ReadyPlanet.com
dot dot
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ รัฐศาสตร์ article

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือโทรสอบถามที่ 02 619 2700, 087215 6357

คอร์สสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ทอปปิค อะคาเดมี่
(สำหรับคอร์สเตรียมสอบคณะรัฐศาสตร์ นานาชาติ (BMIR) ธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่ >>>)

รายละเอียดการสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (ปีการศึกษา 2561)
(รับตรงผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1, รอบที่ 3, รอบที่ 4)
(วิชา ความถนัดทางรัฐศาสตร์ และ เรียงความ จัดสอบจริง 24 มีนาคม 2561)
(GAT-PAT สอบจริง 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2561, ONET สอบจริง 3 - 4 มีนาคม 2561)
(รายละเอียดสอบเข้าคณะรัฐศาสตร์ มธ. อย่างละเอียด คลิกที่นี่ >>>)


(รายละเอียดสอบเข้าคณะรัฐศาสตร์ มธ. อย่างละเอียด คลิกที่นี่ >>>)

วันสอบจริง

GAT / PAT

O - NET

9 วิชาสามัญ

ความถนัดทางรัฐศาสตร์+เรียงความ

24 – 27 กุมภา 61

3 – 4 มีนา 61

17 – 18 มีนา 61

24 มีนา 61

วางแผนการเรียน สำหรับ TCAS ครบทุกรอบ ของคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**หากเพิ่มคอร์ส BMIR + IBMT + WBMT ก็จะเป็นการเตรียมที่ครอบคลุมทั้งภาคไทยและนานาชาติอีกด้วย

วิชาที่ใช้สอบ

กลุ่มวิชา

คอร์สแนะนำ

TCAS #3 ธรรมศาสตร์
ควรเรียน

1. ความถนัดทางรัฐศาสตร์

2. เรียงความรัฐศาสตร์

วิชาความถนัดทางรัฐศาสตร์

หัวใจหลัก

POL SCI = ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์,

IPT = ตะลุยโจทย์รัฐศาสตร์

เพื่อทำข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

WORLD HIS = ประวัติศาสตร์โลก

THAI HIS = ประวัติศาสตร์ไทย

ALL NEWS = สรุปข่าวในรอบปี

TGOV = การเมืองการปกครองไทย

สายการระหว่างประเทศ (IR) ควรเรียนเป็นอย่างยิ่ง

SEAS = ความรู้ทั่วไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

RUS = ความรู้ทั่วไปประเทศรัสเซีย

BAS = ความรู้ทั่วไปอังกฤษและอเมริกา

CHS = ความรู้ทั่วไปประเทศจีน

IDS = ความรู้ทั่วไปประเทศอินเดีย

วิชาเรียงความรัฐศาสตร์

WPT = การเขียนเรียงความทางรัฐศาสตร์

TCAS #4 มธ. และ จุฬาฯ
ควรเรียน

1. GAT

2. ONET

3. PAT1 / PAT7

ONET

ONET

GAT

GAT NETWORK = GAT วิเคราะห์ เชื่อมโยง

ENGLISH ADMISSION = GAT อังกฤษ

ADVANCE GAT ENG = ตะลุยโจทย์ GAT ENG

PAT 1

PAT1

คอร์สเรียนเพิ่มเติม

หากต้องการเตรียมสอบ
หลักสูตรนานาชาติ
(BMIR)
ไปด้วยพร้อมกัน

วิชาเฉพาะ BMIR

BMIR = ความรู้เบื้องต้นการระหว่างประเทศ,

IBMT = ตะลุยโจทย์ BMIR

เรียงความ BMIR

WBMT = การเขียนเรียงความสำหรับ BMIR

TU-GET

TU-GET

ตารางเรียนคอร์สสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 

(วิชา ความถนัดทางรัฐศาสตร์ และ เรียงความ จัดสอบจริง 24 มีนาคม 2561)
 TOPIC ACADEMY | คอร์สเตรียมสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
*สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงตารางเรียนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
PROMOTION !! – HOT POL PACK
รายการโปรโมชั่น
ราคาเดิม
PROMOTION
CODE โอนเงิน
เมื่อลงเรียนคอร์ส เตรียมสอบตรงรัฐศาสตร์ ยกเซต (รวม 105 ชั่วโมง) 
(POL + IPT + THS + WHS + TGOV + SEAS + 
GAT NETWORK + ADVANCE GAT ENG)
(สามารถจะเลือกรอบเรียนใดหรือเมื่อไหร่ก็ได้*)
*สามารถเลือกรอบเรียนได้เพียงครั้งเดียว หากต้องการเปลี่ยนหรือแก้ไขรอบเรียน จะมีค่าธรรมเนียมในการย้ายรอบเรียน หรือย้ายสาขา
21,100
18,000
ประหยัดไป
3,100 บาท
99666667
 
POL – รัฐศาสตร์ทั่วไปสำหรับเตรียมสอบตรงรัฐศาสตร์ มธ.
เนื้อหา : เนื้อหาที่จะใช้สอบตรงรัฐศาสตร์ มธ. ทั้งหมด โดยจะมีลักษณะเป็นรัฐศาสตร์พื้นฐานระดับมหาวิทยาลัยที่มักจะออกสอบ (เนื้อหาจะมีลักษณะต่างไปจากเนื้อหาสังคมศึกษาระดับ ม.ปลาย เรื่องรัฐศาสตร์ เพราะจะเน้นการสอนในเนื้อหาที่มักจะออกสอบ) เช่น แนวคิดพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นทางด้านการเมืองการปกครอง การระหว่างประเทศ และบริหารรัฐกิจ เหตุการณ์สำคัญที่น่าออกสอบพร้อมการวิเคราะห์
การนำไปใช้ประโยชน์ : สามารถนำความรู้นี้ไปสอบคณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์, มศว. หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้
เหมาะสำหรับรัฐศาสตร์ สาขา : ทุกสาขาของรัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง, การระหว่างประเทศ, บริหารรัฐกิจ) และเป็นเนื้อหาสำคัญมาก ก่อนเรียน BMIR
ค่าเรียน : รอบสด 4,600 บาท TOPIC BEST 4,600 บาท
   

คอร์ส POL (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99203000

99403000

4,600

 

TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์สความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์ (POL)
ราคา 4,600 บาท

สมัครเรียน >>>

 
IPT
เนื้อหา : ตะลุยโจทย์เนื้อหาความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์ที่ใช้สอบตรงทั้งหมด กว่า 100 ข้อ พร้อมหลักในการวิเคราะห์ข้อสอบ
            และการเฉลยอย่างละเอียด
เหมาะสำหรับรัฐศาสตร์ สาขา : ทุกสาขาของรัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง, การระหว่างประเทศ, บริหารรัฐกิจ)
ค่าเรียน : รอบสด 2,600 บาท TOPIC BEST 2,600 บาท
 
PROMOTION มีนาคม 2018 >>> ลดเหลือเพียง 1,900 บาท !!! 
    

คอร์ส IPT (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99203100

99403100

2,600

 

TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส ตะลุยโจทย์รัฐศาสตร์ (IPT)
ราคา 2,600 บาท

สมัครเรียน >>>

 
POL SCI SIM - โค้งสุดท้ายก่อนสอบรัฐศาสตร์
เนื้อหา : เป็นการฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง โดยการจับเวลาเสมือนจริง เพื่อจะได้รู้คะแนนก่อนสอบจริง พร้อมเฉลยอย่างละเอียดหลังสอบเสร็จจากครูพี่ทาม์ย
เหมาะสำหรับรัฐศาสตร์ สาขา : ทุกสาขาของรัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง, การระหว่างประเทศ, บริหารรัฐกิจ)
ค่าเรียน : รอบสด 1,200 บาท TOPIC BEST 1,200 บาท
 

โค้งสุดท้ายรัฐศาสตร์ มธ. (POL SCI SIM) ทำข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียดยิบก่อนสอบ
(เป็นการทำข้อสอบเสมือนจริง จับเวลาจริง รู้คะแนนได้จริงๆ ก่อนไปสอบจริง (เฉพาะพาร์ท choice) และเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ)
สอบจริงรัฐศาสตร์ (ภาคไทย) ธรรมศาสตร์ = 24 มีนาคม 2561

รอบ

สอน

วันที่เรียน

วันเรียน

เวลาเรียน

สด @ สาขา

รหัสลงทะเบียน

ราคา

1

สด

21 มี.ค. 61

พุธ

09.00 – 12.00

สยามสแควร์

10326191

1,200

2

เทป

21 มี.ค. 61 (วงจรปิด)

พุธ

12.00 – 15.00

สยามสแควร์

10326192

1,000

3

เทป

21 มี.ค. 61 (วงจรปิด)

พุธ

15.00 – 18.00

สยามสแควร์

10326193

1,000

TOPIC BEST (เรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยเลือกวันและเวลาเรียนได้ตามสะดวกที่สถาบัน)

99203200

1,200

TOPIC EASY (เรียนออนไลน์ได้ทั่วโลก ผ่าน WWW.TOPICEASY.NET)

ชำระผ่าน website

1,200

 
ALL NEWS 2017 - สรุปข่าวสำคัญ ปี 60
เนื้อหา : สรุปข่าวที่น่าสนใจเพื่อเป็นประเด็นในการออกข้อสอบในทุกๆ สนามสอบ  ด้วยลีลาและเทคนิคในการ "เล่า" เพื่อให้ "เข้าใจ" มากกว่า "จำ" เพราะจะสามารถนำไปทำข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบรรยายการศอันสุดสนุกสนาน เฮฮา และเป็นกันเองเหมือนพี่น้อง และเพื่อนสนิทกัน
เหมาะสำหรับ : สนามสอบต่างๆ เช่น การสอบตรงรัฐศาสตร์, การสอบตรงนิติศาสตร์, การสอบตรง เศรษฐศาสตร์, BMIR, BJM, BAS, SEAS, BALAC, RUS, IAC, BMCI, สังคมศึกษา (9 สามัญ และ ONET), สอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุอมศึกษา, สอบเขา ม.1 และ ม.4 โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ, และการสอบตรงสนามอื่นๆ
ค่าเรียน : รอบสด 1,500 บาท TOPIC BEST 1,500 บาท
 

ALL NEWS 2017 – สรุปข่าวประจำปี 2560 (ใช้ได้กับทุกการสอบ)

รอบ

สอน

วันที่เรียน

วันเรียน

เวลาเรียน

สด @ สาขา

รหัสลงทะเบียน

ราคา

1

สด

17 – 18 ก.พ. 61

ทุกวัน

16.00 – 18.30

สยามสแควร์

10746191

1,500

TOPIC BEST (เรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยเลือกวันและเวลาเรียนได้ตามสะดวกที่สถาบัน)

99207400

1,500

TOPIC EASY (เรียนออนไลน์ได้ทั่วโลก ผ่าน WWW.TOPICEASY.NET)

ชำระผ่าน website

1,500

    

คอร์ส ALL NEWS 60 (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99207400

99407400

1,500

 

TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส สรุปข่าว 60 (ALL NEWS 2017)
ราคา 1,500 บาท

สมัครเรียน >>>

 
TGOV – การเมืองการปกครองไทย
เนื้อหา :เนื้อหาเน้นการวิเคราะห์พัฒนาการของทั้งการเมืองและการปกครองของประเทศไทย (ควรเรียนคอร์ส POL และประวัติศาสตร์ไทย (THS) มาก่อน ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับน้องที่มีความสนใจทางด้านรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในคณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง)
การนำไปใช้ประโยชน์ : สามารถเรียนเพื่อนำไปใช้สอบที่โรงเรียน หรือเรียนเพื่อเตรียมสอบ ONET วิชาสังคมศึกษา รวมทั้งการเรียนเพื่อ เป็นความรู้พื้นฐานในการไปสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ ทั้งม.ธรรมศาสตร์และม.ศรีนครินทร์วิโรฒ หรือการสอบตรง BMIR ธรรมศาสตร์
ค่าเรียน : รอบสด 2,600 บาท TOPIC BEST 2,600 บาท
 

THAI GOV – การเมืองการปกครองไทย
สอบจริงรัฐศาสตร์ (ภาคไทย) ธรรมศาสตร์ = 24 มีนาคม 2561

รอบ

สอน

วันที่เรียน

วันเรียน

เวลาเรียน

สด @ สาขา

รหัสลงทะเบียน

ราคา

1

สด

12 - 15 มี.ค. 61

ทุกวัน

10.00 – 12.30

สยามสแควร์

10736191

2,600

TOPIC BEST (เรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยเลือกวันและเวลาเรียนได้ตามสะดวกที่สถาบัน)

99207300

2,600

TOPIC EASY (เรียนออนไลน์ได้ทั่วโลก ผ่าน WWW.TOPICEASY.NET)

ชำระผ่าน website

2,600

 

คอร์ส TGOV (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สะพานควาย

ลำปาง

ราคา

99207300

99407300

2,600

 

TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส การเมืองการปกครองไทย (THAI GOV)
ราคา 2,600 บาท

สมัครเรียน >>>

   
WORLD HIS – ประวัติศาสตร์โลก
เนื้อหา :เนื้อหาประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอันเป็นบ่อเกิดของอารยธรรมต่างๆ ในโลก (พื้นฐานก่อนเรียน SIR I, II)
การนำไปใช้ประโยชน์ : สามารถเรียนเพื่อนำไปใช้สอบที่โรงเรียน หรือเรียนเพื่อเตรียมสอบ ONET วิชาสังคมศึกษา รวมทั้งการเรียนเพื่อ เป็นความรู้พื้นฐานในการไปสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ ทั้งม.ธรรมศาสตร์และม.ศรีนครินทร์วิโรฒ หรือการสอบตรง BMIR ธรรมศาสตร์
ค่าเรียน : TOPIC BEST 1,800 บาท
 

คอร์ส WHS (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99224500

99424500

1,800

 

TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส ประวัติศาสตร์โลก (WORLD HIS)
ราคา 1,800 บาท

สมัครเรียน >>>

THAI HIS – ประวัติศาสตร์ไทย

เนื้อหา :เนื้อหาประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอันเป็นบ่อเกิดของอารยธรรมต่างๆ ของไทย
การนำไปใช้ประโยชน์ : สามารถเรียนเพื่อนำไปใช้สอบที่โรงเรียน หรือเรียนเพื่อเตรียมสอบ ONET วิชาสังคมศึกษา รวมทั้งการเรียนเพื่อ เป็นความรู้พื้นฐานในการไปสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ ทั้งม.ธรรมศาสตร์และม.ศรีนครินทร์วิโรฒ หรือการสอบตรง BMIR ธรรมศาสตร์
ค่าเรียน : TOPIC BEST 1,800 บาท
 

คอร์ส THS (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99224600

99424600

1,800

 

TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส ประวัติศาสตร์ไทย (THAI HIS)
ราคา 1,800 บาท

สมัครเรียน >>>

 
WPT - การเขียนเรียงความสำหรับสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ มธ.
ความสำคัญ : การเขียนเรียงความเพื่อสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น แม้ว่าชื่อจะเป็น "การเขียนเรียงความ" แต่ทว่าในความจริงแล้ว การเขียนเรียงความนี้เป็นลักษณะของการ "เขียนตอบข้อสอบอัตนัยเชิงสังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์" ซึ่งน้องๆ จะไม่เคยเจอการเขียนตอบในรูปแบบนี้มาก่อนอย่างแน่นอนในระดับ ม.ปลาย (กล่าวคือข้อสอบส่วนนี้จะไม่เหมือนกับการเขียนเรียงความในวิชาภาษาไทยทั่วไป) อีกทั้งข้อสอบในส่วนนี้ยังเป็นข้อสอบส่วนที่ "ชี้เป็นชี้ตายว่าจะสอบติดหนือไม่" และน้องๆ ส่วนใหญ่มักจะละเลย ทำให้พลาดการสอบไปอย่างน่าเสียดาย ดังนั้นคอร์สนี้จึงเป็นคอร์สที่น้องๆ ต้องเตรียมตัว และต้องเตรียมไปกับ สุดยอดอันดับหนึ่งทางรัฐศาสตร์ กับครูพี่ทาม์ยที่ TOPIC ACADEMY เท่านั้น
เนื้อหา : เน้นการฝึกปฏิบัติ จะสอนวิธีการตีความ ตีโจทย์ให้แตก พร้อมทั้งหลักและวิธีการในการตอบคำถาม ตามแนวทางรัฐศาสตร์ สาขาต่างๆ โดยในคอร์สจะใช้ข้อสอบจริงพร้อมทั้งโจทย์ร่วมสมัยที่น่าสนใจ ในการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความชำนาญมากยิ่งขึ้น
เหมาะสำหรับรัฐศาสตร์ สาขา : ทุกสาขาของรัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง, การระหว่างประเทศ, บริหารรัฐกิจ) รวมไปจนกระทั่งระดับปริญญาโท ทั้งนี้เพราะทุกสาขาจะตัดสินว่าใครจะมีสิทธิได้เข้าสัมภาษณ์จากการเขียนเรียงความ ดังนั้นข้อสอบส่วนนี้จึงสำคัญมาก และมีน้องๆ หลายๆ คนที่พลาดในข้อสอบส่วนนี้ ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง
ค่าเรียน : รอบสด 2,000 บาท รอบ TOPIC BEST 2,000 บาท TOPIC PLUS 2,400 บาท
 

คอร์สการเขียนเรียงความทางรัฐศาสตร์ (ภาคไทย) (WPT)

รอบ

สอน

วันที่เรียน

วันเรียน

เวลาเรียน

สด @ สาขา

รหัสลงทะเบียน

ราคา

1

สด

17 ต.ค. – 22 ต.ค. 60
(เหลือว่าง 5 ที่นั่ง)

ทุกวัน

11.00 – 12.30

สยามสแควร์

10506092

2,000

   

คอร์ส WPT (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >> 

(*หมายเหตุ* เนื่องจากคอร์สนี้มีลักษณะเป็น "การฝึกปฏิบัติ" ดังนั้นเมื่อน้องลงคอร์สนี้ ควรมีวินัยในตนเอง และส่งงานให้ครูพี่ทาม์ยตรวจผ่านช่องทางต่างๆ และพี่ทาม์ยจะตรวจงานพร้อม comment งานคืนให้ทาง E-Mail ไม่เกิน 3 วัน นับจากวันส่งงาน รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามที่ 02 619 2700)

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99205100

99405100

2,000


TOPIC PLUS –สะดวกสบาย เรียนได้ “ที่บ้าน” ทุกที่ทั่วประเทศ
(*หมายเหตุ* เนื่องจากคอร์สนี้มีลักษณะเป็น "การฝึกปฏิบัติ" ดังนั้นเมื่อน้องลงคอร์สนี้ ควรมีวินัยในตนเอง และส่งงานให้ครูพี่ทาม์ยตรวจผ่านช่องทางต่างๆ และพี่ทาม์ยจะตรวจงานพร้อม comment งานคืนให้ทาง E-Mail ไม่เกิน 3 วัน นับจากวันส่งงาน รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามที่ 02 619 2700)
รายละเอียดการเรียนแบบ TOPIC PLUS เพิ่มเติม คลิกที่นี่ >>>
WPT  - ราคา 2,400 บาท
รหัสชำระเงิน : 99205200
 
PROMOTION !! – HOT POL PACK
รายการโปรโมชั่น
ราคาเดิม
PROMOTION
CODE โอนเงิน
เมื่อลงเรียนคอร์ส เตรียมสอบตรงรัฐศาสตร์ ยกเซต (รวม 105 ชั่วโมง) 
(POL + IPT + THS + WHS + TGOV + SEAS + 
GAT NETWORK + ADVANCE GAT ENG)
(สามารถจะเลือกรอบเรียนใดหรือเมื่อไหร่ก็ได้*)
*สามารถเลือกรอบเรียนได้เพียงครั้งเดียว หากต้องการเปลี่ยนหรือแก้ไขรอบเรียน จะมีค่าธรรมเนียมในการย้ายรอบเรียน หรือย้ายสาขา
21,100
18,000
ประหยัดไป
3,100 บาท
99666667
 
สำหรับน้องๆ ที่มีความสนใจด้านการต่างประเทศเป็นพิเศษ !!!
รัก IR คลั่งไคล้ IR ต้องจัดไปกับคอร์สนี้ (AREA STUDIES SERIES)

SEAS – ความรู้ทั่วไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เนื้อหา :เนื้อหาความรู้ทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในทุกมิติ เช่นด้านการเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ รากฐานความเป็นอยู่ และองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การนำไปใช้ประโยชน์ : สามารถเรียนเพื่อนำไปใช้สอบที่โรงเรียน หรือเรียนเพื่อเตรียมสอบ ONET วิชาสังคมศึกษา รวมทั้งการเรียนเพื่อ เป็นความรู้พื้นฐานในการไปสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ ทั้งม.ธรรมศาสตร์และม.ศรีนครินทร์วิโรฒ หรือการสอบตรง BMIR ธรรมศาสตร์ หรือการสอบตรงโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (SEAS) คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ
ค่าเรียน : TOPIC BEST 2,500 บาท
  

คอร์ส SEAS (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99206100

99406100

2,500

 

TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (SEAS)
ราคา 2,500 บาท

สมัครเรียน >>>

  
RUS – ความรู้ทั่วไปประเทศรัสเซีย

เนื้อหา :
เนื้อหาความรู้ทั่วไปในประเทศรัสเซียในทุกมิติ ทั้งในยุคของสหภาพโซเวียตและในยุคปัจจุบัน ในด้านการเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ รากฐานความเป็นอยู่ และองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ หรือความร่วมมือต่างๆ ของประเทศรัสเซีย
การนำไปใช้ประโยชน์ : สามารถเรียนเพื่อนำไปใช้สอบที่โรงเรียน หรือเรียนเพื่อเตรียมสอบ ONET วิชาสังคมศึกษา รวมทั้งการเรียนเพื่อ เป็นความรู้พื้นฐานในการไปสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ ทั้งม.ธรรมศาสตร์และม.ศรีนครินทร์วิโรฒ หรือการสอบตรง BMIR ธรรมศาสตร์ หรือการสอบตรงโครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ
ค่าเรียน : รอบสด 1,500 บาท TOPIC BEST 1,500 บาท
 

คอร์ส RUS (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99206200

99406200

1,500


TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส ความรู้ทั่วไปประเทศรัสเซีย (RUSSIAN S.)
ราคา 1,500 บาท

สมัครเรียน >>>

BAS – ความรู้ทั่วไปประเทศอังกฤษและอเมริกา

เนื้อหา :เนื้อหาความรู้ทั่วไปในประเทศอังกฤษและอเมริกาในทุกมิติ ทั้งด้านการเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ รากฐานความเป็นอยู่ และองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ หรือความร่วมมือต่างๆ ของประเทศอังกฤษและอเมริกา
การนำไปใช้ประโยชน์ : สามารถเรียนเพื่อนำไปใช้สอบที่โรงเรียน หรือเรียนเพื่อเตรียมสอบ ONET วิชาสังคมศึกษา รวมทั้งการเรียนเพื่อ เป็นความรู้พื้นฐานในการไปสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ ทั้งม.ธรรมศาสตร์และม.ศรีนครินทร์วิโรฒ หรือการสอบตรง BMIR ธรรมศาสตร์ หรือการสอบตรงโครงการอังกฤษและอเมริกันศึกษา นานาชาติ (BAS) คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ
ค่าเรียน : รอบสด 1,500 บาท TOPIC BEST 1,500 บาท
 

คอร์ส BAS (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99206300

99406300

1,500

 

TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส ความรู้ทั่วไปอังกฤษและอเมริกา (BAS)
ราคา 1,500 บาท

สมัครเรียน >>>

  
 CHS – ความรู้ทั่วไปประเทศจีน

เนื้อหา :
เนื้อหาความรู้ทั่วไปในประเทศจีนในทุกมิติ ทั้งด้านการเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ รากฐานความเป็นอยู่ และองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ หรือความร่วมมือต่างๆ ของประเทศจีน
การนำไปใช้ประโยชน์ : สามารถเรียนเพื่อนำไปใช้สอบที่โรงเรียน หรือเรียนเพื่อเตรียมสอบ ONET วิชาสังคมศึกษา รวมทั้งการเรียนเพื่อ เป็นความรู้พื้นฐานในการไปสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ ทั้งม.ธรรมศาสตร์และม.ศรีนครินทร์วิโรฒ หรือการสอบตรง BMIR ธรรมศาสตร์ หรือการสอบตรงโครงการจีนศึกษา นานาชาติ (PBIC) วิทยาลัยนานาชาติประดี พนมยงค์ ม.ธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ
ค่าเรียน : รอบสด 1,500 บาท TOPIC BEST 1,500 บาท
 

คอร์ส ความรู้ทั่วไปประเทศจีน

รอบ

สอน

วันที่เรียน

วันเรียน

เวลาเรียน

สด @ สาขา

รหัสลงทะเบียน

ราคา

1

สด

9 ก.ย. – 10 ก.ย. 60

เสาร์ - อาทิตย์

10.00 – 12.30

สยามสแควร์

10646091

1,500

 

คอร์ส CHS (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99206400

99406400

1,500

 

TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส ความรู้ทั่วไปประเทศจีน (CHINESE S.)
ราคา 1,500 บาท

สมัครเรียน >>>

 
IDS – ความรู้ทั่วไปประเทศอินเดีย  

เนื้อหา :
เนื้อหาความรู้ทั่วไปในประเทศอินเดียในทุกมิติ ทั้งด้านการเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ รากฐานความเป็นอยู่ และองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ หรือความร่วมมือต่างๆ ของประเทศอังกฤษและอเมริกา
การนำไปใช้ประโยชน์ : สามารถเรียนเพื่อนำไปใช้สอบที่โรงเรียน หรือเรียนเพื่อเตรียมสอบ ONET วิชาสังคมศึกษา รวมทั้งการเรียนเพื่อ เป็นความรู้พื้นฐานในการไปสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ ทั้งม.ธรรมศาสตร์และม.ศรีนครินทร์วิโรฒ หรือการสอบตรง BMIR ธรรมศาสตร์ หรือการสอบตรงโครงการอินเดียศึกษา นานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ม.ธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ
ค่าเรียน : รอบสด 1,500 บาท TOPIC BEST 1,500 บาท
 

คอร์ส ความรู้ทั่วไปประเทศอินเดีย

รอบ

สอน

วันที่เรียน

วันเรียน

เวลาเรียน

สด @ สาขา

รหัสลงทะเบียน

ราคา

1

สด

2 ก.ย. – 3 ก.ย. 60

เสาร์ - อาทิตย์

10.00 – 12.30

สยามสแควร์

10656091

1,500

 

คอร์ส IDS (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99206500

99406500

1,500

 

TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส ความรู้ทั่วไปประเทศอินเดีย (INDIAN S.)
ราคา 1,500 บาท

สมัครเรียน >>>

 
PROMOTION !! – HOT IR AREA STUDIED PACK
รายการโปรโมชั่น
ราคาเดิม
PROMOTION
CODE โอนเงิน
เมื่อลงเรียนคอร์ส AREA STUDIES ยกเซต (รวม 30 ชั่วโมง)
(SEAS + RUS + BAS + CHS + INS)

(สามารถจะเลือกรอบเรียนใดหรือเมื่อไหร่ก็ได้*)
*สามารถเลือกรอบเรียนได้เพียงครั้งเดียว หากต้องการเปลี่ยนหรือแก้ไขรอบเรียน จะมีค่าธรรมเนียมในการย้ายรอบเรียน หรือย้ายสาขา
8,600
7,200
ประหยัดไป
1,400 บาท
99666677
 
ผู้สอนทุกคอร์สในหลักสูตรเตรียมสอบตรงรัฐศาสตร์ มธ.
 
สอนโดย : ครูพี่ทาม์ย (Kru P’Tyme)
Kru P'Tyme ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท สาขารัฐศาสตร์ ด้านการระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาโดยตรง และมีประวัติในการได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยด้วยทุนการศึกษาแบบเรียนฟรีถึงระดับปริญญาเอกในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทุนการศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในการสอบตรงเข้าคณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ และอีกมหาวิทยาลัยชั้นนำ ทั้งนี้ครูพี่ทาม์ยยังมีประสบการณ์สอนสอบตรงรัฐศาสตร์มายาวนานกว่า 8 ปี และ BMIR กว่า 4 ปี (ถือเป็นสถาบันที่เปิดสอนด้านนี้เป็นแห่งแรกของประเทศไทย และในแต่ละปี น้องๆ กว่า 65% สอบตรงติดคณะรัฐศาสตร์ มธ. และ 100% สอบตรงติด BMIR มธ.) และสอนวิชา GAT NETWORK มาตั้งแต่เริ่มสอบครั้งแรกในปี 2552 (และทำให้น้องๆกว่า 90% ทำคะแนนได้เต็ม 150 และ 100% ทำคะแนนได้สูงเกิน 130 จนได้รับความไว้วางใจให้บรรยายในกิจกรรมชั้นนำต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น Student Channel ในกระทรวงศึกษาธิการ (เป็นอาจารย์ 1 ใน 3 คนที่ได้รับเกียรติสอนในวิชา GAT) โครงการ Peptein Genius Generation โครงการ Osotspa Road to University และโครงการชั้นนำอีกมากมาย รวมทั้งโรงเรียนชั้นนำต่างๆ ทั่วประเทศ ) รวมไปจนถึงวิชาที่เน้นทักษะการคิดและวิเคราะห์เช่น วิชาเฉพาะแพทย์ (ตั้งแต่เริ่มสอบครั้งแรกในปี 2549) คณิตศาสตร์ SMART I (นานกว่า 5 ปี) และความถนัดนานาชาติ SAT I (MATH) ซึ่งในปีที่ผ่านมา ทำให้น้องๆ ประสบผลสำเร็จได้อย่างมากมาย ทั้งที่คะแนนเพิ่มสูงขึ้น และทั้งที่สอบติดเข้าไปอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย ทำให้ได้รับการยอมรับให้เข้าไปบรรยายพิเศษในโครงการชั้นนำต่างๆ และโรงเรียนชั้นนำ เช่นเทพศิรินทร์, สามเสนวิทยาลัย, เตรียมอุดมน้อมเกล้า, กรุงเทพคริสเตียน, สายน้ำผึ้ง, ศึกษานารี และอื่นๆ ทั่วประเทศ ดังนั้นจึงมั่นใจในคุณภาพและเนื้อได้อย่างแน่นอน
 
คำแนะนำในการเรียน
น้องๆ สามารลงเรียนเก็บความรู้ได้ตั้งแต่ ม.4 เนื่องจากการสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (หรือ มศว.) นั้น เป็นเนื้อหา ในสายสังคมศาสตร์ ซึ่งทำให้ต้องมีความรู้เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ในสาขาที่เกี่ยวต่างๆ ทางด้านรัฐศาสตร์ ดังนั้นการเรียนเตรียมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ จะทำให้น้องๆ ไม่ต้องรีบเร่งเตรียมตัวในช่วงปลาย (เพราะการสอบ POL นั้นจัดสอบเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น อีกทั้งการสอบรัฐศาสตร์นั้นยังมีอัตราการแข่งขันที่สูง โดยเฉพาะสาขาการระหว่างประเทศ) อีกทั้งการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมืองการปกครอง ด้านการระหว่างประเทศ ด้านบริหารัฐกิจ ของเด็กไทยนั้นยังมักจะมีลักษณะที่แคบ และไม่กว้างเพียงพอ ดังนั้นเมื่อได้เรียนจะทำให้น้องๆ มีมุมมองได้ดีมากยิ่งขึ้น กว้างมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีประโยชน์ทั้งการนำไปใช้สอบเป็นอย่างมาก (จะมีข้อสอบเรียงความ ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดว่าจะติดหรือไม่ หลังจากทำคะแนนในวิชาความรู้ทั่วไปได้สูงสุดเป็น 100 คนแรกของแต่ละสาขา) ทั้งนี้การเรียนเก็บไว้ก่อนเนิ่นๆ จะสามารถวัดความชอบ/ความถนัดของน้องๆ ไว้ก่อนได้ เนื่องจากเนื้อหาจะปูพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งหมายความว่าเมื่อน้องๆ สอบติดจริง ก็จะต้องได้เรียนในเนื้อหาเหล่านี้ ซึ่งหากน้องๆ ไม่ชอบหรือไม่ถนัดตั้งแต่การเรียนที่นี่ น้องๆ จะได้รู้ตัวเร็วขึ้น และจะได้มองหาสาขาอื่นได้ทัน ไม่ต้องเสียเวลาในการเปลี่ยนคณะหรือสาขาอีกในอนาคต
 
แผนการเรียน
เมื่อน้องๆ ลงเรียนตั้งแต่อยู่ ม.4 น้องๆ สามารถจัดตารางเรียนโดยจัดลำดับได้คร่าวๆ ดังนี้
POL > WORLD HIS + THAI HIS > TGOV > IPT > WPT
(> SEAS + RUS + BAS + CHS + INS)
โดยทุกคอร์สสามารถเรียนพร้อมกันได้ (ในกรณีที่เร่งเรียนเพื่อเตรียมสอบ) และสถาบันฯ แนะนำให้ลงเรียนใน
คอร์สประวัติศาสตร์ไทย(THS) + ประวัติศาสตร์โลก(WHS) + การเมืองการปกครองไทย(TGOV) + GAT เพื่อประโยชน์สูงสุดในการสอบ (เพราะการสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ใช้การยื่นคะแนน GAT ในสัดส่วน 70% หรือการสอบแอดมิดชั่น ก็ใช้คะแนน GAT ในสัดส่วนสูงมากถึง 50% (จุฬาฯ) หรือ 30% (ธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยอื่นๆ) ดังนั้นหากมีเป้าหมายในการเรียนคณะรัฐศาสตร์อย่างจริงจัง ควรเตรียมตัวสอบตรงรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (POL + IPT + WORLD HIS + THAI HIS + การเขียนเรียงความทางรัฐศาสตร์ (WPT) + GAT(สำหรับสอบตรงรัฐศาสตร์ จุฬาฯ และมหาวิทยาลัยอื่นๆ) และเตรียมสอบ Admission (สัดส่วน GPAX 20% + GAT 50%/30% + PAT1/7 0%/20% + ONET 30%(ในส่วนวิชา ONET ควรเตรียมตัวในช่วงเดือน ธันวาคม – กุมภาพันธ์ เพราะมักจะสอบปลายเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งการเตรียมล่วงหน้านานเกินไป จะทำให้เสียประโยชน์ในการเตรียมวิชาอื่นๆ ) รอบสมัคร

คณะ/สาขาวิชา

จำนวน

วิชาที่ใช้สอบ / คอร์สแนะนำ

ระบบTCAS

รอบที่ 1

คณะรัฐศาสตร์ (ทุกสาขาวิชา)

คุณสมบัติ

1. กำลังศึกษา ในระดับชั้น ม.6

2. GPAX > 3.75 (5 ภาคการศึกษา)

3. คะแนนภาษาอังกฤษ ดังนี้
TOEFL > 46 หรือ IELTS > 5.0 หรือ 
เกรดเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ > 3.50

4. ได้รับรางวัลแข่งขันด้านสังคมศาสตร์ระดับประเทศ
หรือนานาชาติ หรือตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมด้านสังคมระดับนานาชาติ หรือตัวแทนโรงเรียนทำกิจกรรมด้านสังคมระดับนานาชาติ

5. เป็นผู้นำกิจกรรมสังคมซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับพื้นที่

6. สอบสัมภาษณ์

 

*หมายเหตุ*
รับเฉพาะรอบ 1 ครั้งที่ 1 เท่านั้น

GOV 5

IR 5

PA 5

*หมายเหตุ*

GOV = สาขาการเมืองการปกครอง
IR = การระหว่างประเทศ
PA = การบริหารรัฐกิจ

ระบบTCAS

รอบที่ 2

คณะรัฐศาสตร์ (ทุกสาขาวิชา)

 

1. รับผ่านโครงการต่างๆ ดังต่อไปนี้
- โครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตย
- โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางกีฬา
- โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง
- โครงการนักศึกษาพิการ

 

 

 

ระบบTCAS

รอบที่ 3

คณะรัฐศาสตร์ (ทุกสาขาวิชา)

 

คุณสมบัติ

1. กำลังศึกษา ในระดับชั้น ม.6

2. GPAX > 2.75

3. GPA วิชาสังคมและวิชาภาษาต่างประเทศ > 2.50

 

*หมายเหตุ*

GOV = สาขาการเมืองการปกครอง
IR = การระหว่างประเทศ
PA = การบริหารรัฐกิจ

GOV 40

IR 40

PA 40

1. วิชาความถนัดทางรัฐศาสตร์   50%
(สอบจริง 24 มีนาคม 2561)

(คอร์สแนะนำ (สำหรับทุกสาขาวิชา) คือ 
POL SCI = ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
IPT ตะลุยโจทย์รัฐศาสตร์
WORLD HIS ประวัติศาสตร์โลก
THAI HIS ประวัติศาสตร์ไทย
ALL NEWS สรุปข่าวในรอบปี
TGOV การเมืองการปกครองไทย 
...คลิกเพื่อดูรายละเอียดได้ด้านล่าง)

 

(สำหรับน้องที่สนใจสาขาการต่างประเทศ (IR) 
แนะนำคอร์สเพิ่มเติมคือ 

SEAS ความรู้ทั่วไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
RUS ความรู้ทั่วไปประเทศรัสเซีย
BAS ความรู้ทั่วไปอังกฤษและอเมริกา 
CHS ความรู้ทั่วไปประเทศจีน
IDS = ความรู้ทั่วไปประเทศอินเดีย 
...คลิกเพื่อดูรายละเอียดได้ด้านล่าง)

2. วิชาเรียงความ   50%
(สอบจริง 24 มีนาคม 2561)

    *วิชาเรียงความ จะเขียนตามหัวข้อที่แตกต่างกันไปในแต่ละสาขาวิชาที่สมัครสอบ และจะได้รับการตรวจข้อสอบในส่วนนี้ เฉพาะผู้ที่มีคะแนนในส่วนของวิชาความถนัดทางรัฐศาสตร์สูงกที่สุด120 คนแรก ในแต่ละสาขาวิชา

(คอร์สแนะนำคือ 
WPT การเขียนเรียงความทางรัฐศาสตร์ 
...คลิกเพิ่อดูรายละเอียดได้ด้านล่าง)

ระบบTCAS

รอบที่ 4

คณะรัฐศาสตร์ (ทุกสาขาวิชา)

คุณสมบัติ

1. กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา 
ในระดับชั้น ม.
6 หรือ เทียบเท่า

 

*หมายเหตุ*

GOV = สาขาการเมืองการปกครอง
IR = การระหว่างประเทศ
PA = การบริหารรัฐกิจ

GOV 45

IR 45

PA 45

1. GPAX  20 %

2. คะแนนสอบ ONET 30 % 
(สอบจริง 3 - 4 มีนาคม 2561)

(คอร์สแนะนำคือ  ONET 
...คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

3. วิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 30 % 
(สอบจริง 24 กุมภาพันธ์ 2561)

(3 คอร์สแนะนำคือ 
GAT NETWORK = GAT วิเคราะห์ เชื่อมโยง, 
ENGLISH ADMISSION = GAT อังกฤษ, 
ADVANCE GAT ENG ตะลุยโจทย์ GAT อังกฤษ 
...คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

2. วิชาคณิตศาสตร์ (PAT 1) 20 % 
(สอบจริง 24 กุมภาพันธ์ 2561)
(คอร์สแนะนำคือ 
PAT1 
...คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

หรือ คะแนนสอบ วิชาภาษา (PAT 7)
(สอบจริง 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2561)

กำหนดการสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปีการศึกษา 2561) 
กำหนดการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1 
(สมัครตรงกับมหาวิทยาลัย)

1.       สมัครรอบที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่  2 - 20 ตุลาคม 2560
2.   ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ ทางคณะจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
3.   สอบสัมภาษณ์  25 พฤศจิกายน 2560
4.   ประกาศผล  6 ธันวาคม 2560
5.   ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House รอบที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2560
6.    ทปอ. ส่งรายชื่อให้มหาวิทยาลัยประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
Clearing House รอบที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ธันวาคม 2560
กำหนดการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 (สมัครผ่านระบบ TCAS)
1.      สมัครสอบข้อเขียนกับมหาวิทยาลัย วันที่  ทางคณะจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
2.      สอบข้อเขียน วันที่ 24 มีนาคม 2561
3.      ประกาศผลสอบข้อเขียน วันที่  ทางคณะจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
4.      ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่  ทางคณะจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
5.      สมัครรอบที่ 3 กับ ทปอ. วันที่  9 - 13 พฤษภาคม 2561
(ทปอ. เป็นส่วนกลางในการรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของ ทปอ. (http://a.cupt.net) 
ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชา โดยไม่มีลำดับ) 
6.   ชำระค่าสมัคร วันที่ 9 - 14 พฤษภาคม 2561
7.   ทปอ. ส่งข้อมูลการสมัครให้มหาวิทยาลัย 16 พฤษภาคม 2561
8.   ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House รอบที่ 3 วันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2561
กำหนดการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4 (สมัครผ่านระบบ TCAS)
1.      สมัครรอบที่ 4 (ADMISSION เดิม) วันที่  6 - 10 มิถุนายน 2561
(คือการสอบ ADMISSION เดิม ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชาโดยต้องเรียงลำดับ) 
2.   ชำระค่าสมัคร วันที่ 6 - 11 มิถุนายน 2561
3.   ประมวลผล ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2561
4.   ทปอ. ส่งชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้มหาวิทยาลัย ภายในวันที่  30 มิถุนายน 2561
5.   ผู้สมัครสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2561
6.    มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ให้ ทปอ. วันที่ 8 กรกฎาคม 2561
7.   ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 18 กรกฎาคม 2561คอร์สสอบตรงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TOPIC ACADEMY

คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ คณะ พาณิชยศาสตร์ และการ บัญชี ธรรมศาสตร์ (คณะบัญชี ธรรมศาสตร์)
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ เศรษฐศาสตร์
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ สังคมสงเคราะห์
คอร์ส สอบตรง คณะ ธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ article
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ( SEAS )
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ สังคมวิทยา และ มานุษยวิทยา ธรรมศาสตร์
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ วิทยาลัย สหวิทยาการ
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ วิทยาการเรียนรู้ และ ศึกษาศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ คณะ วารสาร ศาสตร์ และสื่อสารมวลชน ธรรมศาสตร์
คอร์สเตรียมสอบตรง โครงการตรีควบโท BMCI หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต และศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการมรดกวัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วิทยาลัยนวัตกรรม (ท่าพระจันทร์) ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ คณะ สถาปัตย กรรมศาสตร์ ( การผังเมือง ) ธรรมศาสตร์
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ วิศว กรรม ศาสตร์ ( วิศวะ )
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ ศิลปศาสตร์
หนังสือ คู่มือ สอบตรง รัฐศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ ตรง รัสเซีย ศึกษา คณะ ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์
TOPIC PLUS - WPT + WBMT การเขียนเรียงความสำหรับสอบตรงรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
หนังสือ สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน 2561bulletประวัติและพันธกิจของสถาบัน
bulletบรรยากาศของสถาบัน
bulletความสำเร็จของเรา
bulletTOPIC โดดเด่นอย่างไร
bulletทีมสอนของสถาบัน
bulletคอร์สเรียนทั้งหมดของ TOPIC
bulletกิจกรรมต่างๆ ของเรา
dot
ตารางเรียน / Promotion
dot
bulletDownload โบรชัวร์
bulletHot Promotion!!
bulletTOPIC PACKAGE
bulletตารางรอบสด มกรา - สิงหา 61
bulletDownload ตารางรอบสด
bulletDownload ตารางสอบต่างๆ
dot
การสมัครเรียน/วิธีการชำระเงิน
dot
bulletวิธีการสมัครเรียน/วิธีการชำระเงิน
bulletระบบจองคอร์สออนไลน์
dot
ระบบเรียนออนไลน์
dot
bulletระบบเรียนออนไลน์ (TOPIC EASY)
dot
Topic Activities
dot
bulletTopic On Media
bulletTopic to School
dot
คอร์สสอบตรง ธรรมศาสตร์
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์ (SEAS)
bulletสั่งซื้อหนังสือสรุปข่าว 61
bulletเรียงความรัฐศาสตร์ (เรียนที่บ้าน)
bulletคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
bulletคณะศิลปศาสตร์ (รัสเซียศึกษา)
bulletสั่งซื้อคู่มือสอบตรงคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะสถาปัตย์ (การผังเมือง)
bulletการจัดการมรดกฯ (BMCI)
bulletคณะวารสารฯและสื่อสารมวลชน
bulletคณะศึกษาศาสตร์
bulletสหวิทยาการสังคมศาสตร์
dot
สอบตรง TU INTER
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์ (BMIR)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (BE)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BAS)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BEC)
bulletคณะวารสารฯ (BJM)
bulletจีนศึกษา ( PBIC )
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletอินเดียศึกษา ( PBIC )
bulletคณะนิติศาสตร์ (LAW)
bulletอาเซียน - จีนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (IAC)
bulletนวัตกรรมการบริการ (BSI)
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ (SPD)
bulletไทยศึกษา ( PBIC )
dot
คอร์สสอบตรง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
dot
bulletคณะนิเทศศาสตร์
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะบัญชี จุฬาฯ
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะอักษรศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะครุศาสตร์
bulletเตรียมสอบวิชาพื้นฐาน ปี 61
dot
สอบตรง CU INTER
dot
bulletคณะอักษรศาสตร์ (BALAC)
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (EBA)
bulletคณะนิเทศศาสตร์
dot
คอร์สเตรียมสอบแพทย์ กสพท.
dot
bulletวิชา เฉพาะแพทย์
dot
การสอบวัดผลระดับสูง
dot
bulletTU - GET
bulletCU - TEP
bulletCU - AAT
bulletTOEIC
bulletNEW SAT (Redesigned 2016)
bulletACADEMIC WRITING (สด)
bulletACADEMIC WRITING (เรียนที่บ้าน)
bulletIELTS
dot
topicLONDON เรียนต่อต่างประเทศ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletDownload รายละเอียดเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletคำถามที่พบบ่อย topicLONDON
dot
คอร์ส GAT
dot
bulletGAT วิเคราะห์
bulletGAT ภาษาอังกฤษ
bulletพื้นฐานภาษาอังกฤษ
bulletภาษาอังกฤษ ม.1 - ม.3
dot
คอร์ส PAT
dot
bulletPAT 1 (คณิตศาสตร์)
bulletPAT 3 (พื้นฐานวิศวะ)
bulletPAT 5 (วิชาชีพครู)
bulletPAT 7 (ภาษาจีน)
dot
คอร์สสอบตรง สทศ. และ O - NET
dot
bulletเตรียมสอบ ONET
bulletเตรียมสอบตรงกลาง สทศ.
bulletคณิตฯ สอบตรงกลาง สทศ.
dot
สังคมศึกษา ม.4 - ม.6
dot
bulletคอร์ส ประวัติศาสตร์
bulletคอร์ส สังคมศึกษา ม.4-6
dot
คอร์สสำหรับ ม.ต้น (ม.1- 3)
dot
bulletภาษาอังกฤษ ม.1 - ม.3
dot
เตรียมสอบราชการ/ครูผู้ช่วย/กพ
dot
bulletโครงการ "ติวติดครู"
bulletระบบสำรองที่นั่ง "ติวติดครู"
bulletคอร์สเตรียมสอบ ราชการ/ครูผู้ช่วย/กพ
dot
THE EXAM (1 วันปาฏิหารย์)
dot
bulletTOEIC : THE EXAM
bulletENG TCAS : THE EXAM
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ท็อปปิค อะคาเดมี่
WWW.2BTOPIC.COM | Facebook : www.facebook.com/topic2u | E Mail : info@2btopic.com
Copyright © 2011 2BTOPIC.COM

สาขาของ TOPIC ACADEMY
Be Come a Fan of TOPIC ACADEMY - สอบตรง ธรรมศาสตร์ และ จุฬา
 |