประกาศผลสอบข้อเขียน วันที่  12 เมษายน 2561
4.      ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่  7 พฤษภาคม 2561
5.      สมัครรอบที่ 3 กับ ทปอ. วันที่  9 - 13 พฤษภาคม 2561
(ทปอ. เป็นส่วนกลางในการรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของ ทปอ. (http://a.cupt.net) 
ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชา โดยไม่มีลำดับ) 
6.   ชำระค่าสมัคร วันที่ 9 - 14 พฤษภาคม 2561
7.   ทปอ. ส่งข้อมูลการสมัครให้มหาวิทยาลัย 16 พฤษภาคม 2561
8.   ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House รอบที่ 3 วันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2561
กำหนดการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4 (สมัครผ่านระบบ TCAS)
1.      สมัครรอบที่ 4 (ADMISSION เดิม) วันที่  6 - 10 มิถุนายน 2561
(คือการสอบ ADMISSION เดิม ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชาโดยต้องเรียงลำดับ) 
2.   ชำระค่าสมัคร วันที่ 6 - 11 มิถุนายน 2561
3.   ประมวลผล ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2561
4.   ทปอ. ส่งชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้มหาวิทยาลัย ภายในวันที่  30 มิถุนายน 2561
5.   ผู้สมัครสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2561
6.    มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ให้ ทปอ. วันที่ 8 กรกฎาคม 2561
7.   ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

ตารางเรียนคอร์สสอบตรงหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ( SEAS )
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   
(วิชา ความรู้ทั่วไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดสอบจริง 25 มีนาคม 2561)
(GAT-PAT สอบจริง 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2561, ONET สอบจริง 3 - 4 มีนาคม 2561) 

 TOPIC ACADEMY | คอร์สเตรียมสอบตรงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ธรรมศาสตร์
*สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงตารางเรียนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
SEAS
เนื้อหา : เน้นเนื้อหาที่มักจะออกสอบ เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในทุกมิติ เช่นด้านการเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ รากฐานความเป็นอยู่ และองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมทั้งหลักการเขียนตอบข้อสอบอัตนัย ให้ชนะใจกรรมการสอบ
การนำไปใช้ประโยชน์ : สามารถเรียนเพื่อนำไปใช้สอบที่โรงเรียน หรือเรียนเพื่อเตรียมสอบ ONET วิชาสังคมศึกษา รวมทั้งการเรียนเพื่อ เป็นความรู้พื้นฐานในการไปสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ ทั้งม.ธรรมศาสตร์และม.ศรีนครินทร์วิโรฒ หรือการสอบตรง BMIR ธรรมศาสตร์ หรือการสอบตรงโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (SEAS) คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ
ผู้สอน : ครูพี่ทาม์ย (Kru P’Tyme)
            Kru P'Tyme ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท สาขารัฐศาสตร์ ด้านการระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาโดยตรง และมีประวัติในการได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยด้วยทุนการศึกษาแบบเรียนฟรีถึงระดับปริญญาเอกในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทุนการศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในการสอบตรงเข้าคณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ และอีกมหาวิทยาลัยชั้นนำ ทั้งนี้ครูพี่ทาม์ยยังมีประสบการณ์สอนสอบตรงรัฐศาสตร์มายาวนานกว่า 8 ปี และ BMIR กว่า 4 ปี (ถือเป็นสถาบันที่เปิดสอนด้านนี้เป็นแห่งแรกของประเทศไทย และในแต่ละปี น้องๆ กว่า 65% สอบตรงติดคณะรัฐศาสตร์ มธ. และ 100% สอบตรงติด BMIR มธ.) และสอนวิชา GAT NETWORK มาตั้งแต่เริ่มสอบครั้งแรกในปี 2552 (และทำให้น้องๆกว่า 90% ทำคะแนนได้เต็ม 150 และ 100% ทำคะแนนได้สูงเกิน 130 จนได้รับความไว้วางใจให้บรรยายในกิจกรรมชั้นนำต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น Student Channel ในกระทรวงศึกษาธิการ (เป็นอาจารย์ 1 ใน 3 คนที่ได้รับเกียรติสอนในวิชา GAT) โครงการ Peptein Genius Generation โครงการ Osotspa Road to University และโครงการชั้นนำอีกมากมาย รวมทั้งโรงเรียนชั้นนำต่างๆ ทั่วประเทศ ) รวมไปจนถึงวิชาที่เน้นทักษะการคิดและวิเคราะห์เช่น วิชาเฉพาะแพทย์ (ตั้งแต่เริ่มสอบครั้งแรกในปี 2549) คณิตศาสตร์ SMART I (นานกว่า 5 ปี) และความถนัดนานาชาติ SAT I (MATH) ซึ่งในปีที่ผ่านมา ทำให้น้องๆ ประสบผลสำเร็จได้อย่างมากมาย ทั้งที่คะแนนเพิ่มสูงขึ้น และทั้งที่สอบติดเข้าไปอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย ทำให้ได้รับการยอมรับให้เข้าไปบรรยายพิเศษในโครงการชั้นนำต่างๆ และโรงเรียนชั้นนำ เช่นเทพศิรินทร์, สามเสนวิทยาลัย, เตรียมอุดมน้อมเกล้า, กรุงเทพคริสเตียน, สายน้ำผึ้ง, ศึกษานารี และอื่นๆ ทั่วประเทศ ดังนั้นจึงมั่นใจในคุณภาพและเนื้อได้อย่างแน่นอน
ค่าเรียน : รอบสด 2,500 บาท TOPIC BEST 2,500 บาท 

คอร์ส SEAS (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99206100

99406100

2,500

TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (SEAS)
ราคา 2,500 บาท

สมัครเรียน >>>

 
SEAS SIM - โค้งสุดท้ายก่อนสอบ SEAS
เนื้อหา : เป็นการฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง โดยการจับเวลาเสมือนจริง เพื่อจะได้รู้คะแนนก่อนสอบจริง พร้อมเฉลยอย่างละเอียดหลังสอบเสร็จจากครูพี่ทาม์ย
ค่าเรียน : รอบสด 1,200 บาท TOPIC BEST 1,200 บาท
 

โค้งสุดท้าย SEAS มธ. (SEAS TU SIM) ทำข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียดยิบก่อนสอบ

รอบ

สอน

วันที่เรียน

วันเรียน

เวลาเรียน

สด @ สาขา

รหัสลงทะเบียน

ราคา

1

สด

20 มี.ค. 61

อังคาร

09.00 – 12.00

สยามสแควร์

10666191

1,200

2

เทป

20 มี.ค. 61 (วงจรปิด)

อังคาร

12.00 – 15.00

สยามสแควร์

10666192

1,000

3

เทป

20 มี.ค. 61 (วงจรปิด)

อังคาร

15.00 – 18.00

สยามสแควร์

10666193

1,000

TOPIC BEST (เรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยเลือกวันและเวลาเรียนได้ตามสะดวกที่สถาบัน)

99206600

1,200

TOPIC EASY (เรียนออนไลน์ได้ทั่วโลก ผ่าน WWW.TOPICEASY.NET)

ชำระผ่าน website

1,200

ENGLISH FOR ADMISSION (GAT ENG/ONET/9-SAMAN)

เนื้อหา : คอร์สที่ออกแบบมาเพื่อเน้นการเตรียมสอบในสนามสอบทุกประเภท ทั้ง GAT/ONET/9 วิชาสามัญ/สอบตรง โดยในคอร์สจะบูรณาการเนื้อหาที่ข้อสอบมักจะออกในทุกๆ ฉบับ ซึ่งมีทั้งความคล้ายและแตกต่างกัน แต่คอร์สนี้เราจะนำมาผสมผสานกันอบ่างลงตัวและมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าเป็นอย่างมาก เพราะเรียนเพียงแค่คอร์สเดียวก็สามารถนำไปต่อยอด และทำข้อสอบได้ทุกประเภท เรียกได้ว่า ALL IN ONE ที่สุดยอดที่สุดจริงๆ สมบูรณ์แบบเป็นอย่างมาก
ผู้สอน : ครูพี่ทาม์ย (Kru P’Tyme)
           มือฉมังด้านการระหว่างประเทศ และสุดยอดอาจารย์ติว GAT มือฉมัง ที่การันตีได้จากการได้รับเชิญให้สอน GAT ทั้งส่วนวิเคราะห์และภาษาอังกฤษในเวทีต่างๆ ระดับประเทศ เช่นโครงการ Peptien Genius Generation โครงการ Osotsapa Rord to University โครงการ Student Channel ซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ Genius Camp โดยกรมประชาสัมพันธ์ และยังได้เป็นวิทยาการรับเชิญจากโรงเรียบนชั้นนำทั่วประเทศ อาทิ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนนครสวรรค์ ฯลฯ ทั้งนี้เพราะพี่ทาม์ยมีเทคนิคที่ใช้อย่างได้ผลมาใช้กับน้องๆ ซึ่งต้องบอกได้คำเดียวว่า GAT > 250 ไม่ยากอย่างที่คิด (น้องๆ ต้องหมั่นฝึกฝนตามคำสั่งของพี่ทาม์ยอย่างเคร่งครัดด้วย)
ค่าเรียน : รอบสด 3,600 บาท TOPIC BEST 3,600 บาท
 

คอร์ส ENGLISH ADMISSION (FOR GAT + ONET + 9-SAMAN)

รอบ

สอน

วันที่เรียน

วันเรียน

เวลาเรียน

สด สาขา

รหัสลงทะเบียน

ราคา

2 สด 19 ส.ค. – 10 ก.ย. 60 เสาร์ – อาทิตย์ 16.00 – 18.30 สยามสแควร์ 10206092 3,600
  

คอร์ส GAT ENG (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สะพานควาย

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99202000

99502000

99402000

3,600


TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส ENG AD (ENG FOR GAT/ONET/9-SAMAN)
ราคา 3,600 บาท

สมัครเรียน >>>

ADVANCE O-NET ENG

ผู้สอน : ครูพี่ทาม์ย (Kru P’Tyme)
มือฉมังด้านการระหว่างประเทศ และสุดยอดอาจารย์ติว GAT มือฉมัง ที่การันตีได้จากการได้รับเชิญให้สอน GAT ทั้งส่วนวิเคราะห์และภาษาอังกฤษในเวทีต่างๆ ระดับประเทศ เช่นโครงการ Peptien Genius Generation โครงการ Osotsapa Rord to University โครงการ Student Channel ซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ Genius Camp โดยกรมประชาสัมพันธ์ และยังได้เป็นวิทยาการรับเชิญจากโรงเรียบนชั้นนำทั่วประเทศ อาทิ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนนครสวรรค์ ฯลฯ ทั้งนี้เพราะพี่ทาม์ยมีเทคนิคที่ใช้อย่างได้ผลมาใช้กับน้องๆ ซึ่งต้องบอกได้คำเดียวว่า ONET > 70 ไม่ยากอย่างที่คิด (น้องๆ ต้องหมั่นฝึกฝนตามคำสั่งของพี่ทาม์ยอย่างเคร่งครัดด้วย)
ค่าเรียน : รอบสด 2,200 บาท TOPIC BEST 2,200 บาท
 

คอร์ส ADVANCE ONET ENG (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99223700

99423700

2,200

 

TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส ตะลุยโจทย์อังกฤษ ONET (AEO)
ราคา 2,200 บาท

สมัครเรียน >>>

ADVANCE GAT ENG
เนื้อหา : เน้นเทคนิคและวิธีการทำโจทย์ GATภาษาอังกฤษ ด้วยข้อสอบที่มีความยากง่ายระดับจริง ด้วยเทคนิคชั้นสูง อย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมวิธีในการวิเคราะห์ข้อสอบ และตอบข้อสอบได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้คะแนนพุ่งแตะ 150 เต็มได้อย่างไม่ยาก
ผู้สอน : ครูพี่ทาม์ย (Kru P’Tyme)
มือฉมังด้านการระหว่างประเทศ และสุดยอดอาจารย์ติว GAT มือฉมัง ที่การันตีได้จากการได้รับเชิญให้สอน GAT ทั้งส่วนวิเคราะห์และภาษาอังกฤษในเวทีต่างๆ ระดับประเทศ เช่นโครงการ Peptien Genius Generation โครงการ Osotsapa Rord to University โครงการ Student Channel ซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ Genius Camp โดยกรมประชาสัมพันธ์ และยังได้เป็นวิทยาการรับเชิญจากโรงเรียบนชั้นนำทั่วประเทศ อาทิ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนนครสวรรค์ ฯลฯ ทั้งนี้เพราะพี่ทาม์ยมีเทคนิคที่ใช้อย่างได้ผลมาใช้กับน้องๆ ซึ่งต้องบอกได้คำเดียวว่า GAT > 250 ไม่ยากอย่างที่คิด (น้องๆ ต้องหมั่นฝึกฝนตามคำสั่งของพี่ทาม์ยอย่างเคร่งครัดด้วย)
ค่าเรียน : รอบสด 2,600 บาท TOPIC BEST 2,600 บาท

คอร์ส ADVANCE GAT ENGLISH (ตะลุยโจทย์ GAT อังกฤษ)

รอบ

สอน

วันที่เรียน

วันเรียน

เวลาเรียน

สด สาขา

รหัสลงทะเบียน

ราคา

1

สด

ก.ย. – 10 ก.ย. 60

เสาร์ – อาทิตย์

16.00 – 18.30

สยามสแควร์

10216091

2,600


คอร์ส ADVANCE GAT ENG (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สะพานควาย

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99202100

99502100

99402100

2,600


TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส ADVANCE GAT ENG (ตะลุยโจทย์ GAT อังกฤษ)
ราคา 2,600 บาท

สมัครเรียน >>>

 


 GAT Network
เนื้อหา : เนื้อหาสำหรับเตรียมสอบ GAT ส่วนการคิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง โดยการเน้นวิธีการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยการฝึกฝนในแบบฝึกต่างๆ พร้อมการเฉลยอย่างละเอียด พร้อมทั้งการทำข้อสอบอย่างถูกวิธี เทคนิคในการวิเคราะห์และทำข้อสอบได้อย่างแม่นยำ และกลยุทธ์ในการตรวจสอบคำตอบ เพื่อความแน่ใจ และสามารถทำคะแนนได้เต็ม 150
ผู้สอน : ครูพี่ทาม์ย (Kru P’Tyme)
            สุดยอดอาจารย์ติว GAT มือฉมัง ที่การันตีได้จากการได้รับเชิญให้สอน GAT ส่วนการคิด วิเคราะห์ในเวทีต่างๆ ระดับประเทศ เช่นโครงการ Peptien Genius Generation โครงการ Osotsapa Rord to University โครงการ Student Channel ซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ Genius Camp โดยกรมประชาสัมพันธ์ และยังได้เป็นวิทยาการรับเชิญจากโรงเรียบนชั้นนำทั่วประเทศ อาทิ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนนครสวรรค์ ฯลฯ ทั้งนี้เพราะพี่ทาม์ยมีเทคนิคที่ใช้อย่างได้ผลมาใช้กับน้องๆ ซึ่งต้องบอกได้คำเดียวว่า เต็ม 150 มีมากกว่า 90%และไม่มีใครที่เรียนกับพี่ทาม์ยได้คะแนนต่ำกว่า 130 เลยซักคน (น้องๆ ต้องหมั่นฝึกฝนตามคำสั่งของพี่ทาม์ยอย่างเคร่งครัดด้วย)
ค่าเรียน : รอบสด 2,100 บาท TOPIC BEST 2,100 บาท
 

คอร์ส GAT NETWORK (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สะพานควาย

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99201000

99501000

99401000

2,100

 

TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส GAT NETWORK (GAT เชื่อมโยง)
ราคา 2,100 บาท

สมัครเรียน >>>


 PAT 1 – สรุปเข้มคณิตศาสตร์ ม.ปลาย และ PAT 1
เนื้อหา : สรุปเข้มเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่จะใช้สอบ PAT 1 ทั้งหมด พร้อมเทคนิคในการทำข้อสอบ และตอบข้อสอบได้อย่างถูกต้อง
(หากน้องๆ ต้องการเรียนปรับพื้นฐานหรือเรียนล่วงหน้าในวิชาคณิตศาสตร์ ม.4 - ม.6 
ดูรายละเอียดเพิ่มที่นี่ http://www.2btopic.com/ONET/math4-6.html)

ผู้สอน : ครูพี่จอย (Kru P’Joy) 
            
ครูพี่จอย ขั้นเทพด้านคณิตศาสตร์ตัวจริง จบจากคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาโดยตรง พร้อมทั้งประสบการณ์ในการสอนมานานกว่า 10 ปี ในโรงเรียนชั้นนำของกรุงเทพมหานคร ด้วยเทคนิคอันแพรวพราว และสัดส่วนของน้องที่สอบติดตรงกว่า 65% และคะแนน PAT1 เพิ่มสูงขึ้นทุกครั้งเพียงเท่านี้ น้องๆ จึงมั่นใจในเนื้อหาและคุณภาพได้อย่างแน่นอน

ค่าเรียน : รอบสด 5,200 บาท TOPIC BEST 5,200 บาท

คอร์ส PAT 1 (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99220000

99420000

5,200


TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส สรุปเข้มคณิตศาสตร์ PAT 1
ราคา 5,200 บาท

สมัครเรียน >>>

 

  
สำหรับน้องๆ ที่มีความสนใจด้านการต่างประเทศเป็นพิเศษ !!!
รัก IR คลั่งไคล้ IR ต้องจัดไปกับคอร์สนี้ (AREA STUDIES SERIES)

RUS – ความรู้ทั่วไปประเทศรัสเซีย

เนื้อหา :เนื้อหาความรู้ทั่วไปในประเทศรัสเซียในทุกมิติ ทั้งในยุคของสหภาพโซเวียตและในยุคปัจจุบัน ในด้านการเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ รากฐานความเป็นอยู่ และองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ หรือความร่วมมือต่างๆ ของประเทศรัสเซีย
การนำไปใช้ประโยชน์ : สามารถเรียนเพื่อนำไปใช้สอบที่โรงเรียน หรือเรียนเพื่อเตรียมสอบ ONET วิชาสังคมศึกษา รวมทั้งการเรียนเพื่อ เป็นความรู้พื้นฐานในการไปสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ ทั้งม.ธรรมศาสตร์และม.ศรีนครินทร์วิโรฒ หรือการสอบตรง BMIR ธรรมศาสตร์ หรือการสอบตรงโครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ
ค่าเรียน : รอบสด 1,500 บาท TOPIC BEST 1,500 บาท
  

คอร์ส RUS (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99206200

99406200

1,500


TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส ความรู้ทั่วไปประเทศรัสเซีย (RUSSIAN S.)
ราคา 1,500 บาท

สมัครเรียน >>>

 

BAS – ความรู้ทั่วไปประเทศอังกฤษและอเมริกา

เนื้อหา :
เนื้อหาความรู้ทั่วไปในประเทศอังกฤษและอเมริกาในทุกมิติ ทั้งด้านการเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ รากฐานความเป็นอยู่ และองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ หรือความร่วมมือต่างๆ ของประเทศอังกฤษและอเมริกา
การนำไปใช้ประโยชน์ : สามารถเรียนเพื่อนำไปใช้สอบที่โรงเรียน หรือเรียนเพื่อเตรียมสอบ ONET วิชาสังคมศึกษา รวมทั้งการเรียนเพื่อ เป็นความรู้พื้นฐานในการไปสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ ทั้งม.ธรรมศาสตร์และม.ศรีนครินทร์วิโรฒ หรือการสอบตรง BMIR ธรรมศาสตร์ หรือการสอบตรงโครงการอังกฤษและอเมริกันศึกษา นานาชาติ (BAS) คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ
ค่าเรียน : รอบสด 1,500 บาท TOPIC BEST 1,500 บาท
 

คอร์ส BAS (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99206300

99406300

1,500


TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส ความรู้ทั่วไปอังกฤษและอเมริกา (BAS)
ราคา 1,500 บาท

สมัครเรียน >>>

 
 
CHS – ความรู้ทั่วไปประเทศจีน

เนื้อหา :
เนื้อหาความรู้ทั่วไปในประเทศจีนในทุกมิติ ทั้งด้านการเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ รากฐานความเป็นอยู่ และองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ หรือความร่วมมือต่างๆ ของประเทศจีน
การนำไปใช้ประโยชน์ : สามารถเรียนเพื่อนำไปใช้สอบที่โรงเรียน หรือเรียนเพื่อเตรียมสอบ ONET วิชาสังคมศึกษา รวมทั้งการเรียนเพื่อ เป็นความรู้พื้นฐานในการไปสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ ทั้งม.ธรรมศาสตร์และม.ศรีนครินทร์วิโรฒ หรือการสอบตรง BMIR ธรรมศาสตร์ หรือการสอบตรงโครงการจีนศึกษา นานาชาติ (PBIC) วิทยาลัยนานาชาติประดี พนมยงค์ ม.ธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ
ค่าเรียน : รอบสด 1,500 บาท TOPIC BEST 1,500 บาท
 

คอร์ส CHS (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99206400

99406400

1,500


TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส ความรู้ทั่วไปประเทศจีน (CHINESE S.)
ราคา 1,500 บาท

สมัครเรียน >>>

 
IDS – ความรู้ทั่วไปประเทศอินเดีย

เนื้อหา :
เนื้อหาความรู้ทั่วไปในประเทศอินเดียในทุกมิติ ทั้งด้านการเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ รากฐานความเป็นอยู่ และองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ หรือความร่วมมือต่างๆ ของประเทศอังกฤษและอเมริกา
การนำไปใช้ประโยชน์ : สามารถเรียนเพื่อนำไปใช้สอบที่โรงเรียน หรือเรียนเพื่อเตรียมสอบ ONET วิชาสังคมศึกษา รวมทั้งการเรียนเพื่อ เป็นความรู้พื้นฐานในการไปสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ ทั้งม.ธรรมศาสตร์และม.ศรีนครินทร์วิโรฒ หรือการสอบตรง BMIR ธรรมศาสตร์ หรือการสอบตรงโครงการอินเดียศึกษา นานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ม.ธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ
ค่าเรียน : รอบสด 1,500 บาท TOPIC BEST 1,500 บาท
  

คอร์ส IDS (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99206500

99406500

1,500


TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส ความรู้ทั่วไปประเทศอินเดีย (INDIAN S.)
ราคา 1,500 บาท

สมัครเรียน >>>

 
PROMOTION !! – HOT IR AREA STUDIED PACK
รายการโปรโมชั่น
ราคาเดิม
PROMOTION
CODE โอนเงิน
เมื่อลงเรียนคอร์ส AREA STUDIES ยกเซต (รวม 30 ชั่วโมง)
(SEAS + RUS + BAS + CHS + INS)

(สามารถจะเลือกรอบเรียนใดหรือเมื่อไหร่ก็ได้*)
*สามารถเลือกรอบเรียนได้เพียงครั้งเดียว หากต้องการเปลี่ยนหรือแก้ไขรอบเรียน จะมีค่าธรรมเนียมในการย้ายรอบเรียน หรือย้ายสาขา
8,600
7,200
99666677
  
คำแนะนำในการเรียน
น้องๆ สามารลงเรียนเก็บความรู้ได้ตั้งแต่ ม.4 เนื่องจากการสอบตรง SEAS นั้น เป็นเนื้อหาในสายสังคมศาสตร์ ซึ่งทำให้ต้องมีความรู้เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ดังนั้นการเรียนเตรียมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ จะทำให้น้องๆ ไม่ต้องรีบเร่งเตรียมตัวในช่วงปลาย (เพราะการสอบ SEAS นั้นจัดสอบเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น และมีการรับเพียงครั้งเดียวโดยการสอบตรงเท่านั้น ไม่มีการสอบแอดมิดชั่น พร้อมทั้งนักเรียนทุกคนต้องเข้าสอบ ไม่สามารถยื่นคะแนนแต่เพียงอย่างเดียวได้) ทั้งนี้การวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ในโลกของเด็กไทยนั้นยังมักจะมีลักษณะที่แคบ และไม่กว้างเพียงพอ ดังนั้นเมื่อได้เรียนจะทำให้น้องๆ มีมุมมองต่อโลกนี้ได้ดียิ่งขึ้น กว้างมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีประโยชน์ทั้งต่อการนำไปใช้สอบ การนำไปใช้เรียนในอนาคต หรือแม้แต่การนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้การเรียนเก็บไว้ก่อนเนิ่นๆ จะสามารถวัดความชอบ/ความถนัดของน้องๆ ไว้ก่อนได้ เนื่องจากเนื้อหาจะปูพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งหมายความว่าเมื่อน้องๆ สอบติดจริง ก็จะต้องได้เรียนในเนื้อหาเหล่านี้ ซึ่งหากน้องๆ ไม่ชอบหรือไม่ถนัดตั้งแต่การเรียนที่นี่ น้องๆ จะได้รู้ตัวเร็วขึ้น และจะได้มองหาสาขาอื่นได้ทัน ไม่ต้องเสียเวลาในการเปลี่ยนคณะหรือสาขาอีกในอนาคต
 
แผนการเรียน
เมื่อน้องๆ ลงเรียนตั้งแต่อยู่ ม.4 น้องๆ สามารถจัดตารางเรียนโดยจัดลำดับได้คร่าวๆ ดังนี้
SEAS > GMR (GRAMMAR) > READING COMPREHENSION
โดยทุกคอร์สสามารถเรียนพร้อมกันได้ (ในกรณีที่เร่งเรียนเพื่อเตรียมสอบ) และสถาบันฯ แนะนำให้ลงเรียนใน
คอร์สพื้นฐานทางรัฐศาสตร์และคอร์ส GRAMMAR & READING เพิ่มเติมด้วย เพื่อประโยชน์สูงสุดในการสอบ (เพราะการสอบจะใช้ผลคะแนนในการสอบความรู้ทั่วไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 65% ภาษาอังกฤษ 20%)
 

 
คอร์สสอบตรงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TOPIC ACADEMY

คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ รัฐศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ คณะ พาณิชยศาสตร์ และการ บัญชี ธรรมศาสตร์ (คณะบัญชี ธรรมศาสตร์)
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ เศรษฐศาสตร์
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ สังคมสงเคราะห์
คอร์ส สอบตรง คณะ ธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ article
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ สังคมวิทยา และ มานุษยวิทยา ธรรมศาสตร์
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ วิทยาลัย สหวิทยาการ
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ วิทยาการเรียนรู้ และ ศึกษาศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ คณะ วารสาร ศาสตร์ และสื่อสารมวลชน ธรรมศาสตร์
คอร์สเตรียมสอบตรง โครงการตรีควบโท BMCI หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต และศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการมรดกวัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วิทยาลัยนวัตกรรม (ท่าพระจันทร์) ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ คณะ สถาปัตย กรรมศาสตร์ ( การผังเมือง ) ธรรมศาสตร์
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ วิศว กรรม ศาสตร์ ( วิศวะ )
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ ศิลปศาสตร์
หนังสือ คู่มือ สอบตรง รัฐศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ ตรง รัสเซีย ศึกษา คณะ ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์
TOPIC PLUS - WPT + WBMT การเขียนเรียงความสำหรับสอบตรงรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
หนังสือ สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน 2561bulletประวัติและพันธกิจของสถาบัน
bulletบรรยากาศของสถาบัน
bulletความสำเร็จของเรา
bulletTOPIC โดดเด่นอย่างไร
bulletทีมสอนของสถาบัน
bulletคอร์สเรียนทั้งหมดของ TOPIC
bulletกิจกรรมต่างๆ ของเรา
dot
ตารางเรียน / Promotion
dot
bulletDownload โบรชัวร์
bulletHot Promotion!!
bulletTOPIC PACKAGE
bulletตารางรอบสด มกรา - สิงหา 61
bulletDownload ตารางรอบสด
bulletDownload ตารางสอบต่างๆ
dot
ระบบเรียนออนไลน์
dot
bulletระบบเรียนออนไลน์ (TOPIC EASY)
dot
การสมัครเรียน/วิธีการชำระเงิน
dot
bulletวิธีการสมัครเรียน/วิธีการชำระเงิน
bulletระบบจองคอร์สออนไลน์
dot
Topic Activities
dot
bulletTopic On Media
bulletTopic to School
dot
คอร์สสอบตรง ธรรมศาสตร์
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์ (SEAS)
bulletสั่งซื้อหนังสือสรุปข่าว 61
bulletเรียงความรัฐศาสตร์ (เรียนที่บ้าน)
bulletคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
bulletคณะศิลปศาสตร์ (รัสเซียศึกษา)
bulletสั่งซื้อคู่มือสอบตรงคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะสถาปัตย์ (การผังเมือง)
bulletการจัดการมรดกฯ (BMCI)
bulletคณะวารสารฯและสื่อสารมวลชน
bulletคณะศึกษาศาสตร์
bulletสหวิทยาการสังคมศาสตร์
dot
สอบตรง TU INTER
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์ (BMIR)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (BE)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BAS)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BEC)
bulletคณะวารสารฯ (BJM)
bulletจีนศึกษา ( PBIC )
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletอินเดียศึกษา ( PBIC )
bulletคณะนิติศาสตร์ (LAW)
bulletอาเซียน - จีนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (IAC)
bulletนวัตกรรมการบริการ (BSI)
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ (SPD)
bulletไทยศึกษา ( PBIC )
dot
คอร์สสอบตรง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
dot
bulletคณะนิเทศศาสตร์
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะบัญชี จุฬาฯ
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะอักษรศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะครุศาสตร์
bulletเตรียมสอบวิชาพื้นฐาน ปี 61
dot
สอบตรง CU INTER
dot
bulletคณะอักษรศาสตร์ (BALAC)
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (EBA)
bulletคณะนิเทศศาสตร์
dot
คอร์สเตรียมสอบแพทย์ กสพท.
dot
bulletวิชา เฉพาะแพทย์
dot
การสอบวัดผลระดับสูง
dot
bulletTU - GET
bulletCU - TEP
bulletCU - AAT
bulletTOEIC
bulletNEW SAT (Redesigned 2016)
bulletACADEMIC WRITING (สด)
bulletACADEMIC WRITING (เรียนที่บ้าน)
bulletIELTS
dot
topicLONDON เรียนต่อต่างประเทศ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletDownload รายละเอียดเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletคำถามที่พบบ่อย topicLONDON
dot
คอร์ส GAT
dot
bulletGAT วิเคราะห์
bulletGAT ภาษาอังกฤษ
bulletพื้นฐานภาษาอังกฤษ
bulletภาษาอังกฤษ ม.1 - ม.3
dot
คอร์ส PAT
dot
bulletPAT 1 (คณิตศาสตร์)
bulletPAT 3 (พื้นฐานวิศวะ)
bulletPAT 5 (วิชาชีพครู)
bulletPAT 7 (ภาษาจีน)
dot
คอร์สสอบตรง สทศ. และ O - NET
dot
bulletเตรียมสอบ ONET
bulletเตรียมสอบตรงกลาง สทศ.
bulletคณิตฯ สอบตรงกลาง สทศ.
dot
สังคมศึกษา ม.4 - ม.6
dot
bulletคอร์ส ประวัติศาสตร์
bulletคอร์ส สังคมศึกษา ม.4-6
dot
คอร์สสำหรับ ม.ต้น (ม.1- 3)
dot
bulletภาษาอังกฤษ ม.1 - ม.3
dot
เตรียมสอบครูผู้ช่วย
dot
bulletโครงการ "ติวติดครู"
bulletระบบสำรองที่นั่ง "ติวติดครู"
dot
THE EXAM (1 วันปาฏิหารย์)
dot
bulletTOEIC : THE EXAM
bulletENG TCAS : THE EXAM
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ท็อปปิค อะคาเดมี่
WWW.2BTOPIC.COM | Facebook : www.facebook.com/topic2u | E Mail : info@2btopic.com
Copyright © 2011 2BTOPIC.COM

สาขาของ TOPIC ACADEMY
Be Come a Fan of TOPIC ACADEMY - สอบตรง ธรรมศาสตร์ และ จุฬา
 |